TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
73,589,821
 
DANH SÁCH THẠC SĨ
 
SttTên tác giảĐơn vị Năm
 211 ThS. Nguyễn Trần Nguyên Khoa Hóa học - Trường Đại học Sư phạm 2005
 212 ThS. Lê Thị Nhi Khoa Anh Cao Đẳng Sư phạm - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2005
 213 ThS. Nguyễn Thị Mỹ Phượng Phòng Khoa Học & Hợp tác Quốc Tế - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2005
 214 ThS. Nguyễn Hứa Quang Tổ bộ môn - Khoa Y Dược 2005
 215 ThS. Diệp Thị Thanh Khoa Tiếng Nga - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2005
 216 ThS. Nguyễn Hoàng Thành Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm 2005
 217 ThS. Nguyễn Hữu Tâm Thu Khoa Sư phạm Ngoại ngữ - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2005
 218 Ngô Bích Thủy Tổ Ngoại ngữ chuyên ngành - Trường Đại học Kinh tế 2005
 219 ThS. Dương Thị Thu Thủy Khoa Tâm lý Giáo dục - Trường Đại học Sư phạm 2005
 220 ThS. Trần Gia Nguyên Thy Khoa Tiếng Pháp - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2005
 221 ThS. Nguyễn Thị Hương Trà Trung tâm Kiểm định CLGD - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 2005
 222 ThS. Nguyễn Kiều Trang Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm 2005
 223 ThS. Nguyễn Thị Thu Trang Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 2005
 224 ThS. Nguyễn Thái Trung Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2005
 225 ThS. Nguyễn Thái Trung Khoa Tiếng Pháp - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2005
 226 ThS. Lê Viết Trương Khoa Khoa học máy tính - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  2005
 227 ThS. Trần Ái Vân Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm 2005
 228 ThS. Thân Trọng Vũ Tổ bộ môn - Khoa Y Dược 2005
 229 ThS. Lê Thị Xuân Ánh Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2006
 230 ThS. Nguyễn Thị Châu Khoa Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm 2006
 231 ThS. Trần Thị Kim Cúc Khoa Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm 2006
 232 ThS. Trần Thanh Điệp Phòng Đào tạo - CTSV - Khoa Y Dược 2006
 233 ThS. Lê Phương Dung Khoa Tài chính - Trường Đại học Kinh tế 2006
 234 ThS. Trần Hữu Ngô Duy Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2006
 235 ThS. Võ Thị Thu Duyên Khoa Tiếng Nga - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2006
 236 ThS. Nguyễn Thị Châu Hà Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2006
 237 ThS. Trần Thị Phước Hạnh Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2006
 238 ThS. Nguyễn Dương Nguyên Hảo Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2006
 239 ThS. Bùi Thanh Huân Khoa Kinh doanh quốc tế - Trường Đại học Kinh tế 2006
 240 ThS. Trần Thị Kim Liên Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2006
 Tìm thấy: 971 cá nhân / 33 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn