TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
90,066,734
 
SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH

Đơn vị: Phòng:
F 1. Giáo trình Quản lý và phát triển tổ chức hành chính nhà nước Chủ biên: Thành viên. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đà Nẵng. năm 2917.
F 2. Nanomaterials for Electrocatalysis, Chapter 4. Transition metal nanoparticles as electrocatalysts for ORR, OER, and HER Chủ biên: Dinh Chuong Nguyen, Thi Luu Luyen Doan, Duy Thanh Tran, Nam Hoon Kim, Joong Hee Lee. Đồng tác giả: . Nơi XB: Elsevier Journal. năm 2022.
F 3. Lý thuyết Mạch điện tử 2 Chủ biên: Võ Tuấn Minh. Đồng tác giả: Huỳnh Thanh Tùng, Ngô Minh Trí, Lê Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Hồng Yến. Nơi XB: NXB Khoa học và Kỹ thuật. năm 2022.
F 4. Studies in Computational Intelligence: Prediction and Causality in Econometrics and Related Topics. Chapter: Market Behavior on the Digital Platform
F 5. Giáo trình "Giáo dục di sản vùng dân tộc thiểu số" Chủ biên: TS. Nguyễn Thu Trang. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản KHoa học xã hội. năm 2022.
F 6. Kinh tế Đầu tư Chủ biên: PGS.TS. Phạm Anh Đức. Đồng tác giả: ThS. Nguyễn Thị Thảo Nguyên; TS. Mai Anh Đức. Nơi XB: NXB Xây dựng. năm 2022.
F 7. Không một xu để cống nạp: Vụ bê bối XYZ và cuộc khủng hoảng ngoại giao Pháp-Mỹ (1798-1800) Chủ biên: Nguyễn Văn Sang. Đồng tác giả: Lưu Trang, Nguyễn Thị Kim Tiến, Phan Trương Hoàng My, Nguyễn Thị Hồng Yến, Phan Nguyễn Huy Chinh. Nơi XB: NXB Tri thức. năm 2022.
F 8. Sách chuyên khảo "Cách mạng công nghiệp 4.0 và phát triển nhân lực vùng dân tộc thiểu số"  Chủ biên: GS.TS. Trần Trung. Đồng tác giả: TS. Nguyễn Thu Trang. Nơi XB: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật. năm 2022.
F 9. Quản trị nguồn nhân lực tiếp cận chiến lược (tái bản có bổ sung) Chủ biên: Nguyễn Quốc Tuấn. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2021.
F 10. Ẩn dụ tri nhận trong thành ngữ tiếng Anh và tiếng Việt có yếu tố Nước và Lửa Chủ biên: Huỳnh Ngọc Mai Kha. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2021.
F 11. Hệ thống Cơ điện tử Chủ biên: Phan Nguyễn Duy Minh, Trần Ngô Quốc Huy. Đồng tác giả: Đoàn Lê Anh, Trần Ngọc Hoàng, Trần Duy Chung, Võ Quang Trường, Nguyễn Thị Thanh Vi. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. năm 2021.
F 12. Book Chapter: Pimarane Diterpenes from Vietnamese Orthosiphon stamineus Benth. and Their Glucose Uptake Stimulatory and PTP1B Inhibitory Activitieshttps://doi.org/10.9734/bpi/cacb/v1/7264D Chủ biên: Phi Hung Nguyen. Đồng tác giả: Phi Hung Nguyen, Dao Cuong To, Manh Hung Tran.. Nơi XB: Current Advances in Chemistry and Biochemistry Vol. 1. năm 2021.
F 13. Book Chapter: In vivo Anti-inflammatory and Anti-osteoarthritis Effects of a Vietnamese Traditional Remedy, KNC, in Animal Modelshttps://doi.org/10.9734/bpi/cacb/v1/7361D Chủ biên: Manh Hung Tran. Đồng tác giả: Xuan Canh Dau, Thi Ngoc Nguyen, Manh Hung Tran, Hoang Ngan Nguyen. Nơi XB: Current Advances in Chemistry and Biochemistry Vol. 1. năm 2021.
F 14. Book Chapter: Lycopodium Alkaloids from Vietnamese Huperzia squarrosa (Forst.) Trevis and Their Anti-cholinesterase Activityhttps://doi.org/10.9734/bpi/cacb/v1/7263D Chủ biên: Manh Hung Tran. Đồng tác giả: Nguyen Ngoc Chuong, Tran Cong Luan, Manh Hung Tran. Nơi XB: Current Advances in Chemistry and Biochemistry Vol. 1. năm 2021.
F 15. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học ( Dành cho bậc đại học hệ không chuyên Lý luận chính trị) Chủ biên: GS,TS Hoàng Chí Bảo. Đồng tác giả: PGS,TS Lê Hữu Ái, .... Nơi XB: NXB Chính trị quốc gia sự thật. năm 2021.
F 16. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học ( Dành cho bậc đại học hệ chuyên Lý luận chính trị) Chủ biên: GS,TS Hoàng Chí Bảo. Đồng tác giả: PGS Lê Hữu Ái,.... Nơi XB: NXB Chính trị quốc gia sự thật. năm 2021.
F 17. Giáo trình Cơ lý thuyết Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Văn Yến. Đồng tác giả: ThS. Nguyễn Thị Kim Loan. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2021.
F 18. PHẬT GIÁO NAM BỘ: CÁC HỆ PHÁI MỚI XUẤT HIỆN TẠI VÙNG NAM BỘ Chủ biên: Đồng tác giả. Đồng tác giả: Đồng tác giả. Nơi XB: Nxb Hồng Đức. năm 2021.
F 19. Computer Assisted Language Learning: From Theory to Practice Chủ biên: Nguyen Van Long. Đồng tác giả: Nguyen Nu Thuy Uyen. Nơi XB: Vietnam National University Press, Hanoi. năm 2021.
F 20. Tuyển tập công bố khoa học Hội thảo Quốc gia  Ráo cản trong giảng dạy các môn học Lý luận chính trị ở các trường đại học khối kỹ thuật hiện nay-   Trong cuốn:  Nghiên cứu và giáo dục lý luận chính trị trong các trường đại học kỹ thuật với tầm nhìn định hướng của Đại hội Đảng lần thứ XIII. Chủ biên: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và cá trường đại học kỹ thuật. Đồng tác giả: NGƯT, PGS,TS Lê Hữu Ái. Nơi XB: Nhà xuất bản Bách khoa Hà Nội. năm 2021.
F 21. Lưỡng cư và bò sát ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà Chủ biên: Phan Thị Hoa, Đinh Thị Phương Anh, Nguyễn Lân Hùng Sơn, Lê Trung Dũng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. năm 2021.
F 22. Giáo trình Hệ thống Cơ điện tử Chủ biên: Phan Nguyễn Duy Minh, Trần Ngô Quốc Huy. Đồng tác giả: Đoàn Lê Anh, Trần Ngọc Hoàng, Võ Quang Trường, Trần Duy Chung, Nguyễn Thị Thanh Vi. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. năm 2021.
F 23. Báo chí đồng hành với Quảng Nam trên chặng đường phát triển Chủ biên: Ban Tuyên giáo Quảng Nam. Đồng tác giả: . Nơi XB: Ban Tuyên giáo Quảng Nam. năm 2021.
F 24. Nghiên cứu văn cúng của Phạm Phú Thứ Chủ biên: Nguyễn Hoàng Thân. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Đà Nẵng. năm 2021.
F 25. The role of Death and Epidermal growth factor receptor in colorectal cancer Chủ biên: Ta Ngoc Ly. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2021.
F 26.

Hóa học và hoạt tính sinh học của loài Sưa (dalbergia tonkinensis prain) ở Việt Nam. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021.
Chủ biên: Tô Đạo Cường, Ngũ Trường Nhân. Đồng tác giả: Phan Tứ Quý, Nguyễn Phi Hùng, Trần Mạnh Hùng, Trương Bá Phong, Trần Thị Phương Hạnh, Nguyễn Phương Đại Nguyên, Nguyễn Mạnh Cường. Nơi XB: NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội. năm 2021.

F 27. Công nghệ chế tạo phôi Chủ biên: TS.Tào Quang Bảng. Đồng tác giả: TS. Đinh Đức Hạnh; PGS. TS. Đinh Minh Diệm. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật. năm 2021.
F 28. Giáo trình Môi trường Chủ biên: Nguyễn Đình Huấn. Đồng tác giả: Lê Năng Định; Phan Như Thúc; Nguyễn Lan Phương; Phạm Thị Kim Thoa; Lê Thị Xuân Thùy; Trần Văn Quang; Võ Diệp Ngọc Khôi; Mai Thị Thùy Dương; Nguyễn Phước Quý An; Phan Thị Kim Thủy; Hồ Hồng Quyên. Nơi XB: Nhà xuất bản xây dựng. năm 2021.
F 29. Lập trình vi điều khiển PIC và thiết bị ngoại vi Chủ biên: TS. Đặng Phước Vinh. Đồng tác giả: ThS. Trần Quang Khải, TS. Đoàn Lê Anh, TS. Võ Như Thành, TS. Phạm Anh Đức. Nơi XB: NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT. năm 2021.
F 30. Giáo trình thí nghiệm Vật lí đại cương (Cơ, Nhiệt, Điện-Từ, Dao động-Sóng, Quang) Chủ biên: Nguyễn Quý Tuấn. Đồng tác giả: Đinh Thanh Khẩn, Dụng Văn Lữ, Mai Thị Kiều Liên, Trần Thị Hồng, Nguyễn Thị Xuân Hoài, Đặng Ngọc Toàn. Nơi XB: Đà Nẵng. năm 2021.
F 31. Hướng dẫn du lịch suốt tuyến - Con đường Di sản miền Trung Chủ biên: Tô Văn Hạnh - Phạm Thị Chi. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội. năm 2021.
F 32.
 QUÁN TRIỆT VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀO VIỆC GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TẠI CÁC CỞ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 
Chủ biên: Đồng tác giả. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb DÂN TRÍ. năm 2021.
F 33. VẬN DỤNG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀO VIỆC GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HIỆN NAY  Chủ biên: Đồng tác giả. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB ĐẠI HỌC CẦN THƠ. năm 2021.
F 34. CÁCH MẠNG 4.0 VỚI VIỆC ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI Chủ biên: Đồng tác giả. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb DÂN TRÍ. năm 2021.
F 35. NGHIÊN CỨU VÀ GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT VỚI TẦM NHÌN ĐỊNH HƯỚNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XIII Chủ biên: Đồng tác giả. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB BÁCH KHOA HÀ NỘI. năm 2021.
F 36. Một số vấn đề tư tưởng triết học và đạo đức học ở Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX Chủ biên: Đồng tác giả. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI. năm 2021.
F 37. Phương pháp số trong bài toán ứng xử của dầm, tấm trên nền động lực học và bài toán điều khiển kết cấu chống động đất Chủ biên: Hoàng Phương Hoa. Đồng tác giả: Phạm Đình Trung, Nguyễn Văn Nam, Phan Hoàng Nam. Nơi XB: Khoa học và Kỹ thuật. năm 2021.
F 38.

Tuyển tập sách: Bảo vệ môi trường trong cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Việt Nam
Quyển 2: Những vấn đề về chất thải và quản lý chất thải ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi Việt Nam 
Chủ biên: GS.TS. Nguyễn Xuân Cự-ThS. Phạm Thị Kim Cương-TS. Nguyễn Thu Trang (Đồng chủ biên). Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. năm 2021 .

F 39. Bài viết "Một số thành quả về giảm nghèo ở Việt Nam và Cộng hòa DCND Lào giai đoạn 2000-2016" thuộc cuốn sách 'Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế: Tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam và chia sẻ kinh nghiệm về công tác dân tộc" Chủ biên: Học viện Dân tộc. Đồng tác giả: Nguyễn Thu Trang và nhiều tác giả. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội. năm 2021.
F 40. Sinh lý thực vật và ứng dụng Chủ biên: Nguyễn Tấn Lê. Đồng tác giả: Võ Châu Tuấn. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2021.
F 41. Các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và các vấn đề phi thương mại - Những quyền liên quan tới lao động Chủ biên: PGS.TS Trần Thị Thùy Dương. Đồng tác giả: (Nhiều tác giả). Nơi XB: NXB Hồng Đức. năm 2021.
F 42. Những vấn đề lý luận và thực tiễn của quản lý nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam Chủ biên: TS. Trương Thị Thu Hiền. Đồng tác giả: PGS.TS. Nguyễn Tiệp; PGS.TS. Trần Văn Giao; Bùi Sỹ Minh.. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2021.
F 43. Một số phương pháp phân tích vật lý và hóa lý Chủ biên: Mai Thị Phương Chi. Đồng tác giả: Phan Chi Uyên, Nguyễn Hồng Sơn, Trần Thị Ngọc Linh, Nguyễn Hữu Phước Trang, Võ Khánh Hà. Nơi XB: NXB thông tin và truyền thông. năm 2021.
F 44. Firm-specific News and Anomalies Chủ biên: Reza Gharoie Ahangar; Asma Salman. Đồng tác giả: Hoang Van Hai, Phan Kim Tuan and Le The Phiet. Nơi XB: Intech Open. năm 2021.
F 45. Giáo trình Kế toán Ngân hàng Chủ biên: Lâm Chí Dũng. Đồng tác giả: Nguyễn Trần Thuần, Phạm Văn Sơn. Nơi XB: Nhà xuất bản Tài chính. năm 2021.
F 46. Giáo trình Môi trường Chủ biên: Nguyễn Đình Huấn. Đồng tác giả: PGS.TS. Phạm Thị Kim Thoa, ThS. Nguyễn Lan Phương, ThS. Phan Thị Kim Thủy, PGS. TS. Trần Văn Quang, TS. Lê Năng Định, PGS.TS. Lê Thị Xuân Thùy, ThS. Võ Diệp Ngọc Khôi, ThS. Mai Thị Thùy Dương, TS. Phan Như Thúc, TS. Hồ Hồng Quyên, TS. Nguyễn Phước Quý An . Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. năm 2021.
F 47. Lãnh đạo – Quản lý – Quản trị Trường Mầm Non – Trường Tiểu Học – Trường  Trung học trong bối cảnh đổi mới giáo dục Chủ biên: Đặng Quốc Bảo. Đồng tác giả: Trần Xuân Bách, Ngô Thanh Hương. Nơi XB: Thông tin và Truyền thông. năm 2021.
F 48. TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÍ CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG NĂM 2020, MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT: "XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ" Chủ biên: TS. Trương Thị Thanh Mai. Đồng tác giả: TS. Đào Thị Thanh Hà, TS. Trần Lê Nhật Quang, ThS. Phan Ngọc Thiết Kế, ThS. Nguyễn Hữu Lực, ThS. Phạm Thị Phượng, TS. Võ Xuân Thủy, TS. Nguyễn Thế Tình. Nơi XB: Bộ Giáo dục và Đào tạo. năm 2021.
F 49. Giáo trình Kế toán Ngân hàng Chủ biên: PGS.TS. Lâm Chí Dũng. Đồng tác giả: ThS. Nguyễn Trần Thuần, ThS. Phạm Văn Sơn. Nơi XB: Nhà xuất bản Tài chính. năm 2021.
F 50. Sách chuyên khảo: Phương pháp số trong bài toán ứng xử của dầm, tấm trên nền động lực học và bài toán điều khiển kết cấu chống động đất Chủ biên: Hoàng Phương Hoa. Đồng tác giả: Phạm Đình Trung, Nguyễn Văn Nam, Phan Hoàng Nam. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. năm 2021.
 
 Tìm thấy: 1537 mục / 31 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn