TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
74,071,327
 
BÀI BÁO TRONG NƯỚC

Đơn vị: Phòng:
401. Bài báo:  Dân chủ mới trong tác phẩm “Thường thức chính trị’’ của Hồ Chí Minh Tác giả: Phạm Huy Thành. Tạp chí Sinh hoạt lý luận. 4(161)2019. Trang: 33-36. Năm 2019. (20/06/2020)
  
402. Tham luận:  Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học trong thời đại cách mạng 4.0 Tác giả: Phạm Huy Thành. Hội thảo khoa học quốc gia. Trang: 217-224. Năm 2019. (20/06/2020)
  
403. Bài báo:  Nghiên cứu thủy phân sụn khớp chân gà sử dụng Flavourzyme Tác giả: Bùi Viết Cường, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Văn Quang, Bùi Xuân Đông, Phạm Thị Mỹ. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng;. 35(04).2019. Trang: 1 - 6. Năm 2019. (19/06/2020)
  
404. Bài báo:  Thuộc tính cơ học của PMMA/PC trộn bởi quá trình đúc ép Tác giả: Van Thanh Hoang, Duc Binh Luu, Quang Bang Tao. Hội nghị Toàn quốc về Kỹ thuật Cơ khí và chế tạo năm 2019. NCMME2019. Trang: 200-204. Năm 2019. (19/06/2020)
  
405. Bài báo:  Giải pháp nâng cao chất lượng khai thác hệ thống vận tải hành khách công cộng thành phố Huế Tác giả: Lê Quốc Phong, Phan Cao Thọ, Trần Thị Phương Anh. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia Ứng dụng công nghệ mới trong công trình xanh lần thứ 5. ISBN 978-604-80-4202-8. Trang: 52-64. Năm 2019. (17/06/2020)
  
406. Bài báo:  GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN CÁC BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HIỆN NAY Tác giả: Th Trịnh Quang Dũng, Ths Nguyễn Phương Anh; Ths Đỗ Thị Ngọc Dương. Tạp chí Khoa học Đại học Hải Phòng (ISSN: 1859-2368). 35 (tháng 7 - 2019). Trang: 25-34. Năm 2019. (01/06/2020)
  
407. Bài báo:  Một công thức giống-bậc của đa tạp Fano của các không gian con tuyến tính trên giao đầy đủ Tác giả: Dang Tuan Hiep, Nguyen Chanh Tu, Nguyen Thi Mai Van. Tạp chí Khoa Học, Trường Đại Học Quy Nhơn. 13 (3). Trang: 91-95. Năm 2019. (02/06/2020)
  
408. Bài báo:  PHÂN LẬP VÀ TẠO DÒNG GENE THERMOLABILE HEMOLYSIN CỦA VI KHUẨN VIBRIO TỪ CÁ HỒNG MỸ Ở THỪA THIÊN HUẾ Tác giả: Đặng Thanh Long, Nguyễn Thái Hoàng, Hoàng Thị Kim Hồng, Lê Lý Thùy Trâm, Phạm Thị Hải Yến, Huỳnh Văn Chương , Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Nguyễn Văn Hiệp. Tạp chí Khoa học Đại học Huế:. Vol. 128, No. 1E,. Trang: 5–14. Năm 2019. (15/06/2020)
  
409. Bài báo:  Nghiên cứu thủy phân sụn khớp chân gà sử dụng Flavourzyme Tác giả: Bùi Viết Cường, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Văn Quang, Bùi Xuân Đông, Phạm Thị Mỹ. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. 35(04).2019. Trang: 1-6. Năm 2019. (18/06/2020)
  
410. Bài báo:  ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКАПЕЧЕНЬЯ ИЗ ЯХТЫ С ПРИБАВЛЕНИЕM МАНГИФЕРИ-НА ДЛЯ ДИАБЕТИКОВ Tác giả: Nguyen Thi Truc Loan. Сборник научных статей и докладов VI Международной научно-практической конференции (г. Воронеж, 13-14 ноября 2019 г.). ISBN УДК 664.004.2. Trang: 410-420. Năm 2019. (27/05/2020)
  
411. Bài báo:  Phân tích diễn ngôn phê phán các bản tin điện tử bằng tiếng Anh về tính bền vững của môi trường Tác giả: Luu Quy Khuong; Nguyen Thi Ha Quyen. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng, ISSN: 1859-153. Volume 17, No. 12.1, 2019. Trang: 43-48, DOI http://doi.org/10.31130/JST-UD2019-11. Năm 2019. (21/05/2020)
  
412. Bài báo:  
Actors afecting prawn farming development in Tra Vinh Province (Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nuôi tôm tại tỉnh Trà Vinh)
Tác giả: Le The Gioi, Lam Thi My Lan. The International Conference on Management and Business – COMB 2019 ISBN: 978-604-84-4583-6. Số 1, năm 2019. Trang: 358-371. Năm 2019.
(04/05/2020)
  
413. Tham luận:  Ứng dụng hệ thống ảnh viễn thám (Landsat) và chỉ số NDVI đánh giá biến độnglớp phủ thực vật trên đảo Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam Tác giả: Nguyễn Văn Thắng, Dương Quang Hưng, Võ Văn Minh. NXB Nông nghiệp. Trang: 464-470. Năm 2019. (21/05/2020)
  
414. Bài báo:  YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH SỰ THÀNH CÔNG TRONG TRUYỀN THÔNG TUYỂN SINH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Tác giả: Võ Hùng Cường. Hội thảo khoa học quốc gia Công tác truyền thông giáo dục ở các trường đại học trong bối cảnh 4.0. ISBN: 978-604-946-761-5. Trang: 193-205. Năm 2019. (21/05/2020)
  
415. Bài báo:  Xác định chiều sâu vết nứt trong kết cấu bê tông bằng sóng siêu âm Tác giả: Vương Lê Thắng, Lê Cung, và Nguyễn Đình Sơn. Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất về Động lực học và Điều khiển. 1. Trang: 68-75. Năm 2019. (07/05/2020)
  
416. Bài báo:  Mô phỏng hai chiều sự lan truyền của sóng siêu âm trong bê-tông bằng phương pháp phần tử hữu hạn Tác giả: Vương Lê Thắng, Lê Cung và Nguyễn Đình Sơn. Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc. 1. Trang: 365-372. Năm 2019. (07/05/2020)
  
417. Bài báo:  The Legal Status of Marine Genetic Resources and Vietnam's Engagement in the UN BBNJ Process Tác giả: Trần Thị Ngọc Sương. Journal of International Studies. 41. Trang: 227-268. Năm 2019. (01/05/2020)
  
418. Bài báo:  Integral Sliding Mode Control For Trajectory Tracking Control Of Robotic Manipulators Using An Adaptive Twisting Algorithm Tác giả: Anh Tuan Vo, Ngoc Hoai An Nguyen, Duy Duong Pham. Journal of Science and Technology: Issue on Information and Communications Technology. 12.2. Trang: 42-47. Năm 2019. (21/04/2020)
  
419. Bài báo:  Phát triển khung năng lực cốt lõi của nguồn nhân lực trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 Tác giả: Huỳnh Ngọc Thành. Tạp chí Giáo dục. Số đặc biệt tháng 10/2019. Trang: 103-107. Năm 2019. (21/04/2020)
  
420. Bài báo:  Giải pháp nâng cao vị thứ xếp hạng của Đại học Đà Nẵng trên các bảng xếp hạng quốc tế Tác giả: Huỳnh Ngọc Thành. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN. Vol.17, No.8, 2019. Trang: 31-35. Năm 2019. (21/04/2020)
  
421. Bài báo:  ẢNH HƯỞNG CỦA KIM LOẠI SẮT TỪ LÊN NHIỆT ĐỘ CHUYỂN PHA CỦA VẬT LIỆU TỪ NHIỆT DẠNG DÂY MICRO NỀN Gd Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Đức, Ngô Thu Hương, Phan Mạnh Hưởng. Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2019. Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc. Trang: 98-102. Năm 2019. (21/04/2020)
  
422. Bài báo:  Nghiên cứu ảnh hưởng của potassium dichromate lên loài Moina micrura Kurz. 1875 (Cladocera: Moinidae) Tác giả: Trinh Dang Mau, Lê Vũ Khánh Trang, NN Thuy Trinh, Tran Ngoc Son, Vo Van Minh. Tạp chí sinh học. 41(1). Trang: 1-16. Năm 2019. (23/04/2020)
  
423. Bài báo:  Phân lập, tuyển chọn Bacillus thuringiensis từ một số mẫu đất tại xã Tiên Cảnh, tỉnh Quảng Nam” Tác giả: Lê Thị Mai, Võ Văn Minh, Lê Vũ Khánh Trang, Phan Nguyễn Gia Linh. Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm , ĐH Đà Nẵng, 2019. Số 3201( Tháng 03). Trang: 66-70. Năm 2019. (23/04/2020)
  
424. Tham luận:  THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ THỂ DỤC THỂ THAO TRONG SINH VIÊN Ở CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THÀNH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Tác giả: ThS. Đàm Hùng Phi; TS. Nguyễn Sỹ Đức. Hội thảo khoa học toàn quốc về công tác Giáo dục thể chất và thể dục thể thao các trường đại học, cao đẳng năm 2019. Đại học Cần Thơ. Trang: 127-134. Năm 2019. (03/03/2020)
  
425. Bài báo:  Thực trạng năng lực giáo dục hướng nghiệp của giáo viên các trường trung học phổ thông Tác giả: Th.S Lê Thị Duyên. Tạp chí khoa học trường Đại học sư phạm Hà Nội. số 9. Trang: 156-161. Năm 2019. (26/03/2020)
  
426. Bài báo:  Current situation of organization of capacity development career for students at schools high school in Viet Nam Tác giả: Th.S Lê Thị Duyên. Международный академический вестник. №11(43). Принята к публикации. Trang: 213-219. Năm 2019. (26/03/2020)
  
427. Bài báo:  Một phương pháp hiệu quả phát hiện chủ đề nóng từ các bài báo khoa học Tác giả: Đào Quang Toàn, Nguyễn Việt Anh, Vũ Thị Lan Anh, Nguyễn Trần Quốc Vinh. National Symposium of Selected ICT Problems (@). 22th. Trang: 0-0. Năm 2019. (27/02/2020)
  
428. Tham luận:  Đánh giá diễn biến xâm nhập mặn vùng hạ lưu khi xét đến điều tiết hệ thống hồ chứa Vu Gia Thu Bồn Tác giả: Lê Hùng, Tô Thúy Nga. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 21. Trang: 120-125. Năm 2019. (05/03/2020)
  
429. Tham luận:  Giá trị dinh dưỡng và sinh học của bột gia vị từ thịt đỏ cá ngừ Tác giả: Bùi Xuân Đông. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Bộ Công thương (ISSN 0866-7756). Trang: 44-46. Năm 2019. (09/02/2020)
  
430. Bài báo:  ĐÁNH GIÁ SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG MƯỚP ĐẮNG XANH ĐEN KAMI 999 TẠI HUYỆN HÒA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Tác giả: Nguyễn Minh Lý, Nguyễn Thị Mộng Thường. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. 33(02). Trang: 1-6. Năm 2019. (11/02/2020)
  
431. Bài báo:  Công nghệ thông tin và truyền thông đối với sự phát triển nông nghiệp hiện đại ở Việt Nam Tác giả: Vương Phương Hoa. Tạp chí Kinh tế và dự báo. 35. Trang: 44 - 47. Năm 2019. (10/02/2020)
  
432. Bài báo:  Ảnh hưởng của yếu tố nhà trường đến việc tiếp cận giáo dục của học sinh khuyết tật (nghiên cứu tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam) Tác giả: Hà Văn Hoàng, Phạm Thị Ái Đông, Lê Thị Thuý Hằng và Nguyễn Thị Khánh Hương. Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội,. 9AB. Trang: 82-90. Năm 2019. (04/02/2020)
  
433. Tham luận:  Xây dựng hệ thống gợi ý thông tin du lịch tỉnh Quảng Bình Tác giả: Nguyễn Thị Khánh Huyền, Trần Hoàng Vũ, Nguyễn Tấn Khôi. Hội thảo Khoa học Quốc gia “Ứng dụng Công nghệ mới trong Công trình xanh” lần thứ 5 năm 2019. Trang: 285 - 296. Năm 2019. (17/02/2020)
  
434. Bài báo:  Studies on the causes of landslides for mountainous regions in central region of Vietnam Tác giả: Vo Nguyen Duc Phuoc, Nguyen Quang Binh, Pham Dinh Hung, Doan Viet Long, Nguyen Chi Cong
.
THE UNIVERSITY OF DANANG, JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. VOL. 17, NO. 12.1, 2019. Trang: 29-33. Năm 2019.
(17/02/2020)
  
435. Bài báo:  Nghiên cứu cải tiến mô hình ngưỡng trượt theo vật liệu địa phương Tác giả: MAI Chánh Trung, NGUYỄN Hoàng Vĩnh. Tạp chí Xây dựng BXD. Số 05. ISSN 0866-8762. Trang: 101-105. Năm 2019. (14/01/2020)
  
436. Bài báo:  Xu Hướng Áp Dụng Mô Hình Blended Learning Trong Đào Tạo Tác giả: Ngô Lê Quân. Cơ quan nghiên cứu, lý luận, diễn đàn giáo dục của Hiệp hội các trường Đại học, cao Đẳng Việt Nam. 96. Trang: 21-26. Năm 2019. (10/07/2020)
  
437. Bài báo:  Cách Mạng Công Nghiệp 4.0 Và Sự Tác Động Đến Xu Hướng Khởi Nghiệp Ở Việt Nam Hiện Nay Tác giả: Ngô Lê Quân. Dạy Và Học Ngày Nay (ISSN 1859-2694). Tạp chí của Trung Ương Hội Khuyến Học Việt Nam. 2. Trang: 9-11. Năm 2019. (10/07/2020)
  
438. Bài báo:  Flood risk assessment in the planning of new urban in Quangnam province, Vietnam Tác giả: Tô Thúy Nga, Vũ Huy Công, Lê Hùng. CIGOS 2019, Innovation for Sustainable Infrastructur, Publisher Name Springer, Singapore. ISBN 978-981-15-0801-1, Online ISBN 978-981-15-0802-. Trang: 1069-1074. Năm 2019. (22/07/2020)
  
439. Bài báo:  Hương ước, lệ làng trong việc giáo dục ý thức pháp luật ở Việt Nam hiện nay Tác giả: Lâm Bá Hòa (và cộng sự). Tạp chí Thông tin khoa học lý luận chính trị. 12 (61) 2019. Trang: 98-103. Năm 2019. (14/12/2019)
  
440. Bài báo:  A Multiple Federated Learning Services Orchestrator in Edge Computing Tác giả: Minh N. H. Nguyen and Choong Seon Hong. Korea Software Congress (Best paper awards). 2019. Trang: 1-3. Năm 2019. (16/12/2019)
  
441. Bài báo:  TỔNG HỢP CARBON NANO SỢI TRÊN BỀ MẶT CARBON XỐP TỪ LPG Tác giả: Trương Hữu Trì, Nguyễn Đình Lâm, Trần Nguyên Ngọc, Bùi Thị Hương Lan, Lê Đức Ngưu, Dương Thế Hy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Vol. 17, No. 5. Trang: 63-67. Năm 2019. (02/01/2020)
  
442. Bài báo:  Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình chức hóa bề mặt carbon xốp lê hiệu suất và đặc tính của sản phẩm trong quá trình tổng hợp nano compozit C-CNF Tác giả: Dương Thế Hy, Lê Đức Ngưu, Phạm Hữu Linh, Nguyễn Đình Lâm, Trương Hữu Trì. Tạp chí Hóa học. Tập 57, số 61E1,2. Trang: 151-157. Năm 2019. (02/01/2020)
  
443. Bài báo:  KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH ĐÓNG RẮN VÀTÍNH CHẤT CỦA MÀNG POLY(VINYL ALCOHOL) Tác giả: Dương Thế Hy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Vol. 17, No. 10.1. Trang: 5 - 8. Năm 2019. (02/01/2020)
  
444. Bài báo:  Tối ưu hóa lực nâng của vật thể bay khung mềm dẻo có kích thước theo tiêu chuẩn nano dựa trên phân tích cộng hưởng uốn và xoắn
Tác giả: Đoàn Lê Anh, Ngô Thanh Nghị, Đặng Phước Vinh. Hội nghị toàn quốc về kỹ thuật cơ khí và chế tạo (NCMME 2019). x. Trang: 100-105. Năm 2019.
(07/01/2020)
  
445. Bài báo:  Tối ưu hóa tập luật mờ hướng dữ liệu bằng giải pháp rút gọn tập thuộc tính dữ liệu đầu vào Tác giả: Nguyễn Đức Hiển. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia CITA 2019. ISBN: 978-604-84-4453-2. Trang: 230-238. Năm 2019. (08/01/2020)
  
446. Bài báo:  Nghĩa vụ bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển tại các vùng nằm ngoài quyền tài phán quốc gia trong luật pháp quốc tế Tác giả: Trần Thị Ngọc Sương. Tạp chí Nhà nước và Pháp luật. 10(378)/2019. Trang: 68-84. Năm 2019. (17/01/2020)
  
447. Bài báo:  Giải pháp quy hoạch lại băng tần GSM 900MHz cho mạng 5G tại Việt Nam
Tác giả: Phạm Quốc Cường, Tăng Tấn Chiến. Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ ĐHTN. T. 208, S. 15 (2019), 208(15): 57 - 64. Trang: 57 - 64. Năm 2019.
(26/01/2020)
  
448. Bài báo:  Finite-difference method for the Gamma equation on non-uniform grids Tác giả: Le Minh Hieu, Truong Thi Hieu Hanh, Dang Ngoc Hoang Thanh. Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering: Mathematics and Computer science. Vol 64 No 4. Trang: 3-8. Năm 2019. (24/01/2020)
  
449. Bài báo:  Đặc điểm cấu tạo và chức năng cú pháp của thành ngữ trong các bản tin phát thanh truyền hình huyện Điện Bàn, Quảng Nam Tác giả: Lê Đức Luận, Trần Ngọc Đức. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời Sống, Hà Nội. 9 (289). Trang: 99-105. Năm 2019. (10/02/2020)
  
450. Bài báo:  Using calculations of the electronically excited states for investigation of fluorescent sensors: A review Tác giả: Mai Van Bay Nguyen Khoa Hien Phan Tu Quy Pham Cam Nam Dang Ung Van Duong Tuan Quang. Vietnam Journal of Chemistry. 57(4). Trang: 389-400. Năm 2019. (27/01/2020)
  
 Tìm thấy: 12067 mục / 242 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn