Nguyễn Thị Hằng Phương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 35699 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Hằng Phương
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  01/09/1980
Nơi sinh: Nghệ An
Quê quán Quảng Phúc, Quảng Trạch, Quảng Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tâm lý; Tại: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Tâm lý Giáo dục; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Tâm lý học; Tại: Học viện Khoa học Xã hội
Dạy CN: Tâm lý học, Công tác xã hội
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp, Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

11.2012-nay: Giảng viên Khoa Tâm lý – Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, ĐH Đà Nẵng

12.2011-10.2012: Giảng viên Bộ môn Công tác xã hội, Đại học Thăng
Long, Hà Nội

5.2009-10.2010: Trung tâm Nghiên cứu về Phụ nữ, ĐHQG Hà Nội, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

THỈNH GIẢNG: 

2010-2011: Học viện Quản lý Giáo dục, 31 Phan Đình Giót, Hà Nội 

2011- 2012: Cao đẳng FPT, Tòa nhà Việt Úc, Mỹ Đình, Hà Nội 

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Thực trạng lo âu của nữ cán bộ công nhân viên chức thuộc Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hằng Phương. Thành viên: . Mã số: Đ2014-03-64. Năm: 2014. (Oct 9 2014 9:46AM)
[2] Đề tài Khác: Thanh thiếu niên với Game bạo lực: Những phân tích từ góc độ tâm lý xã hội và các giải pháp can thiệp, Đề tài Quỹ Nafosted, 2010.. Chủ nhiệm: GS.TS.Trần Thị Minh Đức. Thành viên: Nguyễn Thị Hằng Phương. Mã số: VI1.1-2010.02. Năm: 2013. (Jan 17 2013 2:31PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Kỹ năng tư vấn học tập của giảng viên trong trường đại học, Đề tài cấp ĐHQG, 2010.. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hằng Phương, Lê Thị Thanh Thủy. Mã số: QGTT.11.10. Năm: 2013. (Jan 17 2013 11:38PM)
[4] Đề tài Khác: Xây dựng mô hình cố vấn học tập trong đào tạo tín chỉ ở trường đại học Việt Nam (Đề tài trọng điểm cấp ĐHQG HN, 2009-2010). Chủ nhiệm: GS.TS.Trần Thị Minh Đức. Thành viên: Nguyễn Thị Hằng Phương. Mã số: QGTĐ.10.14. Năm: 2012. (Jan 17 2013 2:35PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Thực trạng hoạt động tư vấn của cố vấn học tập cho sinh viên tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hằng Phương. Thành viên: . Mã số: T2013-03-28. Năm: 2012. (Oct 9 2014 9:44AM)
[6] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Nữ trí thức Việt Nam trong quá trình phát triển đất nước, Đề án cấp ĐHQG Hà Nội, 2009. Chủ nhiệm: GS.TS.Trần Thị Minh Đức. Thành viên: Nguyễn Thị Hằng Phương, Lê Thị Thanh Thủy. Mã số: DTTD.2009. Năm: 2010. (Jan 17 2013 11:47PM)
[7] Đề tài cấp cơ sở: Những tổn thương tâm lý đặc trưng ở phụ nữ, Đề tài cấp ĐHQG Hà Nội, 2009. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Anh Thư. Thành viên: Nguyễn Thị Hằng Phương. Mã số: DGTT.2010. Năm: 2010. (Jan 17 2013 11:49PM)
[8] Đề tài cấp cơ sở: Stress học đường và những ảnh hưởng của nó đến tâm lý học sinh cuối cấp PTTH, Đề tài cấp ĐHQG Hà Nội, 2008. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Duyên. Thành viên: Nguyễn Thị Hằng Phương. Mã số: DGTT.2008. Năm: 2008. (Jan 17 2013 11:57PM)
[9] Đề tài cấp cơ sở: Sử dụng thang lo âu Zung để tìm hiểu thực trạng lo âu ở học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường ĐHKHXH&NV, 2005. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hằng Phương. Mã số: NCKH2005. Năm: 2005. (Jan 17 2013 11:58PM)
[10] Đề tài Khác: Sử dụng thang tự đánh giá lo âu của Spilberger để tìm hiểu thực trạng rối loạn lo âu ở học sinh Trung học phổ thông. Đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG Hà Nội và cấp Bộ GD&ĐT, 2005. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hằng Phương. Mã số: NCKH2005. Năm: 2005. (Jan 18 2013 12:00AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Thực trạng nghiện internet ở học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Lương Bằng, Thành Phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thị Hằng Phương, Đinh Xuân. Tạp chí Giáo dục. Số: Số tháng 5, 2020. Trang: 125-132. Năm 2020. (Sep 29 2020 9:17PM)
[2]Bài báo: Thực trạng căng thẳng và nhu cầu tư vấn tâm lý của học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thị Hằng Phương, Đinh Xuân Lâm. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Phát triển công tác tâm lý học trường học ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục: Mô hình và cơ chế, NXB ĐHSP, Tp HCM, ISBN: 9786049930591. Số: 1. Trang: 7-15. Năm 2020. (Sep 29 2020 9:18PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu thực trạng và biện pháp ứng phó với lo âu của nữ cán bộ thuộc Đại Học Đà Nẵng. Tác giả: Bùi Văn Vân, Nguyễn Thị Hằng Phương. Kỷ yếu Hội thảo Đạo đức nghề Tâm lý, ISBN 978-604-65-4417-3. Số: 1. Trang: tr262-270. Năm 2019. (Sep 29 2020 9:21PM)
[4]Bài báo: Thực trạng căng thẳng của học sinh lớp 12, Nghiên cứu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thị Hằng Phương, Đinh Xuân Lâm, Huỳnh Thị Thu Thuý, Nguyễn Thuỳ Dung. Tạp chí Giáo dục. Số: Tạp chí KHGD, Trường ĐHSP, ĐHĐN. 32(01).2019. Trang: tr98-104. Năm 2019. (Sep 29 2020 9:36PM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu mức độ stress trong học tập của học sinh lớp 12 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thị Hằng Phương, Đinh Xuân Lâm. Tạp chí Giáo dục. Số: Số đặc biệt Kỳ 2 tháng 5/2019. Trang: tr121-127. Năm 2019. (Sep 29 2020 9:37PM)
[6]Bài báo: Hoạt động công tác xã hội nhóm giảm thiểu căng thẳng trong học tập cho học sinh trung học phổ thông (Nghiên cứu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng). Tác giả: Huỳnh Văn Chẩn, Nguyễn Thị Hằng Phương. Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế CTXH, ĐHKHXH&NV, ĐHQG Tp HCM. ISBN 978-604-73-6810-5. Số: 1. Trang: tr.578-586. Năm 2019. (Sep 29 2020 9:41PM)
[7]Bài báo: Đánh giá của giáo viên mầm non về hoạt động giáo dục hòa nhập cho trẻ rối loạn phát triển tại các trường mầm non (Nghiên cứu tại Thành phố Đà Nẵng). Tác giả: Nguyễn Thị Hằng Phương. Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Tâm lý học đường VI, ĐHSP, Hà Nội, ISBN 978-604-54-4471-9, trang 910-920. Số: ISBN 978-604-54-4471-9. Trang: 910-920. Năm 2018. (Sep 29 2020 9:45PM)
[8]Bài báo: Thực trạng mức độ hạnh phúc của cán bộ viên chức thuộc Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Bùi Văn Vân, Nguyễn Thị Hằng Phương. Tạp chí Giáo dục. Số: Số đặc biệt, tháng 8/2018. Trang: 109-112. Năm 2018. (Sep 29 2020 9:47PM)
[9]Bài báo: Thực trạng xâm hại tình dục trẻ em – thực trạng và giải pháp. Tác giả: Nguyễn Thị Hằng Phương, Lê Mỹ Dung. Tạp chí KHCN, Đại học Đà Nẵng. 8(129).2018; tr14-18. Số: 8(129).2018. Trang: 14-18. Năm 2018. (Sep 29 2020 9:48PM)
[10]Bài báo: Thực trạng mức độ hạnh phúc của cán bộ viên chức thuộc Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Bùi Văn Vân, Nguyễn Thị Hằng Phương . Tạp chí Giáo dục, Bộ GĐ&ĐT. Số: 6/2018. Trang: 15-23. Năm 2018. (Feb 25 2019 11:39AM)
[11]Bài báo: Biện pháp của giáo viên mầm non trong giáo dục hòa nhập cho trẻ rối loạn phát triển (nghiên cứu tại thành phố Đà Nẵng). Tác giả: Tô Thị Quyên, Bùi Văn Vân, Nguyễn Thị Hằng Phương (2018). Tạp chí Khoa học giáo dục, Số đặc biệt tháng 6/2018, tr132-135. Số: Số đặc biệt tháng 6/2018. Trang: 132-135. Năm 2018. (Sep 29 2020 9:50PM)
[12]Bài báo: Công tác xã hội trong bệnh viện – Nhìn nhận từ góc độ lý thuyết đến thực tiễn. Tác giả: Lê Quang Sơn, Nguyễn Thị Hằng Phương. Hội thảo Khoa học quốc tế Nâng cao chất lượng đào tạo công tác xã hội với chuyên nghiệp hóa dịch vụ công tác xã hội, Tp HCM, 2016. Số: 1. Trang: 357-363). Năm 2016. (May 21 2016 12:51AM)
[13]Bài báo: Thực trạng định hướng nghề của học sinh các Trường THPT trên địa bàn huyện Yên Mô – Tỉnh Ninh Bình. Tác giả: Nguyễn Thị Lành, Nguyễn Thị Hằng Phương. KY hội thảo khoa học “Hỗ trợ sức khỏe tâm thần học đường từ nghiên cứu, đào tạo đến thực tiễn”. Trường Đại học Sư phạm- ĐHĐN - Điểm : 0.25. Số: 1. Trang: 207-217. Năm 2016. (May 21 2016 1:05AM)
[14]Bài báo: Nhận thức của sinh viên ngành công tác xã hội, Trường Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng về vấn đề làm việc trái ngành hiện nay. Tác giả: Nguyễn Thị Bích Trâm, Nguyễn Thị Hoài Thương, Huỳnh Phước Anh Quốc, Lâm Thị Thanh San - Lớp 13CTXH, Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường Đại học Sư Phạm, ĐHĐN TS. Nguyễn Thị Hằng Phương, Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường Đại học Sư Phạm, ĐHĐN . Kỷ hội thảo khoa học Hỗ trợ sức khoẻ tâm thần học đường từ nghiên cứu, đào tạo đến thực tiễn. Số: 1. Trang: 243-249. Năm 2015. (May 16 2016 3:47PM)
[15]Bài báo: Cảm nhận về quá trình học lý thuyết và thực hành công tác xã hội trong bệnh viện. Tác giả: Phạm Thị Cẩm Giang, Nguyễn Thị Hằng Phương. Hội thảo kỷ niệm 10 năm đào tạo ngành CTXH, Đồng Tháp. Số: 1. Trang: 149-154. Năm 2015. (May 21 2016 1:11AM)
[16]Bài báo: Kỹ năng tư vấn của cố vấn học tập trong các trường đại học, Kỷ yếu Hội thảo Tâm lý học, 11/2012.. Tác giả: Nguyễn Thị Hằng Phương. Kỷ yếu Hội thảo Tâm lý học. Số: 1. Trang: 234-245. Năm 2012. (Jan 17 2013 4:42PM)
[17]Bài báo: Phân tích một trường hợp trẻ dùng máy trợ thính và quá trình hỗ trợ tâm lý cho gia đình của trẻ, Sổ tay Công tác xã hội, 11/2012.. Tác giả: Nguyễn Thị Kim Hoa (chủ biên), Nguyễn Thị Hằng Phương. Sổ tay Công tác xã hội
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 1. Trang: 15-22. Năm 2012.
(Jan 17 2013 4:47PM)
[18]Bài báo: Thực trạng kỹ năng tư vấn của cố vấn học tập ở Trường Đại học Sư phạm, ĐH Đà Nẵng và ĐKHXH&NV, ĐHQG Hà Nội.. Tác giả: Nguyễn Thị Hằng Phương
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Tâm lý học xã hội, số tháng 12/2013. Số: 12. Trang: 99-113. Năm 2012. (Oct 9 2014 11:26AM)
[19]Bài báo: Thực trạng các vấn đề khó khăn và nhu cầu hỗ trợ tâm lý của trẻ em trong các trung tâm bảo trợ xã hội, Kỷ yếu Hội thảo CTXH lần thứ 15, 11/2012.. Tác giả: Nguyễn Thị Hằng Phương
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Kỷ yếu Hội thảo Công tác xã hội lần thứ 15
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 15. Trang: 111-122. Năm 2012.
(Jan 17 2013 4:45PM)
[20]Bài báo: Thực trạng kỹ năng tư vấn của cố vấn học tập ở Trường Đại học Sư phạm, ĐH Đà Nẵng và ĐKHXH&NV, ĐHQG Hà Nội. Tác giả: Nguyễn Thị Hằng Phương
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Tâm lý học xã hội, số tháng 12/2013
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 1. Trang: 99-113. Năm 2012.
(Oct 9 2014 11:21AM)
[21]Bài báo: Phân tích một số nguyên nhân dẫn đến Rối nhiễu Tâm lý và nhu cầu được hỗ trợ tâm lý của học sinh THPT, Hội thảo Khoa học Quốc tế Tâm lý học đường lần 2, ĐHSP Huế, tháng 1/2011. Tác giả: Nguyễn Thị Hằng Phương. Hội thảo Khoa học Quốc tế Tâm lý học đường lần 2, ĐHSP Huế. Số: 2. Trang: 345-356. Năm 2011. (Jan 18 2013 10:09AM)
[22]Bài báo: Thái độ xã hội về hiếm muộn/vô sinh: Thực trạng và cách ứng phó của người phụ nữ, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế: 20 năm khoa xã hội học – thành tựu và thách thức. Tác giả: Khoa Xã hội học, ĐHKHXH&NV, ĐHQG Hà Nội
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. NXB ĐHQG Hà Nội
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 11/2011. Trang: 350-358. Năm 2011.
(Jan 18 2013 9:27AM)
[23]Bài báo: Thực trạng tổn thương tâm lý ở phụ nữ hiếm muộn/vô sinh, Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới, số 1/2011. Tác giả: Nguyễn Thị Hằng Phương
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Gia đình và giới, Hà Nội
marriage affairs open i want an affair
. Số: 1/2011. Trang: 68-80. Năm 2011.
(Jan 18 2013 9:45AM)
[24]Tham luận: Một vài suy ngẫm đối với Giáo dục Mầm non hiện nay, Hội thảo Khoa học Quốc tế, “Thực tiễn Giáo dục Mầm non tại Việt Nam và Nhật Bản hiện nay”, Trường ĐH Sài Gòn, 2/2010. Tác giả: Nguyễn Thị Hằng Phương. Hội thảo Khoa học Quốc tế, “Thực tiễn Giáo dục Mầm non tại Việt Nam và Nhật Bản hiện nay
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Trang: 10-18. Năm 2010.
(Jan 18 2013 10:29AM)
[25]Bài báo: Thực trạng và nguyên nhân gây ra rối loạn lo âu ở học sinh trường trung học phổ thông Chuyên Quảng Bình. Tạp chí Tâm lý học số 6/2009.. Tác giả: Nguyễn Thị Hằng Phương. Tạp chí Tâm lý học. Số: 6/2009. Trang: 20-30. Năm 2009. (Jan 18 2013 10:12AM)
[26]Bài báo: Vai trò của cha mẹ trong việc giảm thiểu rối loạn lo âu cho con cái ở lứa tuổi học sinh Trung học phổ thông, Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới, số 4/2009.tr.56-65. Tác giả: Nguyễn Thị Hằng Phương. Tạp chí Gia đình và giới, Hà Nội
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 4/2009. Trang: 56-65. Năm 2009.
(Jan 18 2013 10:15AM)
[27]Tham luận: Tham vấn học đường và thực trạng nhu cầu tham vấn của học sinh Trung học phổ thông, Kỷ yếu hội thảo Khoa học Quốc tế, Viện Tâm lý học, tháng 8/2009. Tác giả: Nguyễn Thị Hằng Phương. Viện tâm lý học. Trang: 325-335. Năm 2009. (Jan 18 2013 10:21AM)
[28]Tham luận: Xây dựng môi trường học đường văn hóa bắt đầu từ giao tiếp văn hóa. Kỷ yếu hội thảo "Giáo dục văn hóa giao tiếp trong nhà trường", Viện Nghiên cứu Giáo dục Trường Đại học Sư phạm TPHCM, tháng 12/ 2009. tr.155-166. Tác giả: Nguyễn Thị Hằng Phương
walgreens prints coupons open free printable coupons
. ĐHSP TP HCM. Trang: tr.155-166. Năm 2009. (Jan 18 2013 10:18AM)
[29]Bài báo: Nguyên nhân dẫn tới lo âu bệnh lý ở lứa tuổi học sinh trung học phổ thông trung học – xét từ phía phương pháp giáo dục của cha mẹ, Thông tin Khoa học Công nghệ, Sở khoa học và Công nghệ, liên hiệp các Hội khoa học và kỹ Thuật Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, số 1/2007. Tác giả: Nguyễn Thị Hằng Phương
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu. Số: 1/2007. Trang: 12-13. Năm 2007. (Jan 18 2013 10:26AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Research stress of lecturers in Da Nang University, Viet Nam. Authors: Nguyen Thi Hang Phuong, Bui Van Van, Le My Dung. The 1st International Conference on Education: Innovation and Development for Classrooms in The 21st Century (1st ICE 2020), UdonThani Universiry, Thailand. ISBN 978-616-8097-11-3. No: 1. Pages: 122-126. Year 2020. (Sep 29 2020 9:20PM)
[2]Article: Application of dohsa-hou on social interactions of children with autism at Cadeaux Center – Da Nang, Vietnam. Authors: Le My Dung, Nguyễn Thị Hằng Phương, Lê Thị Thu Trang, Trần Thị My Ny, Nguyễn Thị Nhung, Phan Thị Lợi. The 1st International Conference on Education: Innovation and Development for Classrooms in The 21st Century (1st ICE 2020), UdonThani Universiry, Thailand. ISBN 978-616-8097-11-3. No: 1. Pages: 67-76. Year 2020. (Sep 29 2020 9:19PM)
[3]Article: Professional training case managemant for collaborators social work in DaNang city. Authors: Bui Van Van1, Nguyen Thi Hang Phuong2 . Hội thảo khoa học Quốc tế lần thứ nhất về “Nghiên cứu trong Khoa học Giáo dục, Khoa hội Xã hôi-Nhân văn, Khoa học Quản lý và Khoa học Tự nhiên”, tổ chức tại Trường Đại học Hoàng gia Roi-Et, Thái Lan 24-26/11/2015. No: 1. Pages: 201-205. Year 2015. (Dec 4 2015 9:42AM)
[4]Article: Trainers’ perceptions of the relation between stress and sport competiton activities among students at the University of Danang. Authors: Nguyen Thi Hang Phuong, Nguyen Xuan Hien, Vo Dinh Hop . International Conference on Research in Education, Art, Management and Science I-CREAMS 2015, University Roi Et Rajabhat, Thailand. No: 1. Pages: 600-607. Year 2015. (May 21 2016 1:21AM)
[5]Article: Research anxiety disorders in female officers in Viet Nam. Authors: Nguyen Thi Hang Phuong, Bui Van Van, Paul DuongTran. International Conference on Research in Education, Art, Management and Science I-CREAMS 2015, University Roi Et Rajabhat, Thailand. No: 1. Pages: 115-116. Year 2015. (May 21 2016 1:18AM)
[6]Article: How to improve the quality of sports competition for students at The University DaNang. Authors: Nguyen Xuan Hien, Nguyen Thi Hang Phuong, Vo Dinh Hop. Asian Joural of physical education and computer science in sports, Vol 13 No.1, Half yearly, July 2015 to December 2015. No: 13. Pages: 64-67. Year 2015. (May 21 2016 12:37AM)
  
 Sách và giáo trình
(Sep 29 2020 9:27PM)(Sep 29 2020 9:30PM)(Jan 17 2013 11:35PM)
[1]Giáo trình Tham vấn học đường, Chủ biên: Nguyễn Thị Trâm Anh (chủ biên),. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Hằng Phương, Bùi Thị Thanh Diệu . Nơi XB: NXB TT&TT. Năm 2019.
[2]


Sổ tay Công tác xã hội


Chủ biên: Nguyễn Thị Kim Hoa (chủ biên). Đồng tác giả: Nguyễn Thị Hằng Phương, và nhiều tác giả. Nơi XB: NXB ĐHQGHN. Năm 2012.

[3]Hoạt động cố vấn học tập ở trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Sách chuyên khảo: Cố vấn học tập, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012. Chủ biên: Trần Thị Minh Đức. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Hằng Phương và cộng sự. Nơi XB: NXB ĐHQG, Hà Nội. Năm 2012.
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Bằng khen về Sinh viên Nghiên cứu khoa học, 2005

 Xã hội nhân văn

 2005

 

 Bộ Giáo dục và Đào tạo

  
 Khen thưởng
[1] Bằng khen trong Hoạt động tình nguyện của Tỉnh đoàn Tuyên Quang. Năm: 2003.
[2] Bằng khen trong Hoạt động tình nguyện của Thành đoàn Hà Nội. Năm: 2004.
[3] Giấy khen về Hoạt động tình nguyện, ĐHKHXH&NV, ĐHQG Hà Nội. Năm: 2005.
[4] Giấy khen Giải nhất Nghiên cứu khoa học (Cấp Khoa Tâm lý học, cấp trường ĐHKHXH&VN và cấp ĐHQG năm 2005).. Năm: 2005.
[5] Giấy khen của Tổng công ty đầu tư và xây dựng nhà Hà Nội (vì các hoạt động trong thời gian ở trong Làng Sinh viên 2001-2005). Năm: 2005, 2010.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kỹ năng mềm
Ngành: Tâm lý học
 2011 Sinh viên
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Cao đẳng FPT
[2]Tham vấn
Ngành: Tâm lý học
 2010 Sinh viên  Học viện Quản lý giáo dục
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn