Hoàng Thị Mỹ Lệ
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 25747 lượt người xem
Họ và tên:  Hoàng Thị Mỹ Lệ
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  28/06/1969
Nơi sinh: Tp Đà Nẵng
Quê quán Hạ Lang, Quảng Điền, Thừa Thiên
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ Thông tin; Tại: N/A
Đơn vị công tác: Khoa Điện - Điện tử; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2018; Chuyên ngành: Khoa học máy tính; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Ngôn ngữ lập trình, Cơ sở dữ liệu
Lĩnh vực NC: Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (tiếng dân tộc thiểu số)
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: 160/21 Trần Cao Vân - Đà Nẵng
Điện thoại: 05113743116; Mobile: 0935280669
Email: htmle@ute.udn.vn; hoangthimyle.html@gmail.com
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Giải pháp xây dựng kho ngữ liệu đa ngữ tiếng Việt, ứng dụng xử lý tiếng Êđê. Chủ nhiệm: Hoàng Thị Mỹ Lệ. Mã số: Đ2014-06-16. Năm: 2014. (Feb 26 2015 4:38PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Ứng dụng Flash xây dựng sơ đồ tìm đường đi. Chủ nhiệm: Hoàng Thị Mỹ Lệ. Mã số: 12345. Năm: 2009. (Jan 15 2014 3:52PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng chương trình mô phỏng các thuật toán Sắp xếp và Tìm kiếm trong môn học Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật. Chủ nhiệm: Hoàng Thị Mỹ Lệ. Thành viên: . Mã số: 12345. Năm: 2008. (Jan 15 2014 3:42PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng chương trình quản lý công việc mượn trả sách tại thư viện trường Cao đẳng Công nghệ. Chủ nhiệm: Hoàng Thị Mỹ Lệ. Thành viên: . Mã số: 12345. Năm: 2007. (Jan 15 2014 3:27PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng chương trình làm đề thi trắc nghiệm và đáp án đề thi. Chủ nhiệm: Hoàng Thị Mỹ Lệ. Mã số: 12345. Năm: 2006. (Jan 15 2014 3:26PM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng giáo trình điện tử môn học Tin học văn phòng. Chủ nhiệm: Hoàng Thị Mỹ Lệ. Mã số: 12345. Năm: 2005. (Jan 15 2014 3:25PM)
[7] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu phần mềm MATHS ứng dụng trong công việc soạn thảo văn bản. Chủ nhiệm: Hoàng Thị Mỹ Lệ. Mã số: 12345. Năm: 2004. (Jan 15 2014 3:25PM)
[8] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng chương trình mô phỏng sự hoạt động của các lệnh lặp và chương trình con trong ngôn ngữ lập trình Pascal. Chủ nhiệm: Hoàng Thị Mỹ Lệ. Thành viên: . Mã số: 12345. Năm: 2003. (Jan 15 2014 3:24PM)
[9] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu phần mềm PRO.ENGINEER để vẽ chi tiết máy. Chủ nhiệm: Hoàng Thị Mỹ Lệ. Mã số: 12345. Năm: 2002. (Jan 15 2014 3:23PM)
[10] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu phần mềm PRO.ENGINEER để vẽ chi tiết máy. Chủ nhiệm: Hoàng Thị Mỹ Lệ. Thành viên: . Mã số: 12345. Năm: 2001. (Jan 15 2014 3:22PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Giải pháp sắp xếp mục từ trong kho dữ liệu từ vựng song ngữ Việt-Ê Đê. Tác giả: Hoàng Thị Mỹ Lệ, Phan Huy Khánh. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc gia về Công nghệ Thông tin & Ứng dụng trong các lĩnh vực lần thứ 7 (CITA2018). Số: 7. Trang: 146-153. Năm 2018. (Jun 10 2019 10:20PM)
[2]Bài báo: Phát hiện rối loạn dáng đi hỗ trợ giám sát chăm sóc sức khỏe trên nền video. Tác giả: Hoàng Lê Uyên Thục, Ngô Thị Kim Xuyến, Nguyễn Thi Thu Thảo, Lê Thị Mỹ Hạnh, Hoàng Thị Mỹ Lệ. Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ XI, Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ Thông tin (FAIR), Hà Nội. Số: XI. Trang: 437-445. Năm 2018. (Jun 10 2019 10:30PM)
[3]Bài báo: Xây dựng kho ngữ vựng song ngữ Việt-Ê Đê dựa trên mô hình tương tác Việt-Ê Đê. Tác giả: Hoàng Thị Mỹ Lệ, Phan Huy Khánh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(114), quyển 2. Trang: 36-40. Năm 2017. (Oct 8 2017 9:38AM)
[4]Bài báo: Giải pháp kiểm tra chính tả văn bản tiếng Ê Đê dựa vào mô hình cấu tạo âm tiết và kho ngữ vựng tiếng Ê Đê. Tác giả: Hoàng Thị Mỹ Lệ,Phan Huy Khánh. Tạp chí Hội thảo khoa học quốc gia lần thứ VI, Công nghệ Thông tin và Ứng dụng trong các lĩnh vực (Conference on Information Technology and its Applications-CITA), Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 217-232. Năm 2017. (Apr 24 2018 9:02PM)
[5]Bài báo: Giải pháp chuyển đổi văn bản tiếng Ê Đê dùng phông chữ riêng sang Unicode. Tác giả: Hoàng Thị Mỹ Lệ, Phan Huy Khánh. Tạp chí Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ X, Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ Thông tin (FAIR). Số: 10. Trang: 205-211. Năm 2017. (Oct 22 2017 7:56PM)
[6]Bài báo: Giải pháp xây dựng kho ngữ vựng song ngữ Việt-Ê Đê dựa trên mô hình tương tác Việt-Ê Đê. Tác giả: Hoàng Thị Mỹ Lệ, Phan Huy Khánh . Kỷ yếu Hội thảo Công nghệ Thông tin & Ứng dụng trong các lĩnh vực lần thứ V (CITA’2016). Số: 5. Trang: 32-37. Năm 2016. (Dec 1 2016 2:19PM)
[7]Bài báo: Giải pháp xây dựng kho ngữ liệu đa ngữ Việt-ÊĐê gán nhãn theo ngữ cảnh. Tác giả: Hoàng Thị Mỹ Lệ ; Phan Huy Khánh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(74).2014-Quyển 2. Trang: 42. Năm 2014. (May 7 2014 4:52PM)
[8]Bài báo: Mã hoá tiếng ÊĐê sử dụng Unicode ứng dụng trong soạn thảo văn bản tiếng dân tộc. Tác giả: Phan Huy Khánh, Hoàng Thị Mỹ Lệ
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Hoi thao NCKH Khoa hoc CNTT&U7D CNTT tong các lĩnh vực, Trường CĐ CNTT, ĐH Đà Nẩng. Số: 1 [6/2012]. Trang: 179-184. Năm 2012. (Jan 15 2014 9:11PM)
[9]Bài báo: Mathis – Hệ thống hỗ trợ tạo chú thích và tìm kiếm tài liệu khoa học. Tác giả: Lê Thành Nhân, Võ Trung Hùng, Cao Xuân Tuấn, Hoàng Thị Mỹ Lệ
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 39. Trang: 195-200. Năm 2010. (Jan 15 2014 3:59PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Researching The Design Model Effect To The Characteristic Parameters Of The Power Ultrasonic Transducer By The COMSOL - MULTIPHYSICS Software . Authors: Nguyen Van Thinh, Hoang Thi My Le. International Journal of Advanced Research in Computer Engineering & Technology ISSN: 2278 – 1323. No: 6. Pages: 235-238. Year 2019. (Jun 14 2019 9:25PM)
[2]Article: Researching to Determine the Characteristic Parameters of the Power Ultrasonic Transducer by Finite Element Method and COMSOL-MULTIPHYSICS Program. Authors: Nguyen Van Thinh, Hoang Thi My Le. International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT), ISSN: 2278-0181. No: Vol. 8 Issue 06, June-2019. Pages: 158-161. Year 2019. (Jun 10 2019 10:14PM)
[3]Article: Building the application to support for Vietnamese-E De machine translation basing on the Vietnamese-Ede bilingual vocabulary database. Authors: Hoang Thi My Le. International Journal of Advanced Research in Computer Engineering & Technology, ISSN: 2278 – 1323. No: Volume 8 issue 5. Pages: 199-202. Year 2019. (Jun 10 2019 10:37PM)
[4]Article: Building A Vietnamese-Ede Machine Translation System For The Weather Bulletins. Authors: Hoang Thi My Le, Hoang Le Uyen Thuc. International Journal of Advanced Research in Computer Engineering & Technology. No: 6. Pages: 539-543. Year 2018. (Aug 31 2018 3:12PM)
[5]Article: Deploying environment for processing Ede ethnic minority language in Vietnam. Authors: Hoàng Thị Mỹ Lệ, Phan Huy Khánh. IEEE International Conference on System Science and Engineering. No: BMS Part Number: CFP1746J-CDR ISBN: 978-1-5386-3421-9. Pages: 274-277. Year 2017. (Jul 24 2017 3:57PM)
[6]Article: Developing the Ede language processing applications based on the Vietnamese-Ede vocabulary database. Authors: Hoàng Thị Mỹ Lệ. International Journal of Advanced Research in Computer Engineering & Technology. No: 6. Pages: http://ijarcet.org/?page_id=5070. Year 2017. (Jul 9 2017 5:42PM)
[7]Article: Conversion system raw data into structured data in building the Vietnamese-Ede bilingual vocabulary corpus. Authors: Hoàng Thị Mỹ Lệ. International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT). No: Vol. 5 Issue 06, June-2016. Pages: 158-162. Year 2016. (Jul 17 2016 7:05PM)
[8]Article: Basing on the Ede syllable models to check Ede syllable misspelling, applying to improve the quality of Ede vocabulary corpus. Authors: Hoàng Thị Mỹ Lệ; Phan Huy Khánh. Proceedings of the 2016 international conference on Advanced Technologies for Communications. No: ATC'2016. Pages: 158-162. Year 2016. (Oct 21 2016 10:30AM)
[9]Article: Building a Vietnamese-Ede Machine Translation Based on the Bilingual Corpus. Authors: Hoàng Thị Mỹ Lệ; Phan Huy Khánh
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. International Journal of Engineering Research & Technology. No: 4. Pages: 196-200. Year 2015. (Feb 26 2015 4:33PM)
[10]Article: A Domain indicating method for Ede terminology in building a Vietnamese-Ede bilingual corpus. Authors: Hoàng Thị Mỹ Lệ; Phan Huy Khánh
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. The Proceedings The third Asian Conference on Information Systems - ACIS 2014. No: The Proceedings. Pages: 434-439. Year 2014. (Feb 26 2015 4:27PM)
[11]Article: Using Unicode in Encoding the Vietnamese Ethnic Minority Languages, Applying for the EDe Language. Authors: Hoàng Thị Mỹ Lệ, Vilavong Souksan, Phan Huy Khánh. Knowledge and Systems Engineering. Proceeding of The Fouth International Conference on Knowledge and System Engineering, Springer, KSE 2013, HaNoi, Oct2013
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: Volume 244. Pages: 137-148. Year 2013.
(Jan 15 2014 4:30PM)
[12]Article: Building a Machine Translation System in a Restrict Context from Vietnamese into Ka-Tu Language. Authors: Hoang Thi My Le, Phan Thi Bong, Phan Huy Khanh
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Proceeding of The Fouth International Conference on Knowledge and System Engineering (KSE 2012), Danang, August 17-19, 2012, http://www.dut.edu.vn/kse2012
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. No: KSE 2012. Pages: 167-172. Year 2012.
(Jan 15 2014 4:27PM)
  
 Sách và giáo trình
(Nov 1 2019 5:24PM)
[1]GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH CƠ BẢN VỚI C Chủ biên: Hoàng Thị Mỹ Lệ; Lê Thị Mỹ Hạnh. Đồng tác giả: Nguyễn Văn Thịnh; Lê Vũ. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 2019.
  
 Khen thưởng
[1] Giáo viên dạy giỏi năm học 1998-1999. Năm: 1999.
[2] Giảng viên giỏi cấp ĐHĐN 2001-2002. Năm: 2002.
[3] Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2001-2002. Năm: 2002.
[4] Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2002-2003. Năm: 2003.
[5] Giảng viên giỏi cấp ĐHĐN 2002-2003. Năm: 2003.
[6] Giảng viên giỏi cấp ĐHĐN 2003-2004. Năm: 2004.
[7] Giảng viên giỏi cấp ĐHĐN 2004-2005. Năm: 2005.
[8] Công đoàn trường Giỏi việc trường-Đảm việc nhà 2001-2005. Năm: 2005.
[9] Đã có thành tich xuất sắc trong năm học 2005-2006. Năm: 2006.
[10] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2014-2015. Năm: 2015.
[11] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2015-2016. Năm: 2016.
[12] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm học 2016-2017. Năm: 2017.
[13] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2016-2017. Năm: 2017.
[14] Giải thưởng "Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu" năm học 2018-2019. Năm: 2018.
[15] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2017-2018. Năm: 2018.
[16] Bằng khen cấp Bộ Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm học 2016-2017 đến năm học 2017-2018. Năm: 2018.
[17] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2018-2019. Năm: 2019.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn