TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
73,654,154
 
DANH SÁCH THẠC SĨ
 
SttTên tác giảĐơn vị Năm
 181 ThS. Hồ Lê Minh Nghi Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2004
 182 ThS. Phan Thanh Tao Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Bách Khoa 2004
 183 ThS. Trương Thị Thảo Phòng Tổ chức - Hành chính - Trường Đại học Sư phạm 2004
 184 ThS. Trần Hồ Thuỷ Tiên Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Bách Khoa 2004
 185 ThS. Nguyễn Công Thùy Trâm Khoa Sinh - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm 2004
 186 ThS. Dương Thị Thùy Trang Khoa Tiếng Pháp - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2004
 187 ThS. Phan Thị Bích Vân Khoa Thống kê - Tin học - Trường Đại học Kinh tế 2004
 188 ThS. Nguyễn Hoàng Vĩnh Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 2004
 189 ThS. Lê Thị Trâm Anh Khoa Tiếng Pháp - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2005
 190 ThS. Lê Văn Bá Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2005
 191 ThS. Trần Thị Ngọc Bích Khoa Hóa học - Trường Đại học Sư phạm 2005
 192 ThS. Nguyễn Ngọc Bình Khoa Kiến trúc - Trường Đại học Bách Khoa 2005
 193 Phùng Khánh Chuyên Khoa Sinh - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm 2005
 194 ThS. Hồ Thị Ngân Diệp Khoa Tiếng Pháp - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2005
 195 ThS. Lê Văn Định Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 2005
 196 ThS. Mai Văn Hà Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Bách Khoa 2005
 197 ThS. Lê Thị Hoàng Hà Khoa Tiếng Nga - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2005
 198 ThS. Trần Thị Hiền Khoa Tiếng Nga - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2005
 199 ThS. Đoàn Trần Hiệp Khoa Kiến trúc - Trường Đại học Bách Khoa 2005
 200 ThS. Đỗ Thị Như Hoa Phòng Hành chính - Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh 2005
 201 ThS. Trần Thị Hòa Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm 2005
 202 ThS. Huỳnh Thị Hoài Khoa Tiếng Nga - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2005
 203 ThS. Đặng Quốc Hoè Phòng Khảo thí và ĐBCL - Trường Đại học Sư phạm 2005
 204 ThS. Nguyễn Trung Hưng Tổ bộ môn - Khoa Y Dược 2005
 205 ThS. NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2005
 206 ThS. Lê Xuân Việt Hương Khoa Anh Cao Đẳng Sư phạm - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2005
 207 ThS. Nguyễn Khánh Linh Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 2005
 208 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Minh Chuyển công tác - Chuyển công tác 2005
 209 ThS. Nguyễn Thị Minh Ngọc Khoa Vật lý - Trường Đại học Sư phạm 2005
 210 ThS. Huỳnh Thị Bích Ngọc Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2005
 Tìm thấy: 971 cá nhân / 33 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn