Phạm Thị Thanh Thảo
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 53,171,101

 
Mục này được 9349 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Thị Thanh Thảo
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  23/04/1988
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cử nhân tiếng Nhật; Tại: Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN
Đơn vị công tác: Khoa Nhật - Hàn Thái; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2019; Chuyên ngành: Ngôn ngữ học; Tại: Trường Đại học Ngoại ngữ Tokyo
Dạy CN: Tiếng Nhật
Lĩnh vực NC: Contractive Linguistics, Second Language Acquisition (SLA)
Ngoại ngữ: Tiếng Nhật
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Khảo sát cách sử dụng động từ “aru” và “iru” của sinh viên năm tư chuyên ngành tiếng Nhật, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Phạm Thị Thanh Thảo. Mã số: T2013-05-21. Năm: 2013. (Oct 4 2019 3:08PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Khảo sát cách nắm bắt và vận dụng các thể của động từ gốc Hán trong tiếng Nhật của sinh viên chuyên ngành tiếng Nhật, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Phạm Thị Thanh Thảo*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 8(93).2015. Trang: 81. Năm 2015. (Oct 1 2015 2:58PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Teaching Japanese Compound Verbs to Vietnamese Learners. Authors: PHAM Thi Thanh Thao. Japanese Language Education Methods (日本語教育方法研究会誌). No: Vol 26 No.1. Pages: 44-45. Year 2019. (Oct 4 2019 2:13PM)
[2]Presentations: Acquisition of Japanese Aspectual Compound Verbs by Vietnamese Native Speakers. Authors: PHAM Thi Thanh Thao. Tokyo University of Foreign Studies. Year 2019. (Oct 4 2019 2:52PM)
[3]Presentations: Japanese Compound Verbs as seen from Vietnamese - Focusing on the aspectual meaning of “completion”-. Authors: Thithanhthao PHAM. International Center for Japanese Studies, Tokyo University of Foreign Studies. Pages: 191. Year 2019. (Oct 20 2019 1:13PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn