Võ Hùng Cường
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 29,259,405

 
Mục này được 9045 lượt người xem
Họ và tên:  Võ Hùng Cường
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  16/07/1987
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Nghệ An
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công Nghệ Thông Tin; Tại: Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ thông tin; Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông tin
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Quản lý hệ thống thông tin; Tại: University of Greenwich
Dạy CN: Công Nghệ Thông Tin
Lĩnh vực NC: Đồ Hoạ, hệ thống thông tin
Ngoại ngữ: IELTS
Điện thoại: ; Mobile: 0905672025
Email: vhcuongdn@gmail.com
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: XÂY DỰNG WEBSITE TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN. Chủ nhiệm: ThS. Đinh Thị Mỹ Hạnh. Thành viên: 1. Trần Thị Xuân Trang 2. Phạm Tuấn Anh 3. Võ Hùng Cường. Mã số: T2010-07-01. Năm: 2012. (Apr 6 2015 10:58AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Quét mã QR trên điện thoại di động ứng dụng vào việc điểm danh sinh viên. Thực nghiệm tại trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin. Tác giả: Võ Hùng Cường. Tap chí hội thảo khoa học Công nghệ thông tin & ứng dụng trong các lĩnh vực lần thứ 4. Số: 4. Trang: 113 -117. Năm 2015. (Dec 28 2015 3:48PM)
[2]Bài báo: Quét mã QR trên điện thoại di động ứng dụng vào việc điểm danh sinh viên. Thực nghiệm tại trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin. Tác giả: Võ Hùng Cường. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 12. Trang: 5-9. Năm 2015. (Aug 29 2016 11:03AM)
[3]Bài báo: NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ DẠY HỌC MÔN ĐỒ HOẠ ỨNG DỤNG . Tác giả: Võ Hùng Cường, Mai Lam. Tạp chí khoa học công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: Số 9(58), Quyển III. Trang: 15-20. Năm 2012. (Apr 7 2015 2:18PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn