TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
37,982,193
 
SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH

Đơn vị: Phòng:
F 251. Tài liệu học tập Hán Nôm 1 (chữ Hán) Chủ biên: Nguyễn Hoàng Thân. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Đà Nẵng. năm 2014.
F 252. Khoa học Môi trường đại cương
Chủ biên: Võ Văn Minh. Đồng tác giả: Đoạn Chí Cường, Nguyễn Văn Khánh, Kiều Thị Kính
.
Nơi XB: Giáo dục Việt Nam. năm 2014.
F 253. Nguyễn Văn Hoàn, Lê Tùng Lâm: Lịch sử thế giới - Một cách tiếp cận, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2014
Chủ biên: Đồng chủ biên. Đồng tác giả:
. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội,. năm 2014.
F 254. Giáo trình Khoa học Môi trường đại cương Chủ biên: Võ Văn Minh. Đồng tác giả: Đoạn Chí Cường, Nguyễn Văn Khánh, Kiều Thị Kính
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. năm 2014.
F 255. Đà Nẵng chống Liên quân Pháp - Tây Ban Nha (1858-1860)
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: Hội Khoa học Lịch sử Thành phố Đà Nẵng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục. năm 2014.
F 256. Tin học đại cương Chủ biên: TS.HoàngThị Thanh Hà. Đồng tác giả: Nguyễn Văn Chức. Nơi XB: NXB TTTT. năm 2014.
F 257. Kiểm soát kim loại nặng trong đất bằng thực vật Chủ biên: Võ Văn Minh. Đồng tác giả:
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
.
Nơi XB: NXB Giáo dục Việt Nam. năm 2014.
F 258.

Sách Kỹ năng thuyết trình
Chủ biên: ThS. Đoàn Chí Thiện. Đồng tác giả: không. Nơi XB: Nhà Xuất bản Thông tin Truyền thông. năm 2014.

F 259. Thiết kế cầu dầm và cầu dàn thép Chủ biên: Nguyễn Văn Mỹ, Nguyễn Văn Bảo Nguyên. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. năm 2014.
F 260. Triều Nguyễn với công cuộc bảo vệ biển đảo Tổ quốc thế kỷ XIX Chủ biên: Đỗ Bang. Đồng tác giả: Lưu Trang và các tác giả khác. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2014.
F 261. Lễ hội cộng đồng: Truyền thống và biến đổi.  Chủ biên: Nhiều tác giả. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. năm 2014.
F 262. Giáo trình giải tích mạng điện
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: PGS.TS. Lê Kim Hùng. Đồng tác giả: TS. Nguyễn Hữu Hiếu. Nơi XB: Nhà xuất bản giáo dục. năm 2014.
F 263. Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay
marriage affairs open i want an affair
Chủ biên: Chủ biên. Đồng tác giả:
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. năm 2014.
F 264. Tổ chức xã hội truyền thống của người Cơ tu ở huyện Nam Đông tỉnh Thừa Thiên Huế Chủ biên: TS. Trần Thị Mai An. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. năm 2014.
F 265. Tin học Đại cương  Chủ biên: Hoàng Thị Thanh Hà. Đồng tác giả: Phan Đình Vấn, Vũ Hà Tuấn Anh, Nguyễn Văn Chức, Đặng Trung Thành, Nguyễn Thành Thủy, Châu Ngọc Tuấn. Nơi XB: NXB Thông Tin Và Truyền Thông. năm 2014.
F 266. Giáo trình Kỹ thuật mạch điện tử 1 Chủ biên: Nguyễn Văn Tuấn. Đồng tác giả: Nguyễn Văn Phòng, Nguyễn Quang Như Quỳnh. Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2014.
F 267. Giáo trình Thực hành Tin học đại cương
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Chủ biên: Nguyễn Thanh Bình, Phan Thanh Tao, Nguyễn Tấn Khôi, Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Văn Nguyên. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. năm 2014.
F 268. Cung cấp nhiên liệu cho động cơ đốt trong Chủ biên: PGS.TS Trần Văn Nam. Đồng tác giả: TS. Dương Việt Dũng. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật. năm 2014.
F 269. Phát triển công nghiệp hỗ trợ ở Việt nam - Lý thuyết, thực tiễn và chính sách
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Chủ biên: Lê Thế Giới. Đồng tác giả:
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: NXB Chính trị Quốc gia. năm 2014.
F 270. Giáo dục dân số và môi trường qua môn địa lí
Chủ biên: PGS.TS. Đậu Thị Hòa, Khoa Địa lí, Trường ĐHSP - ĐHĐN. Đồng tác giả:
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
.
Nơi XB: Đại học Sư phạm - ĐHĐN. năm 2014.
F 271. Lí luận dạy học Địa lí Chủ biên: PGS.TS. Đậu Thị Hòa, Khoa Địa lí, Trường ĐHSP - ĐHĐN. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trường Đị học Sư - Đại học Đà Nẵng. năm 2014.
F 272. Tin học đại cương Chủ biên: TS. Hoàng Thị Thanh Hà. Đồng tác giả: Vũ Hà Tuấn Anh, Nguyễn Văn Chức, Nguyễn Thành Thủy, Đặng Trung Thành, Châu Ngọc Tuấn, Phan Đình Vấn. Nơi XB: NXB TTTT. năm 2014.
F 273. Giáo trình Đại cương những khuynh hướng cơ bản trong lịch sử mỹ học (Dùng cho đào tạo Sau đại học Khoa Triết học, trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - ĐHQGHN)
Chủ biên: GS. Đỗ Huy. Đồng tác giả: Nguyễn Duy Cường
. Nơi XB: NXB. Thông tin và truyền thông. năm 2014.
F 274. Thiết kế cầu dầm và cầu dàn thép Chủ biên: Nguyễn Văn Mỹ - Nguyễn Văn Bảo Nguyên. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. năm 2014.
F 275. Quản trị thương hiệu Chủ biên: TS.Phạm thị Lan Hương. Đồng tác giả: PGS.TS.Lê Thế Giới, TS.Lê thị Minh Hằng. Nơi XB: Nhà xuất bản tài chính. năm 2014.
F 276. Giáo trình Kinh tế và Quản lý đô thị Chủ biên: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Đồng tác giả: ThS.Hà Quang Thơ; ThS. Nguyễn Thị Hải Đường. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2014.
F 277. Vai trò của cảm xúc mua hàng trong quan hệ giữa môi trường cửa hàng và hành vi tiếp cận Chủ biên: TS.Phạm thị Lan Hương. Đồng tác giả:
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2014.
F 278. Sự hài lòng của khách hàng- Trường hợp dịch vụ ngân hàng tại Đà Nẵng Chủ biên: Phạm thị Lan Hương. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2014.
F 279. Hình ảnh điểm đến du lịch và vai trò của nguồn thông tin: Ứng dụng cho Đà Nẵng Chủ biên: Nguyễn Thị Bích Thủy. Đồng tác giả: Phạm thị Lan Hương. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2014.
F 280. Quản trị thương hiệu Chủ biên: Phạm Thị Lan Hương. Đồng tác giả: Lê Thế Giới, Lê Thị Minh Hằng. Nơi XB: Nhà xuất bản tài chính. năm 2014.
F 281. Quản lý chất lượng tổng thể, từ sản xuất, kinh doanh đến giáo dục đại học  Chủ biên: Lê Đình Sơn. Đồng tác giả:
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. năm 2014.
F 282. Giáo trình Lập trình Windows Phone Chủ biên: Nguyễn Anh Tuấn. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2014.
F 283. Kỹ thuật truyền số liệu
walgreens prints coupons open free printable coupons
Chủ biên: Phan Thị Quỳnh Hương. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2014.
F 284. Đào tạo nâng cao năng lực suy luận thống kê (Sách chuyên khảo) Chủ biên: TS. Hoàng Nam Hải. Đồng tác giả: PGS. TS. Trần Vui, TS. Chu Trọng Thanh
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
.
Nơi XB: NXB Chính trị Quốc gia - ST. năm 2014.
F 285. Giáo trình Tin học đại cương Chủ biên: Hoàng Thị Thanh Hà. Đồng tác giả: Vũ Hà Tuấn Anh, Nguyễn Văn Chức, Đặng Trung Thành, Nguyễn Thành Thủy, Châu Ngọc Tuấn, Phan Đình Vấn. Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. năm 2014.
F 286. Cung cấp nhiên liệu trong Động cơ đốt trong Chủ biên: Trần Văn Nam. Đồng tác giả: Dương Việt Dũng. Nơi XB: NXB Khoa học và Kỹ thuật, Mã số ISBN 978-604-67-0266-5, QĐXB số 40/ QĐXB-NXBKHKT. năm 2014.
F 287. Quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai ở Tây Nguyên gắn với phát triển bền vững Chủ biên: Tham gia. Đồng tác giả: đồng tác giả. Nơi XB: nxb cHÍNH TRỊ QUỐC GIA. năm 2014.
F 288. Giáo trình Thực hành Tin học Đại cương Chủ biên: Nguyễn Văn Nguyên. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đà Nẵng. năm 2014.
F 289. Tiếng Nga hiện đại (Cấu tạo từ, Cụm từ, Câu đơn). Giáo trình Đại học. Chủ biên: Chủ biên. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. năm 2014.
F 290. Đường biên 2 Chủ biên: Nhiều tác giả. Đồng tác giả: Phạm Thị Thu Hà. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2013.
F 291. Thị trường Chứng khoán,  Chủ biên: TS. Nguyễn Hòa Nhân. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Tài chính. năm 2013.
F 292. Les relations cooperatives dans les canaux de marketing
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Chủ biên: TS. Đặng Văn Mỹ. Đồng tác giả: . Nơi XB: European publication en Francaise. năm 2013.
F 293. Giáo trình kinh tế học vi mô Chủ biên: KS. Mai Phước Ánh Tuyết. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trường Cao đẳng Công Nghệ. năm 2013.
F 294. Đường biên 2
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Chủ biên: Đồng tác giả. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2013.
F 295. Phân tích thiết kế hệ thống Chủ biên: Đặng Đại Thọ. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2013.
F 296. Thông báo Hán Nôm học 2012 Chủ biên: Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Thế giới. năm 2013.
F 297. Quản lý giáo dục mầm non  Chủ biên: Trần Xuân Bách, Lê Đình Sơn. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. năm 2013.
F 298. Giáo trình Ngữ pháp văn ban Chủ biên: Lê Đức Luận. Đồng tác giả:
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. năm 2013.
F 299. Bản chất thẩm mỹ của cái bi trong khoa học mỹ học
Chủ biên: Nguyễn Duy Cường. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông. năm 2013.
F 300. Đường biên 2
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ biên: In chung. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đà Nẵng. năm 2013 .
 
 Tìm thấy: 1035 mục / 21 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn