TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
73,633,099
 
DANH SÁCH THẠC SĨ
 
SttTên tác giảĐơn vị Năm
 61 ThS. Phan Tường Khoa Sư phạm Kỹ thuật - Trường Đại học Bách Khoa 1997
 62 ThS. Võ Văn Vang Khoa Tài chính - Trường Đại học Kinh tế 1997
 63 ThS. Hồ Viết Việt Khoa Điện tử Viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa 1997
 64 ThS. Nguyễn Thanh Việt Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa 1997
 65 ThS. Phan Trọng An Phòng Thanh tra - Pháp chế - Trường Đại học Kinh tế 1998
 66 ThS. Vũ Minh An Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm 1998
 67 ThS. Nguyễn Thị Tuyết An Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 1998
 68 ThS. Nguyễn Thị Kim Bình Đã về hưu - Nghỉ Hưu 1998
 69 ThS. Nguyễn Biên Cương Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 1998
 70 ThS. Văn Ngọc Đàn Khoa Thương mại - Trường Đại học Kinh tế 1998
 71 ThS. Nguyễn Thị Đào Khoa Sinh - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm 1998
 72 ThS. Trần Ngọc Do Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 1998
 73 ThS. Cao Đức Dũng Khoa Giáo dục chính trị - Trường Đại học Sư phạm 1998
 74 ThS. Ngô Văn Dũng Khoa Xây dựng Công trình thủy - Trường Đại học Bách Khoa 1998
 75 ThS. Nguyễn Tiến Dũng Khoa Tâm lý Giáo dục - Trường Đại học Sư phạm 1998
 76 ThS. Nguyễn Hữu Giang Khoa Lịch sử - Trường Đại học Sư phạm 1998
 77 ThS. Phạm Thị Thu Hà Khoa Tâm lý Giáo dục - Trường Đại học Sư phạm 1998
 78 ThS. Phạm Đình Hoà Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 1998
 79 ThS. Lê Văn Hợi Khoa Xây dựng Công trình thủy - Trường Đại học Bách Khoa 1998
 80 ThS. Nguyễn Tấn Hưng Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 1998
 81 ThS. Lê Văn Lạc Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 1998
 82 ThS. Lê Thị Liên Khoa Thương mại - Trường Đại học Kinh tế 1998
 83 ThS. Khương Công Minh Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 1998
 84 ThS. Phạm Thị Mơ Khoa Tâm lý Giáo dục - Trường Đại học Sư phạm 1998
 85 ThS. Trần Thị Nghi Khoa Tâm lý Giáo dục - Trường Đại học Sư phạm 1998
 86 ThS. Trần Văn Nghiệp Khoa Thương mại - Trường Đại học Kinh tế 1998
 87 ThS. Đào Thị Nhung Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 1998
 88 ThS. Lê Thị Phi Khoa Tâm lý Giáo dục - Trường Đại học Sư phạm 1998
 89 ThS. Phạm Hồng Phong Phòng công tác Sinh viên - Trường Đại học Sư phạm 1998
 90 ThS. Đoàn Thị Lan Phương Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế 1998
 Tìm thấy: 972 cá nhân / 33 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn