Hồ Hồng Quyên
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 66,853,299

 
Mục này được 32869 lượt người xem
Họ và tên:  Hồ Hồng Quyên
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  00/00/0
Nơi sinh: 
Quê quán 
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ Môi trường; Tại: Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Môi trường; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Công nghệ Môi trường; Tại: Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Dạy CN: Công nghệ Môi trường
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh Văn
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: 
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 11/2010 - 09/2011: trợ giảng tại Khoa Môi trường - Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Từ 10/2011 - 09/2012: thực tập chuyên môn tại trường Đại học Kobe - Nhật Bản
Từ 10/2012 đến nay : giảng dạy tại Khoa Môi trường - Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Đánh giá hiện trạng thông gió tự nhiên và nghiên cứu đề xuất các giải pháp cải thiện điều kiện vi khí hậu, tiết kiệm năng lượng cho nhà ống tại Thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Hồ Hồng Quyên. Thành viên: . Mã số: T2014-02-104. Năm: 2014. (May 21 2015 10:07PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu các giải pháp thiết kế kiến trúc tiết kiệm năng lượng cho nhà ống tại Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: ThS. Hồ Hồng Quyên*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: Số 11(84).2014, Quyển 1. Trang: 48-54. Năm 2014.
(Feb 25 2015 3:05PM)
  
 Thông tin khác
  

Họ và tên:

 Hồ Hồng Quyên

Năm sinh:

 1987

Nơi sinh:

 Đà Nẵng

Quê quán:

 Quảng Trị

Năm tốt nghiệp ĐH:

 2010

Tại:

 Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

Chuyên ngành:

 Công nghệ Môi trường

Đơn vị công tác:

 Khoa Môi trường - Trường Đại học Bách Khoa

Dạy CN:

 Công nghệ Môi trường.

Lĩnh vực NC:

 Kỹ thuật thông gió

Ngoại ngữ:

 Anh văn B1

Địa chỉ liên hệ:

 Khoa Môi trường - Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Điện thoại:

 0511 3841 735 ; Mobile: 0983 477 939

Email:

 quyenhobkdn@gmail.com

 

 Quá trình giảng dạy và công tác

10


abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn