Vũ Đình Chinh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 252 lượt người xem
Họ và tên:  Vũ Đình Chinh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  25/09/1980
Nơi sinh: Đồng Hới - Quảng Bình
Quê quán Ninh Dân - Thanh Ba - Phú Thọ
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Toán học; Tại: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
Đơn vị công tác: Khoa Toán; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học môn Toán; Tại: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Dạy CN: Lý luận và Phương pháp dạy học môn Toán
Lĩnh vực NC: Lý luận và Phương pháp dạy học môn Toán; Dạy học phát triển năng lực môn Toán trung học phổ thông; Thiết kế hoạt động giáo dục theo định hướng giáo dục STEM cho HS
Ngoại ngữ: Tiếng Anh - B2; TOEFL ITP
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, 459 đường Tôn Đức Thắng quận Liên Chiểu Tp Đà Nẵng
Điện thoại: 02363841323 (Line 138); Mobile: 0947246898
Email: vdchinh@ued.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2004-2006: Học viên cao học chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học môn Toán tại trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế.
2012-2016: Nghiên cứu sinh chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học môn Toán tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Tháng 06/2014 -tháng 12/2019: Giảng dạy môn Toán cơ bản và Phương pháp Toán tại trường TC Sư phạm Hà Nội.
Tháng 01/2020 đến tháng 12/2020: Công tác tại Khoa Toán trường Đại học Sư phạm- Đại học Đà Nẵng.
Tháng 01/2021 đến nay: Công tác tại Khoa Giáo dục Tiểu học, trường Đại học Sư phạm- Đại học Đà Nẵng.

 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Rèn luyện hoạt động phán đoán cho học sinh nhờ sử dụng tương tự và khái quát hóa trong dạy học hình học không gian lớp 11. Tác giả: Vũ Đình Chinh. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Số: 8A/2015 VN. Trang: 97-106. Năm 2015. (Aug 18 2020 10:17PM)
[2]Bài báo: Rèn luyện hoạt động phán đoán cho học sinh thông quan việc sử dụng suy luận quy nạp trong dạy học hình học 10. Tác giả: Vũ Đình Chinh. Tạp chí Khoa học Giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Số: 119. Trang: 42-44 và 48. Năm 2015. (Aug 18 2020 10:20PM)
[3]Bài báo: Rèn luyện hoạt động phán đoán cho học sinh trung học phổ thông nhờ sử dụng quan hệ biện chứng giữa cái chung và cái riêng trong dạy học hình học không gian. Tác giả: Vũ Đình Chinh. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Số: 2A/2014 VN. Trang: 200-209. Năm 2014. (Aug 18 2020 10:23PM)
[4]Bài báo: Bồi dưỡng khả năng phán đoán cho học sinh lớp 11 thông qua phép suy luận tương tự trong dạy học hình học không gian. Tác giả: Vũ Đình Chinh. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Số: ESM/2013. Trang: 49-56. Năm 2013. (Aug 18 2020 10:25PM)
[5]Bài báo: Vai trò của một số công cụ đánh giá để nâng cao khả năng tư duy toán học cho học sinh trong dạy học hình học 10. Tác giả: Vũ Đình Chinh. Tạp chí Khoa học và giáo dục Đại học Sư phạm - Đại học Huế. Số: 03/2007. Trang: 138-150. Năm 2007. (Aug 18 2020 10:27PM)
  
 Khen thưởng
[1] Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 2869/QĐ-SGD&ĐT. Năm: 2016.
[2] Sáng kiến kinh nghiệm ngành Giáo dục và Đào tạo. Số: 5724/2016-SK. Năm: 2016.
[3] Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 4785/QĐ-SGD&ĐT. Năm: 2017.
[4] Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 1995/QĐ-SGDĐT. Năm: 2018.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Lý luận dạy học môn Toán
Ngành: Khoa học giáo dục
 2021 Sinh viên ngành Sư phạm Toán học  Trường đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[2]Xác suất và thống kê
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2021 Sinh viên thuộc ngành Sư phạm Kỹ thuật, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật máy tính.  Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng; trường đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Hàn - ĐH Đà Nẵng.
[3]Thực hành dạy học môn Toán (thực hành tại trường ĐHSP)
Ngành: Khoa học giáo dục
 2020 Sinh viên ngành Sư phạm Toán học  Trường đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn