TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
73,590,994
 
DANH SÁCH THẠC SĨ
 
SttTên tác giảĐơn vị Năm
 271 ThS. Võ Ngọc Đạt Khoa Khoa học máy tính - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  2007
 272 ThS. Lê Đình Đức Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm 2007
 273 ThS. Đỗ Minh Đức Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 2007
 274 ThS. Huỳnh Thị Kim Hà Văn phòng Công Đoàn ĐHĐN - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 2007
 275 ThS. Ngô Thị Lưu Hải Khoa Tiếng Trung - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2007
 276 ThS. Nguyễn Nam Hải Khoa Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm 2007
 277 ThS. Tôn Nữ Duy Hoàng Phòng Khảo thí và ĐBCL - Trường Đại học Sư phạm 2007
 278 Trần Nguyễn Ngọc Hương Khoa Tiếng Trung - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2007
 279 ThS. Lê Khánh Hương Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 2007
 280 ThS. Vũ Thị Thanh Huyền Khoa Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm 2007
 281 ThS. Huỳnh Văn Kỳ Ban Cơ sở vật chất - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 2007
 282 ThS. Bùi Thị Hương Lan Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh - Trường Đại học Bách Khoa 2007
 283 ThS. Hồ Thị Yến Lan Khoa Anh Cao Đẳng Sư phạm - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2007
 284 ThS. Võ Hải Lăng Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 2007
 285 ThS. Hồ Thị Kim Loan Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm 2007
 286 ThS. Nguyễn Văn Long Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế 2007
 287 ThS. Trần Thị Nga Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 2007
 288 ThS. Trần Thị Thuý Ngọc Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế 2007
 289 ThS. Lê Thị Nguyệt Khoa Sư phạm và Dự bị đại học - Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum 2007
 290 ThS. Nguyễn Trần Uyên Nhi Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2007
 291 ThS. Nguyễn Nhật Quang Khoa Vật lý - Trường Đại học Sư phạm 2007
 292 ThS. Trần Đình Sơn Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa 2007
 293 ThS. Lê Thị Thu Sương Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2007
 294 ThS. Nguyễn Văn Tấn Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 2007
 295 ThS. Lê Thị Tấn Khoa Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm 2007
 296 ThS. Nguyễn Thị Diệu Thanh Khoa Anh Cao Đẳng Sư phạm - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2007
 297 ThS. Nguyễn Lê Châu Thành Khoa Cơ khí - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2007
 298 ThS. Võ Thị Ngọc Thảo Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2007
 299 ThS. Đoàn Chí Thiện Phòng Tổ chức - Hành chính - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2007
 300 ThS. Phan Thảo Thơ Khoa Hóa học - Trường Đại học Sư phạm 2007
 Tìm thấy: 972 cá nhân / 33 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn