Trần Thị Thu Thảo
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 16367 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Thị Thu Thảo
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  10/11/1983
Nơi sinh: Nghĩa Hòa-Tư Nghĩa-Quảng Ngãi
Quê quán Nghĩa Hòa-Tư Nghĩa-Quảng Ngãi
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Đường ô tô-đường TP; Tại: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Cầu - Đường; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2010; Chuyên ngành: Đường ô tô- Đường TP; Tại: Đại học Xây dựng Hà Nội
Dạy CN: Đường ô tô và đường đô thị.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng anh bằng 2
Địa chỉ liên hệ: Khoa XDCĐ-ĐHBK-54 Nguyễn Lương Bằng
Điện thoại: 841297; Mobile: 0983821513
Email: ;tttthao@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ 8/2006 đến 10/2006: là kỹ sư thiết kế đường của công ty CP TVXD giao thông công chính Đà Nẵng.
-Từ 10/2006 đến nay công tác tại bộ môn Đường ô tô- Đường TP Khoa Xây dựng Cầu Đường.
- Từ 08/2008 đến 11/2010 học viên cao học chuyên ngành đường ô tô đường đô thị, trường đại học Xây dựng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Phát triển thiết bị xác định hệ số khuếch tán nhiệt của vật liệu mặt đường và áp dụng xác định hệ số khuếch tán nhiệt cho bê tông nhựa nóng. Chủ nhiệm: Trần Thị Thu Thảo. Thành viên: Nguyễn Hồng Hải; Phạm Ngọc Phương; Trần Trung Việt, Nguyễn Văn Tuấn; Chu Duy Thông. Mã số: T2020-02-13. Năm: 2020. (Jan 26 2021 4:46PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu ảnh hưởng của thành phần bột khoáng đến chất lượng của bê tông nhựa nóng. Chủ nhiệm: Trần Thị Thu Thảo. Thành viên: Lê Đức Châu, Nguyễn Văn Hợi, Nguyễn Đắc Phú, Đặng Trần Đăng Khoa, Trương Huy Hùng. Mã số: T2018-02-40. Năm: 2019. (Jun 6 2019 10:44AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH GIA NHIỆT ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦA NHỰA ĐƯỜNG.. Chủ nhiệm: ThS Trần Thị Thu Thảo. Thành viên: GVC ThS. Nguyễn Biên Cương, KS Vũ Hoàng Trí, KS Lê Đức Châu, Lê Phú Chính, Nguyễn Ngọc Phú, Đoàn Ngọc Chưởng, Nguyễn Văn Đều, Nguyễn Văn Thắng.
.
Mã số: T2014-02-107. Năm: 2014.
(Jan 21 2015 2:07PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu giải pháp nâng cao an toàn giao thông và chống ùn tắc ở một số đô thị lớn Việt Nam. Chủ nhiệm: TS. Phan Cao Thọ. Thành viên: Võ Đức Hoàng, Võ Hải Lăng, Lê Thành Hưng, Nguyễn Thanh Cường, Dương Minh Châu, Trần Thị Thu Thảo, Trần Trung Việt, Phạm Ngọc Phương, Trần Thị Phương Anh, Nguyễn Văn Tê Rôn. Mã số: B2009-TDA01-02-TRIG. Năm: 2010. (Apr 5 2014 11:05AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ảnh hưởng của phương pháp bảo dưỡng đến phân bố nhiệt và cường độ của lớp cấp phối đá dăm gia cố xi măng. Tác giả: Trần Thị Thu Thảo, Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Quang Phúc, Lê Đức Châu. Tạp chí Khoa học và công nghệ-Đại học Đà Nẵng. Số: 2021. Trang: 20-26. Năm 2021. (Jan 26 2021 4:50PM)
[2]Bài báo: ẢNH HƯỞNG THÀNH PHẦN BỘT KHOÁNG ĐẾN KHẢ NĂNG KHÁNG HẰN LÚN VỆT BÁNH XE CỦA BÊ TÔNG NHỰA NÓNG. Tác giả: Trần Thị Thu Thảo, Lê Đức Châu, Đặng Trần Đăng Khoa, Trương Huy Hùng, Nguyễn Văn Hợi, Nguyễn Đắc Phú. Tạp chí khoa học và công nghệ-Đại học Đà Nẵng. Số: Vol. 17, No. 1.2, 2019. Trang: 53-56. Năm 2019. (Jun 6 2019 10:59AM)
[3]Bài báo: ẢNH HƯỞNG CÔNG ĐẦM NÉN ĐẾN CHẤT LƯỢNG MẶT ĐƯỜNG CẤP PHỐI ĐÁ DĂM GIA CỐ XI MĂNG. Tác giả: Trần Thị Thu Thảo, Trần Trung Hiếu. Tạp chí Xây dựng Việt Nam. Số: 605. Trang: 92-95. Năm 2018. (Sep 12 2018 10:54AM)
[4]Bài báo: Ảnh hưởng của thành phần bột khoáng đến cường độ kéo uốn của bê tông nhựa nóng. Tác giả: Trần Thị Thu Thảo, Đặng Trần Đăng Khoa. Tạp chí Xây dựng Việt Nam. Số: 605. Trang: 89-91. Năm 2018. (Sep 12 2018 10:51AM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của thành phần cấp phối hạt đến chất lượng của hỗn hợp cấp phối đá dăm gia cố xi măng. Tác giả: Trần Thị Thu Thảo, Trần Trung Hiếu, Trần Thanh Truyền. HỘI THẢO KHOA HỌC "CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG TIÊN TIẾN HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - ATCESD 2015". Số: ISBN: 978-604-82-1805-8. Trang: 177-183. Năm 2016. (Aug 27 2019 10:28AM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu tính cố kết và đề xuất các phương trình tương quan xác định chỉ số Cc, Cs cho đất yếu tại Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Yến*; Trần Thị Thu Thảo. Tạp chí khoa học Đại học Đà Nẵng. Số: 5(102).2016. Trang: 102. Năm 2016. (Jul 28 2016 3:37PM)
[7]Tham luận: Nghiên cứu ảnh hưởng của công đầm nén và nhiệt độ đến chất lượng bê tông nhựa. Tác giả: Trần Thị Thu ThảoKhoa Xây dựng Cầu đường, Trường Đại học Bách khoa, Đà Nẵng, Việt Nam,E-mail: tttthao@dut.udn.vnNguyễn Ngọc PhúCông ty cổ phần tư vấn xây dựng 533, Việt Nam, E-mail: velinhphong@gmail.comĐoàn Ngọc ChưởngSika Bình Dương, Việt Nam, E-mail: ngocchuongqb93@gmail.com. Hội thảo khoa học quốc gia hạ tầng giao thông với phát triển bền vững. Trang: 101-112. Năm 2016. (Mar 2 2017 7:14PM)
[8]Tham luận: Nghiên cứu ảnh hưởng của công đầm nén đến chất lượng của cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng. Tác giả: Trần Thị Thu ThảoKhoa Xây dựng Cầu đường, trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. E-mail: tttthao@dut.udn.vnNguyễn Chiến ThắngKhoa Xây dựng Cầu đường, trường ĐHBK Đà Nẵng. E-mail: artistanguyen26@gmail.comNgô Đức NguyênKhoa Xây dựng Cầu đường, trường ĐHBK Đà Nẵng. E-mail: ngoducnguyen1993@gmail.com. Hội thảo khoa học quốc gia hạ tầng giao thông với phát triển bền vững. Trang: 113-117. Năm 2016. (Mar 2 2017 7:18PM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu sử dụng vật liệu cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng trong xây dựng đường cho khu dịch vụ hỗn hợp VSIP Quảng Ngãi. Tác giả: Trần Thị Thu Thảo, Phạm Ngọc Khoa, Lê Trung Tuyến. Tạp chí Khoa học và công nghệ-Đại học Đà Nẵng. Số: 11(96)/. Trang: 178-182. Năm 2015. (Apr 13 2016 6:10PM)
[10]Bài báo: EFFECTS OF HEATING OPERATION ON VALUE OF BITUMEN PENETRATION. Tác giả: Thu Thao T. Tran, Teron V. Nguyen. THE UNIVERSITY OF DANANG, JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. Số: 06(91).2015. Trang: 56-59. Năm 2015. (Oct 14 2019 8:58PM)
[11]Bài báo: Ảnh hưởng của quá trình gia nhiệt đến trị số độ kéo dài của nhựa đường đặc. Tác giả: ThS Trần Thị Thu Thảo. tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: số 11(84).2014, quyển 1. Trang: 70-73. Năm 2014. (Mar 4 2015 9:14AM)
[12]Bài báo: NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG HỢP LÝ DẢI PHÂN CÁCH TRÊN MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG PHỐ Ở ĐÔ THỊ LỚN VIỆT NAM. Tác giả: ThS Trần Thị Thu Thảo, TS Phan Cao Thọ. Tạp chí Khoa học công nghệ
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 43. Trang: 58-70. Năm 2011.
(Apr 4 2014 2:48PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Developing An Apparatus To Determine Thermal Diffusivity of Paving Materials. Authors: Thao T. T. Tran1* , Hai H. Nguyen1, Phuc Q. Nguyen2, Phuong N. Pham1,Viet T. Tran1.. NXB Springer nature. No: ***. Pages: ***. Year 2021. (Jan 26 2021 4:55PM)
[2]Presentations: THE EFFECTS OF HEATING OPERATION ON THE VALUE OF BITUMEN PENETRATION . Authors: Tran Thi Thu Thao, Nguyen Van Teron
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. The 13th international Symposium on Advanced Technology (ISAT 13) - Engineering Innovation for Sustainable Future. Pages: 127-130. Year 2014. (Nov 25 2014 9:28AM)
  
 Sách và giáo trình
(Jun 8 2020 3:11PM)
[1]Kỹ thuật Xây dựng mặt đường Chủ biên: Trần Thị Thu Thảo. Đồng tác giả: Nguyễn Thanh Cường, Trần Trung Việt. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. Năm 2020.
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải ba SV nghiên cứu khoa học. Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học. Đại học Đà Nẵng 2006

 Kỹ thuật

 2006

 

 Đại học Đà Nẵng

walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
[2] Giải thưởng Loa Thành

 Kỹ thuật

 2006

 51-2006/GTLT

 Hội Xây dựng Việt Nam

  
 Khen thưởng
[1] Toyota Scholarship Program. Năm: 2004.
[2] Giấy khen đạt thành tích xuất sắc năm học 2010-2011 do hiệu trưởng tặng. Số: 315/2011. Năm: 2011.
[3] Giấy khen công đoàn trường đại học Bách Khoa năm 2013-2014. Năm: 2014.
[4] Giấy khen đạt thành tích xuất sắc năm học 2013-2014 do hiệu trưởng tặng. Năm: 2014.
[5] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2014-2015. Năm: 2015.
[6] Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015. Số: 09-QD/TVĐU. Năm: 2016.
[7] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2018-2019. Năm: 2019.
[8] Có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong việc thực hiện dạy trực tuyến tại trường Đại học Bách khoa trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19. Số: 588/QĐ-ĐHBK. Năm: 2020.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Khai thác và thí nghiệm đường
Ngành: Xây dựng
 2009 Sinh viên
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Đại học Bách Khoa
[2]Xây dựng nền đường
Ngành: Xây dựng
 2008 Sinh viên  Đại học Bách Khoa
[3]Đồ án xây dựng mặt đường
Ngành: Xây dựng
 2007 Sinh viên
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Đại học Bách Khoa- Đại học Đà Nẵng
[4]Hướng dẫn đồ án tốt nghiệp
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2007 Sinh viên
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Đại học Bách Khoa
[5]Đồ án xây dựng nền đường
Ngành: Xây dựng
 2007 Sinh viên
marriage affairs all wife cheat i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Đại học Bách Khoa- Đại học Đà Nẵng
[6]Xây dựng mặt đường
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2007 Sinh viên  Đại học Bách Khoa
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn