TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
99,249,270
 
SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH

Đơn vị: Phòng:
F 1. Giáo trình Quản lý và phát triển tổ chức hành chính nhà nước Chủ biên: Thành viên. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đà Nẵng. năm 2917.
F 2. Chapter 25: Marketing to foster development in the Global South, in The Routledge Companion to Marketing and Society Chủ biên: Krzysztof Kubacki, Lukas Parker, Christine Domegan, Linda Brennan. Đồng tác giả: Nathaly Aya Pastrana, Khai Trieu Tran, Irma Martam. Nơi XB: Routledge publisher. năm 2023.
F 3. Chapter 20 - Carbon dot-based microscopic techniques for cell imaging, in book: Carbon Dots in Analytical Chemistry Chủ biên: Le Minh Tu Phan. Đồng tác giả: . Nơi XB: Elsevier. năm 2023.
F 4. Chapter 9 “Computational Lung Sound Classification: A Review” in the book  “State of the Art in Neural Networks”  Chủ biên: Jasjit Suri, Ayman S.El-Baz. Đồng tác giả: Truc Nguyen, Franz Pernkopf. Nơi XB: Elsevier Publisher. năm 2023.
F 5.

Book chapter: The Relationship Among Corporate Social Responsibility, Network Cooperation, Green Innovation, Environmental Performance and Firm Performance: Evidences in Viet Nam. In: Mizutani, F., Urakami, T., Nakamura, E. (eds) Current Issues in Public Utilities and Public Policy. 


Chủ biên: Fumitoshi Mizutani, Takuya Urakami, Eri Nakamura. Đồng tác giả: Nguyen Phuc Nguyen. Nơi XB: Springer, Singapore.. năm 2023.

F 6. Giáo trình Truyền nhiệt Chủ biên: TS. Thái Ngọc Sơn. Đồng tác giả: TS. Huỳnh Ngọc Hùng, ThS. Mã Phước Hoàng, ThS. Lê Thị Châu Duyên, ThS. Bùi Thị Hương Lan. Nơi XB: Nhà Xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. năm 2023.
F 7. Bài tập kế toán tài chính 1 Chủ biên: TS. Nguyễn Hữu Cường. Đồng tác giả: TS. Nguyễn Thị Thúy Phượng. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2023.
F 8. Bài tập Kế toán tài chính 1 Chủ biên: TS. Nguyễn Hữu Cường. Đồng tác giả: TS. Nguyễn Thị Thúy Phượng. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2023.
F 9. Sách hướng dẫn Thí nghiệm Kỹ thuật Sinh học phân tử Chủ biên: Ngô Thái Bích Vân. Đồng tác giả: Phạm Thị Kim Thảo
F 10. Phân tích tài chính và định giá doanh nghiệp Chủ biên: TS. Hà Phước Vũ. Đồng tác giả: PGS.TS Trần Đình Khôi Nguyên; PGS.TS Hoàng Tùng; PGS.TS Đoàn Ngọc Phi Anh; TS. Nguyễn Thị Thúy Phượng; TS. Võ Hồng Tâm. Nơi XB: Nhà xuất bản tài chính. năm 2023.
F 11.

Consciousness-raising in translation teaching in a tertiary English language program in Vietnam

Chủ biên: Nguyễn Thị Thu Hướng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà Xuất bản Đà Nẵng. năm 2023.
F 12. The academic discourse of mechanical engineering: A corpus-based study into rhetorical conventions of research articles Chủ biên: Thi Ngoc Phuong Le. Đồng tác giả: Minh Man Pham and Michael Barlow. Nơi XB: John Benjamins Publishing Company. năm 2023.
F 13. Giáo trình Độ đo và tích phân Chủ biên: TS. Hoàng Nhật Quy. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN. năm 2023.
F 14. Giáo trình Đánh giá Môi trường Chủ biên: Võ Văn Minh. Đồng tác giả: Đoạn Chí Cường
F 15. Giáo trình Kế toán công ty Chủ biên: Nguyễn Công Phương. Đồng tác giả: Phan Thị Đỗ Quyên, Lê Văn Nam. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2023.
F 16. Kỹ thuật lạnh Chủ biên: Chủ biên. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật Hà Nội. năm 2023.
F 17. Hướng dẫn thiết kế các hệ thống lạnh công nghiệp Chủ biên: Chủ biên. Đồng tác giả: Đinh Văn Thuận. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật Hà Nội. năm 2023.
F 18. Quản lý rủi ro thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu – Kinh nghiệm thực tiễn tại thành phố Đà Nẵng Chủ biên: Trương Phước Minh, Trần Thị Ân và Nguyễn Vĩnh Long. Đồng tác giả:

Nguyễn Thị Kim Thoa, Lê Ngọc Hành, Nguyễn Văn An, Hoàng Thị Diệu Hương, Nguyễn Thị Diệu, Kiều Thị Kính, Nguyễn Thị Ngọc

 
.
Nơi XB: NXB Lao Động. năm 2023.

F 19.

The Book titled “Livelihood and Environment of Vietnam". Chapter 5 (Livelihood and Environmental Impact in Urban Areas). Session 5-4 of Chapter 5 with the article titled “Urban Vulnerability to Climatic Change in Da Nang City” (In Press 2023)
Chủ biên: Prof. Hirohide Kobayashi (Kyoto University, Japan). Đồng tác giả: Tran Thi An, Izuru Saizen, Truong Phuoc Minh. Nơi XB: Springer International Publishing (In Press). năm 2023.

F 20. Giáo trình CẢM BIẾN Chủ biên: Nguyễn Hoàng Mai. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Xây dựng Hà Nội. năm 2023.
F 21. Giáo trình Truyền nhiệt Chủ biên: TS. Thái Ngọc Sơn. Đồng tác giả: TS. Huỳnh Ngọc Hùng, ThS. Mã Phước Hoàng, ThS. Lê Thị Châu Duyên, ThS. Bùi Thị Hương Lan. Nơi XB: NXB Khoa học Kỹ thuật. năm 2023.
F 22. Đánh giá công trình cầu theo TCVN 11823-2017 Chủ biên: Hoàng Phương Hoa. Đồng tác giả: Cao Văn Lâm, Phan Hoàng Nam, Hồ Mạnh Hùng, Trần Đình Minh. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật. năm 2023.
F 23. CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG CHO VẬN ĐỘNG VIÊN TRẺ Chủ biên: Nguyễn Hữu Lực, Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Xuân Huy, Hàng Quang Thái. Đồng tác giả: Phan Thanh Tin, Lê Đào Ái Quốc, Nguyễn Đức Tuấn, Lê Đức Thọ. Nơi XB: Nhà xuất bản Thanh Niên. năm 2023.
F 24. Thiết kế dự án đường ô tô Chủ biên: Trần Thị Phương Anh. Đồng tác giả: Nguyễn Phước Quý Duy, Phạm Ngọc Phương, Võ Hải Lăng, Lê Thị Phượng. Nơi XB: NXB Xây dựng. năm 2023.
F 25.

Morphology and Phylogeny of Five new Ganodermataceae (Polyporales) Species for Vietnam
Chủ biên: Manh Hung Tran. Đồng tác giả: Kim Thuong Van Pham, Thuoc Tran Linh. Nơi XB: B P International. năm 2022.

F 26. Các căn cứ của phong trào yêu nước ở Quảng Nam (1885-1916) Chủ biên: Nguyễn Minh Phương. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Khoa học Xã hội. năm 2022.
F 27. Book chapter: Morphology and Phylogeny of Five New Ganodermataceae (Polyporales) Species for Vietnam Chủ biên: Manh Hung Tran. Đồng tác giả: Trang Thi Thu Nguyen, Nhung Thi Trang Le, Tan Khanh Nguyen, Huynh Van Thi Nguyen, Hoang Duc Nguyen, Linh Thuoc Tran, Kim Thuong Pham Van, Manh Hung Tran. Nơi XB: Research Aspects in Biological Science Vol. 4. năm 2022.
F 28. Mô phỏng, phân tích và đánh giá hiệu năng động cơ điện với gói phần mềm JMAG Chủ biên: Ngô Đức Kiên, Phùng Anh Tuấn. Đồng tác giả: Thái Hữu Nguyên. Nơi XB: Nhà xuất bản Bách khoa Hà Nội. năm 2022.
F 29. Kỹ thuật điều khiển nâng cao Chủ biên: Phạm Thanh Phong, Võ Anh Tuấn. Đồng tác giả: Phạm Duy Dưởng. Nơi XB: NXB Thông tin truyền thông. năm 2022.
F 30. Kỹ thuật điều khiển tự động Chủ biên: Võ Khánh Thoại. Đồng tác giả: Phạm Duy Dưởng, Dương Quang Thiện. Nơi XB: NXB Thông tin truyền thông. năm 2022.
F 31. Sách Hướng dẫn dự án liên môn: Quản lý chi phí xây dựng công trình Chủ biên: TS. Huỳnh Thị Minh Trúc, TS. Đỗ Thanh Huyền. Đồng tác giả: ThS. Trương Quỳnh Châu. Nơi XB: Nhà Xuất bản Xây dựng. năm 2022.
F 32. Giáo trình Kinh Tế Vĩ Mô Chủ biên: PGS.TS. Bùi Quang Bình. Đồng tác giả: TS. Nguyễn Thị Phương Thảo; TS. Trần Thị Thúy Ngọc; TS. Đặng Thị Tố Như . Nơi XB: Nhà Xuất Bản Thông Tin và Truyền Thông. năm 2022.
F 33. Giáo trình tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, Bậc 4, Trung cấp (Sách) Chủ biên: Nguyễn Ngọc Chinh. Đồng tác giả: Vũ Thường Linh, Nguyễn Ngọc Nhật Minh. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học xã hội. năm 2022.
F 34. Giáo trình Triết học (Dùng cho đào tạo Sau đại học các ngành không chuyên Triết học) Chủ biên: PGS, TS NGƯT Lê Hữu Ái-TS Phạm Huy Thành. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2022.
F 35. Antioxidant levels and inhibitor of cancer cell proliferation in vitro by extracts from peltophorum pterocarpum collected in Vietnam Chủ biên: Dao Cuong To, Manh Hung Tran. Đồng tác giả: Kim Thuong Pham Van, Loi Huynh. Nơi XB: B P International. năm 2022.
F 36. Công nghệ gia công trên máy CNC Chủ biên: PGS.TS. Lưu Đức Bình. Đồng tác giả: TS. Đỗ Lê Hưng Toàn. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. năm 2022.
F 37. Hướng dẫn dự án liên môn Quản lý chi phí xây dựng công trình Chủ biên: TS. Huỳnh Thị Minh Trúc. Đồng tác giả: TS. Đỗ Thanh Huyền; ThS. Trương Quỳnh Châu. Nơi XB: NXB Xây dựng. năm 2022.
F 38. Tác động của gió lên công trình cầu Chủ biên: -TS. Nguyễn Văn Mỹ, TS. Hoàng Trọng Lâm, TS. Võ Duy Hùng. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Khoa học và Kỹ thuật. năm 2022.
F 39. Giáo trình Kỹ thuật tổ chức công sở Chủ biên: Trương Thị Thu Hiền. Đồng tác giả: Lưu Thị Mai Thanh. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2022.
F 40. Lý luận và phương pháp Giáo dục thể chất ở Tiểu học Chủ biên: Đào Thị Thanh Hà, Nguyễn Thị Thủy. Đồng tác giả: Võ Xuân Thủy, Trần Lê Nhật Quang. Nơi XB: NXB Thái Nguyên. năm 2022.
F 41. Phương pháp nghiên cứu khoa học Thể dục thể thao Chủ biên: Trần Lê Nhật Quang. Đồng tác giả: Đào Thị Thanh Hà, Nguyễn Thị Thủy, Phan Ngọc Thiết Kế. Nơi XB: NXB Thái Nguyên. năm 2022.
F 42. Kỹ thuật Thủy khí nâng cao Chủ biên: TS. Huỳnh Văn Hoàng, TS. Lê Minh Đức. Đồng tác giả: TS. Nguyễn Quang Trung, TS. Huỳnh Tấn Tiến, TS. Nguyễn Văn Triều, ThS. Nguyễn Võ Đạo, ThS. Dương Đình Nghĩa. Nơi XB: NXB Khoa học và Kỹ thuật. năm 2022.
F 43. The wonders of Laughter Well Established By Research Exploration Chủ biên: Lim Boon Hooi. Đồng tác giả: Rajesh Kumar; Nguyen Xuan Hien. Nơi XB: India. năm 2022.
F 44. Giáo trình Khởi sự Kinh doanh Chủ biên: Lê Thị Minh Hằng. Đồng tác giả: Nguyễn Văn Long, Nguyễn Sơn Tùng, Hoàng Hà. Nơi XB: Nhà Xuất Bản Tài Chính. năm 2022.
F 45. Behavior Of Scratched Hydrodynamic Journal Bearings Chủ biên: Vo Tran Anh. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lambert Academic Publishing. năm 2022.
F 46. Sách tham khảo: Design and Experiments of Linear Electromagnetic Actuators for Jet Dispenser, Chủ biên: TS. Trần Minh Sang. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lambert Academic Publishing. ISBN: 978-620-4-73691-4. năm 2022.
F 47. Electromagnetic Waves: Advances in Applications and Research (Chapter 1: Microwave absorption properties of CoFe2O4-based materials: A review) Chủ biên: Trần Ngọ. Đồng tác giả: Nguyen Quy Tuan, Chu Thi Anh Xuan . Nơi XB: Nova Science Publishers. năm 2022.
F 48. Phát triển chương trình đào tạo với đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng Chủ biên: GS.TS. Nguyễn Đức Chính. Đồng tác giả: PGS.TS. Trần Xuân Bách. Nơi XB: NXB Giáo duc Việt Nam. năm 2022.
F 49. Giáo trình Công nghệ Vi sinh thực phẩm Chủ biên: Nguyễn Thị Đông Phương. Đồng tác giả: Trần Thị Ngọc Thư, Lê Thị Diệu Hương, Nguyễn Thị Trung Chinh. Nơi XB: Khoa học và kỹ thuật. năm 2022.
F 50. GIÁO TRÌNH " PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO" Chủ biên: TS. Trần Lê Nhật Quang; TS. Võ Xuân Thủy. Đồng tác giả: TS. Đào Thị Thanh Hà; TS. Nguyễn Thị Thủy; ThS. Phan Ngọc Thiết Kế. Nơi XB: NXB Hồng Đức. năm 2022.
 
 Tìm thấy: 1673 mục / 34 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn