TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
96,104,017
 
SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH

Đơn vị: Phòng:
F 1. Giáo trình Quản lý và phát triển tổ chức hành chính nhà nước Chủ biên: Thành viên. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đà Nẵng. năm 2917.
F 2. Chapter 25: Marketing to foster development in the Global South, in The Routledge Companion to Marketing and Society Chủ biên: Krzysztof Kubacki, Lukas Parker, Christine Domegan, Linda Brennan. Đồng tác giả: Nathaly Aya Pastrana, Khai Trieu Tran, Irma Martam. Nơi XB: Routledge publisher. năm 2023.
F 3. Chapter 9 “Computational Lung Sound Classification: A Review” in the book  “State of the Art in Neural Networks”  Chủ biên: Jasjit Suri, Ayman S.El-Baz. Đồng tác giả: Truc Nguyen, Franz Pernkopf. Nơi XB: Elsevier Publisher. năm 2023.
F 4.

Book chapter: The Relationship Among Corporate Social Responsibility, Network Cooperation, Green Innovation, Environmental Performance and Firm Performance: Evidences in Viet Nam. In: Mizutani, F., Urakami, T., Nakamura, E. (eds) Current Issues in Public Utilities and Public Policy. 


Chủ biên: Fumitoshi Mizutani, Takuya Urakami, Eri Nakamura. Đồng tác giả: Nguyen Phuc Nguyen. Nơi XB: Springer, Singapore.. năm 2023.

F 5. Giáo trình CẢM BIẾN Chủ biên: Nguyễn Hoàng Mai. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Xây dựng Hà Nội. năm 2023.
F 6. Kỹ thuật điều khiển nâng cao Chủ biên: Phạm Thanh Phong, Võ Anh Tuấn. Đồng tác giả: Phạm Duy Dưởng. Nơi XB: NXB Thông tin truyền thông. năm 2022.
F 7. Kỹ thuật điều khiển tự động Chủ biên: Võ Khánh Thoại. Đồng tác giả: Phạm Duy Dưởng, Dương Quang Thiện. Nơi XB: NXB Thông tin truyền thông. năm 2022.
F 8. Sách Hướng dẫn dự án liên môn: Quản lý chi phí xây dựng công trình Chủ biên: TS. Huỳnh Thị Minh Trúc, TS. Đỗ Thanh Huyền. Đồng tác giả: ThS. Trương Quỳnh Châu. Nơi XB: Nhà Xuất bản Xây dựng. năm 2022.
F 9. Giáo trình Kinh Tế Vĩ Mô Chủ biên: PGS.TS. Bùi Quang Bình. Đồng tác giả: TS. Nguyễn Thị Phương Thảo; TS. Trần Thị Thúy Ngọc; TS. Đặng Thị Tố Như . Nơi XB: Nhà Xuất Bản Thông Tin và Truyền Thông. năm 2022.
F 10. Giáo trình tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, Bậc 4, Trung cấp (Sách) Chủ biên: Nguyễn Ngọc Chinh. Đồng tác giả: Vũ Thường Linh, Nguyễn Ngọc Nhật Minh. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học xã hội. năm 2022.
F 11. Giáo trình Triết học (Dùng cho đào tạo Sau đại học các ngành không chuyên Triết học) Chủ biên: PGS, TS NGƯT Lê Hữu Ái-TS Phạm Huy Thành. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2022.
F 12. Antioxidant levels and inhibitor of cancer cell proliferation in vitro by extracts from peltophorum pterocarpum collected in Vietnam Chủ biên: Dao Cuong To, Manh Hung Tran. Đồng tác giả: Kim Thuong Pham Van, Loi Huynh. Nơi XB: B P International. năm 2022.
F 13. Công nghệ gia công trên máy CNC Chủ biên: PGS.TS. Lưu Đức Bình. Đồng tác giả: TS. Đỗ Lê Hưng Toàn. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. năm 2022.
F 14. Hướng dẫn dự án liên môn Quản lý chi phí xây dựng công trình Chủ biên: TS. Huỳnh Thị Minh Trúc. Đồng tác giả: TS. Đỗ Thanh Huyền; ThS. Trương Quỳnh Châu. Nơi XB: NXB Xây dựng. năm 2022.
F 15. Tác động của gió lên công trình cầu Chủ biên: -TS. Nguyễn Văn Mỹ, TS. Hoàng Trọng Lâm, TS. Võ Duy Hùng. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Khoa học và Kỹ thuật. năm 2022.
F 16. Giáo trình Kỹ thuật tổ chức công sở Chủ biên: Trương Thị Thu Hiền. Đồng tác giả: Lưu Thị Mai Thanh. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2022.
F 17. Lý luận và phương pháp Giáo dục thể chất ở Tiểu học Chủ biên: Đào Thị Thanh Hà, Nguyễn Thị Thủy. Đồng tác giả: Võ Xuân Thủy, Trần Lê Nhật Quang. Nơi XB: NXB Thái Nguyên. năm 2022.
F 18. Phương pháp nghiên cứu khoa học Thể dục thể thao Chủ biên: Trần Lê Nhật Quang. Đồng tác giả: Đào Thị Thanh Hà, Nguyễn Thị Thủy, Phan Ngọc Thiết Kế. Nơi XB: NXB Thái Nguyên. năm 2022.
F 19. Kỹ thuật Thủy khí nâng cao Chủ biên: TS. Huỳnh Văn Hoàng, TS. Lê Minh Đức. Đồng tác giả: TS. Nguyễn Quang Trung, TS. Huỳnh Tấn Tiến, TS. Nguyễn Văn Triều, ThS. Nguyễn Võ Đạo, ThS. Dương Đình Nghĩa. Nơi XB: NXB Khoa học và Kỹ thuật. năm 2022.
F 20. GIÁO TRÌNH " PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO" Chủ biên: TS. Trần Lê Nhật Quang; TS. Võ Xuân Thủy. Đồng tác giả: TS. Đào Thị Thanh Hà; TS. Nguyễn Thị Thủy; ThS. Phan Ngọc Thiết Kế. Nơi XB: NXB Hồng Đức. năm 2022.
F 21. Bài tập Tài chính công ty Chủ biên: Nguyễn Quang Minh Nhi, Thái Thị Hồng Ân, Nguyễn Thanh Hương. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Tài chính. năm 2022.
F 22. Kỹ thuật điều khiển tự động Chủ biên: Võ Khánh Thoại. Đồng tác giả: Phạm Duy Dưởng, Dương Quang Thiện. Nơi XB: NXB Thông tin truyền thông. năm 2022.
F 23. Đồ họa kỹ thuật Chủ biên: Nguyễn Công Hành, Nguyễn Đức Sỹ. Đồng tác giả: Nguyễn Độ. Nơi XB: Nhà xuất bản xây dựng. năm 2022.
F 24. Lịch sử các học thuyết kinh tế Chủ biên: TS Nguyễn Hồng Cử. Đồng tác giả: Trần Thị Thùy Trang. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2022.
F 25. Thiết kế và thi công cầu dầm thép Chủ biên: PGS. TS. Nguyễn Xuân Toản; TS. Nguyễn Văn Mỹ. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật. năm 2022.
F 26. Tác động của gió lên công trình cầu Chủ biên: TS. Nguyễn Văn Mỹ, TS. Hoàng Trọng Lâm, TS. Võ Duy Hùng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật. năm 2022.
F 27. Đánh giá công trình cầu theo TCVN11823-2017 Chủ biên: GS.TS.Hoàng Phương Hoa. Đồng tác giả: GVC.TS. Cao Văn Lâm, TS. Phan Hoàng Nam, TS. Trần Đình Minh, TS. Hồ Mạnh Hùng . Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. năm 2022.
F 28. Giáo trình Vật liệu Xây dựng Chủ biên: Ngô Thị Mỵ. Đồng tác giả: Võ Duy Hải; Phan Nhật Long. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. năm 2022.
F 29. Tổ chức và quản lý thi công Chủ biên: Chủ biên. Đồng tác giả: Đồng tác giả: Hoàng ngọc Tuân, Ngô Văn Dũng ( Đồng chủ biên ) ; Phan hồng Sang & Đoàn Viết Long. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật. năm 2022.
F 30. Towards a democratic school: Experiences and viewpoints of stakeholders in Vietnamese secondary schools Chủ biên: Tinh T.T Le. Đồng tác giả: . Nơi XB: Mostert & Van Onderen!, The Netherlands. năm 2022.
F 31. Sách tham khảo: "Phát triển sản phẩm du lịch vùng: lý thuyết và bài học thực tiễn" Chủ biên: Cao Trí Dũng. Đồng tác giả: Trần Thị Kim Phương, Nguyễn Ký Viễn, Đoàn Thị Hoài Thanh, Lâm Minh Quân, Thái Thị Huyền Trâm, Huỳnh Thị Phương Thuấn. Nơi XB: Nhà Xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội. năm 2022.
F 32. Đào tạo công dân toàn cầu trong lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn tại các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam Chủ biên: Viện Khoa học xã hội & nhân văn. Đồng tác giả: Lê Hữu Ái, Trịnh Đình Anh Việt . Nơi XB: NXB Giao thông vận tải. năm 2022.
F 33. Antioxidant Levels and Inhibition of Cancer Cell Proliferation In-vitro by Extracts from Peltophorum pterocarpum Collected in Vietnam Chủ biên: Trần Mạnh Hùng. Đồng tác giả: . Nơi XB: India. năm 2022.
F 34. Quản trị nguồn nhân lực Chủ biên: Nguyễn Quốc Tuấn. Đồng tác giả: Phùng Thị Phước An, Trà Lục Diệp, Trần Thị Hằng, Huỳnh Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Loan, Đinh Thị Thuỳ Na, Nguyễn Thị Bích Thu. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2022.
F 35. Sách tham khảo "Phát triển sản phẩm du lịch vùng: Lý thuyết và bài học thực tiễn" Chủ biên: Cao Trí Dũng. Đồng tác giả: Trần Thị Kim Phương, Lâm Minh Quân, Nguyễn Ký Viễn, Đoàn Thị Hoài Thanh, Thái Thị Huyền Trâm, Huỳnh Thị Phương Thuấn. Nơi XB: Nhà Xuất Bản Đại học Quốc gia Hà Nội. năm 2022.
F 36. Thí nghiệm Cơ học đất Chủ biên: Nguyễn Thị Phương Khuê. Đồng tác giả: Nguyễn Thu Hà, Phạm Văn Ngọc. Nơi XB: Nhà Xuất bản Xây dựng. năm 2022.
F 37. Pattern Recognition for Fire and Smoke Detection and Watermarking Chủ biên: Truc Nguyen. Đồng tác giả: Nam Cao, Kim Anh Nguyen. Nơi XB: LAP LAMBERT Academic Publishing. năm 2022.
F 38. Thí nghiệm Cơ học Đất Chủ biên: Nguyễn Thị Phương Khuê. Đồng tác giả: Nguyễn Thu Hà, Phạm Văn Ngọc. Nơi XB: Nhà xuất bản xây dựng. năm 2022.
F 39. Giáo trình Nhập môn Công tác xã hội Chủ biên: Nguyễn Thị Hằng Phương. Đồng tác giả: Phạm Thị Kiều Duyên, Hà Văn Hoàng, Lê Thị Lâm, Trịnh Thị Nguyệt, Bùi Đình Tuân. Nơi XB: NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. năm 2022.
F 40. Kết cấu Bê tông cốt thép - Nguyên lý thiết kế các cấu kiện cơ bản  Chủ biên: Trần Anh Thiện. Đồng tác giả: Trịnh Quang Thịnh, Nguyễn Văn Chính, Vương Lê Thắng, Nguyễn Quang Tùng. Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. năm 2022.
F 41. Tư tưởng và tôn giáo phương Đông (Tập bài giảng) Chủ biên: Nguyễn Ngọc Chinh. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng. năm 2022.
F 42. Giáo trình Đồ hoạ kỹ thuật Chủ biên: TS. Nguyễn Công Hành, TS. Nguyễn Đức Sỹ (Đồng chủ biên). Đồng tác giả: ThS. Nguyễn Độ. Nơi XB: NXB Xây dựng. năm 2022.
F 43. Chapter 20 - Carbon dot-based microscopic techniques for cell imaging, in book: Carbon Dots in Analytical Chemistry Chủ biên: Le Minh Tu Phan. Đồng tác giả: . Nơi XB: Elsevier. năm 2022.
F 44. Sách chuyên khảo "Cách mạng công nghiệp 4.0 và phát triển nhân lực vùng dân tộc thiểu số"  Chủ biên: GS.TS. Trần Trung. Đồng tác giả: TS. Nguyễn Thu Trang. Nơi XB: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật. năm 2022.
F 45. Giáo trình Công nghệ lên men Chủ biên: Ngô Thị Minh Phương. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. năm 2022.
F 46. Quản lý giáo dục mầm non Chủ biên: Bùi Việt Phú. Đồng tác giả: Trần Xuân Bách. Nơi XB: Đà Nẵng. năm 2022.
F 47. Cloud Computing in Digital Transformation Chủ biên: Nguyen Ha Huy Cuong. Đồng tác giả: Doan Van Thang, Ho Phan Hieu, Bui Thanh Khiet, Nguyen Ngoc Dung, Nguyen Trong Tung. Nơi XB: SHINEEKS Publishers. năm 2022.
F 48. Nanomaterials for Electrocatalysis, Chapter 4. Transition metal nanoparticles as electrocatalysts for ORR, OER, and HER Chủ biên: Dinh Chuong Nguyen, Thi Luu Luyen Doan, Duy Thanh Tran, Nam Hoon Kim, Joong Hee Lee. Đồng tác giả: . Nơi XB: Elsevier Journal. năm 2022.
F 49. Lý thuyết Mạch điện tử 2 Chủ biên: Võ Tuấn Minh. Đồng tác giả: Huỳnh Thanh Tùng, Ngô Minh Trí, Lê Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Hồng Yến. Nơi XB: NXB Khoa học và Kỹ thuật. năm 2022.
F 50. Studies in Computational Intelligence: Prediction and Causality in Econometrics and Related Topics. Chapter: Market Behavior on the Digital Platform
 
 Tìm thấy: 1645 mục / 33 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn