Trần Thị Ngọc Thư
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 28,624,506

 
Mục này được 8505 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Thị Ngọc Thư
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  31/03/1980
Nơi sinh: Duy Xuyên, Quảng Nam
Quê quán Duy Xuyên, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ Thực phẩm; Tại: Trường ĐH Bách Khoa TpHCM
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Hóa học; Trường Cao Đẳng Công nghệ
Chức vụ: Chủ tịch công Đoàn bộ phận
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2006; Chuyên ngành: Công nghệ Thực phẩm; Tại: Đại học Bách Khoa Hà Nội
Dạy CN: Công nghệ Thực phẩm
Lĩnh vực NC: Công nghệ chế biến thịt-thủy sản, công nghệ chế biến rau quả, trích ly các hợp chất thiên nhiên
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: Khoa Công nghệ Hóa học; Trường Cao Đẳng Công nghệ
Điện thoại: (84)511 3519689; Mobile: 0905150880
Email: thuttn@gmail.com; ttnthu@dct.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Từ 11/2003-12/2006: Giảng viên Khoa Công nghệ Thực phẩm, Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM


Từ 8/2008 đến : Giảng viên Bộ môn Công nghệ Thực phẩm-Môi trường, Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Cao đẳng Công nghệ.
Từ 03/2011: Trưởng Bộ môn Công nghệ Thực phẩm -Môi trường, Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Cao đẳng Công nghệ.

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Ứng dụng dịch chiết từ màu thực vật trong sản xuất gạo đa sắc. Chủ nhiệm: Trần Thị Ngọc Thư. Thành viên: PGS TS Trương Thị Minh Hạnh, PGS TS Nguyễn Thị Minh Tú, Nguyễn Thị Ái, Phan Thành Định ,Nguyễn Thị Gái , Huỳnh Thị Ngọc Mến. Mã số: T2015-06-95. Năm: 2015. (Dec 29 2015 8:39AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng Hệ thống thí nghiệm công nghệ chế biến Thịt-Thủy sản. Chủ nhiệm: ThS. Trần Thị Ngọc Thư. Mã số: T2009-06-66. Năm: 2009. (May 31 2011 4:04PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu các điều kiện chiết isoflavone từ bã đậu nành trong dung môi ethanol. Tác giả: Trương Thị Minh Hạnh, Trần Thị Ngọc Thư. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số: Chuyên đề "Nông nghiệp xanh". Trang: 219-224. Năm 2016. (Nov 23 2016 10:25AM)
[2]Bài báo: Research on conditions for isoflavones extration from okara using ultrasound in combination with conventional shaking. Tác giả: Tran Thi Ngoc Thu1, Truong Thi Minh Hanh1. Hội thảo khoa học toàn quốc 2016 "Tiến bộ kỹ thuật thực phẩm và Kỹ thuật sinh học: Từ nghiên cứu đến sản xuất". Số: Kỷ yếu hội thảo ISBN: 978-604-95-0038-1. Trang: 199-207. Năm 2016. (Nov 23 2016 10:37AM)
[3]Bài báo: Ứng dụng dịch chiết từ bột nghệ vàng (Curcuma longa L.) để nhuộm màu trong sản xuất gạo vàng. Tác giả: ThS. Trần Thị Ngọc Thư*; Tác giả ở ngoài ĐHĐN. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: Số 9(94).2015. Trang: 110. Năm 2015.
(Nov 4 2015 4:30PM)
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Đăng ký sáng chế “Phương pháp nhuộm màu cho gạo trắng bằng dịch chiết màu thực vật” tại cục Sở hữu trí tuệ.

 Khoa học công nghệ

 2015

 Số đơn 1-2015-01911.

 Cục sở hữu trí tuệ

viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
abortion pill services abortion pill articles having an abortion
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen Đại học Đà Nẵng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm: 2010.
[2] Khen thưởng cá nhân có thành tích do Công Đoàn Đại học Đà Nẵng khen tặng. Năm: 2012.
[3] Khen thưởng đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm: 2013.
[4] Công nhận “Phụ nữ 2 giỏi” cấp trường. Năm: 2014.
[5] Công nhận “Phụ nữ 2 giỏi” cấp trường nhiệm kỳ 2010-2015. Năm: 2015.
[6] Giấy khen Đại học Đà Nẵng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm: 2016.
[7] Khen thưởng cá nhân có thành tích do Công Đoàn trường CĐ Công nghệ khen tặng. Số: 13/QĐ-CĐ CĐCN. Năm: 2016.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn