Võ Hùng Cường
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 108,549,146

 
Mục này được 35844 lượt người xem
Họ và tên:  Võ Hùng Cường
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  16/07/1987
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Nghệ An
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công Nghệ Thông Tin; Tại: Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Khoa học máy tính; Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Quản lý hệ thống thông tin; Tại: University of Greenwich
Dạy CN: Công Nghệ Thông Tin
Lĩnh vực NC: Big data, AI, Information system management, Elearning
Ngoại ngữ: IELTS
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu vai trò các nhân tố của trang web trong sự thành công của giao dịch thương mại điện tử giữa doanh nghiệp với khách hàng ở Việt Nam. Chủ nhiệm: Võ Hùng Cường. Mã số: T2016-07-01. Năm: 2016. (Nov 2 2017 4:21PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: XÂY DỰNG WEBSITE TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN. Chủ nhiệm: ThS. Đinh Thị Mỹ Hạnh. Thành viên: 1. Trần Thị Xuân Trang 2. Phạm Tuấn Anh 3. Võ Hùng Cường. Mã số: T2010-07-01. Năm: 2012. (Apr 6 2015 10:58AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: TRUYỀN THÔNG HỌC HIỆU TẠI VKU: TỪ THỰC TIỄN, KINH NGHIỆM ĐẾN GIẢI PHÁP. Tác giả: Nguyễn Ngọc Hòa, Võ Hùng Cường. KỶ YẾU HỘI THẢO MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRUYỀN THÔNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY. Số: 978-604-84-7342-6. Trang: 63-67. Năm 2023. (Jun 20 2023 2:36PM)
[2]Bài báo: YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH SỰ THÀNH CÔNG TRONG TRUYỀN THÔNG TUYỂN SINH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Tác giả: Võ Hùng Cường. Hội thảo khoa học quốc gia Công tác truyền thông giáo dục ở các trường đại học trong bối cảnh 4.0. Số: ISBN: 978-604-946-761-5. Trang: 193-205. Năm 2019. (May 21 2020 9:23AM)
[3]Bài báo: Health counseling equipment before taking a bath. Tác giả: Võ Hùng Cường . Hội thảo khoa học quốc gia Công nghệ thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực CITA 2019. Số: ISBN: 978-604-84-4453-2. Trang: 113-120. Năm 2019. (Dec 2 2019 2:18PM)
[4]Bài báo: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY - HỌC NHỜ NHẬN DIỆN CẢM XÚC KHUÔN MẶT KHI HỌC TẬP TRỰC TUYẾN 1 THẦY – 1 TRÒ MÔN TIẾNG ANH. Tác giả: Võ Hùng Cường . Hội thảo khoa học quốc gia E-learning kinh nghiệm và cơ hội hợp tác. Số: ISBN: 978-604-946-736-3. Trang: 330-337. Năm 2019. (Dec 2 2019 2:28PM)
[5]Bài báo: An Automated Student Attendance System Based on Face Recognition
.
Tác giả: Mai Lam và Võ Hùng Cường
. Hội thảo khoa học Quốc gia Công nghệ Thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực. Số: ISBN: 978-604-80-2853-4. Trang: 74-79. Năm 2017.
(Feb 22 2018 12:34PM)
[6]Bài báo: KHUÔN MẪU TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GIỮA DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI TIÊU DÙNG. Tác giả: Võ Hùng Cường. Hội thảo khoa học Công nghệ Thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực. Số: 5, ISBN: 978-604-80-2094-1. Trang: 268-271. Năm 2016. (Nov 9 2017 2:38PM)
[7]Bài báo: Quét mã QR trên điện thoại di động ứng dụng vào việc điểm danh sinh viên. Thực nghiệm tại trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin. Tác giả: Võ Hùng Cường. Tap chí hội thảo khoa học Công nghệ thông tin & ứng dụng trong các lĩnh vực lần thứ 4. Số: 4. Trang: 113 -117. Năm 2015. (Dec 28 2015 3:48PM)
[8]Bài báo: Quét mã QR trên điện thoại di động ứng dụng vào việc điểm danh sinh viên. Thực nghiệm tại trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin. Tác giả: Võ Hùng Cường. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 12, ISSN: 1859 - 1531. Trang: 5-9. Năm 2015. (Aug 29 2016 11:03AM)
[9]Bài báo: NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ DẠY HỌC MÔN ĐỒ HOẠ ỨNG DỤNG . Tác giả: Võ Hùng Cường, Mai Lam. Tạp chí khoa học công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: Số 9(58), Quyển III. Trang: 15-20. Năm 2012. (Apr 7 2015 2:18PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Short-Term Forecasting of Electricity Consumption Using Fuzzy Logic. Authors: Amri M Rizaldi, Ahmad Ridwan, Yuan Anisa, Rudi Salam, Gramandha Wega Intyanto, Daniel T Cotfas, Vo Hung Cuong, Uduak I Udoudom. Journal of Renewable Energy, Electrical, and Computer Engineering. No: 2776-0049. Pages: 44-54. Year 2023. (Apr 17 2024 10:48AM)
[2]Article: The Ethical Implication of Using Artificial Intelligence in Hiring and Promotion Decisions. Authors: Aliza Tabassam1, Ghazala Yaqoob2, Vo Hung Cuong3, Mashal Syed4, Asma Shahzadi5, Fahad Asghar6. Journal of Management & Educational Research Innovation. No: 3005-7728. Pages: Vol. 1 No. 2 (2023). Year 2023. (May 24 2024 10:54AM)
[3]Article: A Comprehensive Study of Approximate Query Processing Techniques for Big Data Analytics. Authors: Nguyen Minh Quan, Vo Hung Cuong . JOURNAL OF BIG-DATA ANALYTICS AND CLOUD COMPUTING. No: VOLUME 8 ISSUE 2. Pages: 22–35. Year 2023. (May 24 2024 10:58AM)
[4]Article: Exploring the Relationship Between Green Spaces and Mental Health in Urban Environments. Authors: Vo Hung Cuong, Waqar Akbar Khan. Journal of Sustainable Urban Futures. No: 13. Pages: 22-33. Year 2023. (Apr 17 2024 10:46AM)
[5]Article: The effect of corporate social responsibility on firm performance: Evidence fromVietnam
.
Authors: Le Ha Nhu ThaoDoan Ngoc Phi AnhVo Hung CuongNguyen Thi Kim NgocVo Van Cuong
. Problems and Perspectives in Management. No: 3. Pages: 528-542. Year 2023.
(Sep 11 2023 11:31AM)
[6]Article: Fossilization Analysis on Segmental and Suprasegmental Features of EFL Learners (Javanese-English): A Comparative Study. Authors: Sukma Nur Ardini, Sunarya, Andi Priyolistiyanto, Vo Hung Cuong. 5th International Conference on Education and Social Science Research (ICESRE). No: https://doi.org/10.18502/kss.v7i19.12450. Pages: 299–310. Year 2022. (Feb 6 2023 1:55PM)
[7]Article: A Systematic Analysis of CloudSecurity Challenges andMitigation Strategies in Modern Organizations. Authors: Bui Minh Duc, Vo Hung Cuong . International Journal of Social Analytics. No: Vol. 7 No. 12 (2022). Pages: 11-25. Year 2022. (May 24 2024 11:02AM)
[8]Article: E-Commerce, Customer Relationship Management and Artificial Intelligent amid COVID-19
.
Authors: Ifta Firdausa Nuzula, Mohammad Allatas Muryanto, Vo Hung Cuong
. Journal of Management Studies and Development. No: 2962-5955. Pages: 68-78. Year 2022.
(Sep 6 2022 10:46AM)
[9]Article: WEB-BASED ELECTRONIC GOODS SALES APPLICATION DESIGN
.
Authors: Rafi Farizki1, Lutfi Mualiman, Freddy Wicaksono, Fhrizz S. De Jesus, MeritoriousAutonomous, Vo Hung Cuong
. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SERVICE AND RESEARCH. No: 2807-8691. Pages: 729-735. Year 2022.
(Sep 6 2022 10:50AM)
[10]Article: IMPACT OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT APPROACHES IN RETAINING AND INCREASING CUSTOMER SATISFACTION. Authors: L. P. L. Cavaliere, N. Maurya, N. Gupta, M. Naved and V. H. Cuong. Vidyabharati International Interdisciplinary Research Journal. No: ISSN 2319-4979. Pages: 355-361. Year 2021. (Oct 6 2021 3:36PM)
[11]Article: IMPACT OF CLOUD COMPUTING AND MACHINE LEARNING TECHNIQUES INCLINICAL DIAGNOSIS: A SYSTEMATIC REVIEW
.
Authors: R. S. K. Boddu, M. M. Krishna, S. Vyas, S. Gupta, A. Bora and V. H. Cuong
. Vidyabharati International Interdisciplinary Research Journal. No: ISSN 2319-4979. Pages: 349-354. Year 2021.
(Oct 6 2021 3:32PM)
[12]Article: APPLICATION OF MACHINE LEARNING MODEL TO MICROCONTROLLERS -AUTOMATION OF IOT EDGE DEVICES
.
Authors: Võ Hùng Cường, Đinh Thị Mỹ Hạnh, Trần Công Danh. Universe International Journal of Interdisciplinary Research. No: 2582-6417. Pages: 34-45. Year 2021.
(Jan 6 2022 2:46PM)
[13]Article: HAND GESTURE RECOGNITION BASED CONTACTLESS INTERACTIONSYSTEM AIMING FOR REDUCING THE RISK OF CORONA VIRUS CROSSINFECTION
.
Authors: Võ Hùng Cường. International research conference: Innovation & Entrepreneurship for Sustainable Development Goals. No: ISBN: 9786043014433. Pages: 128-136. Year 2020.
(Mar 11 2021 9:45PM)
[14]Article: Managing the kindergarten school using Microsoft Excel. Authors: Võ Hùng Cường. International Journal of Advanced Research in Computer Engineering & Technology. No: No.1. ISSN: 2278 – 1323. Pages: 812-817. Year 2018. (Dec 11 2018 8:03AM)
[15]Article: Build website teaching aids based on cloud computing. Experiments in the college of information technology – The University of Danang – Vietnam. Authors: Võ Hùng Cường. International Journal of Advanced Research in Computer Engineering & Technology. No: No.6. ISSN: 2278 – 1323. Pages: 1635-1639. Year 2017. (Nov 8 2017 2:45PM)
  
 Khen thưởng
[1] Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2015 – 2016. Năm: 2016.
[2] Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2015 – 2016. Năm: 2016.
[3] Đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên năm học 2015 – 2016. Năm: 2016.
[4] Thành tích xuất sắc trong Công tác Đoàn và Thanh niên giai đoạn 2014 - 2016. Năm: 2017.
[5] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2018.
[6] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2019.
[7] Thành tích xuất sác trong phong trào thi đua "Văn hóa - Thể thao". Năm: 2019.
[8] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 2862/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2020.
[9] Thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm học 2019-2020. Số: 14/QĐ-CĐĐHVH. Năm: 2020.
[10] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 536/QĐ-ĐHVH. Năm: 2021.
[11] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 874/QĐ-ĐHVH. Năm: 2022.
[12] Thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Văn hóa, thể thao" năm học 2021-2022. Số: 51/QĐ-CĐ ĐHVH. Năm: 2022.
[13] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: 3693/QĐ-BGD ĐT. Năm: 2022.
[14] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Số: 3805/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2023.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Tiếng Anh chuyên ngành CNTT
Ngành: Tin học
 2015 Đại học  Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền Thông
[2]Kỹ thuật đồ hoạ và ứng dụng
Ngành: Công nghệ thông tin
 2011 Đại học  
[3]Thiết kế Web
Ngành: Công nghệ thông tin
 2010 Đại học  Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn