TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
74,073,971
 
SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH

Đơn vị: Phòng:
F 1. Ứng dụng Matlab trong Kỹ thuật tài nguyên nước Chủ biên: Vũ Huy Công. Đồng tác giả: Nguyễn Thanh Hải, Phạm Thành Hưng. Nơi XB: Khoa học và kỹ thuật. năm 2020.
F 2.

Book Chapter (Chapter 6): Evaluating the Critical Determinants for Mobile Commerce Adoption in SMEs in Developing Countries: A Case Study of Vietnam (pp. 114-142), in the Book "Handbook of Research on Managing Information Systems in Developing Economies" (ISBN 978-1-79982-610-1).


Chủ biên: Prof. Richard Boateng. Đồng tác giả: Chau Ngoc Tuan, .... Nơi XB: IGI Global, Hershey, Pennsylvania, USA. năm 2020.

F 3. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh- Giá trị lý luận và thực tiễn Chủ biên: Đồng tác giả. Đồng tác giả: Đồng tác giả. Nơi XB: XB đẠI HỌC QUỐC GIA tp hỒ cHÍ mINH. năm 2020.
F 4. Osmoregulation via Cyclic di-AMP Signaling. Chủ biên: Pham Huong Thi. Đồng tác giả: Turner M.S., Vu T.N.M., Marcellin E., Liang ZX.. Nơi XB: Springer. năm 2020.
F 5. KỸ THUẬT XÂY DỰNG MẶT ĐƯỜNG Chủ biên: ThS. Trần Thị Thu Thảo. Đồng tác giả: ThS. Nguyễn Thanh Cường, TS. Trần Trung Việt. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. năm 2020.
F 6. Réseaux de microconvertisseurs, les premiers pas vers le circuit de puissance programmable Chủ biên: TS. Trịnh Trung Hiếu. Đồng tác giả: . Nơi XB: Editions Universitaires Europeens. năm 2020.
F 7. Kỹ thuật Xây dựng mặt đường Chủ biên: Trần Thị Thu Thảo. Đồng tác giả: Nguyễn Thanh Cường, Trần Trung Việt. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. năm 2020.
F 8. Dao động dây văng và các biện pháp kiểm soát Chủ biên: TS. Võ Duy Hùng; TS. Nguyễn Văn Mỹ; TS. Nguyễn Duy Thảo. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật. năm 2020.
F 9. Tổ chức thi công xây dựng
Chủ biên: Phạm Mỹ, Mai Chánh Trung. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2020.
F 10. Cơ Sở Kỹ Thuật Số Chủ biên: Huỳnh Việt Thắng. Đồng tác giả: Nguyễn Văn Phòng, Huỳnh Thanh Tùng, Phan Trần Đăng Khoa (ISBN: 978-604-67-1645-7). Nơi XB: NXB Khoa học và Kỹ thuật. năm 2020.
F 11. Sur le diagnostic interactif Chủ biên: Quang - Huy Giap. Đồng tác giả: . Nơi XB: Éditions Universitaires Européennes (NXB Các trường đại học châu Âu). năm 2020.
F 12. Ứng dụng Matlab trong kỹ thuật tài nguyên nước Chủ biên: Vũ Huy Công. Đồng tác giả: Nguyễn Thanh Hải, Phạm Thành Hưng. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật. năm 2020.
F 13. Advanced English for International Studies Chủ biên: PGS.TS.Lưu Quý Khương. Đồng tác giả: ThS. Lê Thị Phương Loan, PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2020.
F 14. 공정무역 비즈니스와 운동 Chủ biên: Seungkwon Jang. Đồng tác giả: 김선화 , 조수미 , 황선영 , 응우엔하프엉 , 정지현. Nơi XB: Hàn Quốc. năm 2020.
F 15. Quản trị số và Lý luận thông tin quản lý Chủ biên: Jeongil Choi, Lê Viết Trương, Nguyễn Ngọc Huyền Trân. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: Nhà xuất bản thông tin và truyền thông. năm 2020.
F 16. Hóa học môi trường Chủ biên: Lê Thị Xuân Thùy, Lê Phước Cường. Đồng tác giả: Đặng Quang Hải, Mai Thùy Dương, Lê Hoàng Sơn. Nơi XB: Nxb Thông tin và Truyền thông. năm 2020.
F 17. Sách tham khảo: Quản trị rủi ro giá cà phê bằng hợp đồng tiêu chuẩn trên sàn ICE Chủ biên: ThS. Nguyễn Cảnh Thọ. Đồng tác giả: TS. Đặng Hữu Mẫn. Nơi XB: Nhà xuất bản Kinh tế TP.HCM. năm 2020.
F 18. Lôgíc biện chứng của một số luận điểm cơ bản trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh,: "Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn. Chủ biên: PGS, TS CVCC Đopàn Đức Hiếu.... Đồng tác giả: PGS,TS, NGƯT Lê Hữu Ái - TS Nguyễn Thị Thu Hương. Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh. năm 2020.
F 19. Sổ tay Quản trị nhà trường phổ thông hướng tới phát triển năng lực học sinh Chủ biên: Đặng Xuân Hải. Đồng tác giả: Nguyễn Vinh Hiển; Trần Xuân Bách. Nơi XB: Thông tin và truyền thông. năm 2020.
F 20.

A MEC-Assisted Method for Early Handover Using the Fully Distributed Mobility Management (MEC-F-DMM) Architecture

Chủ biên: Leonard BarolliMakoto TakizawaFatos Xhafa, Tomoya Enokido. Đồng tác giả: Chung-Ming Huang and Meng-Shu Chiang. Nơi XB: Advances in Intelligent Systems and Computing. năm 2020.

F 21. Giáo trình: Khai thác và thí nghiệm cầu Chủ biên: Hoàng Phương Hoa. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. năm 2020.
F 22. Book Chapter: "A Test of the Strategic Market Entry Hypothesis - Evidence from Corporate Governance in Vietnam" in the Book Series - Vietnam and the Global Economy edited by Dong Phong Nguyen and Xuan Vinh Vo. Chủ biên: Man Dang. Đồng tác giả: Viet Anh Hoang, Thuy Dung Le, Phuong Uyen Le. Nơi XB: World Scientific Publishing. năm 2020.
F 23. CORPUS LINGUISTICS AND CORPUS-BASED METHODOLOGY Chủ biên: Tran Huu Phuc. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2020.
F 24. Giáo trình: Lịch sử Triết học phương Tây trước C. Mác Chủ biên: TS. Lâm Bá Hòa - PGS.TS. Đỗ Minh Hợp. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2020.
F 25. Book Chapter: "A Test of the Strategic Market Entry Hypothesis - Evidence from Corporate Governance in Vietnam" in the Book Series - Vietnam and the Global Economy edited by Dong Phong Nguyen and Xuan Vinh Vo Chủ biên: Man Dang. Đồng tác giả: Viet Anh Hoang, Thuy Dung Le, Phuong Uyen Le. Nơi XB: World Scientific Publishing. năm 2020.
F 26.

Decision making models in Industrial Revolution 4.0 and Applications

Chủ biên: Trần Thị Hoàng Giang. Đồng tác giả: Huỳnh Nhật Tố. Nơi XB: Lambert Academic Publishing. năm 2020.

F 27. Phân tích đáp ứng ngẫu nhiên của công trình chịu động đất Chủ biên: Đặng Công Thuật-Hoàng Phương Hoa. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Xuân Thanh, Đinh Ngọc Hiếu, Nguyễn Văn Chính, Bùi Quang Hiếu. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2020.
F 28. Giáo trình Giáo dục học Chủ biên: Trần Xuân Bách - Hoàng Thế Hải. Đồng tác giả: Bùi Văn Vân; Vũ Minh Chiến; Lê Thị Hiền; Lê Thị Duyên; Lê Thị Phương Dung. Nơi XB: Nhà xuất bản TT và TT. năm 2020.
F 29. Ứng dụng phần mềm ETAP mô phỏng hệ thống điện có tích hợp nguồn năng lượng tái tạo Chủ biên: Dương Minh Quân. Đồng tác giả: Phạm Văn Kiên (đồng chủ biên), Nguyễn Hồng Việt Phương, Nguyễn Văn Tấn, Trần Ngọc Thiên Nam, Đinh Thị Mỹ Hạnh, Lê Đức Tùng. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. năm 2020.
F 30. Dao động dây văng và các biện pháp kiểm soát Chủ biên: TS Võ Duy Hùng, TS Nguyễn Văn Mỹ, TS Nguyễn Duy Thảo. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà Xuất bản KH&KT. năm 2020.
F 31. Giáo trình Trang bị điện và điện tử trên ô tô Chủ biên: TS. Phạm Quốc Thái. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. năm 2020.
F 32. European Guide to Power System Testing - Chapter 4: Hardware-in-the-Loop Assessment Methods Chủ biên: Thomas I. Strasser, Erik C. W. de Jong, Maria Sosnina. Đồng tác giả: VH Nguyen, QT Tran, E Guillo-Sansano, P Kotsampopoulos, C Gavriluta, G Lauss, TI Strasser, TV Jensen, K Heussen, O Gehrke, Y Besanger, TL Nguyen, MH Syed, R Brandl, G Arnold. Nơi XB: Springer Nature. năm 2020.
F 33. European Guide to Power System Testing - Chapter 8: Education and Training Needs, Methods, and Tools Chủ biên: Thomas I. Strasser, Erik C. W. de Jong, Maria Sosnina. Đồng tác giả: P Kotsampopoulos, TV Jensen, D Babazadeh, TI Strasser, E Rikos, VH Nguyen, QT Tran, R Bhandia, E Guillo-Sansano, K Heussen, A Narayan, TL Nguyen, GM Burt, N Hatziargyriou. Nơi XB: Springer Nature. năm 2020.
F 34. Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ lieu Oracle 12c Chủ biên: Nguyễn Thị Hồng Loan. Đồng tác giả: Cao Thị Nhâm, Đinh Văn Thường. Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. năm 2020.
F 35. Decision-making models in Industrial Revolution 4.0 and Applications Chủ biên: Nhat-To Huynh, Thi-Hoang-Giang Tran. Đồng tác giả: . Nơi XB: LAMBERT Academic Publishing. năm 2020.
F 36. Ứng dụng phần mềm ETAP mô phỏng hệ thống điện có tích hợp nguồn năng lượng tái tạo Chủ biên: Dương Minh Quân; Phạm Văn Kiên. Đồng tác giả: Nguỹen Hồng Việt Phương, Nguyễn Văn Tấn, Trần Ngọc Thiên Nam, Đinh Thị Mỹ Hạnh, Lê Đức Tùng. Nơi XB: NXB Khoa học và Kỹ thuâth. năm 2020.
F 37. Phân tích, xử lý dữ liệu thể thao với SPSS Chủ biên: Nguyễn Thanh Tùng. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Hùng, Nguyễn Thái Bền, Hoàng Tú Anh. Nơi XB: NXB Thông tin - Truyền thông. năm 2020.
F 38. Thực hành Lập trình gia công trên máy CNC Chủ biên: Lưu Đức Bình. Đồng tác giả: Trần Phước Thanh; Trần Minh Thông. Nơi XB: hà xuất bản Khoa học và Kỹ thật. năm 2020.
F 39. Supporting quality of service in wireless communication: a manual for laboratory works
(Russian Edition: Обеспечение качественных показателей беспроводной связи: учебно-методическое пособие по выполнению лабораторных работ)
Chủ biên: B.E. Korochin. Đồng tác giả: T.D. Le, E.A. Lesnhikov, O.A. Simonina. Nơi XB: The Bonch-Bruevich Saint-Petersburg State University of Telecommunications - SpbGut, Russia. năm 2019.
F 40. GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH CƠ BẢN VỚI C Chủ biên: Hoàng Thị Mỹ Lệ; Lê Thị Mỹ Hạnh. Đồng tác giả: Nguyễn Văn Thịnh; Lê Vũ. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2019.
F 41. Chapitre 7 : L’ingénierie des phosphates pour l’énergie et l’environnement. Inventer l’Avenir. Chủ biên: MEIRELES-MASBERNAT MARTINE, Laurent Nicolas, SLAOUI ABDELILAH. Đồng tác giả: NZIHOU A., N. Lyczko, D. Pham Minh, A. Razac Sane, B. Rego de Vasconselos, R. Munirathinam, T.S. Phan, P. Sharrock.. Nơi XB: CNRS Editions. năm 2019.
F 42. Kỹ thuật cháy; NXB Xây Dựng; Hà Nội 2019 Chủ biên: Hoàng Ngọc Đồng. Đồng tác giả: Phạm Duy Vũ. Nơi XB: NXB Xây Dựng. năm 2019.
F 43. 70 năm Bác Hồ viết tác phẩm Dân vận giá trị lý luận và thực tiễn Chủ biên: Nguyễn Thái Bình. Đồng tác giả: Tham gia bài viết. Nơi XB: Nhà Xuất bản Đà nẵng. năm 2019.
F 44. Kỹ thuật trồng lạc hiệu quả trên đất xám bạc màu, đất phù sa vùng duyên hải Nam Trung bộ  Chủ biên: TS. Nguyễn Danh Sửu. Đồng tác giả: TS. Nguyễn Phi Hùng
F 45. Trajectoires de numérisation adaptatives en contexte in-situ Chủ biên: Nguyen Duy Minh Phan. Đồng tác giả: . Nơi XB: Editions Universitaires Europeennes. năm 2019.
F 46. Lý luận về nhà nước pháp quyền Chủ biên: Đồng chủ biên. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đà Nẵng. năm 2019.
F 47. Kênh Marketing Chủ biên: Ngô Thị Khuê Thư. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2019.
F 48. Kỹ thuật vi điều khiển PIC  Chủ biên: TS. Đặng Phước Vinh. Đồng tác giả: TS. Võ Như Thành. Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. năm 2019.
F 49. Xác suất thống kê và ứng dụng trong hệ thống điện Chủ biên: TS. Lê Đình Dương. Đồng tác giả: . Nơi XB: Hà Nội. năm 2019.
F 50. Giáo trình Kỹ thuật Phân tích trong Công nghệ Sinh học Chủ biên: Nguyễn Thị Đông Phương. Đồng tác giả: Vũ Thị Bích Hậu, Trần Thị Ngọc Thư, Nguyễn Sỹ Toàn, Huỳnh Thị Diễm Uyên, Đặng Thị Thanh Hà. Nơi XB: NXB Khoa học và Kỹ thuật. năm 2019.
 
 Tìm thấy: 1283 mục / 26 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn