Phạm Văn Kiên
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,102,405

 
Mục này được 33797 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Văn Kiên
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  04/09/1979
Nơi sinh: Thái Bình
Quê quán Thái Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Điện hệ thống; Tại: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Điện; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2020; Chuyên ngành: Điện kỹ thuật; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Hệ thống điện
Lĩnh vực NC: 1. Power system stability: Analysis and Control 2. Power system relay protection 3. Power system: SCADA and Automation
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: K42/2 Nguyễn Thành Hãn, Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 


Giảng dạy tại Bộ môn Hệ thống điện, Khoa Điện, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (từ 2003 đến nay). Chuyên viên Ban Quản trị Thiết bị – Đại học Đà Nẵng (2009 – nay).


Các chuyên ngành giảng dạy: Nhà máy điện và trạm biến áp; Thông tin và điều độ trong hệ thống điện.

Các hướng nghiên cứu chính:

- Truyền thông và tự động hoá trong hệ thống điện;

- Ổn định điện áp, ổn định tần số trong hệ thống điện;

- Nghiên cứu giải pháp ứng dụng năng lượng mặt trời cho các tòa nhà. Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu, tính toán mô phỏng giám sát ổn định hệ thống điện theo thông tin đo lường. Chủ nhiệm: Phạm Văn Kiên. Mã số: T2016-02- 18. Năm: 2016. (Mar 13 2018 2:10PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xây dựng mô hình mô phỏng giám sát ổn định hệ thống điện có xét đến các yếu tố bất định của nguồn, tải và cấu trúc lưới. Chủ nhiệm: TS. Lê Đình Dương. Thành viên: PGS. TS. Ngô Văn Dưỡng, ThS. Phạm Văn Kiên, ThS. Huỳnh Văn Kỳ. Mã số: Đ2015-02-114. Năm: 2016. (Mar 13 2018 2:12PM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu, tính toán các thông số chỉnh định hệ thống thí nghiệm Rơle số qua giao thức kết nối với máy tính tại phòng thí nghiệm Khoa Điện thuộc Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Phạm Văn kiên. Thành viên: Hoàng Trần Thế. Mã số: Đ2014-01-21. Năm: 2014. (Jun 11 2015 3:50PM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xây dựng hệ thống thí nghiệm Rơle số đa chức năng tại phòng thí nghiệm Khoa Điện thuộc Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng.. Chủ nhiệm: ThS. Phạm Văn Kiên. Thành viên: ThS. Nguyễn Hồng Việt Phương; KS. Lê Hồng Lâm. Mã số: Đ2012-01-06. Năm: 2012. (Jan 28 2013 4:44PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu để chế tạo bộ nguồn dùng trong phòng thí nghiệm rơle, Bộ môn Hệ thống điện, Khoa Điện. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Hữu Hiếu. Thành viên: ThS. Phạm Văn Kiên, KS. Lê Hồng Lâm, ThS. Nguyễn Hồng Việt Phương, KS. Nguyễn Tùng Lâm. Mã số: T2011-02-15. Năm: 2011. (Jan 28 2013 4:46PM)
[6] Đề tài Khác: Nghiên cứu ứng dụng năng lượng mặt trời để giải quyết bài toán sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Chủ nhiệm: Phạm Văn Kiên. Thành viên: . Mã số: SDH10-01-16-CH. Năm: 2010. (May 13 2011 10:34PM)
[7] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Nghiên cứu công nghệ điều khiển hệ thống điện bằng máy tính để áp dụng cải tạo nâng cấp các trạm biến áp 110kV. Chủ nhiệm: PGS. TS Ngô Văn Dưỡng. Thành viên: Huỳnh Văn Kỳ Lê Đình Dương Phạm Văn Kiên. Mã số: B2007-ĐN01-10-TĐ. Năm: 2008. (Jan 20 2011 5:38PM)
[8] Đề tài cấp ĐHĐN: Ứng dụng công nghệ tự động hóa SCADA cho lưới điện phân phối 22KV. Chủ nhiệm: Phạm Văn Kiên. Thành viên: . Mã số: T2008-02-57. Năm: 2008. (Jan 20 2011 5:34PM)
[9] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng phần mềm mô phỏng thí nghiệm Bảo vệ rơ le. Chủ nhiệm: PGS.TS. Lê Kim Hùng. Mã số: T04-15-76. Năm: 2004. (Jan 20 2011 5:36PM)
[10] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng phần mềm tính toán lưới điện phân phối theo điện năng tiêu thụ. Chủ nhiệm: PGS. TS Lê Kim Hùng. Thành viên: Nguyễn Bảo Trọng Phạm Văn Kiên. Mã số: B2003-15-34. Năm: 2004. (Jan 23 2011 2:27PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ứng dụng chức năng truyền cắt liên động của rơle khoảng cách SEL 311L để bảo vệ cho đường dây truyền tải. Tác giả: TS. Phạm Văn Kiên*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 12.1, 2020. Trang: 24. Năm 2020. (Jan 28 2021 2:17PM)
[2]Bài báo: So sánh các thuật toán bắt điểm công suất cực đại bằng phương pháp mô phỏng và thực nghiệm. Tác giả: PGS.TS. Hội thảo KHQG ATiGB 2018*; ThS. Nguyễn Văn Tấn*; TS. Dương Minh Quân; ThS. Phạm Văn Kiên; TS. Lê Hồng Lâm. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 11(132).2018, Quyển 2. Trang: 69. Năm 2018. (Feb 22 2019 8:58AM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng chương trình đánh giá ổn định cho hệ thống điện 500kV Việt nam có xét đến các yếu tố bất định của phụ tải. Tác giả: Phạm Văn Kiên2, Ngô Văn Dưỡng1, Lê Kim Hùng2, Lê Đình Dương2. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: 3(124).2018. Trang: 38-42. Năm 2018. (Jun 17 2018 5:33PM)
[4]Bài báo: NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO BỘ TẠO SỐ LIỆU NGẪU NHIÊN ĐỂ MÔ PHỎNG GIÁM SÁT ỔN ĐỊNH TĨNH CÓ XÉT ĐẾN CÁC YẾU TỐ BẤT ĐỊNH. Tác giả: PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng*; ThS. Phạm Văn Kiên; TS. Lê Đình Dương. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(114).2017-Quyển 1. Trang: 87. Năm 2017. (Jul 21 2017 2:12PM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng chương trình tính toán đẳng trị sơ đồ bằng thuật toán loại trừ Gauss. Tác giả: ThS. Phạm Văn Kiên*; PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng; TS. Lê Đình Dương. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 06(91).2015. Trang: 29. Năm 2015. (Sep 30 2015 3:40PM)
[6]Bài báo: Studying and building programme for simplifying electrical network diagram using Gaussian elimination algorithm. Tác giả: ThS. Phạm Văn Kiên*; PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng; TS. Lê Đình Dương; ThS. Huỳnh Văn Kỳ. Tạp chí KHCN - ĐHĐN. Số: 6(91)-2015. Trang: 21-26. Năm 2015. (Jun 26 2015 9:17AM)
[7]Bài báo: An Enhancement to Cumulant-based Probabilistic Power Fow Methodologies. Tác giả: Duong D. Le, Kien V. Pham, Duong V. Ngo, Ky V. Huynh, Nhi T. A. Nguyen, and Alberto Berizzi. In Proceedings of Smart Grid Technologies - Asia (ISGT ASIA). Số: 978-1-5090-1237-4. Trang: 1-5. Năm 2015. (Mar 13 2018 2:15PM)
[8]Bài báo: NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ CÀI ĐẶT CHO RƠLE KỸ THUẬT SỐ SEL-387A BẢO VỆ MÁY BIẾN ÁP. Tác giả: Phạm Văn Kiên*, Hoàng Trần Thế. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 03(88).2015. Trang: 56. Năm 2015. (Jun 3 2015 10:41AM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng mô hình thí nghiệm hệ thống điện đa chức năng . Tác giả: Phạm Văn Kiên. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 3(64).2013. Trang: 60-64. Năm 2013.
(Jun 20 2013 4:30PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: A Methodology for Assessing Stability of Power Systems According to Load Changes Considering Uncertainty, Engineering. Authors: Van Duong Ngo, Van Kien Pham, Dinh Duong Le, Kim Hung Le, Van Ky Huynh. Technology & Applied Science Research. No: Vol. 8, No. 2. Pages: 2758-2763. Year 2018. (Jun 17 2018 5:25PM)
[2]Article: A Methodology for Determining Permissible Operating Region of Power Systems According to Conditions of Static Stability Limit. Authors: Van Duong Ngo; Dinh Duong Le; Kim Hung Le; Van Kien Pham and Alberto Berizzi. Energies, www. mdpi.com/ journal/ energies. No: Energies 2017, 10(8), 1163;. Pages: 1163-1177. Year 2017. (Jun 17 2018 5:16PM)
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen của Công đoàn trường Đại học Bách khoa. Số: 19/QĐ/TVCĐ. Năm: 2008.
[2] Chiến sỹ thi đua cơ sở. Năm: 2013.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Vận hành nhà máy Thủy điện
Ngành: Điện
 5 sinh viên năm thứ 5 chuyên Ngành hệ thống điện
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Khoa Điện, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[2]Thông tin và điều độ trong hệ thống điện.
Ngành: Điện
 5 Sinh viên năm thứ 5 chuyên ngành điện kỹ thuật  Trường Đại học Bách khoa
[3]Phần điện trong trạm biến áp
Ngành: Điện
 4 Sinh viên năm thứ 4 chuyên ngành điện kỹ thuật  Trường Đại học Bách khoa
[4]Phần điện trong Nhà máy điện
Ngành: Điện
 4 Sinh viên năm thứ 4 chuyên ngành điện kỹ thuật  Trường Đại học Bách khoa
  
 Thông tin khác
  1. Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp
2. Vận hành nhà máy thủy điện
3. Thông tin và điều độ trong hệ thống điện
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn