TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
86,477,790
 
SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH

Đơn vị: Phòng:
F 251. Gia đình hòa hợp và xã hội bền vững Chủ biên: Thích Nhật Từ. Đồng tác giả: . Nơi XB: TP Hồ Chí Minh. năm 2019.
F 252.

Conceptual Metaphors based on the Senses in English and Vietnamese
Chủ biên: Trần Thị Thùy Oanh. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản ĐHQG Hà Nội. năm 2019.

F 253. BÀI TẬP KẾ TOÁN QUẢN TRỊ Chủ biên: TS. Nguyễn Thị Xuân Trang. Đồng tác giả: TS. Trần Đình Khôi Nguyên, TS. Hà Phước Vũ, ThS. Trần Thị Nga. Nơi XB: NHÀ XUẤT BẢN ĐÀ NẴNG. năm 2019.
F 254. Kỹ thuật vi điều khiển PIC Chủ biên: TS. Đặng Phước Vinh. Đồng tác giả: TS. Võ Như Thành. Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. năm 2019.
F 255. Chapter 3: Applying the Global Entrepreneurship Development Index Methodology to Assess the Entrepreneurship Performance in Vietnam in Book "The Power of Entrepreneurship" (ISBN 978-1-53615-114-5) Chủ biên: Daan Dirksen. Đồng tác giả:  Nguyen Thi Thu Ha, Mikhail Kozlov, Ileana Hamburg, Danie Francois Toerien and Johannes Wessels, Raouf Jaziri, Diego Matricano, Amir Forouharfar. Nơi XB: NOVA SCIENCE PUBLISHERS, New York, USA. năm 2019.
F 256. Di tích và thắng cảnh ở Việt Nam (Sách) Chủ biên: Nguyễn Ngọc Chinh. Đồng tác giả: Nguyễn Thanh Trường. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2019.
F 257.  TS Lê Văn Thao -  PGS, TS, NGƯT Lê Hữu Ái,  Giáo trình Lý luận về Nhà nước pháp quyền, ( Dùng cho đào tạo Sau đại học chuyên ngành Triết học) Chủ biên: TS Lê Văn Thao - PGS, TS, NGƯT Lê Hữu Ái( Đồng chủ biên). Đồng tác giả: Đôngt tác giả. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2019.
F 258. ĐẨY MẠNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chủ biên: TS. Đặng Vinh. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà Xuất bản Đà Nẵng. năm 2019.
F 259. Доступность высшего образования в российском и вьетнамском обществах: сравнительный анализ Chủ biên: Ха Ван Хоанг. Đồng tác giả: Фурсова В. В.. Nơi XB: Казань: Издательствo Казанского университета, Russia. năm 2019.
F 260. Kỹ thuật trồng lạc hiệu quả trên đất xám bạc màu, đất phù sa vùng duyên hải Nam Trung bộ  Chủ biên: TS. Nguyễn Danh Sửu. Đồng tác giả: TS. Nguyễn Phi Hùng
F 261. Lý luận về nhà nước pháp quyền Chủ biên: TS. Lê Văn Thao, PGS.TS.NGƯT Lê Hữu Ái. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đà Nẵng. năm 2019.
F 262. Kênh Marketing Chủ biên: Ngô Thị Khuê Thư. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2019.
F 263. Giáo trình Tĩnh Hóa sinh  Chủ biên: Bùi Xuân Đông. Đồng tác giả: TS. Nguyễn Minh Lý; TS. Phạm Thị Mỹ; ThS. Nguyễn Thị Bích Hằng; ThS. Lê Vũ Khánh Trang. Nơi XB: NXB Khoa học và Kỹ thuật. năm 2019.
F 264. Phương pháp học đại học và nghiên cứu khoa học (Tập bài giảng) Chủ biên: Nguyễn Ngọc Chinh. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đà Nẵng. năm 2019.
F 265. Giáo dục đạo đức Phật giáo  trong trường học và xã hội Chủ biên: Đồng tác giả. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Hồng Đức. năm 2019.
F 266. Reforming Vietnamese Higher Education: Global Forces and Local Demands Chủ biên: TS. Nguyễn Thị Nhài (Monash College, Australia) & PGS. TS. Trần Thị Lý (Deakin University, Australia). Đồng tác giả: TS. Nguyễn Hữu Quý và một số tác giả. Nơi XB: Springer Nature Singapore Pte Ltd.. năm 2019.
F 267. Giáo trình Kinh tế Xây dựng Chủ biên: Phạm Anh Đức. Đồng tác giả: Nguyễn Quang Trung, Huỳnh Thị Minh Trúc, Trương Quỳnh Châu. Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. năm 2019.
F 268. Matériaux thermoélectriques: couches minces de Mg2Si−Mg2Sn: Dépôt de couches minces, caractérisation structurale et mesures des propriétés thermoélectriques Chủ biên: Quoc-Huy Le. Đồng tác giả: . Nơi XB: Éditions universitaires européennes. năm 2019.
F 269. Hướng dẫn thực hành thí nghiệm công trình cầu Chủ biên: TS. Nguyễn Lan. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng, 2019.. năm 2019.
F 270. Kỹ thuật xử lý khí phát thải
Chủ biên: Phạm Duy Vũ. Đồng tác giả: Huỳnh Ngọc Hùng, Nguyễn Quốc Huy. Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. năm 2019.
F 271. Tài liệu môn học Giáo dục chính trị Chủ biên: Lê Đức Thọ, Nguyễn Duy Quý, Lê Thị Ngọc Hoa, Nguyễn Thị Hương. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Đại học Huế. năm 2019.
F 272. Mechanisms for supporting QoS of wireless package networks in unlicensed band
(Russian Edition: Механизмы Обеспечения QoS: В беспроводных пакетных сетях нелицензируемого диапазона) 
Chủ biên: Le Tran Duc. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lap Lambert Academic Publishing. năm 2019.
F 273. Tổng quan du lịch (Tập bài giảng) Chủ biên: Nguyễn Ngọc Chinh. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. năm 2019.
F 274. Giáo trình "Kỹ thuật phân tích trong công nghệ sinh học" Chủ biên: Nguyễn Thị Đông Phương. Đồng tác giả: Vũ Thị Bích Hậu, Trần Thị Ngọc Thư, Nguyễn Sỹ Toàn, Huỳnh Thị Diễm Uyên, Đặng Thị Thanh Hà. Nơi XB: NXB Khoa học và Kỹ thuật. năm 2019.
F 275. KHỎE ĐẸP BẰNG CÁC BÀI TẬP VỚI THANG GIÓNG Chủ biên: PSG.TS Đinh Khánh Thu. Đồng tác giả: TS. Phạm Tuấn Hiệp; ThS. Nguyễn Văn Hiếu; ThS. Nguyễn Xuân Hiền. Nơi XB: Nhà xuất bản Than Niên. năm 2019.
F 276. Định vị Robot di động trong môi trường trong nhà Chủ biên: Le Anh Doan. Đồng tác giả: Localization of a Mobile Robot in an Indoor Environment. Nơi XB: Universitaires Europeennes. năm 2019.
F 277. Nghiên cứu và giảng dạy các môn lý luận chính trị hiện nay Chủ biên: Đồng tác giả. Đồng tác giả: Đồng tác giả. Nơi XB: Nxb Lao động. năm 2019.
F 278. Bài tập Kế toán quản trị Chủ biên: Nguyễn Thị Xuân Trang. Đồng tác giả: Trần Đình Khôi Nguyên; Hà Phước Vũ; Trần Thị Nga. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2019.
F 279. Sinh thái môi trường Chủ biên: Võ Văn Minh. Đồng tác giả: Trịnh Đăng Mậu, Trần Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Tường Vi. Nơi XB: NXB Thông tin & Truyền thông. năm 2019.
F 280. Sinh thái môi trường Chủ biên: Võ Văn Minh, Trịnh Đăng Mậu, Trần Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Tường Vi. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông. năm 2019.
F 281. Giáo trình kỹ năng tham vấn học đường Chủ biên: Nguyễn Thị Trâm Anh, Nguyễn Thị Hằng Phương, Bùi Thị Thanh Diệu. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Trâm Anh, Nguyễn Thị Hằng Phương, Bùi Thị Thanh Diệu. Nơi XB: NXB Thông tin và truyền thông. năm 2019.
F 282. Giáo trình Giáo dục học Chủ biên: Trần Xuân Bách-Hoàng Thế Hải. Đồng tác giả: Bùi Văn Vân, Lê Thị Hiền, Lê Thị Duyên, Lê Thị Phương Dung, Vũ Minh Chiến. Nơi XB: NXB Thông tin và truyền thông. năm 2019.
F 283. Lý luận dạy học đại học Chủ biên: Lê Quang Sơn. Đồng tác giả: Bùi Văn Vân. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2019.
F 284. Giáo trình Tham vấn học đường, Chủ biên: Nguyễn Thị Trâm Anh (chủ biên),. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Hằng Phương, Bùi Thị Thanh Diệu . Nơi XB: NXB TT&TT. năm 2019.
F 285. Quản trị quan hệ khách hàng Chủ biên: Kang Gi-Du. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Kim Ánh. Nơi XB: Nhà xuất bản thông tin và truyền thông. năm 2019.
F 286. Kế toán tài chính Chủ biên: Kyeong Ho Park. Đồng tác giả: Lê Thị Minh Đức. Nơi XB: Nhà xuất bản thông tin và truyền thông. năm 2019.
F 287. Thành thạo lập trình C Chủ biên: Jaeyoung Choi. Đồng tác giả: Chae-Woo-Yoo, Trần Văn Đại. Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông. năm 2019.
F 288. Lập trình hệ thống Chủ biên: Jiman Hong. Đồng tác giả: Do Cong Duc. Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. năm 2019.
F 289. HỆ ĐIỀU HÀNH Chủ biên: Vương Công Đạt. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản thông tin và truyền thông. năm 2019.
F 290. Nguyên lý kế toán Chủ biên: Yong Kyu Lee. Đồng tác giả: Lê Thị Minh Đức. Nơi XB: Nhà xuất bản thông tin và truyền thông. năm 2019.
F 291. A PLM based approach in medical sector Chủ biên: Ngô Thanh Nghị. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lambert Academic Publishing. năm 2019.
F 292. Localization of a Mobile Robot in an Indoor Environment Chủ biên: Đoàn Lê Anh. Đồng tác giả: Ngô Thanh Nghị, Đặng Phước Vinh. Nơi XB: Lambert Academic Publishing. năm 2019.
F 293. Vai trò các khu vực kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam Chủ biên: Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng tác giả: Tham gia bài viết. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học xã hội. năm 2019.
F 294. HỆ TÍNH TOÁN PHÂN TÁN Chủ biên: JIMAN HONG. Đồng tác giả: LÊ VIẾT TRƯƠNG; HOÀNG HỮU ĐỨC; VÕ HOÀNG PHƯƠN DUNG. Nơi XB: NHÀ XUẤT BẢN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG. năm 2019.
F 295. Phần mềm nguồn mở Chủ biên: Jong Bae Kim. Đồng tác giả: Tran The Son, Do Cong Duc, Ninh Khanh Chi. Nơi XB: NXB Thông tin và truyền thông. năm 2019.
F 296. Hành vi tổ chức: Góc nhìn quản lý Chủ biên: Sang Ho Lee. Đồng tác giả: Phạm Nguyễn Minh Nhựt
F 297. Giáo trình quản trị phân phối Chủ biên: Seung Ho Ahn. Đồng tác giả: Nguyễn Thanh Hoài, Nguyễn Thị Kiều Trang, Phan Hồng Tuấn. Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. năm 2019.
F 298. Giáo trình Marketing dịch vụ Chủ biên: Gidu Kang. Đồng tác giả: Lê Phước Cửu Long, Ngô Thị Hiền Trang. Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. năm 2019.
F 299. Giáo trình Quản trị tài chính Chủ biên: Young Sang Kim. Đồng tác giả: Richard J.Fendler, Trần Ngọc Phương Thảo. Nơi XB: NXB Thông tin & truyền thông. năm 2019.
F 300. Cấu trúc dữ liệu Chủ biên: Jiman Hong. Đồng tác giả: Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Phương Tâm, Ninh Khánh Chi. Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. năm 2019.
 
 Tìm thấy: 1484 mục / 30 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn