Trần Văn Quang
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,735,902

 
Mục này được 30053 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Văn Quang
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  08/10/1963
Nơi sinh: Thanh Hoá
Quê quán Quảng Trị
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ nước và Bảo vệ môi trường; Tại: Đại học kỹ thuật Bratislava - Slovakia
Đơn vị công tác: Khoa Môi trường; Trường Đại học Bách Khoa
Chức vụ: Trưởng Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2004; Chuyên ngành: ; Tại: Đại học Xây dựng Hà Nội
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2015
Dạy CN: Kỹ thuật môi trường, quản lý tài nguyên và môi trường
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Tiệp, Anh, Pháp, Nga
Địa chỉ liên hệ: Khoa Môi trường, Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: 3733590; Mobile: 0903503376
Email: tvquang@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ năm 1998 đến 2004: Giảng viên - Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
- Từ năm 2004 đến 2005:Giảng viên chính, Tổ trưởng Tổ bộ môn Môi trường - Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
- Từ năm 2005 đến 2007: Giảng viên chính, Phó trưởng khoa - Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
- Từ năm 2007 đến nay: Giảng viên chính, Trưởng khoa - Khoa Môi trường, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.
- Từ năm 2004 đến nay: Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu bảo vệ Môi trường
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Thành phố: Đánh giá các trở ngại và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý nước thải cho khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Đà Nẵng. Chủ nhiệm: PGS.TS. Trần Văn Quang. Thành viên: Thư ký đề tài ThS. Phan Thị Kim Thủy; Thành viên ThS. Hoàng Ngọc Ân, ThS. Võ Diệp Ngọc Khôi, ThS. Dương Gia Đức, KS. Nguyễn Đức Huỳnh, KS. Võ Đình Pho, ThS. Nguyễn Thị Đức, ThS. Hoàng Hải Thọ, ThS. Huỳnh Minh Hiền. Mã số: ĐN-2015. Năm: 2017. (Oct 25 2017 4:32PM)
[2] Đề tài Khác: Nghiên cứu thực nghiệm xử lý nước thải từ quá trình chế biến mủ cao su kết hợp thu hồi Biogas-Quy mô Pilot 6m3/ngđ tại nhà máy chế biến mủ cao su Hiệp Đức, Quảng Nam. Chủ nhiệm: Trần Văn Quang. Mã số: 86d/2013. Năm: 2014. (Apr 5 2015 10:53PM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu phục hồi và bảo vệ nguồn nước hồ đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bằng các giải pháp công nghệ sinh thái. Chủ nhiệm: Trần Văn Quang. Thành viên: Phan Thị Kim Thủy, Hoàng Ngọc Ân, Dương Gia Đức, Nguyễn Dương Quang Chánh, Nguyễn Đức Huỳnh, Võ Đình Pho, Hoàng Hải Thọ, Tô Văn Hùng. Mã số: B2012-DN01-04. Năm: 2014. (Apr 4 2015 7:35AM)
[4] Đề tài Khác: Research on the low-cost type wastewater treatment system. Chủ nhiệm: Trần Văn Quang. Mã số: Meta (2013). Năm: 2013. (Apr 5 2015 10:56PM)
[5] Đề tài Khác: Sanitation constraints classificatatintion evalution for Asia cites (SaniCon-Asia). Chủ nhiệm: Trần Văn Quang. Mã số: GSGES (2209-2012). Năm: 2012. (Apr 5 2015 10:59PM)
[6] Đề tài Khác: Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ xử lý nước thải từ quá trình chế biến mủ cao su kết hợp tận thu nguồn năng lượng khí sinh học phục vụ sản xuất theo cơ chế phát triển sạch (CDM). Chủ nhiệm: Trần Văn Quang. Thành viên: . Mã số: 09d/2011. Năm: 2012. (Apr 5 2015 10:54PM)
[7] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm các hồ đô thị bằng các mô hình đất ướt. Chủ nhiệm: Trần Văn Quang. Thành viên: . Mã số: B2009-ĐN02-47. Năm: 2010. (Oct 23 2011 9:42AM)
[8] Đề tài cấp Thành phố: Nghiên cứu thực trạng ăn mòn, xâm thực các công trình xây dựng dân dụng & công nghiệp vùng ven biển thành phố Đà Nẵng và đề xuất các giải pháp phòng, chống. Chủ nhiệm: Trương Hoài Chính. Mã số: B2-1 TMĐCTC-CN. Năm: 2008. (Oct 23 2011 8:50AM)
[9] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy về bảo vệ môi trường cho các trường cao đẵng công nghiệp và xây dựng. Chủ nhiệm: Trần Văn Quang. Mã số: B2006-ĐN02-23MT. Năm: 2008. (Oct 23 2011 8:48AM)
[10] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu kiểm soát nước rò rỉ từ các bãi chôn lấp chất thải bằng công nghệ sinh thái. Chủ nhiệm: Trần Văn Quang. Thành viên: . Mã số: B2006-ĐN02-11. Năm: 2008. (Oct 23 2011 9:30AM)
[11] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu sự lan truyền chất ô nhiễm trong vùng sông chịu ảnh hưởng của thuỷ triều. . Chủ nhiệm: Trần Văn Quang. Thành viên: . Mã số: B2001-15-01. Năm: 2003. (Dec 31 2010 1:44PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Thử nghiệm quá trình phân hủy bùn thải từ trạm xử lý nước thải đô thị trong điều kiện hiếu khí có phối trộn giá thể. Tác giả: ThS. Võ Diệp Ngọc Khôi*; PGS.TS. Trần Văn Quang. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 5.1, 2020. Trang: 84. Năm 2020. (Jun 24 2020 10:39AM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu đánh giá khả năng tăng tải trọng xử lý chất hữu cơ của các loại vật liệu đệm cho bể Aeroten trong xử lý nước thải chế biến thủy sản. Tác giả: ThS. Phan Thị Kim Thủy*; PGS.TS. Trần Văn Quang. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 27. Năm 2020. (Mar 3 2020 4:48PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu thử nghiệm xử lý chất thải rắn hữu cơ dễ phân hủy từ chợ bằng công nghệ ủ sinh học kết hợp thổi khí. Tác giả: ThS. Võ Diệp Ngọc Khôi*; PGS.TS. Trần Văn Quang. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 17, No. 5, 2019. Trang: 20. Năm 2019. (Aug 13 2019 2:00PM)
[4]Bài báo: Giải pháp sử dụng nước hợp lý trong các hộ gia đình trên địa bàn TP Đà Nẵng. Tác giả: ThS. Mai Thị Thùy Dương*; ThS. NGUYỄN LAN PHƯƠNG; PGS.TS. Trần Văn Quang; ThS. Phan Thị Kim Thủy. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 3(124).2018. Trang: 28. Năm 2018. (Apr 27 2018 10:39AM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu đánh giá tải trọng xử lý chất hữu cơ của đệm PVA-GEL trong xử lý nước thải chế biến thủy sản. Tác giả: ThS. Phan Thị Kim Thủy*; PGS.TS. Trần Văn Quang*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 3(124).2018. Trang: 59. Năm 2018. (Apr 27 2018 10:39AM)
[6]Bài báo: Bùn thải đô thị tại thành phố Đà nẵng: Hiện trạng và khả năng xử lý bằng phương pháp phân hủy kỵ khí. Tác giả: ThS. Phan Thị Kim Thủy*; ThS. Dương Gia Đức; PGS.TS. Trần Văn Quang. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(116).2017. Trang: 84. Năm 2017. (Oct 5 2017 2:39PM)
[7]Bài báo: Đánh giá nguồn thải và nghiên cứu đề xuất giải pháp kiểm soát ô nhiễm từ hoạt động chăn nuôi gia súc. Tác giả: ThS. Võ Diệp Ngọc Khôi*; PGS.TS. Trần Văn Quang. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(120).2017-Quyển 1. Trang: 56. Năm 2017. (Dec 18 2017 4:08PM)
[8]Bài báo: Quản lý nước thải khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Đà Nẵng: hiện trạng và trở ngại. Tác giả: ThS. Phan Thị Kim Thủy*; ThS. Trịnh Vũ Long; ThS. Hoàng Ngọc Ân; PGS.TS. Trần Văn Quang. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(116).2017. Trang: 73. Năm 2017. (Oct 5 2017 2:39PM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu xác định các thông số quá trình sinh hóa hiếu khí xử lý chất hữu cơ trong nước thải chế biến thủy sản. Tác giả: PGS.TS. Trần Văn Quang*, ThS. Phan Thị Kim Thủy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 9(118).2017-Quyển 1. Trang: 44-49. Năm 2017. (Oct 16 2017 4:42PM)
[10]Bài báo: Các thông số của quá trình lọc sinh học xử lý nước thải đô thị từ hệ thống thoát nước chung: kết quả thực nghiệm tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Trần Hà Quân, Võ Đình Pho, Phan Thị Kim Thủy, Trần Văn Quang. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(102).2016. Trang: 75. Năm 2016. (Jun 14 2016 8:44AM)
[11]Bài báo: Nghiên cứu xác định tổng lượng phát thải khí nhà kính từ hệ thống quản lý chất thải chăn nuôi heo tại Đà Nẵng. Tác giả: ThS. Phạm Đình Long*; PGS.TS. Trần Văn Quang*; Đặng Thị Đoan*
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: Số 9(94).2015. Trang: 14. Năm 2015.
(Nov 4 2015 4:30PM)
[12]Bài báo: Nghiên cứu áp dụng công nghệ lọc sinh học xử lý nước thải đô thị: kết quả thực nghiệm tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Trần văn Quang, Yanase Tetsuya. Tạp chí Bộ xây dựng
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 5-2014. Trang: 83-85. Năm 2014.
(Apr 4 2015 10:15PM)
[13]Bài báo: Xử lý kỵ khí nước thải chế biến mủ cao su kết hợp thu hồi Biogas: kết quả thực nghiệm tại nhà máy chế biến cao su Hiệp Đức, Công ty cao su Quảng Nam. Tác giả: TS. Trần Văn Quang*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(76).2014. Trang: 117. Năm 2014. (Jun 11 2014 8:26AM)
[14]Bài báo: Nghiên cứu áp dụng đảo nổi thực vật giảm thiểu sự ô nhiễm hồ đô thị: Thực nghiệm tại hồ Vĩnh Trung, thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Trần Văn Quang;Phan Thị Kim Thủy. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(80).2014. Trang: 39. Năm 2014. (Oct 12 2014 11:31PM)
[15]Bài báo: Nghiên cứu khả năng sinh khí Biogas từ nước thải chế biến tinh bột sắn bằng phương pháp lên men kỵ khí. Tác giả: ThS. Phạm Đình Long; TS. Trần Văn Quang;Trương Lê Bích Trâm; ThS. Nguyễn Văn Đông ; TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân ;. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(76).2014. Trang: 41. Năm 2014. (Jun 11 2014 8:26AM)
[16]Bài báo: Research on tertiary treatment for rubber processing wastewater by constructed wetlands. Tác giả: Trần Văn Quang
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và công nghệ
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: 52(3A)(2014). Trang: 53-59. Năm 2014.
(Apr 4 2015 10:27PM)
[17]Bài báo: Hồ đô thị thành phố Đà Nẵng: Hiện trạng và biện pháp bảo vệ bằng công trình đất ướt lai hợp. Tác giả: Trần Văn Quang, Phan Thị Kim Thủy. Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 1 (62). Trang: 107-112. Năm 2013. (Apr 4 2015 10:40PM)
[18]Bài báo: Effects of septic tank management on septage composition: case study in Da Nang, Vietnam. Tác giả: Pham Nguyet Anh, Hidenori Harada, Shigeo Fujii, Tran Van Quang, Hoang Hai, Shuhei Tanaka, Chinagarn Kunacheva. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Viện khoa học và Công nghệ Việt Nam. Số: 50(1C)(2012) -ISSN: 0866-708X. Trang: 138-144. Năm 2012. (Apr 5 2015 10:13PM)
[19]Bài báo: Hiện trạng xử lý nước thải đô thị tại thành phố Đà Nẵng và cơ sở lựa chọn công nghệ áp dụng trong tương lai. Tác giả: Trần văn Quang, Hidenari Yasui. Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 12(61). Trang: 162-167. Năm 2012.
(Apr 5 2015 10:07PM)
[20]Bài báo: Potential of recovery the renewable energy from wastewater of natural rubber processing industry. Tác giả: Tran Van Quang, Nguyen Duong Quang Chanh, Dương Gia Duc, Le Hoang Son, Huynh Minh Hien
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Viện khoa học và Công nghệ Việt Nam
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 50(1C)(2012) -ISSN: 0866-708X. Trang: 281-287. Năm 2012.
(Apr 5 2015 10:10PM)
[21]Bài báo: Kiểm soát sự phú dưỡng nguồn nước bằng đất ướt nhân tạo- Nghiên cứu thực nghiệm tại Hồ Công viên 29/3 thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Trần Văn Quang- Nguyễn Dương Quang Chánh-Hoàng Hải Thọ
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 4(45).2011. Trang: 19-28. Năm 2011.
(Oct 24 2011 8:58AM)
[22]Bài báo: Nghiên cứu khảo sát hiện trạng ăn mòn phá hủy của các công trình bê tông cốt thép và khả năng xâm thực của môi trường vùng ven biển thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Truong Hoai Chính, Trần Văn Quang, Nguyễn Phan Phú, Huỳnh Quyền. Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 6(29). Trang: 1-7. Năm 2008.
(Apr 5 2015 10:32PM)
[23]Bài báo: Tối ưu hóa quá trình cung cấp biogas cho động cơ tĩnh tại sử dụng hai nhiên liệu Biogas-Dầu mỏ. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Văn Quang, Trương Lê Bích Trâm, Nguyễn Phi Quang. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 5(28). Trang: 22-30. Năm 2008. (Apr 5 2015 10:42PM)
[24]Bài báo: Áp dụng công nghệ sinh thái xử lý nước rò rỉ từ các bãi chôn lấp chất thải. Tác giả: Trần Văn Quang-Phan Thị Kim Thủy. Kỷ yếu hội thảo: Các trường Đại học kỹ thuật với nhiệm vụ bảo vệ Môi trường và phát triển bền vững
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 1. Trang: 170-175. Năm 2006.
(Dec 31 2010 1:44PM)
[25]Tham luận: A study on increasing the stabilization of the wastewater treatment from fish and seafood processing. Tác giả: Trần Văn Quang. VietNam - Korea workshop on Environmental Technology in water pollution prevention
marriage affairs open i want an affair
. Trang: 141-146. Năm 2004.
(Apr 4 2015 10:08PM)
[26]Tham luận: Nghiên cứu nâng cao tính ổn định hệ thống xử lý nước thải từ quá trình chế biến thủy hải sản. Tác giả: Trần Văn Quang
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Kỷ yếu hội thảo: Vietnam-Korea workshop on environmental technology in water prevention
marriage affairs open i want an affair
. Trang: 141-146. Năm 2004.
(Dec 31 2010 1:44PM)
[27]Tham luận: Mô hình lan truyền chất ô nhiễm trong dòng chảy vùng cửa sông. Tác giả: Trần Văn Quang. Hội thảo" Nghiên cứu khoa học - chuyển giao công nghệ môi trường phục vụ đào tạo và bảo vệ môi trường công nghiệp trong các trường đại học. Trang: 286-293. Năm 2003. (Apr 4 2015 10:00PM)
[28]Bài báo: Sự lan truyền các chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học trong dòng chảy sông Hương. Tác giả: Trần Văn Quang-Trần Hiếu Nhuệ. Tạp chí Xây dựng-Bộ Xây Dựng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 12. Trang: 27-29. Năm 2003.
(Dec 31 2010 1:44PM)
[29]Bài báo: Nghiên cứu sự phân tán, chuyển hóa các chất hữu cơ trong dòng chảy vùng cửa sông. Tác giả: Trần Văn Quang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Các trường Đại học Kỹ Thuật. Số: 42+43. Trang: 158-160. Năm 2003. (Dec 31 2010 1:44PM)
[30]Tham luận: Một phương pháp nghiên cứu sự phân bố độ mặn trên Sông Hương. Tác giả: Nguyễn Thế Hùng, Trần văn Quang
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Hội nghị cơ học thủy khí và phòng chống thiên tai
marriage affairs open i want an affair
. Trang: 167-171. Năm 1999.
(Apr 4 2015 10:04PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Environmental information and propensity to help developing countries: an experimental survey of citizens in kitakyushu. Authors: Takaaki kato, Eri Himeshima, Hoang Hai, Tran Van Quang, Hidenori Nakamura. Sustain. Environ. Res.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. No: 24(3). Pages: 161-171. Year 2014.
(Apr 4 2015 10:33PM)
[2]Presentations: Increasing flood and environmental degradation risks in Da Nang, Viet Nam. Authors: Tran Van Quang. International Symposium - Impact of increasing flood risk on food and Health security in Southeast Asia. Pages: 61-70. Year 2012. (Apr 5 2015 9:49PM)
[3]Article: Food residue recycling by swine breeders in a developing economy: A case study in DaNang, VietNam. Authors: Takaaki Kato, Pham Thi Xuan Dung, Hoang Hai, Yonghai Xue, Tran Van Quang
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Journal homepage:www.elsevier.com/locate/wasman
marriage affairs open i want an affair
. No: 32(2012). Pages: 2431-2438. Year 2012.
(Apr 4 2015 10:21PM)
[4]Presentations: Pollution of groundwater source in Danang city: Current status and suggested methods for improvement. Authors: Tran Van Quang, Phan Thi Kim Thuy, Hoang Ngoc An, Nguyen Duong Quang Chanh
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Proceeding of Community forum 2012 Impact of Icreasing flood risk on food & Heath security in Southeast Asia Sept. Development Academy of the Philippine, Tagatay city, Philipphine. Pages: 227-236. Year 2012. (Apr 5 2015 9:59PM)
[5]Article: Restoration water quality of urban lake by Eco-Technology solution.
.
Authors: Trần Văn Quang- Miki Yoshizumi
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. No: 4(45). Pages: 113-121. Year 2011.
(Oct 24 2011 9:01AM)
[6]Presentations: Urine use in agriculture in Danang city. Authors: Riota Adachi, Hidenori Harada, Shigeo Fujii, Hoang Hai, Tran Van Quang. GSGES Asia Platform Annual Report 2010 Kyoto Uninversity , Japan. Pages: 120-123. Year 2010. (Apr 5 2015 10:24PM)
[7]Article: Developing network in communities though evironmental education: A case study in Danang City, Vietnam. Authors: Noriko Nakamura, Hoang Hai, Tran Van Quang, Kei Mizuno, MiKi Yoshizumi, Izuru Saizen, Shintaro Kobayashi
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. GSGES Asia Platform Annual Report 2010 Kyoto Uninversity , Japan
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. No: 1(2010). Pages: 188-191. Year 2010.
(Apr 5 2015 10:28PM)
[8]Article: Application of Eco-Technology combined with community activities in the reduction of water pollution. Experimental project at Damrong lake, Thuan phuoc ward, Danang City, Vietnam. Authors: Tran Van Quang - Miki Yoshizumi - Hoang Hai.. GSGES Asia Platform 2008
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. No: 1. Pages: 44-49. Year 2010.
(Oct 24 2011 11:23AM)
[9]Presentations: Urban risk and Danang environment City. Authors: Tran Van Quang
marriage affairs open i want an affair
. Proceeding of The fourth international Conference ACT AHEAD Disaster risk reduction, Investment for a safer future 23-25, Feb.2009. New Delhi, India
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Pages: 26-27. Year 2009.
(Apr 5 2015 10:38PM)
[10]Presentations: Application of Eco-technology combined with community activities in the reduction of water pollution. experimental project at Damrong lake, Thuanphuoc ward, Danang city. Authors: Tran Van Quang, Hoang Hai, MiKi Yoshizumi
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. GSGES Asia Platform: Education and reseach cooperation and disaster management for human security in Asia. Annual report GSGES Kyoto Uninversity , Japan
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Pages: 44-49. Year 2008.
(Apr 5 2015 10:21PM)
[11]Article: Application of Eco-Technology in reducing water pollution. Experimental project at Damrong lake, Thuan phuoc ward, Danang City, Vietnam. Authors: Tran Van Quang.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. GSGES Asia Platform
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. No: 1. Pages: 94-98. Year 2007.
(Oct 24 2011 11:16AM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Dương Quang Chánh
Đề tài: Áp dụng mô hình MIKE trong mô phỏng chất lượng nước vùng hạ lưu Vu Gia – Hàn, thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[2]Nguyễn Đình Chương
Đề tài: Ứng dụng mô hình đất ướt kiểm soát chất lượng nước hồ Bàu Tràm tp Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2014

[3]Hồ Hồng Quyên
Đề tài: Đánh giá hiện trạng thông gió tự nhiên và nghiên cứu đề xuất các giải pháp cải thiện điều kiện vi khí hậu, tiết kiệm năng lượng cho nhà ống tại Thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[4]Xaixomphong Sonechay
Đề tài: Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn tại thành phố Khayson Phomvihane giai đoạn 2015-2020

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[5]Huỳnh Thị yên
Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nước thải khu công nghiệp Bắc Chu Lai, tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[6]Nguyễn Hoàng Dung
Đề tài: Nghiên cứu đánh giá hiện trạng quản lý nước thải công nghiệp tại thành phố Đà nẵng và đề xuất giải pháp kiểm soát

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[7]Phạm Văn Thọ
Đề tài: Nghiên cứu thực nghiệm tách dầu mỡ và chất rắn lơ lửng trong nước thải chế biến thủy sản KCN dịch vụ thủy sản Thọ Quang bằng phương pháp tuyển nổi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2014

[8]Kiều Thị Kính
Đề tài: Khảo sát đánh giá hiện trạng và đề xuất mô hình quản lý chất lượng nguồn nước tại khu vực âu thuyền Thọ Quang, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[9]Trịnh Thị Bích Hà
Đề tài: Nghiên cứu, đề xuất phương án tăng pH trong nước thải chế biến cao su bằng đá vôi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[10]Nguyễn Duy
Đề tài: Nghiên cứu áp dụng hệ thống Hydrid sử dụng màng lọc MBR xử lý nước thải sinh hoạt tại Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[11]Văn Ngọc Phú
Đề tài: Xử lý Amoni trong nước thải sau hầm biogas nghành chăn nuôi gia súc bằng rong mái chèo

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[12]Trần Xuân Vũ
Đề tài: Quản lý môi trường lưu vực sông Cu Đê – TP Đà Nẵng bằng mô hình chất lượng nước

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[13]Nguyễn Văn Lợi
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Hybrid (Lọc sinh học–Aerotank) trong xử lý nước thải thuỷ sản tại Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[14]Phan Thị Kim Thủy
Đề tài: Nghiên cứu đánh giá hiện trạng, đề xuất các biện pháp bảo vệ chất lượng nguồn nước hồ Công viên 29-3, Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[15]Huỳnh Minh Hiền
Đề tài: Nghiên cứu khả năng thu hồi nguồn năng lượng khí sinh học từ quá trình xử lý nước thải chế biến mủ cao su thiên nhiên

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[16]Phạm Đình Long
Đề tài: Tiềm năng thu hồi, sử dụng khí sinh học theo cơ chế phát triển sạch (CDM) – nghiên cứu áp dụng cho các nhà máy chế biến tinh bột sắn khu vực miền trung.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[17]Trần Văn Tuân
Đề tài: Hiện trạng quản lý nước thải tại các nhà máy tuyển luyện vàng – Nghiên cứu, đề xuất cho nhà máy ĐakSa, tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[18]Hoàng Hải Thọ
Đề tài: Nghiên cứu xử lý nước thải quy mô cụm dân cư bằng mô hình đất ngập nước nhân tạo lai hợp (Hybrid constructed wetland).

 Thạc sĩ

 Viện Tài Nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

 2009

 2010

[19]Trần Mạnh Cường
Đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng Ozon xử lý các chất ô nhiễm hữu cơ trong nước thải.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2007

[20]Nguyễn Kim Hà
Đề tài: Nghiên cứu xác định hàm lượng các chất hữu cơ trong nước thải công nghiệp tại công ty Dệt May 29/3 thành phố Đà Nẵng để từ đó xây dựng quy trình đánh giá và kiểm soát ô nhiễm.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2007

  
 Khen thưởng
[1] Bằng khen.. Số: 6428/QĐ/BGD&ĐT-VP. Năm: 2002.
[2] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2003 -2004. Số: 1757/QĐ-TĐKT. Năm: 2004.
[3] Chiến sĩ Thi đua cấp Cơ sở 2008-2009. Năm: 2009.
[4] Chiến sĩ Thi đua cấp Cơ sở 2009-2010.. Năm: 2010.
[5] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2010-2011. Số: 6065/QĐ-TĐKT. Năm: 2011.
[6] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2011-2012. Số: 5122/QĐ-TĐKT. Năm: 2012.
[7] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2013-2014. Số: 4754/ QĐ-TĐKT. Năm: 2014.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Đánh giá tác động môi trường
Ngành: Khoa học môi trường
 2004 Sinh viên đại học
marriage affairs all wife cheat i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[2]Xử lý nước thải
Ngành: Khoa học môi trường
 2003 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn