Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,487,034

 
Mục này được 33882 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  18/07/1970
Nơi sinh: Quy Nhơn, Bình Định
Quê quán Điện Bàn, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Tiếng Anh; Tại: Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2005; Chuyên ngành: Ngôn ngữ học; Tại: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2018
Dạy CN: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ học, Dịch thuật, Ngôn ngữ và văn hóa
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: tieng Anh, tiếng Pháp
Địa chỉ liên hệ: K 08/30 Hàn Mặc Tử, Phường Thuận Phước, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0914165989
Email: ntqhoa@ufl.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 1992: Giảng viên Khoa Tiếng Anh, Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng.
1996: Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn, chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.
2001: Tham gia chương trình "Doctoral Development Programme" tại Đại học Queensland, Australia.
2004: Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Ngôn ngữ học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.
2005: Giảng viên Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.
2006-2014: Trưởng khoa Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.
2015-2016: Giảng viên Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.
2017- nay: Phó Trưởng khoa Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Giảng dạy bằng tiếng Anh các học phần chuyên ngành Quốc tế học tại Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Đà Nẵng: khả năng và biện pháp. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa. Thành viên: Võ Thị Thùy Trang. Mã số: Đ2013-05-31-BS. Năm: 2014. (Aug 23 2017 7:26PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Chức năng của đảo ngữ tiếng Anh và ứng dụng trong việc dạy tiếng Anh cho người Việt. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa. Mã số: B2006-ĐN05-03. Năm: 2011. (Aug 23 2017 7:20PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: NGHIÊN CỨU HIỆN TƯỢNG VI PHẠM PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI CỦA KHÁCH MỜI NAM VÀ KHÁCH MỜI NỮ TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRÒ CHUYỆN “THE ELLEN SHOW” CỦA HOA KỲ. Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 6, 2020. Trang: 124. Năm 2020. (Jul 22 2020 8:10AM)
[2]Bài báo: Phân tích quan hệ đồng đẳng và quan hệ chính phụ trong bài viết học thuật IELTS theo quan điểm chức năng hệ thống. Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Trung*; PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 12.1, 2020. Trang: 47. Năm 2020. (Jan 28 2021 2:17PM)
[3]Bài báo: NGHIÊN CỨU “CẢM XÚC”, “PHÁN XÉT” VÀ “ĐÁNH GIÁ” TRONG CÁC BÀI PHÁT BIỂU TIẾNG ANH CỦA NHỮNG NGƯỜI NHẬN GIẢI THƯỞNG NOBEL HÒA BÌNH . Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 12.1, 2020. Trang: 53. Năm 2020. (Jan 28 2021 2:17PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu đặc điểm bố cục của các bài giới thiệu bằng tiếng Anh các di sản văn hóa thế giới tại Vương quốc Anh . Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 12(133).2018. Trang: 48. Năm 2018. (Mar 8 2019 9:51AM)
[5]Bài báo: Các đặc trưng ngôn ngữ của nội quy trường trung học phổ thông tại Hoa Kỳ và Việt Nam . Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 10(131).2018. Trang: 51. Năm 2018. (Jan 22 2019 10:19AM)
[6]Bài báo: Những điểm bất tương đồng giữa bản dịch tiếng Anh và bản gốc trong bộ sách giáo khoa toán song ngữ Việt- Anh “Toán 5”. Tác giả: TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 2(123).2018. Trang: 86. Năm 2018. (Apr 18 2018 4:59PM)
[7]Bài báo: Đặc điểm ngôn ngữ học của các lời trích dẫn truyền cảm hứng về giáo dục trong tiếng Anh. Tác giả: TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 2(123).2018. Trang: 76. Năm 2018. (Apr 18 2018 4:59PM)
[8]Bài báo: ĐƯỢC VÀ MẤT TRONG BẢN DỊCH TIẾNG VIỆT CỦA CÁC BIỆN PHÁP TU TỪ SỬ DỤNG TRONG TÁC PHẨM TÚP LỀU BÁC TÔM CỦA HARRIET BEECHER STOWE. Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Trần Thị Yến Nhi. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 2(111).2017-Quyển 1. Trang: 47-52. Năm 2017. (May 19 2017 11:09AM)
[9]Bài báo: NGHIÊN CỨU CÁC CÁCH DÙNG TỪ VỰNG TRONG CÁC LỜI TƯỜNG THUẬT CỦA CÁC ĐOẠN PHIM QUẢNG CÁO HOẠT HÌNH MỸ . Tác giả: TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 2(111).2017-Quyển 1. Trang: 68. Năm 2017. (May 19 2017 11:09AM)
[10]Bài báo: MÔ HÌNH BỐ CỤC CỦA CÁC BÀI MIÊU TẢ ĐỘNG VẬT CÓ VÚ CÓ NGUY CƠ TUYỆT CHỦNG . Tác giả: TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 6(115).2017. Trang: 73. Năm 2017. (Jul 21 2017 4:42PM)
[11]Bài báo: Nghĩa ý niệm trong phần mờ đầu bài luận mẫu IELTS theo quan điểm ngữ pháp chức năng hệ thống. Tác giả: TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(121).2017. Trang: 68. Năm 2017. (Jan 30 2018 1:32PM)
[12]Bài báo: Đặc điểm diễn ngôn của các bài báo tiếng Anh cảnh báo nguy cơ cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên . Tác giả: TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 8(117).2017. Trang: 36. Năm 2017. (Oct 13 2017 10:32AM)
[13]Bài báo: NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG TIỆN LIÊN KẾT TỪ VỰNG TRONG CÁC BÀI ĐỌC HIỂU IELTS . Tác giả: TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa*; Tác giả ở ngoài ĐHĐN. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 8(117).2017. Trang: 41. Năm 2017. (Oct 13 2017 10:32AM)
[14]Bài báo: NHẬN DIỆN CHIẾN LƯỢC ĐIỀU CHỈNH KHÚC MẮC TRONG HỘI THOẠI PHIM TIẾNG ANH VÀ ĐỀ XUẤT ỨNG DỤNG TRONG GIẢNG DẠY KỸ NĂNG TƯƠNG TÁC BẰNG LỜI CHO NGƯỜI HỌC TIẾNG ANH CẤP ĐỘ B2. Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Nguyễn Thị Minh Hạnh. Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, Tập 33. Số: Số 4 (2017). Trang: 1-12. Năm 2017. (Aug 26 2017 10:25AM)
[15]Bài báo: VAI TRÒ CỦA BẢO TÀNG ĐÀ NẴNG TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Lương Ánh Linh. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, bản ngữ và khu vực học trong thời kỳ hội nhập”. Nhà Xuất bản Đà Nẵng. Số: IBSN 9786048425173. Trang: 116-121. Năm 2017. (Aug 26 2017 11:38AM)
[16]Bài báo: ĐIỀU CHỈNH KHÚC MẮC TRONG LỜI THOẠI TỪ PHIM TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM: MỘT CÁCH TIẾP CẬN NGỮ DỤNG HỌC. Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Nguyễn Thị Minh Hạnh. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 11 (253) 2016. Trang: 33-37. Năm 2016. (Aug 26 2017 11:47AM)
[17]Tham luận: Các chiến lược sửa lỗi trong hội thoại tiếng Anh và ứng dụng trong việc dạy kỹ năng tương tác bằng tiếng Anh cho người học cấp độ B2. Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Nguyễn Thị Minh Hạnh. 7th Annual International Conference on TESOL, jointly held by SEAMEO RETRAC, Curtin University and Quynhon University. Trang: 25-26. Năm 2016. (Aug 26 2017 3:39PM)
[18]Bài báo: CÁC ĐẶC ĐIỂM CÚ PHÁP CỦA CÁC QUẢNG CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢI TRÍ TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT . Tác giả: TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa*; Tác giả ở ngoài ĐHĐN. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 4(101).2016. Trang: 68. Năm 2016. (Jun 6 2016 3:00PM)
[19]Bài báo: NGHIÊN CỨU CÁC ĐẶC ĐIỂM BỐ CỤC CỦA CÁC BÀI GIỚI THIỆU CÁC VIỆN BẢO TÀNG Ở LUÂN ĐÔN . Tác giả: TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 12(109).2016. Trang: 71. Năm 2016. (Apr 11 2017 9:25AM)
[20]Bài báo: CÁC BIỆN PHÁP TU TỪ SỬ DỤNG TRONG LỜI BÀI HÁT YÊU NƯỚC TRONG HAI TUYỂN TẬP NHẠC ALL AMERICAN PATRIOTIC VÀ AMERICAN PATRIOTIC SONGS. Tác giả: TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 12(109).2016. Trang: 81. Năm 2016. (Apr 11 2017 9:25AM)
[21]Bài báo: Đặc điểm ngôn ngữ học của các diễn trình trong các hội thoại giữa giáo viên và sinh viên trong tự truyện Người Thầy của nhà văn Frank McCourt. Tác giả: TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 8(105).2016. Trang: 62. Năm 2016. (Oct 5 2016 4:04PM)
[22]Bài báo: CÁC ĐẶC TRƯNG NGÔN NGỮ HỌC CỦA QUẢNG CÁO VỀ TRANG THIẾT BỊ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRONG TIẾNG ANH. Tác giả: Nguyen Thi Quynh Hoa, Nguyen Thi Hong Minh, Nguyen Ngoc Nhat Minh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 6(103).2016. Trang: 71. Năm 2016. (Jun 17 2016 2:36PM)
[23]Bài báo: CHIẾN LƯỢC VÀ CHỨC NĂNG SỬA LỖI TỪ NGƯỜI NGHE TRONG HỘI THOẠI TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT. Tác giả: Nguyen Thi Minh Hanh, Nguyen Thi Quynh Hoa*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 6(103).2016. Trang: 67. Năm 2016. (Jun 17 2016 2:36PM)
[24]Bài báo: CÁC ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ HỌC CỦA CÁC VĂN BẢN TIẾNG ANH GIỚI THIỆU CÁC DỊCH VỤ VẬN TẢI . Tác giả: TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa*; Tác giả ở ngoài ĐHĐN. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 8(105).2016. Trang: 52. Năm 2016. (Oct 5 2016 4:04PM)
[25]Bài báo: Giảng dạy bằng tiếng Anh các học phần chuyên ngành Quốc tế học tại Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Đà Nẵng: thực trạng và giải pháp. Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 04(89).2015. Trang: 21. Năm 2015. (Jun 10 2015 3:58PM)
[26]Bài báo: Vị trí và chiến lược tự sửa lỗi từ phía người nói trong hội thoại tiếng Anh và tiếng Việt. Tác giả: Nguyen Thị Minh Hanh, Nguyễn Thị Quỳnh Hoa*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(97).2015, Quyển 1. Trang: 105. Năm 2015. (Mar 23 2016 8:56AM)
[27]Bài báo: Đặc điểm ngôn ngữ học của các phát ngôn xác tín trong Thư ngỏ của Hiệu trưởng trên các trang web chính thức của các trường cao đẳng và đại học tại Hoa Kỳ. Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa*, Doan Thi Hong Nguyen. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(97).2015, Quyển 1. Trang: 116. Năm 2015. (Mar 23 2016 8:56AM)
[28]Bài báo: ĐẶC ĐIỂM BỐ CỤC CỦA TRUYỆN CỔ TÍCH TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT TỪ QUAN ĐIỂM CỦA VLADIMIR PROPP. Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Trần Thị Hoa. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 11 (241) 2015. Trang: 81-85. Năm 2015. (Aug 26 2017 11:53AM)
[29]Bài báo: Ứng dụng đường hướng học tích hợp nội dung và ngôn ngữ (CLIL) trong giảng dạy bằng tiếng Anh các học phần chuyên ngành Quốc tế học tại Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng: những yêu cầu cơ bản. Tác giả: TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 4(77).2014. Trang: 19. Năm 2014. (Jul 11 2014 3:38PM)
[30]Bài báo: Các biện pháp tu từ sử dụng trong các đoạn văn miêu tả người từ tác phẩm "Mặt trời vẫn mọc" của Ernest Hemingway. Tác giả: TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa*; Trần Kim Hiếu Hạnh
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 6(79).2014, Quyển 2. Trang: 48. Năm 2014. (Sep 19 2014 11:22AM)
[31]Bài báo: Nghiên cứu các đặc điểm bố cục của phần mở đầu bài báo ngôn ngữ học tiếng Anh. Tác giả: Lê Thị Thuận; TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa*
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 6(79).2014, Quyển 2. Trang: 75. Năm 2014. (Sep 19 2014 11:22AM)
[32]Bài báo: Thiết kế đề cương chi tiết để giảng dạy học phần “Tiếng Anh nâng cao” cho sinh viên chuyên ngành Quốc tế học tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 2 (63).2013, Quyển 2. Trang: 47-52. Năm 2013. (Aug 26 2017 4:09PM)
[33]Bài báo: Trường nghĩa của thành ngữ chứa từ chỉ thời tiết trong tiếng Anh và tiếng Việt. Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Đặng Thị Bích Hường. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: số 12 (61).2012, Quyển 1. Trang: 174-179. Năm 2012. (Aug 26 2017 3:49PM)
[34]Bài báo: Một số đặc điểm ngôn ngữ của quảng cáo thuốc tiếng Anh và tiếng Việt. Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Nguyễn Thị Hồng Minh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 7 (56).2012. Trang: 133-139. Năm 2012. (Aug 26 2017 3:53PM)
[35]Bài báo: Một số đặc điểm diễn ngôn của diễn văn tốt nghiệp bằng tiếng Anh tại các trường Đại học Hoa Kỳ. Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Nguyễn Thị Ngà. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 6 (55).2012. Trang: 135-142. Năm 2012. (Aug 26 2017 3:57PM)
[36]Tham luận: Hoa kỳ học trong chương trình đào tạo của Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Trần Thị Thu, Trần Thị Ngọc Sương. Kỷ yếu tọa đàm những vấn đề lý luận và thực tiễn về Hoa kỳ học. Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Trang: 6-18. Năm 2012. (Aug 26 2017 4:15PM)
[37]Bài báo: CÁC CẤU TRÚC ĐẢO NGỮ TOÀN PHẦN TIẾNG ANH VỚI CHỨC NĂNG GIỚI THIỆU THỰC THỂ TRONG DIỄN NGÔN. Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng (Số đặc biệt kỷ niệm 15 năm thành lập Đại học Đà Nẵng và 25 năm truyền thống Trường Đại học Ngoại ngữ). Số: Số 5 (40). 2010. Trang: 83-91. Năm 2010. (Aug 26 2017 3:45PM)
[38]Tham luận: Phát triển Đào tạo Liên thông tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Trường Đại học Ngoại ngữ lần thứ 4 về đổi mới phương pháp giảng dạy và quản lý để thực hiện tốt đào tạo ngoại ngữ theo học chế tín chỉ. Trang: 43-49. Năm 2008. (Aug 26 2017 4:21PM)
[39]Bài báo: Chức năng của các cấu trúc đảo ngữ tiếng Anh. Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 4(21). 2007. Trang: 135-140. Năm 2007. (Aug 26 2017 3:59PM)
[40]Tham luận: Vài suy nghĩ về việc nâng cao chất lượng dạy học môn biên dịch tại khoa tiếng Anh trường Đại học Ngoại ngữ trong giai đoạn mới. Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học trường Đại học Ngoại ngữ lần thứ 2. Trang: 49-56. Năm 2006. (Aug 26 2017 5:05PM)
[41]Bài báo: Bàn về câu đảo ngữ tiếng Anh có mô hình ‘X + V + S’. Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Chuyên san Ngoại ngữ. Số: XX. Trang: 65-76. Năm 2004. (Dec 31 2010 10:04AM)
[42]Bài báo: Về một cách tiếp cận hiện tượng đảo ngữ trong tiếng Anh. Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học lần thứ 3 (Kỷ niệm 10 năm thành lập Đại học Đà Nẵng 1994-2004). Giấy phép xuất bản số 84/BCXB, ngày 28/10/2004 của Sở Văn hóa- Thông tin thành phố Đà Nẵng. Số: 3, tập II. Trang: 702-708. Năm 2004. (Aug 26 2017 4:05PM)
[43]Bài báo: Bàn về câu đảo ngữ tiếng Anh có mô hình ‘SPACE ADJUNCT + VERB + SUBJECT’, đối chiếu với tiếng Việt. Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa. Tạp chí Ngôn ngữ. Số: 10. Trang: 27-36. Năm 2003. (Dec 31 2010 10:04AM)
[44]Bài báo: Bàn về hiện tượng đảo ngữ trong tiếng Anh và tiếng Việt”. Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa. Ngữ học Trẻ- Hội Ngôn ngữ học Việt Nam. Số: 8. Trang: 232-237. Năm 2003. (Dec 31 2010 10:04AM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: RELATION BETWEEN TRANSLATION AND DISCOURSE ANALYSIS IN TERMS OF TEXT INTERPRETATION. Authors: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa. Workshop on "Blended Learning and Innovative Approaches to Language Teaching", jointly held by Balsamo Outreach Learning and Teaching and University of Foreign Language Studies - the University of Danang, Danang Publishing House. Pages: 30-33. Year 2017. (Aug 26 2017 11:58AM)
[2]Presentations: PROPOSING MEASURES TO ENHANCE TEACHING THROUGH ENGLISH THE INTERNATIONAL STUDIES SUBJECTS AT THE DEPARTMENT OF INTERNATIONAL STUDIES, UNIVERSITY OF FOREIGN LANGUAGE STUDIES - THE UNIVERSITY OF DA NANG. Authors: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa. Proceedings of TESOL International Symposium, jointly held by TESOL International Association, National Foreign Languages Project 2020 and University of Foreign Language Studies - the University of Danang. Pages: 67-77. Year 2015. (Aug 26 2017 3:32PM)
[3]Presentations: ABOUT VIETNAM-CANADA SOCIO-CULTURAL AND EDUCATIONAL COOPERATION ACTIVITIES IN DANANG. Authors: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Tăng Duệ Âu. Proceedings of Worshop on Canadian Studies in Vietnam: Prospects and Opportunities, jointly held by University of Social Sciences and Humanities, VNU Hanoi and Embassy of Canada in Vietnam. Pages: 30-33. Year 2011. (Aug 26 2017 5:21PM)
[4]Presentations: DESIGNING A SYLLABUS FOR TEACHING ESP TO INTERNATIONAL STUDIES MAJORS AT COLLEGE OF FOREIGN LANGUAGES, THE UNIVERSITY OF DANANG. Authors: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa. The 3rd International Conference on Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL); A FOCUS ON ENGLISH USE, jointly held by TESOL HCMC Association, SEAMEO RETRAC, Curtin University and University of Foreign Language Studies - the University of Danang. Pages: 1-5. Year 2011. (Aug 26 2017 3:25PM)
[5]Presentations: SOME THOUGHTS ON THE RELATION BETWEEN THE QUALITY OF TEACHING AND LEARNING AMERICAN STUDIES AND THE USE OF COURSEBOOKS AND RESOURCES AVAILABLE AT COLLEGE OF FOREIGN LANGUAGE STUDIES – THE UNIVERSITY OF DANANG. Authors: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa. Proceedings of Worshop on Utilization of American Studies Resources in Vietnam, jointly held by University of Social Sciences and Humanities, VNU Hanoi and The Asia Foundation. Pages: 129-139. Year 2008. (Aug 26 2017 5:57PM)
[6]Presentations: AMERICAN STUDIES AT DANANG COLLEGE OF FOREIGN LANGUAGES. Authors: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Thái Thị Ngọc Liễn. Proceedings of Worshop on Promotion of American Studies in Vietnam, jointly held by University of Social Sciences and Humanities, VNU Hanoi and The Asia Foundation. Pages: 66-77. Year 2006. (Aug 26 2017 5:39PM)
  
 Sách và giáo trình
(Aug 29 2017 8:34PM)
[1]Cấu trúc và ngữ nghĩa của hiện tượng đảo ngữ trong tiếng Anh đối chiếu với tiếng Việt
Chủ biên: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 2017.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Thị Minh Hạnh
Đề tài: Linguistic Features of Verbal Repairs in English and Vietnamese Conversations
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2019

[2]Nguyễn Thị Trung
Đề tài: Discourse Features of IELTS Sample Essays – A Functional Grammar Perspective
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2019

[3]Nguyễn Thị Tâm Nguyên
Đề tài: Discourse Features of English Texts Describing Endangered Wild Mammals

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

[4]Phạm Thị Thanh Nga
Đề tài: A Discourse Analysis on Narrations of American Cartoon Trailers

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

[5]Nguyễn Thị Thúy Hằng
Đề tài: Discourse Features of English Texts Introducing Museums

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

[6]Văn Thị Bạch Giang
Đề tài: Discourse Features of Lyrics in American Patriotic Songs

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

[7]Nguyễn Thị Ngọc Ly
Đề tài: Linguistic Features of Processes in Teacher-Student Conversations in the Memoir Teacher Man by Frank McCourt in Light of Functional Grammar

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

[8]Trần Thị Yến Nhi
Đề tài: An Investigation into Loss and Gain in the Vietnamese Translation of Stylistic Devices Used in Uncle Tom’s Cabin by Harriet Beecher Stowe

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

[9]Vương Thị Tuyết
Đề tài: A Discourse Analysis on English Texts Introducing Fashion Clothing Collections

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[10]Nguyễn Thị Vân
Đề tài: A Discourse Analysis on English Articles Introducing Cereal Products

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[11]Lê Thị Vân Hồng
Đề tài: An Investigation into the Sub-Categories of “Attitude” in the book The World is Flat by Thomas L. Friedman from the Perspective of Appraisal Theory

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[12]Nguyễn Thị Minh Tâm
Đề tài: An Investigation into Linguistic Features of Articles Introducing Traditional Musical Instruments in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[13]Trần Thị Ly
Đề tài: An Investigation into the Category of “Attitude” in English and Vietnamese Articles Warning against Childhood Epidemics from the Perspective of Appraisal Theory

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[14]Lê Nguyên Ngọc
Đề tài: An Investigation into Syntactic and Lexico-Semantic Features of Indications and Contra-Indications in English and Vietnamese Medical Package Inserts

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[15]Đoàn Thị Hồng Nguyễn
Đề tài: An Investigation into Assertives in Presidents’Welcome Messages on Official Websites of Colleges and Universities in the USA

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[16]Huỳnh Thị Anh Trâm
Đề tài: Linguistic Features of Texts Introducing Transport Services

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[17]Nguyễn Thị Thúy Ngân
Đề tài: An Investigation into Cohesive Devices in IELTS Reading Texts

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[18]Nguyễn Thị Hồng Minh
Đề tài: Linguistic Features of Advertisements on Road Safety Equipment in English

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[19]Nguyễn Thị Diệu Hảo
Đề tài: Linguistic Features of Recreation Activities Advertisements in English versus Vietnamese

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[20]Đỗ Thị Hội An
Đề tài: A Discourse Analysis on Articles Appealing for Environment Protection in English and Vietnamese Electronic Newspapers

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[21]TrịnhThị Thanh Phương
Đề tài: A Discourse Analysis of News Items on Fire Warning in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[22]Trịnh Thị Hồng Vân
Đề tài: A Discourse Analysis of Fundraising Letters in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[23]Nguyễn Thị Kim Phước
Đề tài: A Discourse Analysis of English Texts Introducing Nature Reserves

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[24]Nguyễn Thị Thanh Huyền
Đề tài: An Investigation into Linguistic Features of English and Vietnamese Proverbs Contaning Foodstuffs Terms

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[25]Lê Thị Nhã Tâm
Đề tài: A Discourse Analysis of English Speeches Delivered by Rectors at the New Academic Year Ceremonies of  Colleges and Universities

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[26]Nguyễn Thị Thùy Ngân
Đề tài: A Discourse Analysis of English Texts Introducing Sportswear Products

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[27]Lê Thị Thuận
Đề tài: A Discourse Analysis of Introductions in English and Vietnamese Linguistics Newspapers

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[28]Nguyễn Thị Hạ
Đề tài: An Investigation into Thematic Structures of Songs Used in  English and Vietnamese Advertisements

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Quy Nhơn

 2013

 2014

[29]Trần Kim Hiếu Hạnh
Đề tài: Stylistic Devices Used in English Texts Describing People in Ernest Hemingway’s Novels

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[30]Trần Thị Thùy Nhi
Đề tài: An Investigation into Teaching Listening in the Textbook “Tieng Anh 8” towards Level A2 in CEFR at Some Lower Secondary Schools in Thua Thien Hue Province

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2012

 2013

[31]Phạm Thị Tuyết Vân
Đề tài: An Investigation into Classroom Interaction in the Teaching and Learning of Listening Lessons at Some Upper Secondary Schools in Quang Tri Province

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2012

 2013

[32]Trần Thị Liễu
Đề tài: A Discourse Analysis of English and Vietnamese Hotel Advertisements

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[33]Lê Anh Vân
Đề tài: An Investigation into Linguistic Features of English Admission Verbs and Their Vietnamese Equivalents

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[34]Huỳnh Thị Bề
Đề tài: An Investigation into Vocabulary Learning Strategies Used by Non-English Major Students at Hue College of Pedagogy to Reach CEFR B1 Level

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2012

 2013

[35]Phạm Thị Minh Hằng
Đề tài: Đặc điểm ngôn ngữ của tục ngữ có chứa từ chỉ tên động vật trong tiếng Việt, đối chiếu với tiếng Hán

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[36]Hồ Thị Kim Huệ
Đề tài: A Study of Linguistic Features of News Items on Bird Flu in English Electronic Newspapers

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[37]HuỳnhThị Uyên Phương
Đề tài: A Discourse Analysis of Mobile Phone Advertisements in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[38]Lê Thị Thùy Trang
Đề tài: Synonym Substitution in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[39]Ngô Thị Nhỏ
Đề tài: An Investigation into Syntactic and Semantic Features  of Idioms Containing Words Denoting Kitchen Utensils in English and  Vietnamese

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[40]Nguyễn Thị Hồng Hà
Đề tài: An Investigation into Linguistic Features of English and Vietnamese Proverbs Denoting Human Behaviour

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[41]Phan Thảo My
Đề tài: A Discourse Analysis on Prefaces in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[42]Trần Cao Thảo Nguyên
Đề tài: An Investigation into Visitor Attraction Articles in English and Vietnamese Electronic Newspapers

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[43]Nguyễn Thị Trâm
Đề tài: An Investigation into Syntactic and Semantic Features of Riddles in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[44]Trần Thị Hoa
Đề tài: A Discourse Analysis on Fairy Tales in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[45]Lê Thị Thanh Huyền
Đề tài: An Investigation into Syntactic and Semantic Features of Educational Institution Mottos in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[46]Bùi Thị Thu Vân
Đề tài: A Discourse Analysis of Collective Labour Agreements in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[47]Lê Thị Thảo Anh
Đề tài: A Discourse Analysis of Training Courses Advertisements in English and Vietnamese Electronic Newspapers

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[48]Nguyễn Thị Hồng Minh
Đề tài: A Discourse Analysis of Medicine Advertisements in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[49]Bùi Thị Hạnh
Đề tài: A Contrastive Analysis  of Idioms Denoting Human Health in English and Their Vietnamese Equivalents

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[50]Phan Ngọc Huy
Đề tài: A Discourse Analysis of Book Reviews in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[51]Nguyễn Văn Phương
Đề tài: An Error Analysis of English Paragraphs Written by Students at Phu Cat 3 High School in Binh Dinh Province: A Discourse Analysis Perspective

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[52]Nguyễn Thị Mỹ Thế
Đề tài: An Investigation into Syntactic and Semantic Features of English and Vietnamese Proverbs Denoting Weather

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[53]Phạm Lê Tường Vy
Đề tài: An Investigation into English Idioms Containing the Word “No” and their Vietnamese Equivalents

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[54]Hồ Vi Nữ Diệu Minh
Đề tài: A Discourse Analysis of English and Vietnamese Advertisements for Beauty Care Products

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[55]Nguyễn Thị Ngà
Đề tài: A Discourse Analysis of English Speeches Delivered by Guest Speakers at Graduation Ceremonies in US Colleges and Universities

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[56]Nguyễn Thị Minh Hường
Đề tài: A Discourse Analysis of English Oscar Acceptance Speeches Delivered by Film Award Winners in the USA

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[57]Trương Thị Thanh Hiền
Đề tài: A Discourse Analysis of Film Reviews in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[58]Nguyễn Thị Thanh Thúy
Đề tài: An Investigation into English Reading Comprehension Strategies Used for Vietnamese First-Year Students at Vocational Schools in Thua Thien Hue Province

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2011

 2011

[59]Lê Thị Lai
Đề tài: Stylistic Devices Used in English and Vietnamese Texts Describing  Natural Scenery

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[60]Huỳnh Nguyên Phúc
Đề tài: A Contrastive Analysis  of Encouraging as a Speech Act in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[61]Lê Thị Hoài Tâm
Đề tài: A Discourse Analysis of News Items on Storm Damage in English and Vietnamese Electronic Newspapers

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[62]Nguyễn Thị Xuân Thứ
Đề tài: A Study of the Linguistic Features of Suggestion Verbs in English and Their Vietnamese Equivalents

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[63]Lê Thị Thanh Tùng
Đề tài: A Study of English and Vietnamese Idioms Describing People’s Outward Appearance

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[64]Trần Thị Thu Ba
Đề tài: An Investigation into English and Vietnamese Idioms Containing Words Denoting Time

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2010

[65]Đặng Thị Bích Hường
Đề tài: An Investigation into English and Vietnamese Idioms Containing Words Denoting Weather

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[66]Dương Thị Oanh
Đề tài: A Contrastive Analysis of Greetings in English and Vietnamese (A Pragmatic Perspective)

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[67]Trần Thị Lệ Thương
Đề tài: A Discourse Analysis of Sports Commentaries in English and Vietnamese Newspapers

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2009

[68]Trần Thị Ngân
Đề tài: A Discourse Analysis of Opening Speeches in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

  
 Khen thưởng
[1] Chứng nhận "Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng". Số: 2060/QĐ-TĐKT. Năm: 2004-2005.
[2] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Số: 503/QĐ-BVHTTDL. Năm: 2008.
[3] Danh hiệu "Cá nhân điển hình tiên tiến" Trường Đại học Ngoại ngữ giai đoạn 2005-2009. Số: 77/QĐ-KT. Năm: 2010.
[4] Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở". Số: 6065/QĐ-KT ngày 24/10/2011. Năm: 2010-2011.
[5] Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở". Số: 6520/QĐ-KT ngày 10/10/2012. Năm: 2011-2012.
[6] Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục. Số: 4387/QĐ-BGDĐT. Năm: 2012.
[7] Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở". Số: 4682/QĐ-KT ngày 12/8/2013. Năm: 2012-2013.
[8] Danh hiệu “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2012. Số: 88/QĐKT-CĐĐHĐN. Năm: 2013.
[9] Đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm học 2012-2013. Số: 152/KT-CĐNN. Năm: 2013.
[10] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: 3820/QĐ-BGDĐT. Năm: 2013-2014.
[11] Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở". Số: 4754 ngày 18/8/2014. Năm: 2013-2014.
[12] Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở". Số: 5079 ngày 17/8/2016. Năm: 2015-2016.
[13] Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở". Số: 2726/QĐ-ĐHĐN ngày 22/8/2017. Năm: 2016-2017.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Văn hóa Anh, Văn hóa Mỹ, Giao thoa văn hóa
Ngành: Ngoại ngữ
 2006 Sinh viên đại học hệ chính quy  Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[2]Ngôn ngữ học đối chiếu
Ngành: Ngoại ngữ
 2006 Sinh viên đại học hệ chính quy  Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[3]Tiếng Việt cho người nước ngoài
Ngành: Ngữ văn
 2006 Sinh viên nước ngoài  Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[4]Cơ sở Ngôn ngữ học
Ngành: Ngữ văn
 2006 Sinh viên đại học hệ chính quy, sinh viên nước ngoài  Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[5]Phân tích diễn ngôn
Ngành: Ngoại ngữ
 2005 Học viên cao học ngành Ngôn ngữ Anh  Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[6]Hình thái học, Cú pháp học, Ngữ nghĩa học, Từ vựng học, Ngữ âm học, Ngữ dụng học
Ngành: Ngoại ngữ
 1997 Sinh viên đại học hệ chính quy, học viên hệ vừa làm vừa học  Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[7]Biên dịch, Phiên dịch, Lý thuyết dịch
Ngành: Ngoại ngữ
 1997 Sinh viên đại học hệ chính quy, học viên hệ vừa làm vừa học  Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[8]Tiếng Anh nâng cao
Ngành: Ngoại ngữ
 1994 Sinh viên đại học hệ chính quy  Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[9]Văn học Anh, Văn học Mỹ
Ngành: Ngoại ngữ
 1993 Sinh viên đại học hệ chính quy, học viên hệ vừa làm vừa học  Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[10]Ngữ pháp tiếng Anh căn bản, Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao
Ngành: Ngoại ngữ
 1992 Sinh viên hệ đại học chính quy, học viên hệ vừa làm vừa học  Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[11]Thực hành tiếng Anh (Nghe, Nói, Đọc, Viết)
Ngành: Ngoại ngữ
 1992 Sinh viên hệ đại học chính quy, học viên hệ vừa làm vừa học  Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
  
 Thông tin khác
  
  • Chứng chỉ "Hoàn thành chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp", số hiệu 0000093, do Giám đốc Đại học Đà Nẵng cấp ngày 20/7/2017.
  • Chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn "Hướng dẫn viết báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA phiên bản 3.0" do Giám đốc Đại học Đà Nẵng cấp ngày 17/6/2017.
  • Chứng nhận tham gia khóa tập huấn "The Validation of Language Assessment in Education, the Assessment of the Four Skills in the Light of CEFR" do Giám đốc CITO INTERNATIONAL (Hà Lan) cấp ngày 25/3/2016.
  • Chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn "Giảng dạy các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh", do Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội cấp ngày 13/12/2014.
  • Chứng chỉ hoàn thành khóa học "The Training of Trainers for ICT in Language Instruction", số ICT 00336/2014, do Giám đốc SEAMEO RETRAC và Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng cấp ngày 03/12/2014.
  • Chứng chỉ hoàn thành khóa học "English for Teaching course and assessment in the ELTeach professional development program for English language teachers", do tổ chức ETS và National Geographic Learning cấp ngày 29/9/2014.
  • Chứng chỉ "Hoàn thành khóa học bồi dưỡng cán bộ quản lý và công chức Nhà nước ngành Giáo dục và Đào tạo theo chương trình quy định ban hành tại Quyết định số 3481/GD-ĐT ngày 01/11/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo", số 11542, do Giám đốc Học viện Quản lý Giáo dục cấp ngày 09/9/2008.
  • Chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo chuyên sâu "English Skills for Interpreters", số hiệu LT03.965.02, do Viện Công nghệ Châu Á, Trung tâm tại Việt Nam cấp ngày 26/5/2006.
  • Chứng nhận hoàn thành chương trình "Curriculum Development and Assessment & Evaluation" do Giám đốc Học viện Giáo dục Thường xuyên và TESOL, Australia cấp ngày 14/4/2006.
  • Chứng nhận hoàn thành chương trình "English for Academic Research and Communication" do Giám đốc Học viện Giáo dục Thường xuyên và TESOL, Australia cấp ngày 28/9/2001.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn