TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
73,631,509
 
DANH SÁCH THẠC SĨ
 
SttTên tác giảĐơn vị Năm
 121 ThS. Nguyễn Huy Bình Phòng Khoa học và HTQT - Trường Đại học Sư phạm 2000
 122 ThS. Nguyễn Văn Đông Khoa Vật lý - Trường Đại học Sư phạm 2000
 123 ThS. Hồ Công Lam Khoa Sư phạm Công nghiệp - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2000
 124 ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy Khoa quản lý dự án - Trường Đại học Bách Khoa 2000
 125 ThS. Lê Cần Tĩnh Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 2000
 126 ThS. Trương Thị Phương Trang Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2000
 127 ThS. Ngô Thị Mỹ Bình Khoa Hóa học - Trường Đại học Sư phạm 2001
 128 ThS. Nguyễn Thị Hải Đường Phòng Tổ chức – Hành chính - Trường Đại học Kinh tế 2001
 129 ThS. Hồ Quảng Hà Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2001
 130 ThS. Đỗ Uyên Hà Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2001
 131 ThS. Đinh Xuân Lâm Phòng công tác Sinh viên - Trường Đại học Sư phạm 2001
 132 ThS. Nguyễn Thanh Nam Phòng Đào tạo - Trường Đại học Bách Khoa 2001
 133 Lê Văn Nam Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 2001
 134 ThS. Đinh Thị Thu Thảo Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2001
 135 ThS. Ngô Đình Thưởng Khoa Tin học - Trường Đại học Sư phạm 2001
 136 ThS. Đinh Thị Hoàng Triều Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2001
 137 ThS. Lê Ngọc Trung Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 2001
 138 ThS. Nguyễn Thị Cẩm Tú Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2001
 139 ThS. BS. Hồ Xuân Tuấn Hợp tác quốc tế - Khoa Y Dược 2001
 140 ThS. Tăng Kim Uyên Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2001
 141 ThS. Phạm Đỗ Quyên Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2001
 142 ThS. Trần Thị Thuỳ Hương Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2002
 143 ThS. Phạm Thị Thu Hương Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2002
 144 ThS. Lê Xuân Mai Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 2002
 145 ThS. Nguyễn Thị Thuý Nga Khoa Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm 2002
 146 ThS. Huỳnh Thị Bích Ngọc Tổ bộ môn - Khoa Y Dược 2002
 147 ThS. Lê Thị Mỹ Nhật Khoa Anh Cao Đẳng Sư phạm - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2002
 148 ThS. Phạm Thị Quỳnh Như Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2002
 149 ThS. Hồ Minh Thu Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2002
 150 ThS. Phạm Thị Thanh Thuỷ Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2002
 Tìm thấy: 972 cá nhân / 33 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn