Nguyễn Thị Diệu Hằng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,599,776

 
Mục này được 48900 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Diệu Hằng
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  12/09/1971
Nơi sinh: PleiKu - Gia Lai
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Hóa thực phẩm; Tại: Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Phòng Đào tạo; Trường Đại học Bách Khoa
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2011; Chuyên ngành: Hóa Học; Tại: Trường Đại học Nam Toulon-Var (CH Pháp)
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2018
Dạy CN: Sản phầm dầu mỏ, Công nghệ Hoá dầu, Dầu nhờn - Mỡ - Phụ gia, Các phương pháp phân tích Hóa lý, Đánh giá cấu trúc vật liệu.
Lĩnh vực NC: Sản phẩm dầu mỏ; Công nghệ Hóa dầu; Polymer vô cơ; Vật liệu lai hóa; Lớp phủ bảo vệ kim loại
Ngoại ngữ: Pháp văn; Anh văn
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Giảng dạy tại Khoa Hoá, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (từ 1998 đến nay).
- Học Cao học tại Viện Dầu mỏ Pháp (Institut Francais du Petrole) ngành Sản phẩm dầu mỏ và Động cơ (2003-2004).
- Làm nghiên cứu sinh tại trường Đại học Nam Toulon-Var (Pháp) ngành Hóa Lý Polymer (2008-2011).
- Tham gia quản lý tại phòng Đào tạo từ năm 2012.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu sơn chống ăn mòn thông minh. Chủ nhiệm: Nguyến Thị Diệu Hằng. Mã số: B2016-ĐN02-04. Năm: 2018. (Mar 4 2019 10:17PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu vật liệu lai hóa trên cơ sở Polysilazane phục vụ việc chế tạo lớp phủ bảo vệ trong môi trường biển. Chủ nhiệm: Nguyễn Đình Lâm. Thành viên: Nguyễn Thị Diệu Hằng, Phan Thanh Sơn, Nguyễn Ngọc Tuân, Huỳnh Tấn Tiến. Mã số: B2012-01-01. Năm: 2016. (Nov 16 2016 2:33PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Khảo sát và phân tích hiện trạng Thực tập và đồ án tốt nghiệp tại trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà nẵng. Chủ nhiệm: Nguyến Thị Diệu Hằng. Mã số: T2015-02-141. Năm: 2015. (Apr 14 2016 10:31PM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu chế tạo lớp phủ bảo vệ chống ăn mòn kim loại có khả năng tự làm sạch từ vật liệu lai hóa tổ hợp trên cơ sở polymer vô cơ và TiO2 bằng phương pháp đóng rắn ẩm. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Diệu Hằng. Thành viên: Nguyễn Thị Vân Trang – Học viên cao học K23, trường Đại học Bách Khoa, ĐHĐN Trần Phan Hồng Nhi – Sinh viên K2008, trường Đại học Bách Khoa, ĐHĐN Nguyễn Văn Nhẫn – Sinh viên K2008, trường Đại học Bách Khoa, ĐHĐN. Mã số: Đ2013-02-56. Năm: 2013. (May 6 2014 4:33PM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu vật liệu Diatomite – Vật liệu Composite từ sợi đay – Vật liệu Silicagel biến tính từ nguồn nguyên liệu trong nước và biến tính bằng Nanocarbon. Chủ nhiệm: TS. Đoàn Thị Thu Loan. Thành viên: TS. Phạm Cẩm Nam, ThS. Nguyễn Thị Diệu Hằng, TS. Nguyễn Đình Lâm. Mã số: B2008-DN02-37. Năm: 2010. (May 9 2011 1:44PM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Mô hình hóa bài toán phối trộn dầu nhờn. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Diệu Hằng. Mã số: T2006-02-07. Năm: 2007. (May 9 2011 1:35PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tổng hợp màng lọc ZIF-8 bằng phương pháp hai giai đoạn và ứng dụng phân tách Propylene/Propane. Tác giả: Trần Nguyên Tiến, Nguyễn Thị Diệu Hằng. Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng , ISSN 1859-1531. Số: 19(5.2). Trang: 69-72. Năm 2021. (Jun 24 2021 11:27PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu sử dụng n-butanol để tái sinh dầu nhờn thải của động cơ xe máy. Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Diệu Hằng*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 7, 2020. Trang: 56. Năm 2020. (Sep 1 2020 9:35AM)
[3]Bài báo: Tổng hợp và đặc trưng tính chất của graphene oxit (GO) ứng dụng làm phụ gia gia cường cho nanocomposite trên nền nhựa epoxy. Tác giả: Lê Minh Đức, Đỗ Phú Long, Nguyễn Văn Vượng, Lê Kim Ngọc, Nguyễn Thị Diệu Hằng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng , ISSN 1859-4603. Số: 34(03). Trang: 1-6. Năm 2019. (Jul 16 2020 12:50PM)
[4]Bài báo: Thử nghiệm khả năng chống ăn mòn của Benzotriazole được lưu trữ trong TiO2 nano ống. Tác giả: TS. Nguyễn Thị Diệu Hằng*, Nguyễn Duy Phương, Trần Nguyên Tiến. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 9(130).2018. Trang: 26. Năm 2018. (Dec 26 2018 1:51PM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu tổng hợp Polymer Acid Lactic ghép với TIO2 nano ống làm tăng khả năng phân hủy quang học. Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Hằng, Trần Đình Thọ, Phạm Thị Linh. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học toàn quốc - Hóa học với sự phát triển bền vững. Số: 978-604-82-2242-0. Trang: 49-55. Năm 2017. (Jun 15 2018 4:46PM)
[6]Bài báo: Tổng hợp polylactic axit ở điều kiện áp suất khí quyển. Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Hằng, Huỳnh Văn Truyền, Hoàng Ngọc Tấn. Tạp chí Hóa học. Số: 54 (6e1). Trang: 210-215. Năm 2016. (Nov 16 2016 2:23PM)
[7]Bài báo: Tổng hợp xúc tác quang hóa Fe/TNT và ứng dụng trong lớp phủ tự làm sạch. Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Hằng, Trần Đăng Hiếu, Trần Danh Phong. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 11(108). Trang: 56-60. Năm 2016. (Nov 16 2016 2:15PM)
[8]Bài báo: So sánh sự đóng rắn ẩm ở nhiệt độ thường của các Polysilazane bằng phổ Hồng ngoại Phản xạ - Hấp thụ. Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Hằng *, Nguyễn Đình Lâm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 01(86).2015. Trang: 39 - 43. Năm 2015. (May 18 2015 9:55PM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu sản xuất acid lactic sinh học từ bã hèm bia. Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Hằng. Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. Số: CAESD2015. Trang: 95-100. Năm 2015. (Dec 1 2015 3:23PM)
[10]Bài báo: Nghiên cứu chế tạo lớp phủ tự làm sạch, chống ăn mòn chứa xúc tác quang hoá Cr/TiO2 nanotube. Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Hằng. Tạp chí Hóa học
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 52(6B). Trang: 81-85. Năm 2014.
(Dec 23 2014 10:45PM)
[11]Bài báo: Study on processing of self-cleaning, anti-bactericidial, stable and anti-corrosive coatings by combination of titanium dioxide and polysilazane. Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Hằng, Nguyễn Đình Lâm. Journal of Catalysis and Adsorption - Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ. Số: T2-No3-2013. Trang: 49 - 56. Năm 2013. (Sep 30 2013 11:10AM)
[12]Bài báo: Nghiên cứu chế tạo lớp phủ tự làm sạch tổ hợp từ Titanium Dioxide và Polysilazane. Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Hằng, Nguyễn thị Vân Trang
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 12 (quyển II). Trang: 61-66. Năm 2012.
(Dec 28 2012 3:58PM)
[13]Bài báo: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu lai hóa polysilazane – polyoxideethylene. Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Hằng, François-Xavier Perrin, Nguyễn Đình Lâm
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Đại học Đà Nẵng. Số: 4[39]. Trang: 119-126. Năm 2010. (May 9 2011 1:56PM)
[14]Bài báo: Nghiên cứu sự đóng rắn của polysilazane ở điều kiện thường bằng phương pháp FT-IR và 29Si-NMR. Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Hằng, François-Xavier Perrin, Nguyễn Đình Lâm
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
. Số: 4[39]. Trang: 112-118. Năm 2010.
(May 9 2011 1:59PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Investigation on the storage of benzotriazole corrosion inhibitor in TiO2 nanotube . Authors: Nguyễn Thị Diệu Hằng, Nông Thanh Tiệp, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Thế Quyền, Lê Quang Trung. Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology. No: 9. Pages: 025016(1-7). Year 2018. (Jun 15 2018 4:50PM)
[2]Article: Formation, structure and antibacterial activities of silazane networks grafted with poly(ethylene glycol) branches. Authors: François-Xavier Perrin, Nguyen Thi Dieu Hang, Nguyen Dinh Lam
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Progress in Organic Coatings
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: Volume 88. Pages: 92–105. Year 2015.
(Aug 17 2015 11:06AM)
[3]Article: New hybrid materials based on poly(ethyleneoxide)-grafted polysilazane by hydrosilylation and their anti-fouling activities. Authors: Nguyen Thi Dieu Hang, François-Xavier Perrin and Nguyen Dinh Lam. Beilstein Journal of Nanotechnology. No: 4. Pages: 671-677. Year 2013. (Oct 22 2013 8:25AM)
[4]Article: Self-cleaning, anti-bactericidal coatings by a combination of titanium dioxide and polysilazane. Authors: Nguyễn Thị Diệu Hằng, Nguyễn Đinh Lâm
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Journee Scientifique Franco-Vietnamienne, Chimie et Matériaux pour un Environnement Durable CMED 2013
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. No: 20-21 June. Pages: 50-55. Year 2013.
(Aug 7 2013 10:23PM)
[5]Presentations: Synthesis of Hybrid Materials based on Polysilazane and Poly(ethyleneoxide) for Antifouling in marine environment. Authors: Nguyễn Thị Diệu Hằng, Nguyễn Đinh Lâm, Francois-Xavier Perrin. Advanced Materials Science Networking (AMASING) Workshop. Pages: March. Year 2013. (Aug 7 2013 10:46PM)
[6]Presentations: Synthèse de polysilazane greffé poly(oxyde d’éthylène). Authors: Nguyễn Thị Diệu Hằng, Nguyễn Đình Lâm, Francois-Xavier Perrin,. 2ème Journées scientifiques franco-vietnamiennes, Toulon, France, 5-6/12/2011. Year 2011. (Nov 9 2012 4:03PM)
  
 Sách và giáo trình
(Jul 21 2016 9:41PM)(Jun 14 2017 8:40AM)
[1]Công nghệ Hóa dầu Chủ biên: Nguyễn Thị Diệu Hằng. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 2016.
[2]Types des Revêtements Polysilazane à Activités Antibactériennes Chủ biên: Nguyễn Thị Diệu Hằng. Nơi XB: Presses académiques francophones. Năm 2016.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Trần Văn Tuân
Đề tài: Đánh giá khả năng thay thế xúc tác mới R-264 cho R-234 hiện đang sử dụng tại phân xưởng CCR - nhà máy lọc dầu Dung Quất

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[2]Võ Thị Ngọc Mai
Đề tài: Nghiên cứu chế tạo TiO2 rutile dạng ống sử dụng làm vật liệu lưu trữ cấu trúc nano

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[3]Bùi Minh Đức
Đề tài: Thiết kế quy trình phân tích Alpha Lipoic Acid trong một số thực phẩm chức năng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[4]Võ Thị Nga
Đề tài: Nghiên cứu sản xuất acid lactic từ bã hèm bia

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[5]Nguyễn Duy Phương
Đề tài: Stockage et caractérisation de l’inhibiteur de corrosion à base de TiO2 nanotube

 Thạc sĩ

 Université du Sud Toulon – Var, Université des Sciences de Hanoi

 2013

 2014

[6]Trần Nguyên Tiến
Đề tài: Biến tính TiO2 nanotubes bằng chất ức chế ăn mòn Benzotriazole và ứng dụng trong màng sơn bảo vệ kim loại

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[7]Nguyễn Thị Vân Trang
Đề tài:

Nghiên cứu chế tạo lớp phủ bảo vệ tự làm sạch trên cơ sở polysilazane

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[8]Nguyễn Ngọc Tuân
Đề tài:

Revêtement de protection et d’antisalissure à base de Polysilazane et dioxide de titane

 Thạc sĩ

 Université du Sud Toulon – Var, Université des Sciences de Hanoi

 2012

 2013

  
 Khen thưởng
[1] Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2011-2012. Số: 5267/QĐ-ĐHBK. Năm: 2012.
[2] Chiến sĩ thi đua cơ sở 2013-2014. Số: 4754/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2014.
[3] Đã có thành tích tốt trong hoạt động công đoàn năm học 2013-2014. Số: 197/QĐ/TVCĐ. Năm: 2014.
[4] Đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường giai đoạn 1975-2015. Số: 342/QĐ-ĐHBK. Năm: 2015.
[5] Chiến sĩ thi đua cơ sở 2014-2015. Số: 4363/QĐ-KT. Năm: 2015.
[6] Chiến sĩ thi đua cơ sở 2015-2016. Số: 5073/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2016.
[7] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ 2013-2016. Số: 5216/QĐ-BGDĐT. Năm: 2016.
[8] Chiến sĩ thi đua cơ sở 2016-2017. Số: 2726/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2017.
[9] Chiến sĩ thi đua cơ sở 2017-2018. Số: 3044/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2018.
[10] Chiến sĩ thi đua cơ sở 2018-2019. Số: 2770/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2019.
[11] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ 2016-2019. Số: 4343/QĐ-BGDĐT. Năm: 2019.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Sản phẩm dầu mỏ và động cơ
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2008 Đại học  Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
[2]Dầu nhờn – Mỡ - Phụ gia
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2005 Đại học
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
[3]Công nghệ Hóa dầu
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2002 Đại học  Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
[4]Kỹ thuật xúc tác
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2001 Đại học  Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn