Nguyễn Đức Hiển
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 108,548,219

 
Mục này được 39076 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Đức Hiển
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  13/12/1973
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Vật lý - Tin học; Tại: Đại học Huế
Đơn vị công tác: Khoa Khoa học máy tính; Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Chức vụ: Trưởng Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2019; Chuyên ngành: Khoa học máy tính; Tại: Trường đại học Khoa học - Đại học Huế
Dạy CN: Khoa học máy tính
Lĩnh vực NC: Lý thuyết thuật toán, Lý thuyết tập mờ, Mô hình hóa mờ, Mô hình dự báo
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 47 Đặng Thùy Trâm, Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả phân cụm bằng SOM. Chủ nhiệm: Nguyễn Đức Hiển. Mã số: ĐHVH-2020-04. Năm: 2020. (Jan 8 2022 9:54AM)
[2] Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu, phát triển một số dịch vụ hỗ trợ và quản lý du khách nhằm phát triển du lịch bền vững theo định hướng thành phố thông minh và Chính phủ điện tử. Chủ nhiệm: TS. Trần Hoàng Vũ. Mã số: KC.01.02/16-20. Năm: 2020. (Jan 14 2022 9:14PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Tối ưu hóa tập luật mờ hướng dữ liệu bằng giải pháp rút gọn tập thuộc tính dữ liệu đầu vào. Chủ nhiệm: Nguyễn Đức Hiển. Mã số: T2019-07-01. Năm: 2019. (Jan 8 2020 1:18PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Một số giải pháp tối ưu tập luật mờ TSK trích xuất từ máy học Véc-tơ hỗ trợ hồi quy. Chủ nhiệm: Nguyễn Đức Hiển. Mã số: T2018-07-01. Năm: 2018. (Jun 6 2019 3:31PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Mô hình dự báo giá cổ phiếu dựa trên việc tích hợp mô hình mờ TSK và tri thức tiên nghiệm. Chủ nhiệm: Nguyễn Đức Hiển. Mã số: T2017-07-02. Năm: 2017. (Jun 21 2018 3:20PM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu giải pháp tích hợp các kiểu khác nhau của tri thức để cải tiến mô hình mờ TSK trích xuất từ máy học Véc-tơ hỗ trợ. Chủ nhiệm: Nguyễn Đức Hiển. Mã số: T2016-07-02. Năm: 2016. (Jun 21 2018 3:18PM)
[7] Đề tài cấp cơ sở: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MÁY HỌC VÉC-TƠ TỰA (SVM) TRONG VIỆC PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ĐIỂM SINH VIÊN. Chủ nhiệm: Nguyễn Đức Hiển. Mã số: T2013-07-01. Năm: 2013. (May 14 2014 12:09AM)
[8] Đề tài cấp Bộ: Chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin – Đại học Đà Nẵng đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. Chủ nhiệm: TS. Trần Tấn Vinh. Thành viên: Nguyễn Đức Hiển. Mã số: B2008-ĐN07-01. Năm: 2011. (Sep 26 2013 9:27PM)
[9] Đề tài cấp cơ sở: Hệ thống hỗ trợ quản lý ngân hàng câu hỏi, đề thi và tổ chức thi trắc nghiệm trên mạng. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Đức Hiển. Thành viên: Huỳnh Ngọc Thọ. Mã số: T2008-07-03. Năm: 2008. (Sep 26 2013 9:25PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tổng quan về các dạng mới của tập hữu ích cao. Tác giả: Nông Thị Hoa, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Thị Duyên. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia về Công nghệ Thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực - Lần thứ 12 - 2023. Số: 978-604-80-8083-9. Trang: 132-144. Năm 2023. (Sep 3 2023 12:11AM)
[2]Bài báo: Tăng tốc cho khai thác tập hữu ích cao bằng việc tránh khai thác lại các tập hữu ích cao phổ biến. Tác giả: Nông Thị Hoa, Nguyễn Đức Hiển. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia về Công nghệ Thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực - Lần thứ 12 - 2023. Số: 978-604-80-8083-9. Trang: 110-119. Năm 2023. (Sep 3 2023 12:14AM)
[3]Bài báo: Một Tiếp Cận Mới Cho Trích Xuất Nhanh Vùng Ảnh Chứa Đầy Đủ Số Hiệu Container
.
Tác giả: Nông Thị Hoa, Nguyễn Văn Tảo, Nguyễn Thị Tân Tiến, Nguyễn Đức Hiển
. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia Công nghệ thông tin và ứng dụng (CITA) - Lần thứ 10 - 2021. Số: 978-604-84-5998-7. Trang: 175-183. Năm 2021.
(Jul 8 2021 11:10AM)
[4]Bài báo: Một giải pháp cải thiện hiệu quả phân cụm bằng SOM trong phân cụm dữ liệu tài chính. Tác giả: Nguyễn Đức Hiển. Hội thảo Khoa học quốc gia CITA 2020 lần thứ 9 (The 9th Conference on Information Technology and Its Application). Số: 978-604-84-5517-0. Trang: 247-253. Năm 2020. (Jul 8 2021 10:48AM)
[5]Bài báo: Tối ưu hóa tập luật mờ hướng dữ liệu bằng giải pháp rút gọn tập thuộc tính dữ liệu đầu vào. Tác giả: Nguyễn Đức Hiển. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia CITA 2019. Số: ISBN: 978-604-84-4453-2. Trang: 230-238. Năm 2019. (Jan 8 2020 1:15PM)
[6]Bài báo: Một số giải pháp tối ưu tập luật mờ TSK trích xuất từ máy học véc-tơ hỗ trợ hồi quy. Tác giả: Nguyễn Đức Hiển. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia CITA 2018. Số: ISBN: 978-604-84-3470-0. Trang: 230-239. Năm 2018. (Jun 6 2019 4:12PM)
[7]Bài báo: CẢI THIỆN MÔ HÌNH MỜ HƯỚNG DỮ LIỆU TSK VỚI TRI THỨC TIÊN NGHIỆM. Tác giả: Nguyễn Đức Hiển, Lê Mạnh Thạnh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Số: ISSN: 2354-0842, Vol 12. Trang: 39-49. Năm 2018. (Jun 19 2019 2:02PM)
[8]Bài báo: Rút gọn tập luật mờ trích xuất từ máy học véc-tơ hỗ trợ bằng cách tích hợp thuật toán phân cụm k-Means. Tác giả: Nguyễn Đức Hiển. Kỷ yếu Hội thảo CITA 2017. Số: Lần 6, 2017. Trang: 230-236. Năm 2017. (Jun 21 2018 2:56PM)
[9]Bài báo: Cải thiện mô hình mờ hướng dữ liệu với tri thức tiên nghiệm. Tác giả: Nguyễn Đức Hiển. Kỷ yếu Hội thảo khoa học CITA 2016. Số: ISBN: 978-604-80-2094-1. Trang: 99-102. Năm 2016. (Sep 2 2019 10:58PM)
[10]Bài báo: Tối ưu hóa mô hình mờ TSK trích xuất từ máy học véc-tơ hỗ trợ hồi quy với tham số epsilon. Tác giả: ThS. Nguyễn Đức Hiển*; CITA 2015*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(97).2015, Quyển 2. Trang: 20. Năm 2015. (Mar 23 2016 4:08PM)
[11]Bài báo: Mô hình mờ TSK dự đoán giá cổ phiếu dựa trên máy học Véc-tơ hỗ trợ hồi quy. Tác giả: Nguyễn Đức Hiển, Lê Mạnh Thạnh. Tạp chí khoa học Trường Đai học Cần Thơ
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: Số chuyên đề Công nghệ thông tin (2015). Trang: 144-151. Năm 2015.
(Nov 29 2015 11:34PM)
[12]Bài báo: Mô hình tích hợp f-SVM và tri thức tiên nghiệm cho bài toán dự báo hồi quy. Tác giả: Nguyễn Đức Hiển, Lê Mạnh Thạnh
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Đai học Huế. Số: T. 106, S. 7 (2015). Trang: 1-14. Năm 2015. (Nov 29 2015 11:41PM)
[13]Bài báo: MÔ HÌNH HAI GIAI ĐOẠN DỰ ĐOÁN GIÁ CỔ PHIỂU VỚI K-MEANS VÀ FUZZY-SVM. Tác giả: Nguyễn Đức Hiển. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(85).2014, Quyển 2. Trang: 25. Năm 2014. (Apr 14 2015 10:05AM)
[14]Bài báo: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MÁY HỌC VÉC-TƠ TỰA (SVM) TRONG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ĐIỂM SINH VIÊN. Tác giả: Nguyễn Đức Hiển. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 12(73).2013. Trang: 33-37. Năm 2013. (May 14 2014 12:00AM)
[15]Bài báo: Mô hình Đại học điện tử - Một cách tiếp cận. Tác giả: Đoàn Hoàng Duy, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Gia Như. Hội thảo khoa học quốc gia về Công nghệ phần mềm và Phần mềm nhóm, Công nghệ tri thức và giải pháp mã nguồn mở cho hệ thống E-Learning
marriage affairs open i want an affair
. Số: 09 - 10/09/2006. Trang: 37-43. Năm 2006.
(Feb 18 2012 9:36PM)
[16]Bài báo: Công nghệ Tác tử di động thông minh trong ứng dụng thương mại điện tử. Tác giả: Lê Văn Sơn, Nguyễn Đức Hiển. Tạp chí Tự động hóa ngày nay - Hội khoa học và công nghệ tự động hóa Việt Nam
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 29 (12/2002). Trang: 18-20. Năm 2002.
(Feb 18 2012 9:05PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Optical Mode Cross-Connect Using Multimode Interference Mmi Based On Silicon Material. Authors: Hồ Đức Tâm Linh, Võ Duy Phúc, Nguyen Quang Viet, Nguyen Duc Hien, Nguyễn Tấn Hưng. Journal of Science and Technology Issue on Information and Communications Technology. No: 1859-1531. Pages: 52-56. Year 2022. (Sep 3 2023 12:30AM)
[2]Article: An approach based on deep learning that recommends fertilizers and pesticides for agriculture recommendation. Authors: Nguyen Ha Huy Cuong, Trinh Trung Hai, Nguyen Duc Hien, Bui Thanh Khiet, Tran Anh Kiet, Ho Phan Hieu, Nguyen Thanh Thuy. International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE). No: 2088-8708. Pages: 5580-5588. Year 2022. (Sep 3 2023 12:36AM)
[3]Article: Single-image Dehazing using Detail Enhancement and Image Fusion. Authors: Nguyen D. Hien, Nguyen V. Tho, Nguyen Q. Hieu, Nguyen H.H. Cuong, Tran T.M. Hanh, Tran H. Vu. Journal of Science and Technology Issue on Information and Communications Technology. No: 1859-1531. Pages: 25-30. Year 2022. (Sep 3 2023 12:50AM)
[4]Article: Smart Solution to Detect Images in Limited Visibility Conditions Based Convolutional Neural Networks. Authors: Ha Huy Cuong Nguyen, Duc Hien Nguyen, Van Loi Nguyen, Thanh Thuy Nguyen. Advances in Computational Collective Intelligence. ICCCI 2020. Communications in Computer and Information Science, vol 1287. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-63119-2_52. No: 978-3-030-63118-5. Pages: 641-650. Year 2020. (Jul 8 2021 10:42AM)
[5]Article: Hybrid model of Self-Organized Map and Integrated Fuzzy Rules with Support Vector Machine: Application to analysis Stock price. Authors: Duc-Hien Nguyen, Van-Minh Le. Information Systems Design and Intelligent Applications (Proceeding of Fourth International Conference INDIA 2017), Springer. No: Advances in Intelligent Systems and Computing 672. Pages: 314-322. Year 2018. (Jun 21 2018 3:13PM)
[6]Article: A two-stage architecture for stock price forecasting by combining SOM and fuzzy-SVM. Authors: Duc-Hien Nguyen, Manh-Thanh Le. International Journal of Computer Science and Information Security (IJCSIS), USA, ISSN: 1947-5500. No: Vol. 12 No. 8, 2014. Pages: 20-25. Year 2014. (Sep 3 2014 11:01PM)
[7]Article: Improving the Interpretability of Support Vector Machines-based Fuzzy Rulesunfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me. Authors: Duc-Hien Nguyen, Manh-Thanh Le. Advances in Smart Systems Research, Future Technology Publications, PO Box 2115, Shoreham-by-sea, BN43 5WR, United Kingdom. No: Vol. 3 No. 1, ISSN: 2050-8662. Pages: 7 - 14. Year 2013. (May 13 2014 11:53PM)
  
 Sách và giáo trình
[1]Giáo trình Lập trình căn bản Chủ biên: Nguyễn Đức Hiển. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Ly Sa. Nơi XB: Lưu hành nội bộ. Năm 2014.(Oct 7 2014 1:09PM)
[2]Bài tập Lập trình căn bản Chủ biên: Nguyễn Thị Ly Sa. Đồng tác giả: Nguyễn Đức Hiển. Nơi XB: Lưu hành nội bộ. Năm 2014.(Oct 7 2014 1:11PM)
[3]Giáo trình Đồ họa máy tính Chủ biên: Nguyễn Đức Hiển. Nơi XB: Lưu hành nội bộ. Năm 2012.(Oct 7 2014 1:19PM)
[4]Giáo trình Lập trình hướng đối tượng  Chủ biên: Nguyễn Đức Hiển. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lưu hành nội bộ. Năm 2007.(Oct 7 2014 1:13PM)
[5]Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật Chủ biên: Nguyễn Đức Hiển. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lưu hành nội bộ. Năm 2007.(Oct 7 2014 1:14PM)
  
 Khen thưởng
[1] Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng. Năm: 2005.
[2] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2014.
[3] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 4363/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2015.
[4] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Số: 5175/QĐ-BGDĐT. Năm: 2015.
[5] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2016.
[6] Chiển sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2018.
[7] Bằng khen Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2014-2018). Số: 13086-QĐ/TU. Năm: 2019.
[8] Chiển sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2019, 2020, 2021.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Toán rời rạc
Ngành: Công nghệ thông tin
 2020 Sinh viên  Trường Đại học CNTT&TT Việt-Hàn - Đại học Đà Nẵng
[2]Lập trình hướng đối tượng và Java
Ngành: Công nghệ thông tin
 2017 Sinh viên  Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Đà Nẵng
[3]Phương pháp tính
Ngành: Công nghệ thông tin
 2014 Sinh viên  Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - Đại học Đà Nẵng
[4]Lập trình căn bản
Ngành: Công nghệ thông tin
 2008 Sinh viên  Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin - Đại học Đà Nẵng
[5]Lập trình Java
Ngành: Công nghệ thông tin
 2008 Sinh viên  Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - Đại học Đà Nẵng
[6]Đồ họa máy tính
Ngành: Công nghệ thông tin
 2008 Sinh viên  Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Đà Nẵng; Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - Đại học Đà Nẵng; Trường Đại học CNTT&TT Việt-Hàn - Đại học Đà Nẵng
[7]Lập trình hướng đối tượng (C++)
Ngành: Công nghệ thông tin
 2007 Sinh viên  Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin
[8]Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật
Ngành: Công nghệ thông tin
 2007 Sinh viên  Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Đà Nẵng: Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - Đại học Đà Nẵng; Trường Đại học CNTT&TT Việt-Hàn - Đại học Đà Nẵng
  
 Thông tin khác
  Personal site:
https://scholar.google.com.vn/citations?user=n4wN9IsAAAAJ&hl=en

https://www.researchgate.net/profile/Duc_Hien_Nguyen3
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn