TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
73,630,689
 
DANH SÁCH THẠC SĨ
 
SttTên tác giảĐơn vị Năm
 91 ThS. NGUYỄN LAN PHƯƠNG Khoa Môi trường - Trường Đại học Bách Khoa 1998
 92 ThS. Phan Hồng Sáng Ban Cơ sở vật chất - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 1998
 93 ThS. Phạm Thanh Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh - Trường Đại học Bách Khoa 1998
 94 ThS. Trịnh Quang Thịnh Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 1998
 95 ThS. Hà Quang Thơ Khoa Thương mại - Trường Đại học Kinh tế 1998
 96 ThS. Dương Thọ Khoa Sư phạm Kỹ thuật - Trường Đại học Bách Khoa 1998
 97 ThS. Đàm Văn Thọ Khoa Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm 1998
 98 ThS. Lê Thị Kim Thu Khoa Tâm lý Giáo dục - Trường Đại học Sư phạm 1998
 99 ThS. Nguyễn Hạ Thương Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm 1998
 100 ThS. Thái Thị Thu Trang Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 1998
 101 ThS. Trịnh Thị Trinh Khoa Tài chính - Trường Đại học Kinh tế 1998
 102 ThS. Bùi Văn Vân Khoa Tâm lý Giáo dục - Trường Đại học Sư phạm 1998
 103 ThS. Nguyễn Thị Vân Khoa Tiếng Nga - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1998
 104 ThS. Tạ Văn Viễn Khoa Giáo dục chính trị - Trường Đại học Sư phạm 1998
 105 ThS. Nguyễn Thị Kim Xuân Khoa Tâm lý Giáo dục - Trường Đại học Sư phạm 1998
 106 ThS. Lâm Thị Hồng An Khoa Tiếng Nga - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1999
 107 ThS. Trần Thị Cát Khoa Vật lý - Trường Đại học Sư phạm 1999
 108 ThS. Nguyễn Dương Nguyên Châu Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1999
 109 ThS. Nguyễn Hữu Hiển Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 1999
 110 ThS. Nguyễn Thị Hồng Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm 1999
 111 ThS. Dương Thị Quỳnh Hương Khoa Tiếng Nga - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1999
 112 ThS. Lê Thị Thanh Hương Khoa Địa lý - Trường Đại học Sư phạm 1999
 113 ThS. Nguyễn Thị Lan Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 1999
 114 ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Nga Khoa Quốc Tế Học - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1999
 115 ThS. Phạm Thị Nghi Khoa Giáo dục thể chất - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 1999
 116 ThS. Phan Minh Thắng Phòng Đào tạo - Trường Đại học Bách Khoa 1999
 117 ThS. Trần Thị Thanh Thảo Khoa Tiếng Nga - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1999
 118 ThS. Dương Thị Tuyết Khoa Lịch sử - Trường Đại học Sư phạm 1999
 119 ThS. Đinh Thị Văn Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm 1999
 120 ThS. Trần Quốc Việt Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1999
 Tìm thấy: 972 cá nhân / 33 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn