Nguyễn Thành Thủy
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 108,955,178

 
Mục này được 33620 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thành Thủy
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  25/06/1978
Nơi sinh: Hội An, Quảng Nam
Quê quán Tam Kỳ, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ thông tin; Tại: Đại học Khoa học Huế
Đơn vị công tác: Khoa Thống kê - Tin học; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: ; Chuyên ngành: Khoa học máy tính; Tại:
Dạy CN: Hệ thống thông tin quản lý, Công nghệ thông tin
Lĩnh vực NC: High Performance Computing, Natural Language Processing, Machine Learning
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: 71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 * 09/2000 – 12/2001: Trưởng phòng phát triển ứng dụng thương mại điện tử, Công ty Phát triển phần mềm Pbc.

* 01/2001 – 10/2002: Chuyên viên phụ trách CNTT, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Đà Nẵng.

* 11/2002 – đến nay: Giảng viên Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ tổ chức thi và đánh giá kết quả học tập. Chủ nhiệm: Nguyễn Thành Thủy. Mã số: T2015-04-60. Năm: 2015. (May 24 2015 12:09AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng lộ trình hướng tới đánh giá chất lượng chương trình đào tạo đại học theo chuẩn AUN-QA tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Phúc Nguyên. Thành viên: Nguyễn Thành Thủy, Đặng Trung Thành. Mã số: Đ2013-04-33 BS. Năm: 2014. (Jul 7 2015 7:58AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ nâng cao năng lực phục vụ bạn đọc tại Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thành Thủy. Mã số: T2013-04-3. Năm: 2013. (Apr 3 2014 2:18PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng hệ thống mô phỏng hỗ trợ cho việc giảng dạy và nghiên cứu thị trường chứng khoán. Chủ nhiệm: Nguyễn Thành Thủy. Thành viên: Ths. Phạm Văn Sơn KS. Đặng Trung Thành. Mã số: B2009-ĐN04-38. Năm: 2010. (Dec 31 2010 2:09PM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ quản lý tài chính trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Chức. Thành viên: Nguyễn Thành Thủy, Phan Đình Vấn, Văn Thị Thanh Tú. Mã số: B2006-ĐN04-14. Năm: 2008. (May 18 2011 9:03PM)
[6] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng hệ thống thông tin quản lý sinh viên.. Chủ nhiệm: Nguyễn Thành Thủy. Mã số: T03-14-46. Năm: 2006. (Dec 31 2010 2:09PM)
[7] Đề tài ươm tạo công nghệ: Giải pháp ví điện tử cho thanh toán trực tuyến trong giao dịch thương mại điện tử. Chủ nhiệm: Nguyễn Thành Thủy. Mã số: KSD2001-5. Năm: 2001. (Jan 26 2011 11:42AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Một mô hình học máy trong phân tích ý kiến khách hàng dựa trên văn bản tiếng Việt: Bài toán dịch vụ khách sạn. Tác giả: Nguyễn Thành Thủy; Trần Thị Châu Giang . The 8th Conference on Information technology and Its Application. Số: ISBN: 978-604-84-4453-2. Trang: 172-181. Năm 2019. (Oct 1 2019 2:47PM)
[2]Bài báo: Ứng dụng thuật toán học có giám sát multi-class SVM trong xây dựng hệ thống chatbot hỏi đáp tiếng Việt . Tác giả: Nguyễn Thành Thủy . The 7th conference on information technology and its applications. Số: ISBN: 978-604-84-3470-0. Trang: 177-184. Năm 2018. (Oct 24 2018 8:49PM)
[3]Bài báo: Ứng dụng QR và chữ ký số trong phòng chống giả mạo văn bằng, chứng chỉ ở dạng bản in. Tác giả: Nguyễn Thành Thủy. Tạp chí Khoa học và Giáo dục. Số: 13(04) - 2014. Trang: 28-33. Năm 2014. (Mar 4 2015 3:32PM)
[4]Bài báo: Alchemi Framework – khả năng xây dựng môi trường và phát triển các ứng dụng tính toán lưới. Tác giả: Nguyễn Thành Thủy. Tạp chí Khoa học và Giáo dục. Số: 3 (02) 2012. Trang: 61-67. Năm 2012. (Aug 23 2012 11:19PM)
[5]Bài báo: Ứng dụng tính toán lưới cho sàn giao dịch chứng khoán. Tác giả: Nguyễn Thành Thủy - Lê Văn Sơn
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: Số 5(40).2010. Quyển 1. Trang: 158-166. Năm 2010.
(Jan 26 2011 11:57AM)
[6]Bài báo: Giải pháp xếp hàng tự động với chi phí thấp áp dụng tại thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thành Thủy
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: Số 5(40).2010. Quyển 2. Trang: 224 - 252. Năm 2010. (Jan 26 2011 12:02PM)
[7]Tham luận: Tính toán lưới và ứng dụng cho sàn giao dịch chứng khoán . Tác giả: Nguyễn Thành Thủy, Lê Văn Sơn. Một số vấn đề chọn lọc của CNTT và truyền thông, chủ đề: "Các công nghệ tính toán hiện đại". Trang: 79-81. Năm 2010. (Jun 2 2016 12:25PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Detachable Web-Based Learning Framework to Overcome Immature ICT Infrastructure Toward Smart Education. Authors: Quang-Dung Pham, Nhu-Ngoc Dao, Thuy Nguyen-Thanh, Sungrae Cho, And Hai Chien Pham. IEEE Access: Computer Science, Information Systems (Q1 SCIE). DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3062371. No: IEEE Access (Volume: 9). Pages: 34951 - 34961. Year 2021. (Jun 20 2021 10:21PM)
[2]Article: Self-Calibrated Edge Computation for Unmodeled Time-Sensitive IoT Offloading Traffic. Authors: Nhu-Ngoc Dao, Thi-Thao Nguyen, Minh-Quan Luong, Thuy Nguyen-Thanh, Woongsoo Na, Sungrae Cho. IEEE Access: Computer Science, Information Systems (Q1 SCIE). No: ISSN 2169-3536, DOI 10.1109/ACCESS.2020.3001572. Pages: 110316 – 110323. Year 2020. (Jun 16 2020 3:40PM)
[3]Article: Vietnamese Sentiment Analysis for Hotel Review based on Overfitting Training and Ensemble Learning. Authors: Thuy Nguyen-Thanh, Giang Thi-Chau Tran. SoICT 2019 Proceedings of the Tenth International Symposium on Information and Communication Technology (Q4-Scopus), DOI: 10.1145/3368926.3369675. No: ISBN: 978-1-4503-7245-9. Pages: 147-153. Year 2019. (Jan 10 2020 9:39AM)
  
 Sách và giáo trình
[1]Giáo trình Tin học đại cương Chủ biên: Hoàng Thị Thanh Hà. Đồng tác giả: Nguyễn Thành Thủy, Vũ Hà Tuấn Anh, Nguyễn Văn Chức, Đặng Trung Thành, Châu Ngọc Tuấn, Phan Đình Vấn. Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. Năm 2014.(Dec 22 2014 12:05PM)
  
 Khen thưởng
[1] Bằng Khen của Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM về việc "Đã có thành tích hướng dẫn sinh viên đạt Giải Nhất trong Giải Thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học Eure'ka năm 2019". Số: 1691/QĐ-ĐHQG. Năm: 2019.
[2] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2020.
[3] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2021.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Lập trình web
Ngành: Công nghệ thông tin
 2008 Đại học  - Trường Đại Học Kinh Tế, Đại Học Đà Nẵng. - Học viện Quốc tế NIIT
[2]Quản trị mạng
Ngành: Công nghệ thông tin
 2005 Đại học  - Trường Đại Học Kinh Tế, Đại Học Đà Nẵng. - Học viện Quốc tế NIIT
[3]Mạng và truyền thông
Ngành: Công nghệ thông tin
 2004 Đại học  Trường Đại Học Kinh Tế, Đại Học Đà Nẵng
[4]Cơ sở lập trình
Ngành: Công nghệ thông tin
 2003 Đại học  Trường Đại Học Kinh Tế, Đại Học Đà Nẵng
[5]Cấu trúc dữ liệu & Giải thuật
Ngành: Công nghệ thông tin
 2003 Đại học  - Trường Đại Học Kinh Tế, Đại Học Đà Nẵng - Đại học FPT Đà Nẵng
  
 Thông tin khác
  Hướng dẫn sinh viên NCKH:
+ Năm 2019
- Bằng Khen của Bộ Khoa học và Công nghệ, Đạt Giải Nhất "Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréke lần thứ 21 năm 2019", QĐ Số 384/QĐ-BKHCN - Số sổ vàng: 10 
- Giải Nhất giải thưởng Sinh viên NCKH - Euréka 2019 (lĩnh vực kinh tế);
- Giải Khuyến khích giải thưởng SV NCKH cấp Bộ;
- Giải Ba cấp Thành phố, giải thưởng Sinh viên NCKH thành phố Đà Nẵng. (đề tài kinh tế duy nhất có giải);
- Giải Nhất cấp Trường, giải thưởng SV NCKH Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN. 

+ Năm 2018: 
- Top 20 vòng Chung kết, giải thưởng Sinh viên NCKH - Euréka 2018 (lĩnh vực CNTT);
- Giải Nhì giải thưởng Sinh viên NCKH thành phố Đà Nẵng;
- Giải Nhất giải thưởng SV NCKH Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN.

+ Năm 2012: 
- Giải Nhì giải thưởng SV NCKH cấp ĐHĐN.

+ Năm 2009: 
- Giải Nhất giải thưởng SV NCKH cấp ĐHĐN. 
- Giải Khuyến Khích "Giải thưởng sáng tạo KHCN Việt Nam BKTECH 2009".


  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn