Đặng Hùng Vĩ
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 23105 lượt người xem
Họ và tên:  Đặng Hùng Vĩ
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  07/03/1980
Nơi sinh: Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ thông tin; Tại: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Phòng Tổ chức - Hành chính; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2008; Chuyên ngành: Khoa học máy tính; Tại: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Mạng máy tính, Quản trị mạng, Hệ phân tán, Điện toán đám mây
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn, Pháp văn
Địa chỉ liên hệ: 459 Tôn Đức Thắng, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 + Năm 2003 đến 08/2017: Công tác tại Phòng Hành chính - Tổng hợp, nhiệm vụ chuyên môn: Quản lý Phòng Máy chủ, Multimedia I. Tham gia giảng dạy và hướng dẫn thực hành môn học: Mạng máy tính, Quản trị mạng, Hệ phân tán, Điện toán đám mây.
+ Năm 2004-2007: Ủy viên BCH Lâm thời Hội Sinh viên TP. Đà Nẵng, Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN.
+ Năm 2007-2010: Bí thư Lâm thời Chi Đoàn cán bộ các phòng, ban trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN, Ủy viên BCH Công đoàn Bộ phận phòng Hành chính Tổng hợp & Tổ Tài vụ trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN.
+ 09/2017 đến 03/2019: Phòng Cơ sở Vật chất, trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN.
+ 04/2019 đến nay: Tổ CNTT&TT, trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu giải pháp cung cấp tài nguyên phân tán trong hệ thống máy chủ ảo của Cloud Computing. Chủ nhiệm: PGS.TS Lê Văn Sơn. Thành viên: Đặng Hùng Vĩ, Hồ Minh Hoành, Lê Thành Công, Lê Doãn Cang, Nguyễn Hà Huy Cường. Mã số: Đ-2012-. Năm: 2012. (Jan 11 2013 3:29PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng chương trình quản lý, lưu trữ văn thư điện tử trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Đặng Hùng Vĩ. Mã số: T2011. Năm: 2011. (Feb 6 2012 9:00AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu, ứng dụng chuẩn DDC14, MARC21 vào công tác phân loại, biên mục ứng dụng cho thư viện điện tử số trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Đặng Hùng Vĩ. Mã số: T2010. Năm: 2010. (Feb 15 2011 3:12PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu, xây dựng chương trình Quản lý sách thư viện bằng mã vạch phục vụ công tác quản lý sách trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Đặng Hùng Vĩ. Mã số: T2009. Năm: 2009. (Feb 15 2011 3:02PM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu hệ thống đảm bảo gắn bó dữ liệu trong chế độ đa người dùng cho bài toán ra quyết định tài chính trên mạng Internet/Intranet. Chủ nhiệm: Lê Văn Sơn. Thành viên: . Mã số: B2004-16-23. Năm: 2005. (Dec 31 2010 2:33PM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng Giáo trình điện tử Hệ phân tán. Chủ nhiệm: Lê Văn Sơn. Mã số: B2003. Năm: 2004. (Dec 31 2010 2:33PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI HỆ THỐNG GIÁM SÁT TRỰC TUYẾN CÁC PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ. Tác giả: LÊ VĂN SƠN, NGUYỄN THANH TUẤN, ĐẶNG HÙNG VĨ, NGUYỄN THÁI HOÀNG, PHẠM THỊ DUNG. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 3(64).2013. Trang: 161-169. Năm 2013. (Jun 14 2013 8:24PM)
[2]Tham luận: NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ PHÂN TÁN CHO HỆ THỐNG MÃ MẠNG DỰA TRÊN MULTICAST ĐỂ CUNG CẤP TÀI NGUYÊN GĂNG. Tác giả: ĐẶNG HÙNG VĨ, LÊ VĂN SƠN
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Hội thảo Quốc gia về Công nghệ thông tin và Truyền thông lần thứ XIV
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Trang: 1-6. Năm 2012.
(Mar 12 2012 3:36PM)
[3]Tham luận: NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP GẮN BÓ DỮ LIỆU TRONG ĐA TRUY CẬP VÀO TÀI NGUYÊN THÔNG TIN DÙNG CHUNG CHO ỨNG DỤNG QUẢN LÝ CÁC TÀI KHOẢN. Tác giả:  LÊ THÀNH CÔNG, ĐẶNG HÙNG VĨ, NGUYỄN THỊ THÙY, HỒ MINH HOÀNH, NGUYỄN LƯƠNG VƯƠNG, LÊ VĂN SƠN
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Hội thảo Quốc gia về Công nghệ thông tin và truyền thông lần thứ XIII. Năm 2010. (Feb 15 2011 3:20PM)
[4]Bài báo: MÔ HINH NGƯỜI SẢN XUẤT - NGƯỜI TIÊU THỤ TRONG XÂY DỰNG GIẢI PHÁP KỸ THUẬT GIÁM SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỒNG THỜI PHÂN TÁN. Tác giả: Lê Văn Sơn, Đặng Hùng Vĩ, Hồ Minh Hoành. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 5(34). Trang: 94-102. Năm 2009. (Jan 19 2011 3:30PM)
[5]Tham luận: Vấn đề định tuyến với cơ sở mã mạng trong Multicast. Tác giả: Lê Văn Sơn, Đặng Hùng Vĩ, Nguyễn Vũ Bảo Sơn, Lê Thị Thanh Xuân. Hội thảo Quốc gia về Công nghệ thông tin và truyền thông lần thứ XI. Năm 2008. (Jan 19 2011 2:39PM)
[6]Tham luận: Nghiên cứu, xây dựng hệ thống giám sát cho các bài toán đăng ký tài nguyên trực tuyến trong các hệ thống phân tán và song song trên mạng Internet/Intranet. Tác giả: Lê Văn Sơn, Đặng Hùng Vĩ, Lê Thành Công
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Hội thảo Khoa học Quốc gia lần thứ III Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Năm 2007.
(Jan 19 2011 2:40PM)
[7]Bài báo: Mở rộng chức năng lập trình được của mạng IP trên cơ sở mô hình tham chiếu P.1520. Tác giả: Lê Văn Sơn, Đặng Hùng Vĩ. Tự động hoá ngày nay
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 3. Trang: 31-33. Năm 2004.
(Jan 19 2011 2:43PM)
[8]Bài báo: Phát triển kỹ thuật đảm bảo tính toàn vẹn thông tin trong các hệ thống đăng ký từ xa trên mạng Internet. Tác giả: Lê Văn Sơn, Đặng Hùng Vĩ
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia lần thứ I Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin
marriage affairs open i want an affair
. Năm 2004.
(Jan 19 2011 2:46PM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu phát triển hệ thống thông tin dạy và học trên mạng Internet/Intranet. Tác giả: Lê Văn Sơn, Đặng Hùng Vĩ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 4. Trang: 58-63. Năm 2003.
(Jan 19 2011 2:47PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: The Optimal Solution of Communication Resource Allocation in Distributed System Integrated on Cloud Computing. Authors: Hung Vi Dang, Tien Sy Nguyen, Van Son Le, and Xuan Huy Nguyen. ICCASA 2017, Springer Publishing. No: ICCASA 2017. Pages: 226-236. Year 2017. (Oct 5 2018 11:15AM)
[2]Article: Deadlock Detection for Resource Allocation in Heterogeneous Distributed Platforms. Authors: Ha Huy Cuong Nguyen, Hung Vi Dang, Nguyen Minh Nhut Pham, Van Son Le, Thanh Thuy Nguyen. Springer International Publishing
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: Volume 361. Pages: 285-295. Year 2015.
(Jul 9 2015 1:01PM)
[3]Article: A New Technical Solution Prevention Deadlock for Resource Allocation in Heterogeneous Distributed Platforms. Authors: Nguyen Ha Huy Cuong; Dang Hung Vi; Le Van Son; Nguyen Thanh Thuy. India (IJCSN)
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. No: Volume 4. Pages: 266 - 272. Year 2015.
(Jul 9 2015 12:50PM)
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Quản lý hệ thống mạng và phòng thực hành máy tính qua chương trình Kerio Firewall Winroute và NetOP

 Công nghệ thông tin

 2012

 

 Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN

abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng "Đã có thành tích trong phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm học 2006-2007". Số: 4920/QĐKT. Năm: 2007.
[2] Giấy khen của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng "Đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2006-2007". Số: 369/QĐKT. Năm: 2010.
[3] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng "Đã có thành tích trong phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm học 2010-2011". Năm: 2011.
[4] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng "Đã có thành tích trong phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm học 2013-2014. Năm: 2014.
[5] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng "Đã có thành tích trong phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm học 2015-2016". Năm: 2016.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Chuyên đề Điện toán đám mây
Ngành: Công nghệ thông tin
 2012 Đại học  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[2]Quản trị mạng
Ngành: Khoa học máy tính
 2008 Cao đẳng  Cao Đẳng Đức Trí
[3]Java
Ngành: Khoa học máy tính
 2008 Cao Đẳng, Đại học  Trường Cao đẳng Đức Trí
[4]Mạng máy tính
Ngành: Khoa học máy tính
 2006 Cao đẳng, Đại học  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[5]Hệ phân tán
Ngành: Khoa học máy tính
 2004 Đại học  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN, Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN, Trường Đại học Duy Tân
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn