Nguyễn Hữu Hiếu
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 66,829,208

 
Mục này được 22105 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Hữu Hiếu
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  09/01/1981
Nơi sinh: 
Quê quán 
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Chuyên ngành rộng (Ingénieur généraliste); Tại: Trường Đại học Trung Tâm Lyon - Pháp (Ecole Centrale de Lyon)
Đơn vị công tác: Ban Giám hiệu; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2008; Chuyên ngành: Điện; Tại: Đại học Joseph Fourier, Grenoble, Pháp
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2018
Dạy CN: Hệ thống điện
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh, Pháp
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Bách Khoa, 54 Nguyễn Lương Bằng, TP Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 10/2005-11/2008: Nghiên cứu sinh tại Trung tâm nghiên cứu Điện Grenoble (G2ELab), Trường Đại học Joseph Fourier, Grenoble, Pháp.
12/2008-06/2010: Nghiên cứu sau Tiến Sĩ (Postdoc) tại Trung tâm nghiên cứu Điện Grenoble, Trường Đại học Joseph Fourier, Grenoble, Pháp.
07/2010-06/2011: Trợ giảng tại Bộ môn Hệ thống điện, Khoa Điện, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.
07/2010-11/2011: Giảng viên tại Bộ môn Hệ thống điện, Khoa Điện, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.
11/2011-04/2014: Phó Trưởng Khoa Điện, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.
05/2014-09/2018: Trưởng Khoa Điện, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.
Từ 09/2018-nay: Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu, chế tạo thiết bị truyền và nhận tín hiệu điều khiển thôngqua đường dây tải điện. Chủ nhiệm: Nguyễn Hữu Hiếu. Mã số: Đ2013-02-81-BS. Năm: 2014. (Jan 23 2015 9:58PM)
[2] Đề tài Khác: Thiết kế tối ưu hệ thống nguồn cung cấp điện cho máy bay. Chủ nhiệm: N. Retière. Thành viên: H. Nguyen-Huu, N. Retière, F.Wutz, X. Roboam, B. Sareni, M. Martinez, F. Biais. Mã số: Phap2010. Năm: 2010. (Dec 28 2010 10:33AM)
[3] Đề tài Khác: Thiết kế tối ưu kênh truyền công suất trong máy bay Airbus. Chủ nhiệm: F.Wutz. Thành viên: H. Nguyen-Huu, N. Retière, F.Wutz, X. Roboam, B. Sareni, D. Aléjo, J.L Lando. Mã số: Phap2008. Năm: 2008. (Dec 28 2010 10:23AM)