TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
86,117,288
 
SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH

Đơn vị: Phòng:
F 1. Studies in Computational Intelligence: Prediction and Causality in Econometrics and Related Topics. Chapter: Market Behavior on the Digital Platform
F 2. TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÍ CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG NĂM 2020, MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT: "XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG" Chủ biên: TS. Phùng Việt Hải. Đồng tác giả: TS. Đào Thị Thanh Hà, TS. Trần Lê Nhật Quang, ThS. Phan Ngọc Thiết Kế, ThS. Nguyễn Hữu Lực, ThS. Phạm Thị Phượng, TS. Võ Xuân Thủy, TS. Nguyễn Thế Tình. Nơi XB: Bộ Giáo dục và Đào tạo. năm 2021.
F 3. Optimal weight design for Truss structures using genetic algorithm and particle swarm optimization Chủ biên: Nguyễn Phạm Thế Nhân. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lambert Academic Publishing. năm 2021.
F 4. Một số phương pháp phân tích vật lý và hóa lý Chủ biên: Mai Thị Phương Chi. Đồng tác giả: Phan Chi Uyên, Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Hữu Phước Trang, Trần Thị Ngọc Linh, Võ Khánh Hà. Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. năm 2021.
F 5. Miền Trung những vấn đề lịch sử Chủ biên: Đồng Chủ biên. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb. Đà Nẵng. năm 2021.
F 6. Giáo trình môi trường Chủ biên: TS. Nguyễn Đình Huấn. Đồng tác giả: PGS.TS. Phạm Thị Kim Thoa, ThS. Nguyễn Lan Phương, ThS. Phan Thị Kim Thủy, PGS. TS. Trần Văn Quang, TS. Lê Năng Định, PGS.TS. Lê Thị Xuân Thùy, ThS. Võ Diệp Ngọc Khôi, ThS. Mai Thị Thùy Dương, TS. Phan Như Thúc, TS. Hồ Hồng Quyên, TS. Nguyễn Phước Quý An.. Nơi XB: Nhà xuất bản xây dựng. năm 2021.
F 7. Giáo trình Kế toán Ngân hàng Chủ biên: Lâm Chí Dũng. Đồng tác giả: Nguyễn Trần Thuần, Phạm Văn Sơn. Nơi XB: Nhà xuất bản Tài chính. năm 2021.
F 8. Lãnh đạo – Quản lý – Quản trị Trường Mầm Non – Trường Tiểu Học – Trường  Trung học trong bối cảnh đổi mới giáo dục Chủ biên: Đặng Quốc Bảo. Đồng tác giả: Trần Xuân Bách, Ngô Thanh Hương. Nơi XB: Thông tin và Truyền thông. năm 2021.
F 9. TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÍ CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG NĂM 2020, MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT: "XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ" Chủ biên: TS. Trương Thị Thanh Mai. Đồng tác giả: TS. Đào Thị Thanh Hà, TS. Trần Lê Nhật Quang, ThS. Phan Ngọc Thiết Kế, ThS. Nguyễn Hữu Lực, ThS. Phạm Thị Phượng, TS. Võ Xuân Thủy, TS. Nguyễn Thế Tình. Nơi XB: Bộ Giáo dục và Đào tạo. năm 2021.
F 10. Giáo trình Kế toán Ngân hàng Chủ biên: PGS.TS. Lâm Chí Dũng. Đồng tác giả: ThS. Nguyễn Trần Thuần, ThS. Phạm Văn Sơn. Nơi XB: Nhà xuất bản Tài chính. năm 2021.
F 11. Sách chuyên khảo: Phương pháp số trong bài toán ứng xử của dầm, tấm trên nền động lực học và bài toán điều khiển kết cấu chống động đất Chủ biên: Hoàng Phương Hoa. Đồng tác giả: Phạm Đình Trung, Nguyễn Văn Nam, Phan Hoàng Nam. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. năm 2021.
F 12. HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ Chủ biên: TS. Phan Nguyễn Duy Ninh, TS Trần Ngô Quốc Huy. Đồng tác giả: TS. Đoàn Lê Anh, TS. Trần Ngọc Hoàng, ThS. Trần Duy Chung, ThS. Võ Quang Trường, ThS. Nguyễn Thị Thanh Vi. Nơi XB: NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC KÝ THUẬT. năm 2021.
F 13. Lý thuyết và thực hành liệu pháp Dohsa-hou trong trị liệu tâm lý trẻ khuyết tật Chủ biên: Yoshikawa Yoshimi, Lê Quang Sơn. Đồng tác giả: Hà Văn Hoàng . Nơi XB: Thông tin và Truyền thông. năm 2021.
F 14. Những vấn đề lý luận và thực tiễn của quản lý nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam Chủ biên: TS. Trương Thị Thu Hiền. Đồng tác giả: PGS.TS. Nguyễn Tiệp; PGS.TS. Trần Văn Giao; Bùi Sỹ Minh.. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2021.
F 15. Một số phương pháp phân tích vật lý và hóa lý Chủ biên: Mai Thị Phương Chi. Đồng tác giả: Phan Chi Uyên, Nguyễn Hồng Sơn, Trần Thị Ngọc Linh, Nguyễn Hữu Phước Trang, Võ Khánh Hà. Nơi XB: NXB thông tin và truyền thông. năm 2021.
F 16. Firm-specific News and Anomalies Chủ biên: Reza Gharoie Ahangar; Asma Salman. Đồng tác giả: Hoang Van Hai, Phan Kim Tuan and Le The Phiet. Nơi XB: Intech Open. năm 2021.
F 17. Giáo trình Môi trường Chủ biên: Nguyễn Đình Huấn. Đồng tác giả: PGS.TS. Phạm Thị Kim Thoa, ThS. Nguyễn Lan Phương, ThS. Phan Thị Kim Thủy, PGS. TS. Trần Văn Quang, TS. Lê Năng Định, PGS.TS. Lê Thị Xuân Thùy, ThS. Võ Diệp Ngọc Khôi, ThS. Mai Thị Thùy Dương, TS. Phan Như Thúc, TS. Hồ Hồng Quyên, TS. Nguyễn Phước Quý An . Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. năm 2021.
F 18. Sinh lý thực vật và ứng dụng Chủ biên: Nguyễn Tấn Lê. Đồng tác giả: Võ Châu Tuấn. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2021.
F 19. Giáo trình Cơ lý thuyết Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Văn Yến. Đồng tác giả: ThS. Nguyễn Thị Kim Loan. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2021.
F 20. PHẬT GIÁO NAM BỘ: CÁC HỆ PHÁI MỚI XUẤT HIỆN TẠI VÙNG NAM BỘ Chủ biên: Đồng tác giả. Đồng tác giả: Đồng tác giả. Nơi XB: Nxb Hồng Đức. năm 2021.
F 21. Computer Assisted Language Learning: From Theory to Practice Chủ biên: Nguyen Van Long. Đồng tác giả: Nguyen Nu Thuy Uyen. Nơi XB: Vietnam National University Press, Hanoi. năm 2021.
F 22. Báo chí đồng hành với Quảng Nam trên chặng đường phát triển Chủ biên: Ban Tuyên giáo Quảng Nam. Đồng tác giả: . Nơi XB: Ban Tuyên giáo Quảng Nam. năm 2021.
F 23. Nghiên cứu văn cúng của Phạm Phú Thứ Chủ biên: Nguyễn Hoàng Thân. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Đà Nẵng. năm 2021.
F 24. Giáo trình Hệ thống Cơ điện tử Chủ biên: Phan Nguyễn Duy Minh, Trần Ngô Quốc Huy. Đồng tác giả: Đoàn Lê Anh, Trần Ngọc Hoàng, Võ Quang Trường, Trần Duy Chung, Nguyễn Thị Thanh Vi. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. năm 2021.
F 25. Giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa Quảng Nam trong giai đoạn hiện nay Chủ biên: Th.s Hoàng Thị Kim Liên. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Lao Động. năm 2021.
F 26. Computer Assisted Language Learning: From Theory to Practice: A Coursebook Chủ biên: PGS.TS Nguyễn Văn Long. Đồng tác giả: Thạc sĩ Nguyễn Nữ Thùy Uyên. Nơi XB: Vietnam National University Press, Hanoi. năm 2021.
F 27. Quản trị nguồn nhân lực tiếp cận chiến lược (tái bản có bổ sung) Chủ biên: Nguyễn Quốc Tuấn. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2021.
F 28. NHÂN SINH QUAN TRONG KINH TTAN ƯỚC CỦA KYTO GIÁO Chủ biên: chủ biên. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB ĐÀ NẴNG. năm 2021.
F 29. Poverty and Development: Problems and Prospects Chủ biên: Michal Apollo, Pahlaj Moolio. Đồng tác giả: . Nơi XB: Channel View Publications - Bristol, UK. năm 2021.
F 30. Local Electricity Markets - Chapter 10: Distributed energy resource management system Chủ biên: Tran Quoc Tuan. Đồng tác giả: Van Hoa Nguyen, Luu Ngoc An, Elvira Amicarreli. Nơi XB: Elsevier. năm 2021.
F 31.

Quan hệ Anh - Mỹ từ học thuyết Monroe đến chiến tranh Mỹ - Mexico (1823 - 1846) 

Chủ biên: Nguyễn Văn Sang. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Thế giới, Hà Nội. năm 2021.

F 32. Các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và các vấn đề phi thương mại - Những quyền liên quan tới lao động Chủ biên: PGS.TS Trần Thị Thùy Dương. Đồng tác giả: (Nhiều tác giả). Nơi XB: NXB Hồng Đức. năm 2021.
F 33. Lê Hữu Ái - Lê Văn Thao - Nhà nước với việc đảm bảo công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay, Trong cuốn "Thực hiện công bằng xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường, Kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam" Chủ biên: Nguyễn Tài Đông, Cao Thu Hằng. Đồng tác giả: Nhiều tác giả. Nơi XB: NXB Đại học Quốc gia. năm 2020.
F 34. Cơ sở Kỹ thuật số Chủ biên: Huỳnh Việt Thắng. Đồng tác giả: Nguyễn Văn Phòng, Huỳnh Thanh Tùng, Phan Trần Đăng Khoa. Nơi XB: NXB Khoa học và Kỹ thuật. năm 2020.
F 35. Ứng dụng phần mềm ETAP mô phỏng hệ thống điện có tích hợp nguồn năng lượng tái tạo Chủ biên: Dương Minh Quân, Phạm Văn Kiên. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Khoa học và Kỹ thuật. năm 2020.
F 36. Thủ công nghiệp Quảng Nam - Đà Nẵng (1802-1885) Chủ biên: TS. Nguyễn Minh Phương. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Khoa học Xã hội. năm 2020.
F 37. PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở MIỀN TRUNG Chủ biên: Đồng tác giả. Đồng tác giả: . Nơi XB: KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ THƯỜNG NIÊN LẦN 3. năm 2020.
F 38. THIỀN SƯ PHÁP LOA Chủ biên: Đồng tác giả. Đồng tác giả: . Nơi XB: KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC THIỀN SƯ PHÁP LOA, QUẢNG NINH. năm 2020.
F 39. PHẬT GIÁO VỚI HOẠT ĐỘNG BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI- MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Chủ biên: Tham gia. Đồng tác giả: đồng tác giả. Nơi XB: NXB Tôn giáo. năm 2020.
F 40. Giáo trình Nguyên lý kế toán Chủ biên: TS. Nguyễn Hữu Cường. Đồng tác giả: PGS.TS Ngô Hà Tấn
F 41. PGS,TS Lê Hữu Ái - GS,TS Đỗ Huy, Giáo trình Lich sử tư tưởng Mỹ học  (Dùng cho đào tạo Sau đại học) Chủ biên: PGS,TS Lê Hữu Ái - GS,TS Đỗ Huy. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2020.
F 42. Dao động dây văng và các biện pháp kiểm soát Chủ biên: TS. Võ Duy Hùng; TS. Nguyễn Văn Mỹ; TS. Nguyễn Duy Thảo. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật. năm 2020.
F 43. Tổ chức thi công xây dựng
Chủ biên: Phạm Mỹ, Mai Chánh Trung. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2020.
F 44. Cơ Sở Kỹ Thuật Số Chủ biên: Huỳnh Việt Thắng. Đồng tác giả: Nguyễn Văn Phòng, Huỳnh Thanh Tùng, Phan Trần Đăng Khoa (ISBN: 978-604-67-1645-7). Nơi XB: NXB Khoa học và Kỹ thuật. năm 2020.
F 45. Sur le diagnostic interactif Chủ biên: Quang - Huy Giap. Đồng tác giả: . Nơi XB: Éditions Universitaires Européennes (NXB Các trường đại học châu Âu). năm 2020.
F 46. Ứng dụng Matlab trong kỹ thuật tài nguyên nước Chủ biên: Vũ Huy Công. Đồng tác giả: Nguyễn Thanh Hải, Phạm Thành Hưng. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật. năm 2020.
F 47. Advanced English for International Studies Chủ biên: PGS.TS.Lưu Quý Khương. Đồng tác giả: ThS. Lê Thị Phương Loan, PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2020.
F 48. 공정무역 비즈니스와 운동 Chủ biên: Seungkwon Jang. Đồng tác giả: 김선화 , 조수미 , 황선영 , 응우엔하프엉 , 정지현. Nơi XB: Hàn Quốc. năm 2020.
F 49. Quản trị số và Lý luận thông tin quản lý Chủ biên: Jeongil Choi, Lê Viết Trương, Nguyễn Ngọc Huyền Trân. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: Nhà xuất bản thông tin và truyền thông. năm 2020.
F 50. Sinh lý học dinh dưỡng ở thực vật Chủ biên: Nguyễn Như Khanh. Đồng tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Cao Phi Bằng, Trần Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phan Văn Tấn, Võ Minh Thứ, Lê Văn Trọng. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. năm 2020.
 
 Tìm thấy: 1479 mục / 30 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn