Trần Thị Ngọc Thư
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 40588 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Thị Ngọc Thư
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  31/03/1980
Nơi sinh: Duy Xuyên, Quảng Nam
Quê quán Duy Xuyên, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ Thực phẩm; Tại: Trường ĐH Bách Khoa TpHCM
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2006; Chuyên ngành: Công nghệ Thực phẩm; Tại: Đại học Bách Khoa Hà Nội
Dạy CN: Công nghệ Thực phẩm
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: Khoa Công nghệ Hóa học; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, ĐHĐN
Điện thoại: (84)0236 3519689; Mobile: 
Email: thuttn@gmail.com; ttnthu@ute.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 11/2003 đến 12/2006: Giảng viên Khoa Công nghệ Thực phẩm - Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm TPHCM
9/2008-12/2009: Giảng viên tập sự khoa Công nghệ Hóa học-trường Cao Đẳng Công nghệ-ĐH Đà Nẵng
1/2010-2/2011: Giảng viên khoa Công nghệ Hóa học-trường Cao Đẳng Công nghệ-ĐH Đà Nẵng
3/2011-9/2015: Giảng viên-Tổ trưởng bộ môn CNTP-Môi trường- khoa Công nghệ Hóa học- trường Cao Đẳng Công nghệ-ĐH Đà Nẵng.
10/2015-11/2018: Giảng viên khoa Công nghệ Hóa học- trường Cao Đẳng Công nghệ-ĐH Đà Nẵng.
11/2018-đến nay Khoa Công nghệ hóa học-Môi trường, trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật, ĐH Đà Nẵng (trước đây là trường Cao đẳng Công nghệ-Đại học Đà Nẵng)
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xây dựng quy trình thu nhận isoflavone từ đậu nành và bã đậu nành. Chủ nhiệm: Trần Thị Ngọc Thư. Thành viên: Trương Thị Minh Hạnh, Bùi Xuân Vững, Lê Thị Tuyết Anh. Mã số: B2017-ĐN 06-07. Năm: 2019. (Jul 9 2020 8:26PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Ứng dụng dịch chiết từ màu thực vật trong sản xuất gạo đa sắc. Chủ nhiệm: Trần Thị Ngọc Thư. Thành viên: PGS TS Trương Thị Minh Hạnh, PGS TS Nguyễn Thị Minh Tú, Nguyễn Thị Ái, Phan Thành Định ,Nguyễn Thị Gái , Huỳnh Thị Ngọc Mến. Mã số: T2015-06-95. Năm: 2015. (Dec 29 2015 8:39AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng Hệ thống thí nghiệm công nghệ chế biến Thịt-Thủy sản. Chủ nhiệm: ThS. Trần Thị Ngọc Thư. Mã số: T2009-06-66. Năm: 2009. (May 31 2011 4:04PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ảnh hưởng thời gian và mức năng lượng siêu âm đến hiệu quả chiết isoflavone từ hạt đậu nành. Tác giả: Trần Thị Ngọc Thư, Trương Thị Minh Hạnh, Bùi Xuân Vững, Nguyễn Thị Đông Phương, Lê Thị Tuyết Anh. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11 (132) quyển 2. Trang: 157-161. Năm 2018. (Jan 14 2019 5:53PM)
[2]Tham luận: Processing peach-flavored yogurt enriched in isoflavones from soymilk and sweetened condensed milk. Tác giả: Tran Thi Ngoc Thu, Truong Thi Minh Hanh. Summer Program in Sensory Evaluation (SPISE2018)  . Trang: 27. Năm 2018. (Jan 14 2019 6:14PM)
[3]Bài báo: Influence of cultivation of Chlorella vulgaris on microorganism in seafood wastewater. Tác giả: Nguyen Thi Dong Phuong*, Tran Thi Ngoc Thu, Le Thi Van Anh, Nguyen Huu Phuoc Trang. Tạp chí Công nghệ Sinh học, ISSN: 1811-4989. Số: 15 (4). Trang: 771-776. Năm 2017. (Oct 29 2017 8:20PM)
[4]Bài báo: Ứng dụng vi khuẩn lactobacillus plantarum trong chế biến sữa chua bổ sung cao chiết giàu isoflavone từ bã đậu nành. Tác giả: Trần Thị Ngọc Thư*, Trần Ái Phúc Nguyên. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học toàn quốc " Hóa học với sự phát triển bền vững: Khai thác nguồn lợi tài nguyên thiên nhiên, sản phẩm thực phẩm và dược phẩm". Số: 9.2017. Trang: 190-196. Năm 2017. (Sep 21 2017 12:21PM)
[5]Bài báo: Research on conditions for isoflavones extration from okara using ultrasound in combination with conventional shaking. Tác giả: Tran Thi Ngoc Thu1, Truong Thi Minh Hanh1. Hội thảo khoa học toàn quốc 2016 "Tiến bộ kỹ thuật thực phẩm và Kỹ thuật sinh học: Từ nghiên cứu đến sản xuất". Số: Kỷ yếu hội thảo ISBN: 978-604-95-0038-1. Trang: 199-207. Năm 2016. (Nov 23 2016 10:37AM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu các điều kiện chiết isoflavone từ bã đậu nành trong dung môi ethanol. Tác giả: Trương Thị Minh Hạnh, Trần Thị Ngọc Thư. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số: Chuyên đề "Nông nghiệp xanh". Trang: 219-224. Năm 2016. (Nov 23 2016 10:25AM)
[7]Bài báo: Ứng dụng dịch chiết từ bột nghệ vàng (Curcuma longa L.) để nhuộm màu trong sản xuất gạo vàng. Tác giả: ThS. Trần Thị Ngọc Thư*; Tác giả ở ngoài ĐHĐN. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: Số 9(94).2015. Trang: 110. Năm 2015.
(Nov 4 2015 4:30PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Utilization of Microalgae for Self-regulation of extracellular polymeric substance production
.
Authors: Thi Dong Phuong Nguyen, Chau Tuan Vo, Toan Nguyen-Sy, Thi Ngoc Thu Tran, Thi Van Anh Le,Chen-Yaw Chiu, Revathy Sankaran, and Show Pau Loke
. Biochemical Engineering Journal. No: 159. Pages: 1-22. Year 2020.
(Jul 9 2020 8:10PM)
[2]Article: Potential cultivation of Lactobacillus pentosus from human breastmilk with rapid monitoring through the spectrophotometer method. Authors: Toan Nguyen-Sy , Guo Yong Yew, Kit Wayne Chew, Thi Dong Phuong Nguyen *, Thi Ngoc Thu Tran, Thi Dieu Huong Le, Chau Tuan Vo, Hoang Kim Pham Tran, Muhammad Mubashir * and Pau Loke Show. Processes. No: 8. Pages: 1-9. Year 2020. (Nov 13 2020 1:28PM)
[3]Article: Auto-flocculation through cultivation of Chlorella vulgaris in seafood wastewater discharge: Influence of culture conditions on microalgae growth and nutrient removal. Authors: Thi Dong Phuong Nguyen,* Thi Ngoc Thu Tran, Thi Van Anh Le, Truc Xuyen Nguyen Phan,Pau-Loke Show and Shir Reen Chia. Journal of Bioscience and Bioengineering. No: 127 (4). Pages: 492–498. Year 2019. (Jan 14 2019 6:06PM)
[4]Article: Bioflocculation formation of microalgae-bacteria in enhancing microalgae harvesting and nutrient removal from wastewater effluent. Authors: Thi Dong Phuong Nguyen, Thi Van Anh Le, Pau Loke Show, Thanh Thuy Nguyen, Minh Hien Tran, Thi Ngoc Thu Tran, Sze Ying Lee. Journal of Bioresource Technology. No: 272. Pages: 34-39. Year 2019. (Jan 14 2019 6:09PM)
[5]Article: Tối ưu hóa điều kiện chiết isoflavones bằng quy hoạch thực nghiệm toàn phần. Authors: Thi Ngoc Thu Tran, Kit Wayne Chew, Xuan Vung Bui, Thi Dong Phuong Nguyen, Thi Tuyet Anh Le, Thi Minh Hanh Truong, Pau L. Show.. Journal of Food Processing and Preservation, Online ISSN:1745-4549. No: Vol 43(9). Pages: 1-10. Year 2019. (Jul 9 2019 4:26PM)
[6]Article: Investigation of the relationship between bacteria growth and lipid production cultivating of microalgae chlorella vulgaris in seafood wastewater. Authors: Thi Dong Phuong Nguyen , Duc Huy Nguyen, Jun Wei Lim, Chih-Kai Chang, Hui Yi Leong, Thi Ngoc Thu Tran, Thi Bich Hau Vu, Thi Trung Chinh Nguyen, Pau Loke Show. Energies. No: 12(12) https://doi.org/10.3390/en12122282. Pages: 1-10. Year 2019. (Jul 10 2019 4:42PM)
[7]Presentations: Optimization for extrating isoflavones from soybean by stirring method using ethanol. Authors: Truong Thi Minh Hanh, Tran Thi Ngoc Thu. The 16th International Symposium on Advanced Technology (ISAT-16). Pages: 153. Year 2017. (Jan 14 2019 5:59PM)
  
 Sách và giáo trình
(Jul 12 2019 2:05PM)
[1]Giáo trình Kỹ thuật Phân tích trong Công nghệ Sinh học Chủ biên: Nguyễn Thị Đông Phương. Đồng tác giả: Vũ Thị Bích Hậu, Trần Thị Ngọc Thư, Nguyễn Sỹ Toàn, Huỳnh Thị Diễm Uyên, Đặng Thị Thanh Hà. Nơi XB: NXB Khoa học và Kỹ thuật. Năm 2019.
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Đăng ký sáng chế “Phương pháp nhuộm màu cho gạo trắng bằng dịch chiết màu thực vật” tại cục Sở hữu trí tuệ.

 Khoa học công nghệ

 2015

 Số đơn 1-2015-01911.

 Cục sở hữu trí tuệ

viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
abortion pill services abortion pill articles having an abortion
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen Đại học Đà Nẵng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm: 2010.
[2] Khen thưởng cá nhân có thành tích do Công Đoàn Đại học Đà Nẵng khen tặng. Năm: 2012.
[3] Khen thưởng đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm: 2013.
[4] Công nhận “Phụ nữ 2 giỏi” cấp trường. Năm: 2014.
[5] Công nhận “Phụ nữ 2 giỏi” cấp trường nhiệm kỳ 2010-2015. Năm: 2015.
[6] Giấy khen Đại học Đà Nẵng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm: 2016.
[7] Khen thưởng cá nhân có thành tích do Công Đoàn trường CĐ Công nghệ khen tặng. Số: 13/QĐ-CĐ CĐCN. Năm: 2016.
[8] Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Số: 2726/QD-KT ngày 22/8/2017. Năm: 2016-2017.
[9] Giấy khen "Đạt thành tích xuất sắc năm học 2017-2018. Số: 463/QĐ-ĐHSPKT. Năm: 2017-2018.
[10] Bằng khen "Đã có bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín". Số: 1350/QĐ-UBND. Năm: 2020.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Nhập môn Công nghệ Thực phẩm
Ngành: Công nghệ lương thực và TP
 2016 SV cao đẳng  trường CĐ Công nghệ
[2]Kỹ thuật Sấy&lạnh
Ngành: Công nghệ lương thực và TP
 2013 SV cao đẳng  TRường CĐ Công nghê
[3]Công nghệ chế biến Thịt-Thủy sản
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Sv hệ Cao đẳng  Trường Cao đẳng CNTP TpHCM
[4]Thiết bị Thực phẩm
Ngành: Công nghệ lương thực và TP
 2009 SV hệ Cao đẳng  Trường Cao đẳng Công nghệ
[5]Các quá trình cơ bản trong chế biến thực phẩm
Ngành: Công nghệ lương thực và TP
 2005 Sv hệ Cao đẳng  Trường Cao đẳng CNTP TpHCM
[6]Dinh dưỡng và An toàn vệ sinh thực phẩm
Ngành: Công nghệ lương thực và TP
 2004 Sinh viên hệ cao đẳng  Trường Cao đẳng CNTP TpHCM; Trường Cao đẳng Công Nghệ
[7]Công nghệ chế biến Trà-Cà phê
Ngành: Công nghệ lương thực và TP
 2004 SV hệ Cao đẳng  Trường Cao đẳng CNTP TpHCM
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn