Ninh Thị Thu Thủy
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 108,548,120

 
Mục này được 25626 lượt người xem
Họ và tên:  Ninh Thị Thu Thủy
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  24/02/1966
Nơi sinh: Nam Định
Quê quán Nam Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế công nghiệp; Tại: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2009; Chuyên ngành: Kinh tế Công nghiệp; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Kinh tế phát triển
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh C
Địa chỉ liên hệ: Khoa kinh tế, trường Đại học Kinh tế, 71 Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Điện thoại: 0511 0836923; Mobile: 0905845945
Email: ninhthuthuthuy@yahoo.com; thuyntt@due.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

- Từ 1990 - 1995: Cán bộ giảng dạy, khoa Thống - Kế - Tài, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. 


- Từ 1995 đến nay: Cán bộ giảng dạy, khoa Kinh tế, trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Thành phố: Đánh giá thực trạng và xây dựng mô hình tăng trưởng kinh tế của tỉnh ĐăkNông giai đoạn 2014 - 2020 và tầm nhìn 2030. Chủ nhiệm: Bùi Quang Bình. Thành viên: Ninh Thị Thu Thủy; Võ Thị Thúy Anh; Nguyễn Thị Thu Hà. Mã số: T-2013. Năm: 2014. (Jul 30 2015 8:55AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam. Chủ nhiệm: Ninh Thị Thu Thủy. Thành viên: Ông Nguyên Chương; Võ Thị Lan. Mã số: DD2013 - 04 -28. Năm: 2013. (Jul 30 2015 8:49AM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Di dân giữa các tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên: Thực trạng và giải pháp. Chủ nhiệm: Bùi Quang Bình. Thành viên: Ninh Thị Thu Thủy; Nguyễn Thị Thu Hà; Trần Thị Thúy Ngọc; Nguyễn Thị Phương Thảo; Đoàn Thị Lan Phương. Mã số: B2010 - ĐN 04-49 TĐ. Năm: 2010. (Jul 30 2015 8:45AM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Nâng cao năng lực cạnh tranh ngành may thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2006 - 2010. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Như Liêm. Thành viên: Ninh Thị Thu Thủy; Phan Thanh Hồng; Huỳnh Thị Diệu Linh. Mã số: B2006-DDN04-08. Năm: 2009. (Jul 30 2015 10:03AM)
[5] Đề tài cấp ĐHĐN: Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm dệt – may của thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Ninh Thị Thu Thủy. Thành viên: . Mã số: T03-14-49. Năm: 2003. (May 9 2011 9:55PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Phát triển dịch vụ du lịch thành phố Đà Nẵng sau đại dịch Covid-19. Tác giả: TS. Ninh Thị Thu Thủy; ThS. Trần Khánh Linh. Hội thảo Khoa học Quốc gia “Phát triển ngành Dịch Vụ trong quá trình Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa đến năm 2030, Tầm Nhìn đến năm 2045”. Số: 1. Trang: 268 - 277. Năm 2022. (Jun 15 2023 9:52AM)
[2]Bài báo: Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế. Tác giả: TS. Ninh Thị Thu Thủy; ThS. Trần Khánh Linh. Hội thảo khoa học quốc gia “Nguồn nhân lực và động lực phát triển đất nước”. Số: 1. Trang: 189 - 196. Năm 2022. (Jun 15 2023 9:43AM)
[3]Bài báo: Ứng dụng mô hình VCEM nghiên cứu ảnh hưởng của già hóa dân số đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Tác giả: Ninh Thị Thu ThủyTrần Khánh Linh. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. Số: Số 280. Trang: 49 –58. Năm 2020. (Dec 31 2020 2:20PM)
[4]Bài báo: TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN TỈNH TRÀ VINH. Tác giả: TS. Ninh Thị Thu ThủyThS Dương Thị Tuyết Anh. The Scientific Journal of Tra Vinh University, 1(4). Số: ISBN: 978-604-60-3149-9. Trang: 94 - 105. Năm 2020. (Aug 15 2020 4:15PM)
[5]Bài báo: Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội ngành công nghiệp chế biến thủy sản tỉnh Trà Vinh. Tác giả: Ninh Thị Thu Thủy, Dương Thị Tuyết Anh. Tạp chí Kinh tế và Dự báo. Số: Số 14 tháng 5/2019(696). Trang: 111 - 113. Năm 2019. (Aug 19 2019 10:06PM)
[6]Tham luận: Liên kết trong phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung – Những bài học rút ra cho Tây Nguyên. Tác giả: Ninh Thị Thu Thủy. Hội thảo quốc gia Phát triển Kinh tế xã hội vùng Tây nguyên lần thứ 3. Trang: 996-1002. Năm 2019. (Aug 19 2019 9:54PM)
[7]Tham luận: Nghiên cứu chất lượng nguồn nhân lực nữ dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh. Tác giả: TS. Ninh Thị Thu Thủy, Ngô Sô Phe, Phạm Quang Tín. Hội thảo quốc gia Phát triển Kinh tế xã hội vùng Tây nguyên lần thứ 3. Trang: 843 - 850. Năm 2019. (Aug 19 2019 9:59PM)
[8]Tham luận: Phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Tây Nguyên: Trường hợp tỉnh Đắk Nông. Tác giả: TS. Ninh Thị Thu Thủy. Hội thảo quốc gia Phát triển Kinh tế xã hội vùng Tây nguyên lần thứ 2. Trang: 114 - 120. Năm 2018. (Jul 11 2017 2:24PM)
[9]Bài báo: Phát triển Logistics tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Tác giả: Ninh Thị Thu Thủy. Tạp chí Khoa học và Công Nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: số 4 (113)-2017. Trang: 102-107. Năm 2017. (Aug 14 2019 10:35AM)
[10]Bài báo: Sử dụng phần mềm CRYSTAL BALL phân tích định lượng dự án đầu te áp dụng vào dự án trồng cao su của tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Tác giả: TS. Ninh Thị Thu Thủy*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 4(101).2016. Trang: 133. Năm 2016. (Jun 6 2016 3:00PM)
[11]Bài báo: Chính sách hỗ trợ khai thác thủy sản xa bờ của thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Ninh Thị Thu Thủy. Tạp chí Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: 60/2014. Trang: 2 - 7. Năm 2014.
(Jul 30 2015 9:52AM)
[12]Bài báo: Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa của thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn suy thoái toàn cầu hiện nay. Tác giả: Ninh Thị Thu Thủy. Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐH Đà Nẵng. Số: 4(65)/2013. Trang: 124 - 128. Năm 2013. (Jul 30 2015 9:13AM)
[13]Bài báo: Chuyển dich cơ cấu thành phần kinh tế của Việt Nam trong thờì kỳ CNH–HĐH. Tác giả: Ninh Thị Thu Thủy. Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐH Đà Nẵng. Số: 11(72)/2013. Trang: 82 - 87. Năm 2013. (Jul 30 2015 9:26AM)
[14]Tham luận: Chuyển dich cơ cấu kinh tế ngành của Việt Nam thờì kỳ CNH–HĐH. Tác giả: Ninh Thị Thu Thủy. Chuyển dich cơ cấu kinh tế ngành của Việt Nam thờì kỳ CNH–HĐH, Kỷ yếu Hội thảo đề tài cấp Nhà nước “Chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH và Hội nhập quốc tế. Trang: 133 - 140. Năm 2013. (Jul 30 2015 9:48AM)
[15]Bài báo: Dự báo dân số và nguồn lao động khu vực Tây Nguyên bằng mô hình chuyển tuổi từ số liệu tổng điều tra dân số 1/4/2009. Tác giả: Ninh Thị Thu Thủy
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐH Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
. Số: 2(43)/2011. Trang: 183 - 192. Năm 2011.
(Jul 30 2015 9:06AM)
[16]Bài báo: Tổ chức lại sản xuất ngành may thành phố Đà Nẵng theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con. Tác giả: Ninh Thị Thu Thủy
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐH Đà Nẵng. Số: Số số 2 (19)/2007. Trang: 83 – 88. Năm 2007. (May 9 2011 10:16PM)
[17]Bài báo: Định hướng tổ chức lại sản xuất ngành dệt thành phố Đà Nẵng.. Tác giả: Ninh Thị Thu Thủy. Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐH Đà Nẵng. Số: Số 5 (22)/2007. Trang: 112 – 117. Năm 2007. (May 9 2011 10:19PM)
[18]Bài báo: Tổ chức sản xuất ngành dệt may sau khi bãi bỏ chế độ hạn ngạch. Tác giả: Ninh Thi Thu Thủy
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐH Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: Số 2 (14)/2006. Trang: 75-77. Năm 2006.
(May 9 2011 10:11PM)
[19]Bài báo: Sản phẩm dệt may Đà Nẵng tìm chỗ đứng vững chắc trên thị trường EU. Tác giả: Ninh Thị Thu Thủy. Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu. Số: Số 6 (72)/ 2006. Trang: 75-80. Năm 2006. (May 9 2011 10:13PM)
[20]Bài báo: Năng lực cạnh tranh của sản phẩm dệt – may Đà Nẵng trước sức ép của quá trình hội nhập. Tác giả: Ninh Thị Thu Thủy
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐH Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: Số 2 (6)/ 2004. Trang: 65-69. Năm 2004.
(May 9 2011 10:05PM)
[21]Bài báo: Liên kết để phát huy ưu thế của các thành phần kinh tế trong phát triển ngành dệt – may Đà Nẵng. Tác giả: Ninh Thị Thu Thủy. Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐH Đà Nẵng.
marriage affairs open i want an affair
. Số: Số 4 (8)/2004. Trang: 38-42. Năm 2004.
(May 9 2011 10:08PM)
[22]Tham luận: Những cơ hội và thách thức của miền Trung – Tây nguyên trước xu thế toàn cầu hoá kinh tế. Tác giả: Ninh Thị Thu Thủy. Kỷ yếu hội thảo: “Toàn cầu hoá kinh tế những cơ hội và thách thức đối với miền trung” của Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng. Trang: 254-260. Năm 2003. (May 9 2011 10:00PM)
[23]Bài báo: Phát triển ngành công nghiệp cơ khí Đà Nẵng trong quá trình CNH-HĐH. Tác giả: Ninh Thị Thu Thủy. Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐH Đà Nẵng. Số: Số 2/2002. Trang: 154-158. Năm 2002. (May 9 2011 10:03PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Solutions to Develop the Aquatic Product Processing Industry in Tra Vinh, Vietnam. Authors: TS. Ninh Thị Thu Thủy; ThS. Dương Thị Tuyết Anh. IOSR Journal of Economics and Finance. No: 13. Pages: 44-52. Year 2022. (Jun 15 2023 10:06AM)
[2]Article: Population ageing and economic development in Vietnam. Authors: Ninh Thị Thu Thủy, Trần Khánh Linh. 15th NEU - KKU International Conference - Socio - Economic and Environmental Issues in Development. No: 15. Pages: 2007-2017. Year 2022. (Jul 5 2022 10:02AM)
  
 Sách và giáo trình
[1]Giáo trình dự báo phát triển kinh tế - xã hội Chủ biên: Ninh Thị Thu Thủy. Đồng tác giả: Th.S Ông Nguyên Chương. Nơi XB: Nhà xuất bản Thống Kê. Năm 2011.(May 9 2011 10:47PM)
[2]

Giáo trình Kinh tế vĩ mô

Chủ biên: TS. Bùi Quang Bình. Đồng tác giả:

Ninh Thị Thu Thủy

.
Nơi XB: Nhà xuất bản giáo dục. Năm 2008.(May 9 2011 10:25PM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Hồng Phong
Đề tài: Quản lý nhà nước về đấy đai trên địa bàn huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[2]Trần Lệ Xuân
Đề tài: Phát triển đào tạo nghề trên địa bàn thành phố Trà Vinh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[3]Đặng Thị Hội An
Đề tài: Phát triển kinh tế hộ nông dân trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[4]Tăng Bảo Tú Nhi
Đề tài: Nâng cao chất lượng dân số thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[5]Nguyễn Chín
Đề tài: Mô hình tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Nam
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2014

[6]Nguyễn Thị Lệ Trinh
Đề tài: Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn thành phố Trà Vinh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[7]Trần Ngọc Sơn
Đề tài: Phát triển kinh tế hộ nông dân trên tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[8]Nguyễn Thị Thương
Đề tài: Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn huyện Hòa Vang

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[9]Lê Thị Phương Nhâm
Đề tài: Phát triển cây Sâm Ngọc Linh ở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[10]Đào Thiện Duyên
Đề tài: Quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[11]Ngô Sô Phe
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục tỉnh Trà Vinh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[12]Phạm Thị Ngọc Quyên
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin cho khu vực hành chính công tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[13]Phạm Thị Chung Thủy
Đề tài: Giải pháp chuyển dịch cơ cấu lao động tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[14]Nguyễn Thị Kim Dung
Đề tài: Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[15]Nguyễn Bá Cầu
Đề tài: Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[16]Nguyễn Thị Hương
Đề tài: Phát triển bền vững du lịch ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[17]Lê Oanh Trưởng
Đề tài: Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[18]Biện Văn Tuấn Vũ
Đề tài: Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[19]Nguyễn Công Thạch
Đề tài: Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[20]Đoàn Thị Xuân Mỹ
Đề tài: Phát triển dịch vụ y tế ở các tỉnh miền núi tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[21]Huỳnh Nguyễn Dạ Quyên
Đề tài: Giải pháp phát triển nhà ở xã hội ở thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[22]Huỳnh Thị Mỹ Lệ
Đề tài: Phát triển du lịch biển Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[23]Ngô Quốc Nhật
Đề tài: Đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

  
 Khen thưởng
[1] Giảng viên giỏi năm học 1997-1998. Số: 970/QĐ-TĐKT. Năm: 1998.
[2] Giảng viên giỏi năm học 1998-1999. Số: 131/QĐKT. Năm: 1999.
[3] Chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2007 - 2008. Số: 3554/QĐ-KT. Năm: 2008.
[4] Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục. Số: 3944/QĐ/BGD&ĐT. Năm: 2010.
[5] Chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2010-2011. Số: 6065/QĐ-KT. Năm: 2011.
[6] Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN. Số: 5934/QĐ-KT. Năm: 2012.
[7] Chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2012-2013. Năm: 2013.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Phân tích lợi ích - chi phí
Ngành: Khoa học quản lý
 2009 Cao học  Trương Đại học Kinh tế
[2]Kinh tế vĩ mô
Ngành: Khoa học quản lý
 1995 Đại học  Trường Đại học Kinh tế
[3]Dự báo phát triển kinh tế - xã hội
Ngành: Khoa học quản lý
 1992 Đại học
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
 Trường Đại học Kinh tế
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn