Thái Thị Bích Vân
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 26272 lượt người xem
Họ và tên:  Thái Thị Bích Vân
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  14/10/1984
Nơi sinh: Kon Tum
Quê quán Phù Mỹ - Bình Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Bác sỹ Thú y; Tại: Đại học Tây Nguyên
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ - Kỹ thuật; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2011; Chuyên ngành: Thú y; Tại: Đại học Tây Nguyên
Dạy CN: Nông nghiệp
Lĩnh vực NC: - Nghiên cứu về một số loại vi sinh vật gây bệnh trên vật nuôi. - Nghiên cứu về vệ sinh thú y trên một số sản phẩm động vật.
Ngoại ngữ: Tiếng anh
Địa chỉ liên hệ: 704 Phan Đình Phùng - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 4/2009 đến nay giảng dạy tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Tình hình sử dụng các chất cấm clenbuterol, salbutamol thuộc nhóm beta agonist trong chăn nuôi heo tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum”. Chủ nhiệm: Thái Thị Bích Vân. Mã số: PH-2018-01. Năm: 2018. (Jul 2 2018 11:24AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Giải pháp Marketing-mix cho sản phẩm thanh long ruột đỏ của tỉnh Kon Tum.. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Tố Như. Thành viên: Thái Thị Bích Vân; Nguyễn Thị Anh Thư; Bùi Thị Thu Vĩ; Lê Thị Thu Trang. Mã số: Đ2013 - 09 -02. Năm: 2013. (Jan 17 2015 10:20AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng hệ thống câu hỏi đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên đối với hoạt động đào tạo của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum. Chủ nhiệm: ThS. Thái Thị Bích Vân. Mã số: P2012-KH-08. Năm: 2012. (Mar 22 2013 9:02AM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG TỒN DƯ HÀN THE (BORAX) TRONG THỊT VÀ MỘT SỐ SẢN PHẨM ĐƯỢC CHẾ BIẾN TỪ THỊT Ở MỘT SỐ CHỢ TẠI THÀNH PHỐ KON TUM, TỈNH KON TUM. Chủ nhiệm: Thái Thị Bích Vân. Mã số: P2010-KH-05. Năm: 2010. (Sep 10 2012 9:08AM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Phân lập và xác định một số yếu tố gây bệnh của vi khuẩn Salmonella phân lập được trên trâu bò nuôi tại Thành Phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đăklăk. Chủ nhiệm: Thái Thị Bích Vân. Thành viên: . Mã số: 60 62 50. Năm: 2007. (Sep 10 2012 9:01AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Phát triển chăn nuôi theo hướng công nghệ cao, bền vững gắn với chuỗi liên kết tại Kon Tum. Tác giả: Thái Thị Bích Vân. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia năm 2018 "Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên". Trang: 588-595. Năm 2018. (Jul 2 2018 11:21AM)
[2]Tham luận: ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỢP TÁC TRONG NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TÂY NGUYÊN . Tác giả: Thái Thị Bích Vân. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia năm 2016 "Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên". Trang: 516-523. Năm 2017. (May 23 2017 2:47PM)
[3]Bài báo: PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP. Tác giả: Thái Thị Bích Vân. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 02[111]- Quyển 2. Trang: 148-152. Năm 2017. (May 23 2017 2:56PM)
[4]Bài báo: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM. Tác giả: Thái Thị Bích Vân. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y. Số: ISSN 1859 - 4751. Trang: 95 - 98. Năm 2017. (May 23 2017 2:52PM)
[5]Bài báo: KẾT QUẢ XÂY DỰNG MÔ HÌNH THÂM CANH GIỐNG NẾP NÙ 66 TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA NƯỚC VỤ ĐÔNG XUÂN TẠI XÃ SA NGHĨA, HUYỆN SA THẦY, TỈNH KON TUM. Tác giả: Nguyễn Phi Hùng, Thái Thị Bích Vân. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 07[116]2017. Trang: 36-38. Năm 2017. (Dec 6 2017 10:26AM)
[6]Bài báo: Điều tra, đánh giá thực trạng hoạt động và vệ sinh thú y tại các điểm, cơ sở giết mổ động vật trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Tác giả: Thái Thị Bích Vân. Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y. Số: Số 2- 2016. Trang: 85 - 90. Năm 2016. (Nov 25 2016 4:54PM)
[7]Bài báo: KHẢO SÁT MỘT SỐ CHỈ TIÊU VI SINH VẬT TRÊN THỊT HEO VÀ SẢN PHẨM CHẾ BIẾN TỪ THỊT HEO TẠI THÀNH PHỐ KON TUM – TỈNH KON TUM. Tác giả: ThS. Thái Thị Bích Vân; ThS. Phạm Mạnh Cường
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Nhà xuất bản Nông nghiệp
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: ISBN 978-604-60-2019-6. Trang: 466-472. Năm 2015.
(May 20 2015 3:42PM)
[8]Bài báo: TÌNH TRẠNG TỒN DƯ BORAX (HÀN THE) TRONG THỊT VÀ SẢN PHẨM CHẾ BIẾN TỪ THỊT Ở MỘT SỐ CHỢ TẠI THÀNH PHỐ KON TUM – TỈNH KON TUM. Tác giả: ThS. Thái Thị Bích Vân. Tạp chí KHCN Thú y. Số: 7. Trang: 69 - 72. Năm 2014. (Jan 17 2015 10:16AM)
[9]Tham luận: ỨNG DỤNG HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI TRONG VIỆC PHÒNG NGỪA RỦI RO BIẾN ĐỘNG GIÁ CHO SẢN PHẨM CÀ PHÊ KON TUM. Tác giả: ThS. Thái Thị Bích Vân; Võ Thi Phương. Hội nghị NCKH tại Kon Tum. Trang: trang 7 - 16. Năm 2014. (Jan 17 2015 10:03AM)
[10]Tham luận: GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI RO VỀ GIÁ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CÀ PHÊ KON TUM. Tác giả: ThS. Thái Thị Bích Vân. Hội nghị NCKH tại Kon Tum. Trang: trang 23 - 27. Năm 2014. (Jan 17 2015 10:08AM)
[11]Bài báo: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TỔ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN. Tác giả: ThS. Thái Thị Bích Vân. Tập san
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 2. Trang: trang 24-28. Năm 2013.
(Jan 17 2015 10:13AM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Beef Cattle Feeding Management of Smallholder Farmers in Kon Tum city, Vietnam. Authors: Ratchataporn Lunsin, Thái Thị Bích Vân, Trương Thị Tú Trinh, Somporn Daunyai. Hội thảo quốc tế lần thứ 2: Dinh dưỡng vật nuôi và môi trường 2017. Pages: 280-285. Year 2017. (Dec 6 2017 10:49AM)
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen do Đại học Đà Nẵng trao. Năm: 2013.
[2] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 4363 ngày 21/8/2015. Năm: 2015.
[3] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2016.
[4] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2017. Số: 2726 ngày 22/8/2017. Năm: 2017.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Phương pháp nghiên cứu khoa học
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2019 Sinh viên  Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
[2]Vi sinh vật đại cương
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2014 Sinh viên năm 2  Đại học Đà Nẵng Phân hiệu Kon Tum
[3]Kinh tế hộ và trang trại
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2012 Sinh viên
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
[4]Kỹ thuật Nông nghiệp đại cương
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Sinh viên  Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn