TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
75,016,295
 
BÀI BÁO TRONG NƯỚC

Đơn vị: Phòng:
351. Bài báo:  Tác động của hợp tác kinh tế ASEAN-Hoa Kỳ đối với an ninh và phát triển khu vực Tác giả: Lê Thị Phương Loan, Võ Thị Giang. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ & Quốc tế học tại Việt Nam” năm 2020. ISBN 978-604-9947-67-4. Trang: tr.296-311. Năm 2020. (24/06/2020)
  
352. Bài báo:  XÁC ĐỊNH CÁC NGÀNH CÓ LỢI THẾ SO SÁNH CỦA VIỆT NAM Tác giả: Nguyễn Thị Hương
.
Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng. NO. 4.1. Trang: 74-77. Năm 2020.
(25/06/2020)
  
353. Bài báo:  Bàn về tiêu chí đánh giá chất lượng phần mềm kế toán
Tác giả: Huỳnh Thị Hồng Hạnh
.
Tạp chí Kế toán và Kiểm toán. Tháng 4(199). Trang: 38-42. Năm 2020.
(26/06/2020)
  
354. Tham luận:  NGƯT.PGS.TS Lê Hữu Ái, Cần phải có một triết lý cho giáo dục Việt Nam hiện nay, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia: Triết lý giáo dục Việt Nam mới: Nội dung và giải pháp - Chương trình khoa học công nghệ cấp Quốc gia KHGD/16-20, Đề tài KHGD/16-20.ĐT.011. Tác giả: NGƯT.PGS.TS Lê Hữu Ái. Đà Nẵng,Việt Nam. Trang: 43-50. Năm 2020. (29/06/2020)
  
355. Bài báo:  Ảnh hưởng cửa sự suy giảm hệ số khuếch tán clorua đến tuổi thọ của kết cấu bê tông dựa trên phân tích xác suất Tác giả: Hồ Văn Quân. Tạp chí Đaị học Đà Nẵng. Vol. 18, No 5.2. Trang: 1-5. Năm 2020. (26/06/2020)
  
356. Bài báo:  Ảnh hưởng của lãnh đạo nữ đến rủi ro công ty: Nghiên cứu tại Việt Nam Tác giả: Nguyễn Thị Nam Thanh; Võ Thị Thuý Anh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. 18 (2). Trang: 1-6. Năm 2020. (27/06/2020)
  
357. Bài báo:  QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Tác giả: Nguyễn Hữu Thành. Nhà xuất bản đại học quốc gia Hà Nội. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia. Trang: 88/2020. Năm 2020. (29/06/2020)
  
358. Bài báo:  GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TRONG LỐI SỐNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT –ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HIỆN NAY HIỆN NAY. Tác giả: Nguyễn Hữu Thành. tạp chí giáo dục. T4-2020 đặt biệt. Trang: 132. Năm 2020. (29/06/2020)
  
359. Bài báo:  Ngiên cứu thực trạng sử dụng từ ngữ tiếng Anh chêm xen trong giao tiếp tiếng Việt của sinh viên Đại học Đà Nẵng Tác giả: Dương Quốc Cường. Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ quân sự. ISSN: 2525-2232 Số 23 (01/2020). Trang: 109-114. Năm 2020. (29/06/2020)
  
360. Bài báo:  Nghệ thuật quân sự trong Tổng tiến công và nổi dạy Mùa xuân năm 1975 Tác giả: Ngô Văn Hà, Nguyên Duy Quí. Tạp chí Sinh hoạt lý luận. 2(167). Trang: 7-11. Năm 2020. (29/06/2020)
  
361. Tham luận:  Phát triển logistics ở Việt Nam trong thời đại CMCN 4.0 Tác giả: Phạm Thị Ngọc Ly, Phạm Thị Mai Quyên. CODI 2018 (kỷ yếu hội thảo quốc tế Thương mại và phân phối) lần 2. Trang: 443-450. Năm 2020. (01/07/2020)
  
362. Bài báo:  Đặc trưng ngôn ngữ của phát ngôn tranh luận trong chuỗi phim truyền hình Mỹ "The Last Ship" Tác giả: Ho Thi Kieu Oanh & Ho Hai Xuan Trang. Journal of Language and Life. 5B. Trang: 14-23. Năm 2020. (02/07/2020)
  
363. Tham luận:  WTO Accession and Firm Productivity of Vietnamese Manufacturing Sector: 2006 - 2013 Tác giả: Phan Đặng My Phương, Lê Diên Tuấn. The 2nd International Conference on Commerce and Distribution. Trang: 126-136. Năm 2020. (02/07/2020)
  
364. Tham luận:  Xây dựng mô hình điều phối tối ưu quan hệ tín dụng thông qua môi giới điện tử trong thời đại công nghệ số Tác giả: Lê Diên Tuấn, Phan Đặng My Phương. Hội thảo khoa học quốc gia về Tài chính và Ngân hàng. Trang: 1-12. Năm 2020. (02/07/2020)
  
365. Tham luận:  Tính năng động cơ nhiệt trên xe gắn máy hybrid LPG- điện được cải tạo từ xe Honda Lead Tác giả: Trần Thanh Hải Tùng, Bùi Văn Ga, Phan Minh Đức, Võ Anh Vũ. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 22. Trang: 865-877. Năm 2020. (07/07/2020)
  
366. Bài báo:  Selection of Trichoderma sp. against Meloidogyne sp. causing disease Tác giả: Le Thi Mai, Le Vu Khanh Trang, Pham Thi My, Pham Thi Bich Luyen. Young Scientist. 25(315). Trang: 438. Năm 2020. (07/07/2020)
  
367. Tham luận:  Ứng dụng công nghệ Blockchain trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán ở Việt Nam Tác giả: Phạm Thị Ngọc Ly, Phạm Thị Mai Quyên. Hội thảo khoa học quốc gia năm 2020 “ Kế toán, kiểm toán và tài chính VN, xu hướng và triển vọng’. Trang: 157-169. Năm 2020. (01/07/2020)
  
368. Bài báo:  TẠO HỨNG THÚ CHO SINH VIÊN HỌC TIẾNG NGA BẰNG NHÓM DANH TỪ ĐỊA DANH Tác giả: Trịnh Thị Tĩnh. Khoa học và công nghệ, ĐH Đà Nẵng. VOL. 18, NO. 4, 2020. Trang: 100-105. Năm 2020. (01/07/2020)
  
369. Bài báo:  Phạm trù Thái độ và Thang độ trong bài báo về Covid-19 nhìn từ Lý thuyết Đánh giá Tác giả: Võ Nguyễn Thùy Trang. Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. 38(02).2020. Trang: 5-10. Năm 2020. (02/07/2020)
  
370. Bài báo:  Decentralized Operation of Multiple Federated Learning Services in Multi-access Edge Computing Tác giả: Minh N. H. Nguyen, Huy Q. Le, and Choong Seon Hong. Korea Computer Congress (Best paper awards). 2020. Trang: 1-3. Năm 2020. (02/07/2020)
  
371. Bài báo:   PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM CỦA MÔI CHẤT LẠNH THƯỜNG DÙNG R32, R410A KHI QUÁ LẠNH ĐỐI VỚI HỆ THỐNG LẠNH Tác giả: Hoàng Thành Đạt. Tạp chí KHCN - ĐH Đà Nẵng. 5.2,2020. Trang: 25-28. Năm 2020. (06/07/2020)
  
372. Bài báo:  Bioremoval capacity of arsenic from contaminated water by using Chloralla vulgaris Tác giả: Dam Minh Anh, Tran Ngoc Son, Le Vu Khanh Trang, Nguyen Thi Thuong. Young Scientist. 25(315). Trang: 435. Năm 2020. (07/07/2020)
  
373. Bài báo:  Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến xu hướng phát triển của ngành Logistics của Việt Nam Tác giả: Nguyễn Thị Như Quỳnh. Kỷ yếu hội thảo quốc tế "Thương mại và phân phối'' lần 2. 2. Trang: 291-298. Năm 2020. (07/07/2020)
  
374. Bài báo:  THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN PHANH CHỐNG BÓ CỨNG BÁNH XE CHO XE MÔ TÔ Tác giả: TS. Phạm Quốc Thái*, KS. Phan Văn Bình, KS. Văn Công Tài. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 3, 2020. Trang: 48. Năm 2020. (21/04/2020)
  
375. Bài báo:  Phân lập và tuyển chọn các chủng vi sinh vật có lợi để xử lý nước thải sản xuất cồn Tác giả: TS. Đặng Quang Hải*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 5.1, 2020. Trang: 64-69. Năm 2020. (24/06/2020)
  
376. Tham luận:  Phát triển mô hình nghiên cứu về mối quan hệ giữa năng lực động và hiệu quả hợp tác, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp du lịch Tác giả: Thi Bich Thuy Nguyen, Tran Bao Tran Nguyen. Kỷ yếu hội thảo COMB 2018. Trang: 68-76. Năm 2019. (24/12/2019)
  
377. Bài báo:  Quản trị công ty và chính sách nắm giữ tiền mặt ở Việt Nam Tác giả: Hoàng Dương Việt Anh; Đặng Hữu Mẫn. Nghiên cứu Kinh tế. tháng 1. Trang: 69-79. Năm 2019. (07/05/2019)
  
378. Bài báo:  Ảnh hưởng của tro bay đến khả năng nứt của bê tông trong điều kiện bị kiềm hãm Tác giả: Nguyễn Văn Hướng
.
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi môi trường. 65(06-2019). Trang: 51-57. Năm 2019.
(12/07/2019)
  
379. Bài báo:  Nghiên cứu sử dụng bùn đỏ Tân Rai để thay thế một phần xi măng Tác giả: Nguyễn Văn Hướng, Phạm Lý Triều, Nguyễn Thị Lộc, Lê Trung Thành
.
Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng. 47(184). Trang: 48-53. Năm 2019.
(12/07/2019)
  
380. Bài báo:  The impact of public and private governance institutions on foreign direct investment inflows in Southeast Asia countries: Approach from dynamic panel estimation. Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. Kỷ yếu hội thảo quốc tế "Econometrics and Statistical Methods - Application in Economics and Finance" (ESM-AEM 2019). 01. Trang: 83-100. Năm 2019. (13/08/2019)
  
381. Bài báo:  Dự đoán tỷ trọng của biodiesel sản xuất từ dầu ăn phế thải Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 6, 2019. Trang: 26. Năm 2019. (13/08/2019)
  
382. Bài báo:  Nghiên cứu đặc điểm của dụng cụ khoan có tích hợp hệ thống giảm chấn sử dụng phương pháp gia công kiểm thử Tác giả: ThS. Hồ Dương Đông*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 6, 2019. Trang: 62. Năm 2019. (13/08/2019)
  
383. Tham luận:  Tăng cường khả năng huy động vốn của nông hộ cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Tây Nguyên Tác giả: Nguyễn Ngọc Anh. Hội thảo khoa học quốc gia “phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên” lần 3 năm 2019. Trang: 851-858. Năm 2019. (14/08/2019)
  
384. Bài báo:  Áp dụng luật tục trong quản lý nhà nước đối với cộng đồng dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên dưới góc nhìn pháp lý Tác giả: Lê Đình Quang Phúc và Trương Minh Tuấn. Tạp chí Khoa học Nội vụ. 28. Trang: 87-92. Năm 2019. (23/06/2019)
  
385. Tham luận:  Doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam và một số vấn đề về M&A dưới góc nhìn pháp lý Tác giả: Lê Đình Quang Phúc. Hội thảo Khoa học Quốc gia Quản trị và Kinh doanh lần thứ VII (COMB 2018). Trang: 168-173. Năm 2019. (23/06/2019)
  
386. Bài báo:  Nghiên cứu quá trình phun và cháy nhiên liệu xăng-ethanol trong động cơ Daewoo A16DMS Tác giả: Nguyễn Quang Trung, Bùi Văn Ga, Dương Việt Dũng, Huỳnh Tấn Tiến. Hội nghị Cơ học Thủy khí Toàn quốc lần thứ 21. 21. Trang: 826-837. Năm 2019. (20/06/2019)
  
387. Bài báo:  PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN Bacillus thuringiensis TỪ MỘT SỐ MẪU ĐẤT TẠI XÃ TIÊN CẢNH, TỈNH QUẢNG NAM Tác giả: Võ Văn Minh
, Lê Thị Mai*, Lê Vũ Khánh Trang
, Phan Nguyễn Gia Linh.
Tạp chí khoa học & giáo dục. 32(01)2019. Trang: 66 - 70. Năm 2019.
(20/06/2019)
  
388. Bài báo:  Đánh giá lượng vận chuyển bùn cát đến đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định Tác giả: Nguyễn Quang Bình, Vũ Huy Công, Võ Ngọc Dương. Tạp chí Khoa học Thủy lợi và Môi trường. 65, quý II-2019. Trang: 1-8. Năm 2019. (21/06/2019)
  
389. Bài báo:  Assessment of land use change in kon - ha thanh rivers catchment using landsat images Tác giả: Vũ Huy Công, Nguyễn Quang Bình, Võ Ngọc Dương. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Vol. 17, No.6, 2019, ISSN 1859-1531. Trang: 6-10. Năm 2019. (21/06/2019)
  
390. Bài báo:  Ứng dụng công nghệ ảnh viễn thám đánh giá diễn biến đường bờ sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng Tác giả: Nguyễn Quang Bình, Nguyễn Thế Hùng. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 21. ISSN -1859- 4182. Trang: 10-18. Năm 2019. (21/06/2019)
  
391. Bài báo:  Ứng dụng mô hình thủy văn bán phân bố SWAT đánh giá tải lượng bùn cát đến các hồ chứa trên lưu vực Sông Kôn - Hà Thanh Tác giả: Nguyễn Quang Bình, Vũ Huy Công, Võ Ngọc Dương. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 21. ISSN -1859- 4182. Trang: 19-27. Năm 2019. (21/06/2019)
  
392. Bài báo:  Nghiên cứu giảm sự thiếu chắc chắn trong công tác dự báo lũ hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn Tác giả: Võ Ngọc Dương, Lê Hùng, Tô Thúy Nga, Nguyễn Quang Bình, Phạm Lý Triều, Đoàn Viết Long, Nguyễn Chí Công. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 21. ISSN -1859- 4182. Trang: 150-158. Năm 2019. (21/06/2019)
  
393. Bài báo:  Nghiên cứu phát triễn hệ thống cân động cầu Tác giả: Nguyễn Lan. Tạp chí Giao thông vận tải. 7/2019. Trang: 20-30. Năm 2019. (24/06/2019)
  
394. Bài báo:  Nghiên cứu lan truyền sóng trong nền đất do thi công cọc Tác giả: Nguyễn Lan. Tạp chí Giao thông vận tải. 7/2019. Trang: 50-60. Năm 2019. (24/06/2019)
  
395. Tham luận:  Nghiên cứu việc học tiếng Anh qua bài hát của học sinh trường THPT Chuyên Lê Qúy Đôn, Đà Nẵng Tác giả: Lưu Qúy Khương; Nguyễn Hà Đoan Phương; Lưu Ngọc Bảo Trang; Nguyễn Thị Minh Trang. Kỉ yếu Ngữ học toàn quốc 2019: Ngôn ngữ Việt Nam trong bối cảnh giao lưu, hội nhập và phát triển, ISBN: 978-604-88-7739-2. Trang: 782-795. Năm 2019. (16/06/2019)
  
396. Bài báo:  PHÂN TÍCH LỰC VÀ ỨNG SUẤT TẠI CÁC ĐIỂM LIÊN KẾT CỦA THIẾT BỊ NÂNG MINI BẰNG PHẦN MỀM ADAMS/VIEW VÀ INVENTOR Tác giả: Nguyen Thi Hai Van, Nguyen Le Van, Nguyen Thai Duong. Journal of Science and Technology - The University of DaNang, ISSN: 1859-1531. Vol. 17, No. 1.2. Trang: 65-69. Năm 2019. (07/06/2019)
  
397. Bài báo:  “Nghiên cứu chuỗi giá trị tôm – Khảo sát tại các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm miền Trung”. Tác giả: Nguyễn Trường Sơn và Nguyễn Đặng Toàn Chương. Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương. Số chuyên đề, tháng 1 năm 2019. Trang: 324 - 333. Năm 2019. (19/06/2018)
  
398. Bài báo:  Xây dựng tương quan sức chống cắt của thí nghiệm nén ba trục và cắt cánh hiện trường cho một số loại đất sét yếu Tác giả: Châu Trường Linh, Ao Văn Toàn. Tạp chí Giao thông vận tải ISSN 2354-0818. 5/2019. Trang: 54-57. Năm 2019. (12/06/2019)
  
399. Bài báo:  Tiềm năng khai thác thông gió tự nhiên hướng đến phát triển bền vững cho loại hình chung cư cao tầng Tác giả: Phan Tiến Vinh. Tạp chí Xây dựng và Đô thị (ISSN 1859-3119). 64/2019. Trang: 41-45. Năm 2019. (12/06/2019)
  
400. Bài báo:  Thực trạng và giải pháp phát triển năng lực dạy học môn khoa học tự nhiên của giáo viên trung học cơ sở đáp ứng đổi mới giáo dục trong thời gian tới Tác giả: Lê Thanh Huy - Phùng Việt Hải. Tạp chí Giáo dục, ISSN 2354-0753. Số đặc biệt. Trang: 155-160. Năm 2019. (13/06/2019)
  
 Tìm thấy: 12342 mục / 247 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn