Nguyễn Văn Triều
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,935,776

 
Mục này được 31060 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Văn Triều
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  00/00/1984
Nơi sinh: Gia Lai
Quê quán Bình Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cơ khí Động lực; Tại: Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Trung tâm Học liệu và Truyền thông; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Marine System Engineering ; Tại: Osaka Prefecture University
Dạy CN: Kỹ thuật Tàu thủy, Kỹ thuật Cơ khí (Cơ khí Động lực)
Lĩnh vực NC: Động lực học tàu thủy, Computational Fluid Dynamics, Numerical Methods
Ngoại ngữ: English (Full professional proficiency), Chinese Mandarin & Japanese (Elementary proficiency)
Địa chỉ liên hệ: Trung tâm học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng; Số 54 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ 10/2007 đến 01/2009: Giảng viên tập sự, Bộ môn Máy động lực - Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
- Từ tháng 02/2009 đến 01/2011: Theo học Thạc sỹ tại National Cheng Kung University – Tainan, Taiwan
- Từ tháng 02/2011 đến nay: Giảng viên, Bộ môn Máy động lực - Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
- Từ tháng 04/2013 - 03/2016: Nghiên cứu sinh tại Osaka Prefecture University - Osaka, Japan. (MEXT Scholarship)
- Từ tháng 04/2016 - 7/2017: Nghiên cứu sau tiến sĩ tại Osaka Prefecture University - Osaka, Japan.
- Từ tháng 08/2017: Giảng viên, Bộ môn Kỹ thuật Tàu thủy - Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
- Tứ tháng 05/2019 - 04/2022: Bí thư Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Bách khoa
- Từ tháng 12/2020 - 06/2023: Giảng viên, Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
- Từ tháng 07/2023: Giảng viên, Giám đốc Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng


 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Ứng dụng phương pháp số nghiên cứu biện pháp giảm sức cản gió nhằm giảm tiêu hao nhiên liệu cho tàu hàng container. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Triều. Thành viên: Phan Thành Long, Nguyễn Quang Trung, Dương Đình Nghĩa. Mã số: xxxx. Năm: 2020. (Jun 21 2019 4:55AM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thử nghiệm chân vịt nửa nước dạng cắt mặt lắp đặt trên các phương tiện chở khách cao tốc. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Ngọc Hoa. Thành viên: Đỗ Hùng Chiến, Vũ Ngọc Bích, Lê Đức Cảnh, Nguyễn Văn Công, Lê Văn Toàn, Nguyễn Minh Huy, Nguyễn Văn Triều. Mã số: xxxx. Năm: 2020. (Nov 2 2019 11:46PM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Giải pháp mới kết hợp tương quan ảnh số (DIC) và phần tử hữu hạn (FEM) để dự đoán lan truyền vết nứt trong chi tiết mối hàn"A new method based on Digital Image Correlation (DIC) and Finite Element Method (FEM) for predicting crack propagation in solder joints". Chủ nhiệm: Tào Quang Bảng. Thành viên: Tạ Minh Bảo, Hồ Ngọc Thế Quang, Nguyễn Văn Thiên Ân, Nguyễn Văn Triều, Nguyễn Xuân Hùng. Mã số: 107.01-2018.32. Năm: 2020. (Jul 11 2018 12:04AM)
[4] Đề tài Khác: Development of CFD Turbulence Models for Marine Applications. Chủ nhiệm: Yoshiho Ikeda. Thành viên: Nguyen Van Trieu +. Mã số: xxxx. Năm: 2018. (Feb 7 2017 3:43PM)
[5] Đề tài Khác: Development of Air Circulating Tank. Chủ nhiệm: Yoshiho Ikeda. Thành viên: Kyohei Sugawa, Satowa Ibata, Trieu Van Nguyen. Mã số: D-ACT. Năm: 2017. (Jul 12 2017 9:02AM)
[6] Đề tài Khác: Development of High Lift Performance Rudders. Chủ nhiệm: Nguyen Van Trieu. Thành viên: Takuro Ikebuchi, Yoshifumi Tai, Yoshiho Ikeda. Mã số: xxxx. Năm: 2017. (Feb 7 2017 3:33PM)
[7] Đề tài Khác: Air Resistance Reduction Methods for Large Container Ship. Chủ nhiệm: Yoshiho Ikeda. Thành viên: Ikko Watanabe, Nguyen Van Trieu, Nobuyuki Shimizu, Akito Kinugawa, Yoshifumi Tai. Mã số: xxxx. Năm: 2017. (Feb 7 2017 3:38PM)
[8] Đề tài cấp cơ sở: Mô hình hóa ảnh hưởng của hình dạng profile cánh đến các thông số động lực học của cánh chân vịt tàu thủy. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Triều. Thành viên: . Mã số: T2012-02-29. Năm: 2012. (Feb 24 2015 3:57PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Nghiên cứu ảnh hưởng của khoang bị hư hỏng đến tính năng điều động của tàu du lịch trên sông Hàn
.
Tác giả: Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Văn Triều, Trần Bá Sỹ, Nguyễn Đức Trọng, Trịnh Phan Quyền, Nguyễn Đắc Hoàng Long. Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 26. Trang: xx-xx. Năm 2023.
(Aug 4 2023 10:35AM)
[2]Tham luận: Nâng cao hiệu suất và giảm phát thải ô nhiễm động cơ xe máy sử dụng xăng sinh học bằng giải pháp hồi lưu khí thải
.
Tác giả: Nguyễn Quang Trung, Huỳnh Tấn Tiến, Lê Minh Đức, Võ Anh Vũ, Nguyễn Văn Triều, Lê Công Tín
. Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 26. Trang: xx-xx. Năm 2023.
(Aug 4 2023 10:37AM)
[3]Tham luận: NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG SỐ DÒNG CHẢY QUA HỆ THỐNG CÁC KHỐI LĂNG TRỤ TIẾT DIỆN VUÔNG. Tác giả: Nguyễn Văn Triều, Dương Đình Nghĩa, Huỳnh Tấn Tiến, Nguyễn Quang Trung, Lê Minh Đức, Dương Việt Dũng. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 22. Trang: 784-789. Năm 2019. (Jul 29 2019 3:43PM)
[4]Tham luận: Đánh giá ảnh hưởng của tỷ số nén đến quá trình cháy và phát thải động cơ đánh lửa cưỡng bức sử dụng nhiên liệu biogas-hydrogen ở chế độ tải định mức. Tác giả: Phan Minh Đức1, Bùi Văn Ga1, Nguyễn Quang Trung1, Lê Minh Đức1, Huỳnh Tấn Tiến1, Nguyễn Văn Triều1, Dương Đình Nghĩa1. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 22. Trang: 154-161. Năm 2019. (Jul 29 2019 3:47PM)
[5]Tham luận: Ảnh hưởng của góc đánh lửa đến quá trình cháy và phát thải động cơ đánh lửa cưỡng bức sử dụng nhiên liệu biogas-hydrogen ở chế độ tải định mức. Tác giả: Lê Minh Đức1, Nguyễn Quang Trung1, Huỳnh Tấn Tiến1, Nguyễn Văn Triều1, Dương Đình Nghĩa1. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 22. Trang: 162-169. Năm 2019. (Jul 29 2019 3:49PM)
[6]Tham luận: Nghiên cứu mô phỏng sức cản gió tác động lên tàu Container. Tác giả: Nguyễn Văn Triều. Kỷ yếu Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 21, Quy Nhơn. Trang: 815-825. Năm 2018. (Aug 10 2018 10:57AM)
[7]Tham luận: Nghiên cứu phát triển bánh lái lực nâng cao. Tác giả: Nguyễn Văn Triều. Kỷ yếu Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 21, Quy Nhơn. Trang: 806-814. Năm 2018. (Aug 10 2018 10:56AM)
[8]Tham luận: Ứng dụng CFD nghiên cứu dòng chảy trong lớp biên . Tác giả: Nguyễn Văn Triều, Phạm Thị Kim Loan. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Cơ học Thủy khí Toàn Quốc. Trang: 695-. Năm 2012. (Oct 14 2015 2:14PM)
[9]Tham luận: Nghiên cứu tác động của phần lồi tại mép vào đến các thông số động lực học của cánh bằng phương pháp số. Tác giả: Nguyễn Văn Triều, Phạm Thị Kim Loan, Dương Việt Dũng . Tuyển tập báo cáo Hội nghị Cơ học Thủy khí Toàn Quốc. Trang: 575-. Năm 2011. (Oct 14 2015 2:06PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Influences of Gap Flow on Air Resistance Acting on a Large Container Ship. Authors: Van Trieu Nguyen*, Minh Duc Le, Van Minh Nguyen, Toru Katayama and Yoshiho Ikeda. Journal of Marine Science and Engineering (SCIE, Q2). No: 11(1). Pages: 1-27. Year 2023. (Jan 12 2023 9:08AM)
[2]Presentations: Blade Design and Numerical Testing of a Small Wind Turbine in Low Wind Speed Conditions. Authors: Phan Thanh Long, Nguyen Van Trieu. Proceedings of the First International Conference on Material, Machines, and Methods for Sustainable Development. Pages: 436-441. Year 2018. (Sep 27 2018 11:22PM)
[3]Presentations: Studying on the Effect of Profiles to the Hydrodynamic Characteristics of Rudders. Authors: Nguyen Van Trieu. International Conference E&T Solution 2018. Pages: 471-478. Year 2018. (May 22 2018 10:58PM)
[4]Article: NUMERICAL STUDIES ON AIR RESISTANCE REDUCTION METHODS FOR A LARGE CONTAINER SHIP WITH FULLY LOADED DECK-CONTAINERS IN OBLIQUE WINDS. Authors: T. V. NGUYEN, N. SHIMIZU, A. KINUGAWA, Y. TAI, and Y. IKEDA. 7th International Conference on Computational Methods in Marine Engineering, MARINE 2017 (Scopus). No: ISBN: 978-849469098-3. Pages: 1040-1051. Year 2017. (May 25 2017 11:09PM)
[5]Presentations: Development of Gap-Flow-Protectors to Reduce Air Resistance acting on Deck Containers of a Ship. Authors: Trieu Van Nguyen, Nobuyuki Shimizu, Akito Kinugawa, Yoshifumi Taim, Yoshiho Ikeda. Proceedings of JASNAOE Annual Autumn Meeting. Pages: 211-216. Year 2017. (Nov 28 2017 1:58PM)
[6]Presentations: Performance of Air Circulation Tank to Reduce Frictional Resistance Drastically for a Very Wide and Shallow-Draft Ship (4th Report) – Scale effect on the ACT efficiency-. Authors: Trieu Van Nguyen, Yoshiho Ikeda. Proceedings of JASNAOE Annual Autumn Meeting. Pages: 205-210. Year 2017. (Nov 28 2017 1:57PM)
[7]Presentations: Vortex Control in Gap Flow by Small Appendages to Reduce Air Resistance Acting on Deck Containers of a Ship. Authors: Trieu Van Nguyen, Yoshiho Ikeda. Proceedings of JASNAOE Annual Spring Meeting, Tokyo, Japan. Pages: 335-338. Year 2017. (May 25 2017 11:13PM)
[8]Presentations: Studies on Air Resistance Reduction Methods for a Large Container Ship (2nd Report) - Effect of Gap between Containers on Deck on Air Resistance in Oblique Winds- (In Japanese) . Authors: Trieu Van Nguyen, Nobuyuki Shimizu, Akito Kinugawa, Yoshifumi Tai, Yoshiho Ikeda. Proceedings of JASNAOE Annual Spring Meeting, Tokyo, Japan. Pages: 581-586. Year 2017. (May 25 2017 11:21PM)
[9]Presentations: Performance of Air Circulating Tank to Reduce Frictional Resistance Drastically for a Very Wide and Shallow-Draft Ship (2nd Report)- Improvement of ACT efficiency on the basis of CFD results - (In Japanese) . Authors: Kyohei Sugawa, Trieu Van Nguyen, Satowa Ibata, Yoshiho Ikeda. Proceedings of JASNAOE Annual Spring Meeting, Tokyo, Japan. Pages: 461-466. Year 2017. (May 25 2017 11:26PM)
[10]Presentations: Parametric Study on the Flow Passing the Cylinder Mounted on the Edge of Backward-facing Step. Authors: Trieu V. Nguyen and Jiahn H. Chen. 10th International Workshop on Ship and Marine Hydrodynamics, November 5-8, Keelung, Taiwan. Pages: 00. Year 2017. (Nov 11 2017 2:38PM)
[11]Presentations: Effects of Turbulence Models on the CFD Results of Ship Resistance and Wake. Authors: Trieu Van Nguyen, He Van Ngo, Satowa Ibata Yoshiho Ikeda. Proceedings of JASNAOE Annual Autumn Meeting. Pages: 199-204. Year 2017. (Nov 28 2017 1:56PM)
[12]Presentations: Hydrodynamic Characteristics of High Lift Rudders with Wedge Tails. Authors: Trieu Van Nguyen, Yoshiho Ikeda. Proceedings of the 8th APHydro2016, Hanoi, Vietnam. Pages: 238-245. Year 2016. (Sep 27 2016 11:11PM)
[13]Presentations: A Study on Reduction of Air Resistance Acting on a Large Container Ship. Authors: Ikko Watanabe, Trieu Van Nguyen, Seijirou Miyake, Nobuyuki Shimizu, Yoshiho Ikeda. Proceedings of the 8th APHydro2016, Hanoi, Vietnam. Pages: 314-321. Year 2016. (Sep 27 2016 11:12PM)
[14]Presentations: Some CFD Applications to Improvements of Ship Performances – Added Resistance in Wave, High Lift Rudders, Air Resistance in Wind, and Air Circulating Tank (Keynote paper) . Authors: Yoshiho Ikeda, Trieu Van Nguyen. Proceedings of the 8th APHydro2016, Hanoi, Vietnam. Pages: 3-18. Year 2016. (Sep 27 2016 11:18PM)
[15]Article: Reynolds number and propeller effects on lift and drag forces on a high lift rudder with wedge tail. Authors: Trieu Van Nguyen, Yoshiho Ikeda. Proceedings of the 13th International Symposium on PRActical Design of Ships and Other Floating Structures (PRADS' 2016). Technical University of Denmark (Scopus). No: ISBN: 978-87-7475-473-2. Pages: xx. Year 2016. (Sep 27 2016 10:29PM)
[16]Presentations: Development of a New Wedge Tail Rudder with High Lift and Small Drag. Authors: Trieu Van Nguyen, Takuro Ikebuchi, Yoshifumi Tai, Yoshiho Ikeda. Proceedings of JASNAOE Annual Autumn Meeting 2016, ISSN 2185-1840. Pages: 421-426. Year 2016. (Nov 25 2016 2:48PM)
[17]Presentations: Studies on Air Resistance Reduction Methods for a Large Container Ship (Part 1). Authors: Trieu Van Nguyen, Nobuyuki Shimizu, Akito Kinugawa, Yoshiho Ikeda. Proceedings of JASNAOE Annual Autumn Meeting 2016, ISSN 2185-1840. Pages: 427-432. Year 2016. (Nov 25 2016 2:49PM)
[18]Presentations: Development of High Lift Performance Rudders with Wedge Tails- Effect of Propeller Thrust Loading - . Authors: Trieu Van Nguyen, Takuro Ikebuchi, Yoshifumi Tai,and Yoshiho Ikeda. Proceedings of JASNAOE Annual Spring Meeting, Fukuoka, Japan. Pages: 313-318. Year 2016. (Jun 4 2016 11:20PM)
[19]Presentations: A Numerical Study on Open-water Propeller Characteristic Using CFD. Authors: Trieu Van Nguyen, Yoshiho Ikeda. Proceedings of JASNAOE Annual Spring Meeting, Kobe, Japan. Pages: 403-406. Year 2015. (Oct 14 2015 2:40PM)
[20]Presentations: Development of High Lift Performance Rudders with Wedge Tails. Authors: Trieu Van Nguyen, Yoshiho Ikeda. Proceedings of JASNAOE Annual Spring Meeting, Tokyo, Japan. Pages: 483-488. Year 2015. (Oct 14 2015 2:45PM)
[21]Presentations: Development of Marine High Lift Performance Rudders with Wedge Tails: Effect of Reynolds Number on Hydrodynamic Forces. Authors: Trieu Van Nguyen, Yoshiho Ikeda. Proceeding of International Conference on Transportation Mechanical Engineering and Sustainable Development 2015, TESD 2015, Danang, Vietnam. Pages: 10-27. Year 2015. (Oct 14 2015 2:42PM)
[22]Article: A Numerical Study on High Lift Rudder Sections. Authors: Trieu Van Nguyen, Yoshiho Ikeda. FEFU: School of Engineering Bulletin (Russian Science Citation Index) (http://elibrary.ru/item.asp?id=23204615). No: ISSN 2227-6858, Vol. 1 (22). Pages: 16-23. Year 2015. (Oct 14 2015 2:51PM)
[23]Presentations: Hydrodynamic Characteristics of Rudder Sections with High Lift Force (Part 3). Authors: Trieu Van Nguyen, Yoshiho Ikeda. Proceedings of JASNAOE Annual Autumn Meeting, Nagasaki, Japan. Pages: 403-406. Year 2014. (Oct 14 2015 2:39PM)
[24]Presentations: Development of Fishtail Rudder Sections with Higher Maximum Lift Coefficients. Authors: Trieu Van Nguyen, Yoshiho Ikeda. Proceedings of the 24th (2014) International Ocean and Polar Engineering Conference, ISOPE 2014, Busan, Korea (Indexed by Engineering Index, EI-Compendex, Scopus and Others). Pages: 940-947. Year 2014. (Oct 14 2015 2:28PM)
[25]Presentations: Hydrodynamic Characteristics of Rudder Sections with High Lift Force (Part 2). Authors: Trieu Van Nguyen, Yoshiho Ikeda. Proceedings of JASNAOE Annual Spring Meeting, Sendai, Japan. Pages: 171-174. Year 2014. (Oct 14 2015 2:26PM)
[26]Presentations: A Numerical Study on 3-D Effects of Marine Rudder by Using CFD. Authors: Trieu Van Nguyen, Yoshiho Ikeda. Proceedings of the 3rd International Symposium of Maritime Sciences, ISMS14, Kobe, Japan. Pages: 95-100. Year 2014. (Oct 14 2015 2:36PM)
[27]Article: A Development of High Lift Rudders with Wedge Tail and End Plates (Selected paper from APHydro2014) . Authors: Trieu Van Nguyen, Yoshiho Ikeda. Shipbuilding (Russian Science Citation Index) (http://elibrary.ru/item.asp?id=22806619). No: ISSN 0039-4580, Vol. 6 (817). Pages: 57-60. Year 2014. (Oct 14 2015 2:50PM)
[28]Presentations: A Study on High Lift Performance Rudders with Wedge Tail and End Plate Using CFD. Authors: Trieu Van Nguyen, Yoshiho Ikeda. Proceedings of the 2nd Symposium on Naval Architecture and Maritime, INT-NAM 2014, Istanbul, Turkey. Pages: 347-358. Year 2014. (Oct 14 2015 2:34PM)
[29]Presentations: A Development of High Lift Rudders with Wedge Tail and End Plates. Authors: Trieu Van Nguyen, Yoshiho Ikeda. Proceedings of the 7th APHydro2014, Vladivostok, Russia (Best student paper award). Pages: 105-108. Year 2014. (Oct 14 2015 7:48PM)
[30]Presentations: Hydrodynamic Characteristics of Rudder Sections with High Lift Force. Authors: Trieu Van Nguyen, Yoshiho Ikeda. Proceedings of JASNAOE Annual Autumn Meeting, Osaka, Japan. Pages: 121-124. Year 2013. (Oct 14 2015 2:24PM)
[31]Presentations: Numerical Study of the Effect of Leading Edge Protuberances on Wing Hydrodynamic Performance. Authors: Van Trieu Nguyen, Jeng Horng Chen. Proceedings of The 6th Asia-Pacific Workshop on Marine Hydrodynamics (APHydro2012), Malaysia. Pages: 23-28. Year 2012. (Oct 14 2015 2:17PM)
[32]Presentations: The Effect of Leading Edge Protuberances on the Performance of Small Aspect Ratio Foils. Authors: J.-H. Chen, S.-S. Li, V.T. Nguyen. Proceeding of 15th International Symposium on Flow Visualization (ISFV15), Minsk, Belarus. Pages: 1-16. Year 2012. (Feb 24 2015 4:14PM)
  
 Sách và giáo trình
[1]Kỹ thuật Thủy khí nâng cao Chủ biên: TS. Huỳnh Văn Hoàng, TS. Lê Minh Đức. Đồng tác giả: TS. Nguyễn Quang Trung, TS. Huỳnh Tấn Tiến, TS. Nguyễn Văn Triều, ThS. Nguyễn Võ Đạo, ThS. Dương Đình Nghĩa. Nơi XB: NXB Khoa học và Kỹ thuật. Năm 2022.(Jan 12 2023 9:12AM)
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở"

 Giáo dục

 2019

 

 Giám đốc Đại học Đà Nẵng

[2] Giấy khen Hiệu trưởng

 Giáo dục

 2018

 

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

[3] Giải thưởng "Hoạt động Khoa học và Công nghệ tiềm năng" - Giải B

 Khoa học công nghệ

 2018

 

 Hiệu Trưởng, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

[4] Đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở"

 Giáo dục

 2018

 

 Giám đốc Đại học Đà Nẵng

[5] Giải thưởng "Hoạt động Khoa học và Công nghệ tiềm năng" - Giải C

 Khoa học công nghệ

 2017

 

 Hiệu Trưởng, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

[6] President Award

 Kỹ thuật

 2015

 

 Osaka Prefecture University, Japan

cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
[7] Best student paper award, APHydro2014

 Kỹ thuật

 2014

 

 APHydro2014, Vladivostok, Russia

[8] Award of Minister of Education & Training (3rd prize) for outstanding student doing research

 Kỹ thuật

 2007

 

 Ministry of Education & Training

[9] Award of Minister of Science and Technology for outstanding student having creative product in the 2nd National Youth Creative Festival

 Kỹ thuật

 2007

 

 Ministry of Science and Technology

abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
abortion pill services abortion pill articles having an abortion
[10] Award of Danang University of Science and Technology (1st prize) for excellent student in scientific research

 Kỹ thuật

 2007

 

 Danang University of Science and Technology

walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
[11] Award of highest honor student of Faculty of Transportation Mechanical Engineering

 Kỹ thuật

 2007

 

 Danang University of Science and Technology

[12] Awarded for the best entrance student of Department of Mechanical Engineering

 Kỹ thuật

 2002

 

 Danang University of Science and Technology

coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
losartankalium krka bivirkninger crownlimos.ca losartan
  
 Khen thưởng
[1] Vallet Scholarship. Năm: 2005.
[2] Vietnam Government Scholarship, 2005-2007. Năm: 2005.
[3] Hyundai Scholarship. Năm: 2006.
[4] Toyota Scholarship for excellent student in scientific research. Năm: 2007.
[5] National Cheng Kung University Outstanding Scholarship for graduate student, 2009-2011. Năm: 2009.
[6] Research Assistantship, National Cheng Kung University, Taiwan, 2009-2011. Năm: 2009.
[7] National Cheng Kung University Outstanding Scholarship for graduate student, 2011-2014 (Success). Năm: 2011.
[8] Taiwan Scholarship, 2011-2014 (Success). Năm: 2011.
[9] Vietnam Government Scholarship 911, 2013-2016 (Success). Năm: 2013.
[10] Research Assistantship, Osaka Prefecture University. Năm: 2013.
[11] Japanese Government Scholarship (MEXT), 2014-2016. Năm: 2014.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Tĩnh học Tàu thủy
Ngành: Kỹ thuật tàu thủy
 2019 Sinh viên năm 3  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[2]KT An toàn & Bảo vệ môi trường
Ngành: Kỹ thuật tàu thủy
 2019 Sinh viên năm 4  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[3]Vẽ tàu
Ngành: Kỹ thuật tàu thủy
 2019 Sinh viên năm 2  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[4]Động lực học tàu thủy
Ngành: Kỹ thuật tàu thủy
 2019 Sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật Tàu thủy  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[5]Anh văn chuyên ngành Kỹ thuật Tàu thủy
Ngành: Kỹ thuật tàu thủy
 2018 Sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật Tàu thủy  Trường Đại học Bách khoa
[6]Phương pháp tính
Ngành: Kỹ thuật tàu thủy
 2018 Sinh viên năm 2~  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[7]Kết cấu máy tàu thủy
Ngành: Kỹ thuật tàu thủy
 2018 Sinh viên năm 3~: Kỹ thuật tàu thủy  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[8]Anh Văn CN CKGT
Ngành: Kỹ thuật tàu thủy
 2018 Sinh viên năm 2~  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[9]Thiết bị tàu thủy
Ngành: Kỹ thuật tàu thủy
 2012 Sinh viên năm 4~: Kỹ thuật tàu thủy  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[10]Công ước và quy phạm trong đóng tàu
Ngành: Kỹ thuật tàu thủy
 2012 Sinh viên năm 4~: Kỹ thuật tàu thủy  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[11]Hệ động lực tàu thủy
Ngành: Kỹ thuật tàu thủy
 2011 Sinh viên năm 4~: Kỹ thuật tàu thủy  Trường Đại học bách khoa - Đại học Đà Nẵng
  
 Thông tin khác
  

     * Member in Academic Society:


Vietnam Association of Fluid Mechanics


 Japan Society of Naval Architects and Ocean Engineers (JASNAOE) 

*Review activities for journals:


 Ocean Engineering (SCIE, Q1)


 Journal of Mechanical Engineering and Science (Scopus)


 Journal of Mechanical Engineering Research and Developments (Scopus)


 Maritime Technology and Research (TCI)


 Journal of Science and Technology (The University of Danang) (ACI

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn