TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

 • Đại học Đà Nẵng

 • Trường Đại học Bách khoa
 • Trường Đại học Kinh tế
 • Trường Đại học Sư phạm
 • Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
 • Trường Cao đẳng Công nghệ
 • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
 • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
75,104,053
 
SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH

Đơn vị: Phòng:
F 251. Diễn họa Kiến trúc Chủ biên: Lê Thị Kim Anh. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB. Hội nhà văn. năm 2018.
F 252. Giáo trình xử lý tín hiệu số và ứng dụng Chủ biên: Nguyễn Thị Khánh Hồng. Đồng tác giả: Lê Hữu Duy, Nguyễn Anh Duy. Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. năm 2018.
F 253. Nghiên cứu Hán Nôm 2018 Chủ biên: Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Thế giới. năm 2018.
F 254. Văn hóa dân gian miền biển Đà Nẵng Chủ biên: Võ Văn Hòe. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Đà Nẵng. năm 2018.
F 255. Gas Turbine and Control in the Industry Chủ biên: Nguyen Hoang Mai. Đồng tác giả: . Nơi XB: Publishing house: Scholars' Press. năm 2018.
F 256.

Extension des systèmes MES au diagnostic des performances des systèmes de production au travers d’une approche probabiliste Bayésienne

Chủ biên: Ngoc Hoang Tran. Đồng tác giả: . Nơi XB: Le Centre pour la Communication Scientifique Directe. năm 2018.

F 257. Dự báo cung – cầu và giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu lao động cho một số ngành kinh tế chủ yếu của tỉnh Quảng Nam Chủ biên: PGS.TS.Đào Hữu Hòa. Đồng tác giả: TS.Phạm Quang Tín; TS.Lê Dân. Nơi XB: NXB Thông tin&Truyền thông. năm 2018.
F 258. Phát triển du lịch bền vững huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Chủ biên: TS.Nguyễn Thanh Tưởng. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG. năm 2018.
F 259. Văn hóa dân gian Đà Nẵng 2018 Chủ biên: Hội Văn nghệ dân gian TPĐN. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Đà Nẵng. năm 2018.
F 260. Kiểm toán căn bản Chủ biên: Đoàn Thị Ngọc Trai. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Xuân Linh, Lê Thị Kim Yến. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục. năm 2018.
F 261. Giáo trình Hành chính công Chủ biên: PGS.TS Lê Hữu Ái. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Đà Nẵng. năm 2018.
F 262. Hành chính công Chủ biên: Lê Hữu Ái. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2018.
F 263. Giáo trình Hành chính công Chủ biên: PGS.TS.NGƯT. Lê Hữu Ái. Đồng tác giả: Thành viên. Nơi XB: Đà Nẵng. năm 2018.
F 264. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và vấn đề giáo dục đại học Việt Nam Chủ biên: Tác giả. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. năm 2017.
F 265. Thiết kế tổ chức thi công Xây dựng Chủ biên: Phạm Thị Trang. Đồng tác giả: Không có. Nơi XB: Nhà xuất bản xây dựng Hà Nội. năm 2017.
F 266. Étude de la localization de la deformation par correlation d’images Chủ biên: Tran Thi Phuong Huyen. Đồng tác giả: . Nơi XB: Editions universitaires europeennes. năm 2017.
F 267. Văn hóa dân gian Đà Nẵng 2017 Chủ biên: Hội Văn nghệ dân gian TPĐN. Đồng tác giả: . Nơi XB: Hội Văn nghệ dân gian TPĐN. năm 2017.
F 268. Giáo trình Đo lường Thể thao Chủ biên: Nguyễn Thanh Tùng. Đồng tác giả: Dương Mạnh Thắng, Nguyễn Thị Hùng, Giao Thị Kim Đông. Nơi XB: NXB Thông tin - Truyền thông. năm 2017.
F 269. Đà Nẵng Miền Trung những vấn đề lịch sử - văn hóa Chủ biên: Viện Nghiên cứu Phát triển KT-XH Đà Nẵng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Văn hóa Văn nghệ. năm 2017.
F 270. Tìm về đất Quảng, tập 1 Chủ biên: Nguyễn Hoàng Thân. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Đà Nẵng. năm 2017.
F 271. Nghiên cứu Hán Nôm 2017 Chủ biên: Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Thế giới. năm 2017.
F 272. Hệ thống điện gió và mặt trời: vấn đề - giải pháp Chủ biên: TS. Lưu Ngọc An, TS. Phan Đình Chung, TS. Đoàn Anh Tuấn. Đồng tác giả:

TS. Lưu Ngọc An,
TS. Phan Đình Chung, TS. Đoàn Anh Tuấn.
Nơi XB: Nhà xuất bản Xây Dựng. năm 2017.

F 273. Đồ họa máy tính Chủ biên: Nguyễn Tấn Khôi. Đồng tác giả: Phan Thanh Tao, Lê Thị Thu Nga. Nơi XB: Nhà XB Giáo dục Việt Nam. năm 2017.
F 274. Giáo trình một số vấn đề chọn lọc trong Hóa hữu cơ Chủ biên: Nguyễn Thị Việt Nga. Đồng tác giả: Hoàng Nữ Thùy Liên, Hồ Văn Ban, Võ Văn Quân, Nguyễn Lê Tuấn. Nơi XB: NXB. ĐHSP TP Hồ Chí Minh. năm 2017.
F 275.
F 276. KỸ THUẬT THI CÔNG Chủ biên: Phan Quang Vinh_Lê Khánh Toàn. Đồng tác giả: Đặng Hưng Cầu, Đặng Công Thuật, Đinh Thị Như Thảo. Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. năm 2017.
F 277. Giáo trình Hóa học các hợp chất thiên nhiên Chủ biên: Nguyên Lê Tuấn. Đồng tác giả: TS. Diệp Thị Lan Phương, ThS. Võ Thị Thanh Tuyền, ThS. Huỳnh Minh Hùng, ThS. Nguyễn Thị Ngĩa, TS. Võ Văn Quân. Nơi XB: NXB. ĐHQG TP Hồ Chí Minh. năm 2017.
F 278. Đặc khu Quảng Đà trung dũng kiên cường (1967 - 1975) Chủ biên: Nhiều tác giả. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đà Nẵng. năm 2017.
F 279. Giáo trình Xây dựng website thương mại điện tử Chủ biên: Võ Ngọc Đạt. Đồng tác giả: Phạm Nguyễn Minh Nhựt. Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2017.
F 280. Động đất và kỹ thuật điều khiển kết cấu chống động đất Chủ biên: Hoàng Phương Hoa. Đồng tác giả: Nguyễn Văn Nam, Đặng Công Thuật. Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. năm 2017.
F 281. Giáo trình sau đại học "Triết học chính trị Chủ biên: Đồng chủ biên. Đồng tác giả: Trần Ngọc Ánh, PHạm Huy Thành. Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. năm 2017.
F 282. Giáo trình Quản lý và phát triển tổ chức hành chính nhà nước Chủ biên: TS. Lâm Bá Hòa. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Đà Nẵng. năm 2017.
F 283. Hệ thống thông tin kế toán bệnh viện: Tiếp cận theo giải pháp quản lý tổng thể Chủ biên: Nguyễn Mạnh Toàn - Huỳnh Thị Hồng Hạnh. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản giáo dục. năm 2017.
F 284. Phytoremediation Applications for Metal-Contaminated Soils Using Terrestrial Plants in Vietnam Chủ biên: Dang Dinh Kim. Đồng tác giả:
 • Bui Thi Kim Anh
 • , Ngyuen Thi Hoang Ha
 • , Luu Thai Danh
 • , Vo Van Minh, Dang Dinh Kim
.
Nơi XB: Springer International Publishing. năm 2017.
F 285. Đồ họa máy tính Chủ biên: Nguyễn Tấn Khôi. Đồng tác giả: Phan Thanh Tao, Lê Thị Thu Nga,. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục. năm 2017.
F 286. Những vấn đề cơ bản về quản lý thiết bị dạy học ở trường phổ thông Chủ biên: Trần Xuân Bách; Lê Thanh Huy. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Thông tin và truyền thông. năm 2017.
F 287. Hợp chất màu hữu cơ  Chủ biên: Đào Hùng Cường, Giang Thị Kim Liên. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. năm 2017.
F 288. Ảnh hưởng của đạo đức Nho giáo đến tỉnh Bình Định và thành phố Đà Nẵng Chủ biên: TS. Trần Hồng Lưu- TS. Lê Thị Tuyết Ba. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Thông Tin và Truyền Thông. năm 2017.
F 289. MODALITY EXPRESSIONS AND POLITENESS STRATEGIES IN ENGLISH DISCOURSE: A CORPUS-BASED APPROACH Chủ biên: Trần Hữu Phúc. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP HCM. năm 2017.
F 290. Cấu trúc và ngữ nghĩa của hiện tượng đảo ngữ trong tiếng Anh đối chiếu với tiếng Việt
Chủ biên: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2017.
F 291. 핸드백 용어 사전 (THE DICTIONARY OF HANDBAG TERMINOLOGY)  Chủ biên: Simone Accessories Collection Ltd., Yonsei University Institute of Language and Information Studies. Đồng tác giả:

Tác giả: Seo Sang-kyu, Kim Han-saem, Kim Su-kyung

Dịch giả: Hàn-Anh: Park Jay, Hàn-Việt: Đỗ Thị Quỳnh Hoa, Hàn- Indonesia: Suwarsi, Hàn-Trung: Liu Tianran

.
Nơi XB: CommunicationBooks Inc. năm 2017.

F 292. Thực hành Kỹ thuật đo Cơ khí Chủ biên: TS. Lưu Đức Bình. Đồng tác giả: Phạm Nguyễn Quốc Huy. Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. năm 2017.
F 293. Anh hưởng của đạo đức Nho giáo đến tỉnh Bình Định và TP Đà Nẵng Chủ biên: Đồng chủ biên. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Thông tin và truyền thông. năm 2017.
F 294. Giáo trình Quản lý và phát triển tổ chức hành chính nhà nước Chủ biên: TS Lâm Bá Hòa. Đồng tác giả: Lê Hữu Ái , Trịnh Sơn Hoan, Phan Kim Tuấn. Nguyễn Văn Linh. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2017.
F 295. Giáo trình Tín hiệu và Hệ thống
Chủ biên: Bùi Thị Minh Tú. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Giáo dục. năm 2017.
F 296. Kế toán trong quản trị doanh nghiệp (sách tham khảo) Chủ biên: TS. Bùi Nữ Thanh Hà. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2017.
F 297.

Giáo trình Quản lý Tài nguyên rừng và Đa dạng sinh họcChủ biên: Phạm Thị Kim Thoa. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Tiến. Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. năm 2017.

F 298. Thiết kế thực nghiệm trong Cơ khí Chủ biên: Lưu Đức Bình. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. năm 2017.
F 299. Kết cấu bê tông cốt thép - Nguyên lý thiết kế các cấu kiện cơ bản Chủ biên: Trần Anh Thiện. Đồng tác giả: Bùi Thiên Lam, Trịnh Quang Thịnh, Vương Lê Thắng, Nguyễn Quang Tùng
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2017.
F 300. Đánh giá và quản lí các hoạt động đánh giá trong giáo dục Chủ biên: Nguyễn Đức Chính. Đồng tác giả: Đào Thị Mai Hoa - Phạm Thị Nga - Trần Xuân Bách. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. năm 2017.
 
 Tìm thấy: 1355 mục / 28 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn