Đặng Công Thuật
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 66,826,550

 
Mục này được 44259 lượt người xem
Họ và tên:  Đặng Công Thuật
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  18/11/1981
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp; Tại: Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Cơ học Xây dựng; Tại: French Institute for Advanced Mechanics - IFMA (Clermont Ferrand)
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; c