Bùi Đình Tuân
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 14825 lượt người xem
Họ và tên:  Bùi Đình Tuân
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  26/06/1985
Nơi sinh: Thanh Hóa
Quê quán TP. Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công tác xã hội và Phát triển cộng đồng; Tại: Trường ĐH Đà Lạt
Đơn vị công tác: Khoa Tâm lý Giáo dục; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Công tác xã hội; Tại: Học viện Khoa học Xã hội
Dạy CN: Công tác xã hội
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng, số 459 Tôn Đức Thắng, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 05113733288; Mobile: 0969655113
Email: bdtuan@ued.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 8/2008 đến 3/2009 cán bộ Trung tâm nghiên cứu phụ nữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội
Từ 4/2009 đến 11/2011 giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, tại Hà Nội
Từ 11/2012 đến nay giảng viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Phát triển kỹ năng sử dụng phương pháp ABCD (Asset Based Community Development) cho sinh viên ngành Công tác xã hội ở Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.. Chủ nhiệm: Bùi Đình Tuân. Thành viên: Lê Thị Lâm; Trịnh Thị Nguyệt. Mã số: B2017-ĐN03-20. Năm: 2019. (Mar 25 2020 3:33PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ đánh giá kết quả thực hành-thực tập cho sinh viên ngành Công tác xã hội ở Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: ThS. Bùi Đình Tuân. Mã số: T2015-03-29. Năm: 2015. (May 9 2016 9:27AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng quy trình thực hành-thực tập cho sinh viên ngành Công tác xã hội ở Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Trâm Anh. Thành viên: ThS. Bùi Đình Tuân. Mã số: T2013-03-26. Năm: 2013. (May 9 2016 9:21AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Kỹ năng sử dụng phương pháp ABCD của sinh viên ngành Công tác xã hội Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Bùi Đình Tuân. Tạp chí giáo dục và xã hội. Số: ISSN 1859-3917. Trang: 403-408. Năm 2018. (Mar 25 2020 3:39PM)
[2]Bài báo: MÔ HÌNH CÔNG TÁC XÃ HỘI TẠI TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. Tác giả: Bùi Đình Tuân. Tạp chí Khoa học và Giáo dục Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN. Số: 23(02).2017. Trang: 94. Năm 2017. (May 21 2018 10:11PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ đánh giá kết quả thực tập tốt nghiệp cho sinh viên ngành công tác xã hội ở Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: ThS. Bùi Đình TuânNCS. Hồ Thị Thúy Hằng. Kỷ yếu hội thảo khoa học "Nâng cao năng lực giảng dạy ngành CTXH cho giảng viên các trường Đại học, Cao đẳng", Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: 12/ 2015. Trang: Trang 71-82. Năm 2015. (May 9 2016 2:54PM)
[4]Bài báo: Kì vọng của cha mẹ về sự thành đạt của con cái
.
Tác giả: ThS. Bùi Đình Tuân. Kỷ yếu hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp ngăn chặn bạo lực học đường ở trường phổ thông”. Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM. Số: Tháng 12/ 2015. Trang: Trang 212-220. Năm 2015.
(May 9 2016 10:18AM)
[5]Bài báo: Hoạt động công tác xã hội từ thực tiễn ở Trung tâm Bảo trợ Xã hội Thành phố Đà Nẵng
.
Tác giả: ThS. Bùi Đình Tuân. Kỷ yếu hội thảo khoa học “Tiến tới chuyên nghiệp hóa nguồn nhân lực CTXH Việt Nam”. Ngày CTXH thế giới tại Việt Nam lần thứ 18, khu vực phía Nam. Số: 7/11/ 2015. Trang: Trang 101-109. Năm 2015.
(May 9 2016 10:25AM)
[6]Bài báo: Xây dựng mô hình thực hành - thực tập cho sinh viên ngành công tác xã hội ở Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
.
Tác giả: ThS. Bùi Đình Tuân. Kỷ yếu hội nghị khoa học cán bộ trẻ các trường Đại học sư phạm toàn quốc năm 2015. Số: ISBN: 978-604-0-07475-1. Trang: Trang 608-615. Năm 2015.
(May 9 2016 10:30AM)
[7]Bài báo: Xây dựng bộ công cụ đánh giá kết quả thực hành cho sinh viên ngành Công tác xã hội ở Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
.
Tác giả: ThS. Bùi Đình Tuân. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “CTXH Việt Nam thách thức tính chuyên nghiệp trước nhu cầu hội nhập và phát triển”. NXB Lao động. Số: Mã ISBN: 978-604-59-5001-2. Trang: Trang 213-220. Năm 2015.
(May 9 2016 10:39AM)
[8]Bài báo: Kì vọng của cha mẹ về sự thành đạt của con cái
.
Tác giả: ThS. Bùi Đình Tuân. Kỷ yếu hội thảo khoa học “Hỗ trợ sức khỏe tâm thần học đường từ nghiên cứu, đào tạo đến thực tiễn”. Trường Đại học Sư phạm- ĐHĐN. Số: 6/11/ 2015. Trang: Trang 186-197. Năm 2015.
(May 9 2016 10:33AM)
[9]Bài báo: Sự phối hợp trong đào tạo nghề công tác xã hội giữa khoa tâm lý giáo dục – Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN với Trung tâm Cung cấp dịch vụ CTXH thành phố Đà Nẵng. Tác giả: ThS. Bùi Đình TuânThS. Bùi Văn Vân. Kỷ yếu hội thảo khoa học Bộ giáo dục & Đào tạo. Số: 12-2013. Trang: Trang 151-155. Năm 2013. (May 9 2016 10:05AM)
[10]Bài báo: Mô hình thực hành-thực tập tại các cơ sở đào tạo nghề công tác xã hội ở Việt Nam hiện nay. Tác giả: TS. Nguyễn Thị Trâm AnhThS. Bùi Đình Tuân. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế kỷ niệm ngày công tác xã hội thế giới lần thứ 16 - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Số: Mã ISBN: 02.01.18/21-D. Trang: Trang 377 - 382. Năm 2013. (May 9 2016 10:11AM)
[11]Bài báo: Lý giải hiện tượng bán đất nông nghiệp của người nông dân Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng. Tác giả: Bùi Đình Tuân. Tạp chí Tâm lý học. Số: ISSN 1859-0098. Trang: Trang 59 - 63. Năm 2009. (May 9 2016 9:55AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: SOCIAL WORK AT POOR: CASE STUDY IN VINH LINH, QUANG TRI PROVINCE. Authors: Bùi Đình Tuân. NXB Đại học Huế. No: 978-604-912-913-1. Pages: 258-266. Year 2018. (May 21 2018 10:20PM)
[2]Article: DEVELOPING A TOOL TO EVALUATE INTERNSHIP RESULT FOR STUDENTS STUDYING SOCIAL WORK AT DA NANG UNIVERSITY. Authors: Bùi Đình Tuân, Nguyễn Thị Bích Hạnh. The 7th International Conference on Sciences and Social Sciences 2017. Rajabhat maha sarakham university. No: ICSSS 2017. Pages: 241-248. Year 2017. (May 21 2018 10:16PM)
[3]Article: LEARNING SKILLS OF STUDENTS THE UNIVERSITY OF EDUCATION- THE UNIVERSITY OF DANANG. Authors: Bùi Đình Tuân. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế Tâm lý học đường lần thứ 5. NXB Thông tin và truyền thông. No: ISBN: 978-604-80-1967-9. Pages: 809-817. Year 2016. (May 22 2017 9:53AM)
[4]Article: CARE, SUPPORT FOR CHILDREN WITH SPECIAL CIRCUMSTANCES PRACTICAL IN DANANG CITY. Authors: Bùi Đình Tuân. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế. NXB Giáo dục Việt Nam. No: ISBN 978-604-0-09664-7. Pages: 354-359. Year 2016. (May 22 2017 10:00AM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Quản trị công tác xã hội
Ngành: Khoa học XHNV
 2012 Sinh viên hệ Đại học  Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
[2]Kỹ năng công tác xã hội
Ngành: Khoa học XHNV
 2011 Sinh viên hệ Đại học  Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
[3]Công tác xã hội với nhóm
Ngành: Khoa học XHNV
 2011 Sinh viên Đại học  Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
[4]Tổ chức và phát triển cộng đồng
Ngành: Khoa học XHNV
 2011 Sinh viên Đại học  Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
[5]Nhập môn Công tác xã hội
Ngành: Khoa học XHNV
 2009 Sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn