Nguyễn Tiến Thừa
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,934,799

 
Mục này được 33066 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Tiến Thừa
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  02/06/1985
Nơi sinh: Hải Dương
Quê quán Hải Dương
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kỹ thuật Tàu thuỷ; Tại: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí Giao thông; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2020; Chuyên ngành: Kỹ thuật Tàu thủy; Tại: Trường Đại học Quốc gia Changwon
Dạy CN: Kỹ thuật Tàu thuỷ
Lĩnh vực NC: CFD, Hydrodynamics, Boundary element method, ship and offshore motion in waves
Ngoại ngữ: Anh, Hàn
Địa chỉ liên hệ: Khoa Cơ khí Giao thông, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng, 54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ năm 2008 đến năm 2016: Giảng dạy tại Khoa Cơ khí Giao thông, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.
Từ năm 2016 đến năm 2020: NCS tại Trường Đại học Quốc gia Changwon
Từ tháng 3 năm 2020 đến nay: Giảng dạy hoa Cơ khí Giao thông, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo tàu du lịch hai thân bằng vật liệu composite, sử dụng năng lượng mặt trời. Chủ nhiệm: Ths. Nguyễn Tiến Thừa. Mã số: Đ2015-02-137. Năm: 2016. (Jun 25 2016 9:12PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu phương pháp tính toán tải trọng sóng tác dụng lên vật thể cố định dạng hình trụ ứng dụng trong thiết kế công trình biển. Chủ nhiệm: GV. Ks. Nguyễn Tiến Thừa. Mã số: T2012-02-30. Năm: 2012. (Dec 30 2010 8:25PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Đánh giá tính năng điều khiển chuyển động của tàu thủy dựa trên nền MATLAB-SIMULINK. Chủ nhiệm: GV. Ks. Nguyễn Tiến Thừa. Thành viên: . Mã số: T2010-02-103. Năm: 2010. (Dec 27 2012 3:07PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Phân tích chuyển động lắc dọc và dập dềnh của tàu ngầm trên sóng biển. Tác giả: Nguyễn Tiến Thừa, Phan Thành Long. NXB Giao thông Vận tải. Số: 26. Trang: 756-765. Năm 2024. (Jun 26 2024 8:16PM)
[2]Bài báo: Mô phỏng bộ chuyển đổi năng lượng sóng biển bằng phương pháp miền tần số và miền thời gian. Tác giả: Phan Thành Long, Nguyên Tiến Thừa, Lê Minh Tiến. Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 23. Số: 23. Trang: 323-333. Năm 2021. (Jun 28 2021 12:25PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu chuyển động của tàu chở container trên sóng ở vùng nước nông. Tác giả: Nguyễn Tiến Thừa, Phan Thành Long. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 23. Số: 23. Trang: 598-696. Năm 2021. (Jun 28 2021 12:33PM)
[4]Tham luận: Đánh giá độ bền chung của ụ nổi dựa trên mô hình phần tử hữu hạn. Tác giả: Nguyễn Tiến Thừa, Dương Việt Dũng. Kỷ yếu Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc. Trang: 209-217. Năm 2016. (Jun 25 2016 9:30PM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu thiết kế tàu hai thân cỡ nhỏ bằng vật liệu composite chạy bằng năng lượng mặt trời. Tác giả: Nguyễn Tiến Thừa, Dương Việt Dũng. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(100).2016. Trang: 79-84. Năm 2016. (Jun 25 2016 3:19PM)
[6]Tham luận: Phân tích dao động lắc tàu thủy trên sóng điều hòa bằng phương pháp mô phỏng số. Tác giả: Nguyễn Tiến Thừa, Dương Việt Dũng. Kỷ yếu Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc 2015. Trang: 201-206. Năm 2016. (Jun 25 2016 9:47PM)
[7]Bài báo: Phân tích độ bền kết cấu chân giàn tự nâng bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Tác giả: TS. Vũ Ngọc Bích, Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM; Ks. Nguyễn Tiến Thừa, Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN. Tạp chí Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải, Trường Đại học GTVT TP. HCM. Số: 4-02/2013. Trang: 69-73. Năm 2013. (Feb 28 2013 10:51PM)
[8]Bài báo: Tải trọng sóng tác dụng lên kết cấu giàn tự nâng. Tác giả: TS. Vũ Ngọc Bích, Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM; Ks. Nguyễn Tiến Thừa, Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải, Trường Đại học GTVT TP. HCM. Số: 3-11/2012. Trang: 25-29. Năm 2012. (Dec 27 2012 2:59PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Four-DOF Maneuvering Motion of a Container Ship in Shallow Water Based on CFD Approach. Authors: Tien Thua Nguyen, Thanh Long Phan, Tat-Hien Le, Thi Loan Mai and Hyeon Kyu Yoon. Journal of Marine Science and Engineering (Q2). No: 12. Pages: 1-20. Year 2024. (Jun 13 2024 3:48PM)
[2]Article: Computational Fluid Dynamics Investigation of Hydrodynamic Forces and Moments Acting on Stern Rudder Plane Configurations of a Submarine. Authors: Thanh Long Phan, Thi Loan Mai, Tien Thua Nguyen. Applied Science Journal (Q2). No: 14. Pages: 1-15. Year 2024. (May 19 2024 10:14PM)
[3]Article: Optimization of unsteady jet control flow method for aerodynamic drag reduction of heavy truck model. Authors: Thanh-Long Phan, Tien Thua Nguyen, Thi Huyen Trang Nguyễn. Results in Engineering (Q1). No: 22. Pages: 13. Year 2024. (May 19 2024 10:33PM)
[4]Article: Investigation of wave effects on motion of an unmanned surface vehicle at various scales. Authors: Tien Thua Nguyen, Quoc Thai Pham, Thanh Long Phan. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science (Scopus). No: 1278. Pages: 1-13. Year 2023. (Mar 10 2024 10:05AM)
[5]Presentations: Numerical Study on the Motion of Semisubmersible in Irregular Waves. Authors: Thanh Long Phan, Tien Thua Nguyen. IEEE Xplore (979-8-3503-4397-7)-ISBN. Pages: 72-78. Year 2023. (Mar 10 2024 10:20AM)
[6]Presentations: Estimation of hydrodynamic forces acting on the circular cable laying ship. Authors: Tien Thua Nguyen, Thanh Long Phan. IEEE Explore Puhlisher. Pages: 103-109. Year 2023. (Mar 10 2024 10:24AM)
[7]Article: Effect of Speed and Water Depth on Motion of Container Ship in Waves in Shallow Water. Authors: Tien Thua Nguyen, Thanh Long Phan, Minh Tien Le. International Journal of Engineering Trends and Technology (Scopus). No: Volume 70, Issue 7. Pages: 49-59. Year 2022. (Dec 4 2022 9:30AM)
[8]Article: Comparative Study of Drag Reduction of Square-back Vehicle Geometry using Steady blowing and Fluidic Oscillators Method. Authors: Phan Thành Long, Nguyễn Tiến Thừa. International Journal of Engineering Trends and Technology (Scopus). No: Volume 70 Issue 11. Pages: 232-239. Year 2022. (Dec 4 2022 8:59AM)
[9]Article: A Numerical Analysis of Active Flow Control Techniques for Aerodynamic Drag Reduction in the Square-Back Ahmed Model. Authors: Thanh-Long Phan,Quoc Thai Pham,Thi Kim Loan Nguyen andTien Thua Nguyen. Journal of Applied Science (Q2). No: 13 (1). Pages: 1-22. Year 2022. (May 21 2023 6:23PM)
[10]Presentations: A Numerical Study on the Motion of a Moored Semisubmersible in Irregular Waves. Authors: Tien Thua Nguyen, Thanh Long Phan and Quoc Thai Pham. The 21st International Symposium on Advanced Technology. Pages: 35-41. Year 2022. (May 21 2023 6:37PM)
[11]Article: Analysis on Hydrodynamic Force Acting on a Catamaran at Low Speed Using RANS Numerical Method. Authors: Thi Loan Mai*․Tien Thua Nguyen**․Myungjun Jeon***․†Hyeon Kyu Yoon. J. Navigation and Port Research. No: No. 2 Vol. 44. Pages: 53~64. Year 2020. (May 9 2020 10:44PM)
[12]Article: A Study on Verification of the Dynamic Modeling for a Submerged Body Based on Numerical Simulation. Authors: Myungjun Jeon1, Tien Thua Nguyen1, Hyeon Kyu Yoon1,*, Hyeon Jin Cho2. International Journal of Engineering and Technology Innovation (ESCI, Scopus). No: vol. 10, no. 2. Pages: 107-120. Year 2020. (Mar 31 2020 4:31PM)
[13]Presentations: A study on hydrodynamic forces acting on an ROV performing inspection of bridge column in the river stream. Authors: TT. Nguyen, TL. Mai and HK. Yoon. The 30th International Symposium on Transport Phenomena. Pages: 412~416. Year 2019. (Nov 18 2019 2:32PM)
[14]Presentations: Analysis on hydrodynamic force acting on a catamaran at low speed using RANS numerical method. Authors: Thi Loan Mai, Tien Thua Nguyen, Myungjun Jeon, Hyeon Kyu Yoon. Asia Navigation Conference. Pages: 268-277. Year 2019. (Nov 25 2019 3:00PM)
[15]Presentations: A study on interaction between ship and rudder. Authors: Tien Thua NGUYEN, Thi Loan MAI, Hyeon Kyu YOON. 2018 Taesung CAE conference. Pages: Poster. Year 2018. (Oct 2 2018 1:52PM)
[16]Article: Experimental Investigation of the Hydrodynamic Force Acting on Ship Hull and Rudder in Various Wave Direction. Authors: VM Nguyen, TT Nguyen, J Seo, HK Yoon, YG Kim. The International Society of Offshore and Polar Engineers (Scopus). No: 28. Pages: 19-197. Year 2018. (Oct 2 2018 1:59PM)
[17]Article: Experimental Investigation of the Hydrodynamic Force Acting on Ship Hull and Rudder in Various Wave Direction. Authors: Van Minh Nguyen, Tien Thua Nguyen, Juwon Seo, Hyeon Kyu Yoon and Yeon Gyu Kim. Journal of Advanced Research in Ocean Engineering. No: 4(3). Pages: 105-114. Year 2018. (Dec 27 2018 2:06PM)
[18]Presentations: A Study on Verification of the Dynamic Modeling for a Submerged Body based on Numerical Simulation. Authors: MyungJun Jeon, Tien Thua Nguyen, Hyeon Kyu Yoon*, Junho Hwang, Hyeon Jin Cho**. 2018 Korean Underwater Robot Technology Research Society. Pages: 20-25. Year 2018. (Nov 1 2018 5:41PM)
[19]Presentations: Analysis of Towing Force and Vertical Attitude of Underwater Towing Cable. Authors: Hyeon Kyu Yoon, Tien Thua Nguyen(Changwon National University), Changil Baek(Doosan Mottrol), Seungyun Yang(Agency for Defence Development). Proceedings of the Annual Autumn Conference Society of Naval Architects of Korea Conference. Pages: 202-207. Year 2018. (Nov 12 2018 2:15PM)
[20]Article: Development of Solution for Safe Ship Considering Seakeeping PERformance. Authors: H.K. Yoon 1, V.M. Nguyen 1, T.T. Nguyen. International Journal on Marine Navigation AND Safety of Sea Transportation. No: Vol. 12 No. 3. Pages: 517-525. Year 2018. (Nov 14 2018 8:36AM)
[21]Article: Estimation of Hydrodynamic Derivatives of Full-Scale Submarine using RANS Solver. Authors: Tien Thua Nguyen1, Hyeon Kyu Yoon1 , Youngbum Park2, Chanju Park2. Journal of Ocean Engineering and Technology (KCI). No: 35(5). Pages: 386-392. Year 2018. (Nov 1 2018 5:37PM)
[22]Presentations: Prediction of Hydrodynamic Derivatives of Submarine Using Full Scale RANS Solver. Authors: Tien Thua NGUYEN, Hyeon Kyu YOON. 2018 Korean Underwater Robot Technology Research Society. Pages: 24-27. Year 2018. (Jul 3 2018 12:59PM)
[23]Presentations: Study on the hydrodynamic force acting on hull and rudder of a drifting and turning ship in shallow water. Authors: Tien Thua. Nguyen, Van Minh. Nguyen, Anh Hoa. Vo, Thi Thanh Diep. Nguyen, and Hyeon Kyu. Yoon. Proceedings of the 18th World Maritime Technology Conference. Pages: 271-274. Year 2018. (Dec 24 2018 12:56PM)
[24]Article: A Numerical Study on the Characteristics of a Flapped Rudder depending on Various Geometric Parameters using Computational Fluid Dynamics Technique. Authors: Tien Thua Nguyen, Hyeon Kyu Yoon. J. Navigation and Port Research. No: Vol. 41, No. 2. Pages: 33:38. Year 2017. (Nov 13 2017 12:41AM)
[25]Presentations: A Numerical Study on Effect of Shallow Water on Rudder behind a Ship. Authors: Tien Thua Nguyen, Hyeon Kyu Yoon. 2017 General Meeting & Annual Autumn Conference, Korea. Pages: 270-273. Year 2017. (Nov 13 2017 12:48AM)
[26]Presentations: Estimation of Hydrodynamic Coefficients of a ROV using CFD Technique. Authors: Thua Tien Nguyen, Hyeon Kyu Yoon. 2017 Korea Ocean Science and Technology Conference. Pages: 201-204. Year 2017. (Nov 13 2017 1:03AM)
[27]Presentations: Optimal Weather Routing Considering Seakeeping Performance based on the Model Test. Authors: H.k. Yoon, V.M. Nguyen and T.T. Nguyen. 12th International Conference on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation (Scopus). Pages: 282-286. Year 2017. (Nov 13 2017 1:12AM)
[28]Article: Establishment of Equations of Motion of a ROV using CFD Technique. Authors: Hyeon Kyu Yoon, Thua Tien Nguyen, Minh Van Nguyen. Oceans 17 (Scopus). No: 2017. Pages: 351-356. Year 2017. (Nov 13 2017 1:08AM)
[29]Presentations: Effect of Flap on Hydrodynamic Characteristics of Rudder based on Computational Fluid Dynamics Analysis. Authors: Thua. Nguyen Tien, Hyeon. Kyu Yoon. Proceedings of The 8th Asia-Pacific Workshop on Marine Hydrodynamics. Pages: 187-192. Year 2016. (Nov 16 2016 2:14PM)
[30]Presentations: Analysis of the performance of a flapped rudder depending on various geometric parameters, based on computational fluid dynamics technique. Authors: Thua Nguyen Tien, Hyeon Kyu Yoon. Proceedings of Asia Navigation Conference 2016. Pages: 109-114. Year 2016. (Nov 16 2016 2:20PM)
[31]Presentations: Seakeeping Model Test of Small High Speed Boat for Unmanned Surface Vehicle in Slow Speed and Various Wave Directions. Authors: MyungJun Jeon1, DongHyun Lee1, Nguyen Van Minh1, Nguyen Tien Thua1, Hyeon Kyu Yoon1, Hyeong-Dong Kim2 and Dong-Hoon Kim2. Proceedings of Annual Autumn Meeting of the Society of Naval Architects of Korea. Pages: 1-6. Year 2016. (Nov 16 2016 2:53PM)
[32]Presentations: Assessment ultimate bending strength of floating dock structure by using finite element analysis. Authors: Nguyễn Tiến Thừa*, Nguyễn Văn Minh, Dương Việt Dũng. Proceedings of the 3rd International Symposium of Maritime Sciences Nov. 10-14, 2014, Kobe, Japan. Pages: 225-228. Year 2014. (Mar 31 2015 4:24PM)
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2012-2013. Năm: 2013.
[2] Giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2014-2015. Năm: 2015.
[3] ĐV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm: 2018.
[4] ĐV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm: 2019.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Thiết kế Tàu thủy
Ngành: Kỹ thuật tàu thủy
 2012 Sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật Tàu thủy  
[2]Kỹ thuật Tàu cao tốc
Ngành: Kỹ thuật tàu thủy
 2012 Sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật Tàu thủy  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[3]Động lực học Tàu thủy
Ngành: Kỹ thuật tàu thủy
 2009 Sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật Tàu thủy  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn