TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
93,291,016
 
SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH

Đơn vị: Phòng:
F 1. Giáo trình Quản lý và phát triển tổ chức hành chính nhà nước Chủ biên: Thành viên. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đà Nẵng. năm 2917.
F 2. Chapter 25: Marketing to foster development in the Global South, in The Routledge Companion to Marketing and Society Chủ biên: Krzysztof Kubacki, Lukas Parker, Christine Domegan, Linda Brennan. Đồng tác giả: Nathaly Aya Pastrana, Khai Trieu Tran, Irma Martam. Nơi XB: Routledge publisher. năm 2023.
F 3. Giáo trình Triết học (Dùng cho đào tạo Sau đại học các ngành không chuyên Triết học) Chủ biên: PGS, TS NGƯT Lê Hữu Ái-TS Phạm Huy Thành. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2022.
F 4. Antioxidant levels and inhibitor of cancer cell proliferation in vitro by extracts from peltophorum pterocarpum collected in Vietnam Chủ biên: Dao Cuong To, Manh Hung Tran. Đồng tác giả: Kim Thuong Pham Van, Loi Huynh. Nơi XB: B P International. năm 2022.
F 5. Giáo trình Công nghệ lên men Chủ biên: Ngô Thị Minh Phương. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. năm 2022.
F 6. Quản lý giáo dục mầm non Chủ biên: Bùi Việt Phú. Đồng tác giả: Trần Xuân Bách. Nơi XB: Đà Nẵng. năm 2022.
F 7. Cloud Computing in Digital Transformation Chủ biên: Nguyen Ha Huy Cuong. Đồng tác giả: Doan Van Thang, Ho Phan Hieu, Bui Thanh Khiet, Nguyen Ngoc Dung, Nguyen Trong Tung. Nơi XB: SHINEEKS Publishers. năm 2022.
F 8. Nanomaterials for Electrocatalysis, Chapter 4. Transition metal nanoparticles as electrocatalysts for ORR, OER, and HER Chủ biên: Dinh Chuong Nguyen, Thi Luu Luyen Doan, Duy Thanh Tran, Nam Hoon Kim, Joong Hee Lee. Đồng tác giả: . Nơi XB: Elsevier Journal. năm 2022.
F 9. Lý thuyết Mạch điện tử 2 Chủ biên: Võ Tuấn Minh. Đồng tác giả: Huỳnh Thanh Tùng, Ngô Minh Trí, Lê Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Hồng Yến. Nơi XB: NXB Khoa học và Kỹ thuật. năm 2022.
F 10. Studies in Computational Intelligence: Prediction and Causality in Econometrics and Related Topics. Chapter: Market Behavior on the Digital Platform
F 11. Giáo trình "Giáo dục di sản vùng dân tộc thiểu số" Chủ biên: TS. Nguyễn Thu Trang. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản KHoa học xã hội. năm 2022.
F 12. Kinh tế Đầu tư Chủ biên: PGS.TS. Phạm Anh Đức. Đồng tác giả: ThS. Nguyễn Thị Thảo Nguyên; TS. Mai Anh Đức. Nơi XB: NXB Xây dựng. năm 2022.
F 13. Không một xu để cống nạp: Vụ bê bối XYZ và cuộc khủng hoảng ngoại giao Pháp-Mỹ (1798-1800) Chủ biên: Nguyễn Văn Sang. Đồng tác giả: Lưu Trang, Nguyễn Thị Kim Tiến, Phan Trương Hoàng My, Nguyễn Thị Hồng Yến, Phan Nguyễn Huy Chinh. Nơi XB: NXB Tri thức. năm 2022.
F 14. Quản lý môi trường Chủ biên: Trần Thị Yến Anh. Đồng tác giả: Huỳnh Thị Ngọc Châu. Nơi XB: Nhà xuất bản khoa học và kĩ thuật. năm 2022.
F 15. Thí nghiệm và kiểm định công trình đường ô tô Chủ biên: Hồ Văn Quân. Đồng tác giả: Phạm Thái Uyết. Nơi XB: NXB Xây dựng. năm 2022.
F 16. Tập hợp và Logic toán Chủ biên: Nguyễn Thanh Hưng. Đồng tác giả: Trần Trung. Nơi XB: ĐHQG Hà Nội. năm 2022.
F 17. Khâm Thiên giám triều Nguyễn giai đoạn 1802-1883 – Nghiên cứu so sánh với Khâm Thiên giám triều Thanh (Trung Quốc) Chủ biên: Chủ biên. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Khoa học Xã hội. năm 2022.
F 18. Hoạt động chế tạo và quản lý sử dụng vũ khí dưới triều Nguyễn giai đoạn 1802-1883 Chủ biên: Trương Anh Thuận. Đồng tác giả: Nguyễn Ngọc Đoàn. Nơi XB: NXB Khoa học Xã hội. năm 2022.
F 19. Giáo trình Công nghệ sản xuất phân bón và thuốc bảo vệ thực vật Chủ biên: Nguyễn Sỹ Toàn. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Đông Phương, Trần Thị Ngọc Thư, Lê Thị Diệu Hương. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật. năm 2022.
F 20. Sách chuyên khảo "Cách mạng công nghiệp 4.0 và phát triển nhân lực vùng dân tộc thiểu số"  Chủ biên: GS.TS. Trần Trung. Đồng tác giả: TS. Nguyễn Thu Trang. Nơi XB: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật. năm 2022.
F 21. Thí nghiệm Cơ học Đất Chủ biên: Nguyễn Thị Phương Khuê. Đồng tác giả: Nguyễn Thu Hà, Phạm Văn Ngọc. Nơi XB: Nhà xuất bản xây dựng. năm 2022.
F 22. Giáo trình Nhập môn Công tác xã hội Chủ biên: Nguyễn Thị Hằng Phương. Đồng tác giả: Phạm Thị Kiều Duyên, Hà Văn Hoàng, Lê Thị Lâm, Trịnh Thị Nguyệt, Bùi Đình Tuân. Nơi XB: NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. năm 2022.
F 23. Kết cấu Bê tông cốt thép - Nguyên lý thiết kế các cấu kiện cơ bản  Chủ biên: Trần Anh Thiện. Đồng tác giả: Trịnh Quang Thịnh, Nguyễn Văn Chính, Vương Lê Thắng, Nguyễn Quang Tùng. Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. năm 2022.
F 24. Tư tưởng và tôn giáo phương Đông (Tập bài giảng) Chủ biên: Nguyễn Ngọc Chinh. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng. năm 2022.
F 25. Giáo trình Đồ hoạ kỹ thuật Chủ biên: TS. Nguyễn Công Hành, TS. Nguyễn Đức Sỹ (Đồng chủ biên). Đồng tác giả: ThS. Nguyễn Độ. Nơi XB: NXB Xây dựng. năm 2022.
F 26. Chapter 20 - Carbon dot-based microscopic techniques for cell imaging, in book: Carbon Dots in Analytical Chemistry Chủ biên: Le Minh Tu Phan. Đồng tác giả: . Nơi XB: Elsevier. năm 2022.
F 27. Đào tạo công dân toàn cầu trong lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn tại các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam Chủ biên: Viện Khoa học xã hội & nhân văn. Đồng tác giả: Lê Hữu Ái, Trịnh Đình Anh Việt . Nơi XB: NXB Giao thông vận tải. năm 2022.
F 28. Antioxidant Levels and Inhibition of Cancer Cell Proliferation In-vitro by Extracts from Peltophorum pterocarpum Collected in Vietnam Chủ biên: Trần Mạnh Hùng. Đồng tác giả: . Nơi XB: India. năm 2022.
F 29. Quản trị nguồn nhân lực Chủ biên: Nguyễn Quốc Tuấn. Đồng tác giả: Phùng Thị Phước An, Trà Lục Diệp, Trần Thị Hằng, Huỳnh Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Loan, Đinh Thị Thuỳ Na, Nguyễn Thị Bích Thu. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2022.
F 30.

Morphology and Phylogeny of Five new Ganodermataceae (Polyporales) Species for Vietnam
Chủ biên: Manh Hung Tran. Đồng tác giả: Kim Thuong Van Pham, Thuoc Tran Linh. Nơi XB: B P International. năm 2022.

F 31. Các căn cứ của phong trào yêu nước ở Quảng Nam (1885-1916) Chủ biên: Nguyễn Minh Phương. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Khoa học Xã hội. năm 2022.
F 32. Book chapter: Morphology and Phylogeny of Five New Ganodermataceae (Polyporales) Species for Vietnam Chủ biên: Manh Hung Tran. Đồng tác giả: Trang Thi Thu Nguyen, Nhung Thi Trang Le, Tan Khanh Nguyen, Huynh Van Thi Nguyen, Hoang Duc Nguyen, Linh Thuoc Tran, Kim Thuong Pham Van, Manh Hung Tran. Nơi XB: Research Aspects in Biological Science Vol. 4. năm 2022.
F 33. Giáo trình tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, Bậc 4, Trung cấp (Sách) Chủ biên: Nguyễn Ngọc Chinh. Đồng tác giả: Vũ Thường Linh, Nguyễn Ngọc Nhật Minh. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học xã hội. năm 2022.
F 34. Quản trị nguồn nhân lực tiếp cận chiến lược (tái bản có bổ sung) Chủ biên: Nguyễn Quốc Tuấn. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2021.
F 35. Tình huống môn học Kinh doanh Quốc tế Chủ biên: TS. Phùng Nam Phương. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản thông tin và truyền thông. năm 2021.
F 36. Giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa Quảng Nam trong giai đoạn hiện nay Chủ biên: Th.s Hoàng Thị Kim Liên. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Lao Động. năm 2021.
F 37. Computer Assisted Language Learning: From Theory to Practice: A Coursebook Chủ biên: PGS.TS Nguyễn Văn Long. Đồng tác giả: Thạc sĩ Nguyễn Nữ Thùy Uyên. Nơi XB: Vietnam National University Press, Hanoi. năm 2021.
F 38. Bài tập Địa chất công trình Chủ biên: TS. Nguyễn Thị Ngọc Yến. Đồng tác giả: ThS. Nguyễn Hoàng Giang; ThS. Nguyễn Thu Hà. Nơi XB: Nhà xuất bản KHKT. năm 2021.
F 39. GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 40 NĂM HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN Chủ biên: Đồng tác giả. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb DÂN TRÍ. năm 2021.
F 40. CƯ SĨ PHẬT GIÁO TRONG LỊCH SỬ Chủ biên: Đồng tác giả. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI. năm 2021.
F 41. THIỀN SƯ PHÁP LOA-DẤU ẤN TU HÀNH Chủ biên: Đồng tác giả. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI. năm 2021.
F 42. Giáo trình “Các dân tộc thiểu số Việt Nam”  Chủ biên: Lê Ngọc Thắng - Nguyễn Thu Trang (Đồng chủ biên). Đồng tác giả: Nguyễn Duy Thiệu-Vũ Trường Giang-Tạ Thị Tâm. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học xã hội. năm 2021.
F 43. Sách chuyên khảo “Tiếp cận hiện đại trong nghiên cứu khoa học”  Chủ biên: TS. Nguyễn Lam Phương. Đồng tác giả: PGS.TS. Lê Thị Thu Hiền
F 44.

Tuyển tập sách: Bảo vệ môi trường trong cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Việt Nam
Quyển 1: Những vấn đề về môi trường, tài nguyên ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi Việt Nam 
Chủ biên: GS.TS. Nguyễn Xuân Cự-ThS. Phạm Thị Kim Cương-TS. Nguyễn Thu Trang (Đồng chủ biên). Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. năm 2021.

F 45.

Tuyển tập sách: Bảo vệ môi trường trong cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Việt Nam
Quyển 3: Những vấn đề về nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi 
Chủ biên: GS.TS. Nguyễn Xuân Cự-ThS.Phạm Thị Kim Cương-TS.Nguyễn Thu Trang-TS.Trần Quốc Hùng-TS.Giang Khắc Bình (Đồng Chủ biên). Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. năm 2021.

F 46.

Phát triển, bảo đảm chất lượng chương trình đào tạo và đo lường đánh giá chuẩn đầu ra

Chủ biên: Đinh Thành Việt. Đồng tác giả: Trần Thị Hà Vân. Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. năm 2021.

F 47. Book chapter: Effects of CTHepaB, a Traditional Vietnamese Medicinal Formulation, on the Treatment of Cirrhosis in Wistar Ratshttps://doi.org/10.9734/bpi/tipr/v2/7662D Chủ biên: Manh Hung Tran. Đồng tác giả: Dau Xuan Canh, Le Thi Tuyet, Manh Hung Tran, Nguyen Hoang Ngan.. Nơi XB: Technological Innovation in Pharmaceutical Research Vol. 2. năm 2021.
F 48. Lý thuyết mạch điện tử 2  Chủ biên: Võ Tuấn Minh, Huỳnh Thanh Tùng , Ngô Minh Trí, Lê Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Hồng Yến.. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. năm 2021.
F 49. Tuyển tập công bố khoa học Hội thảo Quốc gia  Ráo cản trong giảng dạy các môn học Lý luận chính trị ở các trường đại học khối kỹ thuật hiện nay - Trong cuốn:  Nghiên cứu và giáo dục lý luận chính trị trong các trường đại học kỹ thuật với tầm nhìn định hướng của Đại hội Đảng lần thứ XIII. Chủ biên: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và cá trường đại học kỹ thuật. Đồng tác giả: NGƯT, PGS,TS Lê Hữu Ái. Nơi XB: Nhà xuất bản Bách khoa Hà Nội. năm 2021.
F 50. Lưỡng cư và bò sát ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà Chủ biên: Phan Thị Hoa, Đinh Thị Phương Anh, Nguyễn Lân Hùng Sơn, Lê Trung Dũng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. năm 2021.
 
 Tìm thấy: 1590 mục / 32 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn