TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
73,632,237
 
DANH SÁCH THẠC SĨ
 
SttTên tác giảĐơn vị Năm
 151 ThS. Ngô Thị Bích Thuỷ Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm 2002
 152 ThS. Nguyễn Thị Thu Trang Khoa Tiếng Pháp - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2002
 153 ThS. Phạm Trần Xuân Anh Tổ bộ môn - Khoa Y Dược 2003
 154 ThS. Nguyễn Thị Lan Anh Khoa Hóa học - Trường Đại học Sư phạm 2003
 155 ThS. Nguyễn Văn Cang Khoa Thống kê - Tin học - Trường Đại học Kinh tế 2003
 156 ThS. Trần Ngọc Mỹ Chi Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2003
 157 ThS. Nguyễn Phước Vĩnh Cố Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2003
 158 ThS. Nguyễn Thị Diệu Khoa Địa lý - Trường Đại học Sư phạm 2003
 159 ThS. Nguyễn Vĩnh Hà Trung tâm Thông tin Học liệu và Truyền thông - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 2003
 160 ThS. Nguyễn Thanh Hoà Ban Đào tạo - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 2003
 161 ThS. Võ Đức Hoàng Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 2003
 162 ThS. Nguyễn Thị Minh Hỷ Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Bách Khoa 2003
 163 ThS. Trương Thị Thanh Mai Khoa Sinh - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm 2003
 164 ThS. Nguyễn Văn Nam Khoa Địa lý - Trường Đại học Sư phạm 2003
 165 ThS. Phan Thị Thu Nga Đã về hưu - Nghỉ Hưu 2003
 166 ThS. Thái Hoàng Phong Khoa Sư phạm Kỹ thuật - Trường Đại học Bách Khoa 2003
 167 ThS. Trần Đình Sơn Phòng Đào tạo - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  2003
 168 ThS. Lê Viết Thành Khoa Sư phạm Kỹ thuật - Trường Đại học Bách Khoa 2003
 169 ThS. Nguyễn Thị Lệ Thu Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2003
 170 ThS. Phan Chí Tùng Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Bách Khoa 2003
 171 ThS. Trương Thị Ánh Tuyết Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2003
 172 ThS. Vũ Hà Tuấn Anh Khoa Thống kê - Tin học - Trường Đại học Kinh tế 2004
 173 ThS. Nguyễn Thị Diên Chi Khoa Tiếng Nga - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2004
 174 ThS. Nguyễn Tiến Dũng Khoa Kỹ thuật Xây Dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2004
 175 ThS. Hồ Phước Dũng Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 2004
 176 ThS. Phan Thị Linh Giang Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2004
 177 ThS. Phan Thị Thúy Hằng Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 2004
 178 ThS. Lê Thị Bích Hạnh Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2004
 179 ThS. Nguyễn Thị Hường Khoa Hóa học - Trường Đại học Sư phạm 2004
 180 ThS. Nguyễn Bắc Nam Ban Đào tạo - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 2004
 Tìm thấy: 972 cá nhân / 33 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn