TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
73,632,449
 
DANH SÁCH THẠC SĨ
 
SttTên tác giảĐơn vị Năm
 31 ThS. Trần Minh Chính Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa 1997
 32 ThS. Lê Viết Chung Khoa Tin học - Trường Đại học Sư phạm 1997
 33 ThS. Lê Xuân Chương Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 1997
 34 ThS. Nguyễn Văn Cường Khoa Vật lý - Trường Đại học Sư phạm 1997
 35 ThS. Nguyễn Độ Khoa Sư phạm Kỹ thuật - Trường Đại học Bách Khoa 1997
 36 ThS. Nguyễn Viết Đức Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm 1997
 37 ThS. Nguyễn Văn Dũng Khoa Vật lý - Trường Đại học Sư phạm 1997
 38 ThS. Phạm Thị Hà Khoa Hóa học - Trường Đại học Sư phạm 1997
 39 ThS. Huỳnh Hữu Hiền Phòng QLKH & HTQT - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1997
 40 ThS. Bùi Tuấn Khang Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm 1997
 41 ThS. Nguyễn Thị Loan Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế 1997
 42 ThS. Phạm Bá Lộc Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 1997
 43 ThS. Bùi Tấn Lợi Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 1997
 44 ThS. Trần Đình Mai Đã về hưu - Nghỉ Hưu 1997
 45 ThS. Trần Bá Nam Khoa Vật lý - Trường Đại học Sư phạm 1997
 46 ThS. Trần Xuân Ngạch Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 1997
 47 ThS. Lê Tấn Nghĩa Khoa Vật lý - Trường Đại học Sư phạm 1997
 48 ThS. Lê Văn Ngọ Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm 1997
 49 ThS. Nguyễn Văn Phòng Phòng Đào tạo - Trường Đại học Bách Khoa 1997
 50 ThS. Nguyễn Tường Quy Khoa Sư phạm Kỹ thuật - Trường Đại học Bách Khoa 1997
 51 ThS. Tô Thị Quyên Khoa Tâm lý Giáo dục - Trường Đại học Sư phạm 1997
 52 ThS. Đặng Văn Riền Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm 1997
 53 ThS. Nguyễn Đăng Thạch Khoa Xây dựng Công trình thủy - Trường Đại học Bách Khoa 1997
 54 ThS. Bùi Thị Thanh Khoa Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm 1997
 55 ThS. Ngô Xuân Thuỷ Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế 1997
 56 ThS. Mã Thanh Thủy Khoa Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm 1997
 57 ThS. Lê Tử Tín Khoa Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm 1997
 58 ThS. Phan Minh Trung Khoa Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm 1997
 59 ThS. Đoàn Ngọc Minh Tú Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 1997
 60 ThS. Nguyễn Danh Tường Khoa Sư phạm Kỹ thuật - Trường Đại học Bách Khoa 1997
 Tìm thấy: 972 cá nhân / 33 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn