Trương Hữu Trì
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,564,766

 
Mục này được 31766 lượt người xem
Họ và tên:  Trương Hữu Trì
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  00/00/1973
Nơi sinh: Đồng Nai
Quê quán Quảng Trị
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công Nghệ Lọc Hóa dầu; Tại: Đại học Bách khoa Hà Nội
Đơn vị công tác: Phòng Thanh tra; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2011; Chuyên ngành: Công nghệ Hóa học; Tại: Đại học Strasbourg – CH Pháp
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2017
Dạy CN: Hoá học Dầu Mỏ và Khí; Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm; Truyền Nhiệt trong Công Nghệ Hóa Học; Vật liệu nano Nhiên liệu và năng lượng tái tạo Công Nghệ Lọc Dầu - 2
Lĩnh vực NC: Năng lượng và năng lượng tái tạo Hấp phụ xử lý dầu thải Xúc tác ứng dụng trong lọc dầu
Tổng hợp và ứng dụng vật liệu carbon nano trong xúc tác lọc hóa dầu và hấp phụ
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp, Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 54 Nguyễn Lương Bằng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Điện thoại: 3842743; Mobile: 
Email: thtri@dut.udn.vn;
 Quá trình giảng dạy và công tác
 


Từ 1997 đến nay: Giảng dạy tại khoa Hóa, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.

Từ 07/2000 đến 07/2001: Học Master tại Ecole Nationale Supérieure du Pétrole et des Moteurs (ENSPM) - Institut Français du Pétrole (IFP) - Cộng Hòa Pháp.

Từ 02/2008 đến 03/2011: Nghiên cứu sinh tại Laboratoire des Matériaux, Surfaces et Procédés pour la
Catalyse (LMSPC) - Đại Học
Strasbourg (UdS)- Cộng Hòa Pháp.

Từ 04/2011 đến 05/2012: Nghiên cứu sau tiến sỹ tại Laboratoire des Matériaux, Surfaces et Procédés pour la
Catalyse (LMSPC) - Đại Học
Strasbourg (UdS) - Cộng Hòa Pháp.

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Tổng hợp vật liệu carbon nano sợi trên bề mặt xốp carbon và định hướng ứng dụng trong xử lý nước nhiễm dầu. Chủ nhiệm: PGS.TS. Trương Hữu Trì. Thành viên: PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm, TS. Nguyễn Thanh Binh. Mã số: T2022-02-13. Năm: 2022. (Jul 28 2022 4:49PM)
[2] Đề tài cấp Nhà nước: Xúc tác không kim loại trên cơ sở vật liệu carbon có cấu trúc nano (CNTs, CNFs) định hình trên phớt carbon và ứng dụng cho phản ứng oxy hóa chọn lọc H2S thành S đơn chất. Chủ nhiệm: Trương Hữu Trì. Thành viên: Nguyễn Đình Lâm, Dương Thế Hy, Dương Viết Cương, Phạm Hữu Cường. Mã số: 104.05-2017.336. Năm: 2021. (Sep 10 2018 4:02PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Sử dụng phương pháp cơ học trong chế tạo vật liệu graphene đa lớp (FLG: Few Layer Graphene). Chủ nhiệm: Trương Hữu Trì. Mã số: T2016-02-26. Năm: 2016. (Dec 27 2016 2:33PM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP CARBON NANO ỐNG BIẾN TÍNH BẰNG NITƠ (N-CNTs). Chủ nhiệm: Trương Hữu Trì. Thành viên: Nguyễn Đình Lâm. Mã số: Đ2013-02-72. Năm: 2013. (Jan 9 2014 10:18PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của niken đến khả năng ổn định oxy hóa của carbon felt. Tác giả: Lê Đức Ngưu, Trương Hữu Trì. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: Vol. 21, No. 3, 2023. Trang: 11-15. Năm 2023. (May 17 2023 9:18AM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu C-CNTs và khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ đến đặc tính sản phẩm. Tác giả: Lê Đức Ngưu, Nguyễn Đình Lâm, Trương Hữu Trì. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: Vol. 20, No. 3, 2022. Trang: 18-22. Năm 2022. (May 8 2022 2:07PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu tổng hợp nano compozit C-CNFs và khảo sát ảnh hưởng của nồng độ xúc tác đến đặc tính sản phẩm. Tác giả: Lê Đức Ngưu, Nguyễn Đình Lâm, Trương Hữu Trì. Tạp chí Hóa học Ứng dụng. Số: Vol. 1B (60B)/5-2022. Trang: 45-50. Năm 2022. (May 8 2022 2:40PM)
[4]Bài báo: Sử dụng amoni hydroxit trong tổng hợp cacbon nano ống biến tinh bằng nitơ. Tác giả: Trương Hữu Trì. Tạp chí KHCN Việt Nam. Số: 62 (8) 8 2020. Trang: 55-59. Năm 2020. (Jun 13 2020 5:16AM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến hiệu suất và đặc tính của nano compozit C-CNFs. Tác giả: Trương Hữu Trì. Tạp chí KHCN ĐHĐN. Số: Vol. 18, No.6 (2020). Trang: 57-61. Năm 2020. (Jun 13 2020 5:19AM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình chức hóa bề mặt carbon xốp lên hiệu suất và đặc tính của sản phẩm trong quá trình tổng hợp nano composite C-CNF. Tác giả: Dương Thế Hy, Lê Đức Ngưu, Phạm Hữu Linh, Nguyễn Đình Lâm và Trương Hữu Trì*. Tạp chí Hóa Học. Số: Tập 57, Số 6E1,2. Trang: 151-157. Năm 2019. (Dec 25 2019 9:28PM)
[7]Bài báo: TỔNG HỢP CARBON NANO SỢI TRÊN BỀ MẶT CARBON XỐP TỪ LPG. Tác giả: Trương Hữu Trì, Nguyễn Đình Lâm, Trần Nguyên Ngọc, Bùi Thị Hương Lan, Lê Đức Ngưu, Dương Thế Hy. Tạp chí KHCN ĐHĐN. Số: Vol.17, No 5, 2019. Trang: 63-6. Năm 2019. (Jun 13 2019 4:15PM)
[8]Bài báo: Sử dụng phương pháp bóc tách cơ học trong sản xuất vật liệu graphene đa lớp (FLG). Tác giả: Trương Hữu Trì. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: 1 (110). Trang: 101-105. Năm 2017. (Mar 18 2017 1:54PM)
[9]Bài báo: TỔNG HỢP CARBON NANO SỢI TRÊN CÁC CHẤT MANG CÓ CẤU TRÚC. Tác giả: Trương Hữu Trì, Nguyễn Đình Lâm. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: 3 (112). Trang: 149-152. Năm 2017. (May 6 2017 3:42PM)
[10]Bài báo: Sử dụng graphene đa lớp làm chất mang xúc tác trong phản ứng hydro hóa cinnamaldehyde nhằm thu được hydrocinnamaldehyde với độ chọn lọc cao. Tác giả: Trương Hữu Trì. Tạp chí khoa học và công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật. Số: 116. Trang: 76-81. Năm 2017. (Jul 18 2017 2:27PM)
[11]Bài báo: Nghiên cứu sử dụng ống than nano biến tính bằng nitơ làm chất mang cho xúc tác trong phản ứng hydro hóa chọn lọc cinnamaldehyde. Tác giả: Trương Hữu Trì* Nguyễn Đình Lâm. Tạp chí Phát triển khoa học và Công nghệ - ĐHQG TPHCM. Số: 20 (K1-2017). Trang: 20-29. Năm 2017. (Jul 18 2017 2:31PM)
[12]Bài báo: Tổng hợp carbon nano ống hiệu suất cao với sự có mặt hơi nước bằng phương pháp kết tụ hóa học trong pha hơi. Tác giả: Trương Hữu Trì, Bùi Thị Lập, Nguyễn Đình Lâm. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM. Số: 20 (9). Trang: 54-58. Năm 2017. (Jul 18 2017 2:35PM)
[13]Bài báo: Tổng hợp graphene đa lớp trên lá đồng bằng phương pháp kết tụ hóa học trong pha hơi. Tác giả: Trương Hữu Trì*, Lê Gia Trung, Phan Thanh Sơn, Nguyễn Đình Lâm*. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: 7 (116). Trang: 84-87. Năm 2017. (Aug 4 2017 1:32PM)
[14]Bài báo: Nghiên cứu thiết kế hệ thống đo trực tiếp hệ số dẫn nhiệt cho vật liệu rắn. Tác giả: Trương Hữu Trì, Phạm Hữu Cường. Tạp chí khoa học và công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật. Số: 115. Trang: 98-102. Năm 2016. (Mar 23 2017 1:28PM)
[15]Bài báo: Tổng hợp cacbon nano ống bằng phương pháp kết tụ hóa học trong pha hơi sử dụng ethane làm nguồn cacbon. Tác giả: Trương Hữu Trì. Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Đà nẵng. Số: 7 (80). Trang: 63-66. Năm 2014. (Apr 14 2014 10:41AM)
[16]Bài báo: Nghiên cứu đo và tính toán hệ số dẫn nhiệt của vật liệu silicon carbide dạng beta được tạo hình ở dạng cấu trúc tổ ong. Tác giả: Trương Hữu Trì, Daniel Schweich
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí khoa Khoa hoc Công nghệ các trường đại học kỹ thuật
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 98. Trang: 86-92. Năm 2014.
(Apr 14 2014 10:54AM)
[17]Bài báo: Ảnh hưởng của các điều kiện tổng hợp lên tính chất của cacbon nano ống biến tính bằng nitơ. Tác giả: Trương Hữu Trì, Nguyễn Đình Lâm
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Tạp chí Hóa học
marriage affairs all wife cheat i want an affair
. Số: 51 (6ABC). Trang: 410-416. Năm 2013.
(Nov 14 2013 8:08PM)
[18]Bài báo: Tổng hợp cacbon nano ống biến tính bằng nitơ sử dụng phương pháp kết tụ hóa học trong pha hơi . Tác giả: Trương Hữu Trì, Nguyễn Đình Lâm
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 8 (69). Trang: 106-111. Năm 2013.
(Nov 8 2013 11:34AM)
[19]Bài báo: Sử Dụng Silicon Carbide Dạng Beta Làm Chất Mang Trong Tổng Hợp Fischer-Tropsch. Tác giả: Trương Hữu Trì, Phạm Hữu Cường. Tạp Chí Dầu Khí. Số: 7/2012. Trang: 34-39. Năm 2012. (Aug 1 2012 4:58AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Improving catalytic performance with inductive heating: selective oxidation of H2S on nitrogen-doped carbon catalyst as model reaction. Authors: Wei Wang, Cuong Duong-Viet, Lai Truong-Phuoc, Tri Truong-Huu, Hoang M. Nguyen, Dinh Lam Nguyen, Yuefeng Liu and Cuong Pham-Huu. New Journal of Chemistry. No: xxx. Pages: xxx. Year 2022. (Dec 16 2022 4:19PM)
[2]Article: Radiofrequency-driven selective oxidation of H2S on hierarchical metal-free catalyst containing defects. Authors: Tri Truong-Huu, Cuong Duong-Viet, Hy Duong-The, Jean-Mario Nhut, Thierry Romero, Lai Truong-Phuoc, Housseinou Ba, Lam Nguyen-Dinh, Cuong Pham-Huu. Applied Catalysis A, General. No: 620 (2021). Pages: 118171. Year 2021. (Apr 28 2021 9:28AM)
[3]Article: Tailoring Properties of Metal-Free Catalysts for the Highly Efficient Desulfurization of Sour Gases under Harsh Conditions. Authors: Cuong Duong-Viet, Jean-Mario Nhut, Tri Truong Huu, Giulia Tuci, Lam Nguyen-Dinh, Charlotte Pham, Giuliano Giambastiani, and Cuong Pham-Huu. Catalysts 2021. No: 11(2), 226. Pages: 1-15. Year 2021. (Feb 16 2021 10:43PM)
[4]Article: A Nitrogen-Doped Carbon Coated Silicon Carbide as a Robust and Highly Efficient Metal-Free Catalyst for Sour Gases Desulfurization in the Presence of Aromatics as Contaminants. Authors: Cuong Duong-Viet, Jean-Mario Nhut, Tri Truong-Huu, Giulia Tuci, Dinh Lam Nguyen, Yuefeng Liu, Charlotte Pham, Giuliano Giambastiani and Cuong Pham-Huu. Catalysis Science & Technology. No: doi.org/10.1039/D0CY00945H. Pages: xxx. Year 2020. (Jul 6 2020 4:30PM)
[5]Article: CO2 Methanation Under Dynamic Operational Mode Using Nickel Nanoparticles Decorated Carbon Felt (Ni/OCF) Combined with Inductive Heating. Authors: Wei Wang, Cuong Duong-Viet, Zhenxin Xu, Housseinou Ba, Giulia Tuci, Giuliano Giambastiani, Yuefeng Liu, Tri Truong-Huu, Jean-Mario Nhut, Cuong Pham-Huu. Catalysis Today. No: 357. Pages: 214-220. Year 2020. (Feb 24 2019 2:52PM)
[6]Presentations: Carbon-based metal-free catalyst for selective oxidation of H2S in the presence of aromatics. Authors: Cuong Duong-Viet, Wei Wang, Housseinou Ba, Jean-Mario Nhut, Lam Nguyen-Dinh, Tri Truong-Huu, Cuong Pham-Huu. CRS-5 (Agios Nikolaos, Crete, Greece). Pages: 148-149. Year 2019. (Sep 11 2019 4:18PM)
[7]Presentations: Gaseous nitric acid activated macroscopic graphite felts as hierarchical metal-free catalyst for selective oxidation of H2S. Authors: Zhenxin Xu, Cuong Duong-Viet, Housseinou Ba, Bing Li, Tri Truong-Huu, Lam Nguyen-Dinh, Cuong Pham-Huu. Sociedade Portuguesa de Química. Pages: 64. Year 2018. (Jun 17 2019 12:44PM)
[8]Article: Gaseous Nitric Acid Activated Graphite Felts as Hierarchical Metal-Free Catalyst for Selective Oxidation of H2S. Authors: Zhenxin Xu, Cuong Duong-Viet, Housseinou Ba, Bing Li, Tri Truong-Huu, Lam Nguyen-Dinh and Cuong Pham-Huu. Catalysts. No: 8, 145. Pages: 1-19. Year 2018. (May 21 2018 12:48PM)
[9]Article: Silicon carbide foam decorated with carbon nanofibers as catalytic stirrer in liquid-phase hydrogenation reactions. Authors: Lai Truong-Phuoc, Tri Truong-Huu, Lam Nguyen-Dinh, Walid Baaziz, Thierry Romero, David Edouard, Dominique Begin, Izabela Janowska, Cuong Pham-Huu.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Applied Catalysis A. No: Volume 469. Pages: Pages 81-88. Year 2014. (Nov 8 2013 9:19AM)
[10]Article: Macroscopic shaping of carbon nanotubes with high specific surface area and full accessibility . Authors: Yuefeng Liu, Lam D. Nguyen, Tri Truong-Huu, Yu Liu, Thierry Romero, Izabela Janowska, Dominique Begin, Cuong Pham-Huu. Materials Letters. No: 79. Pages: 128 - 131. Year 2012. (Apr 26 2012 3:51PM)
[11]Article: Few-Layer-Graphene supporting Palladium nanoparticles with a full accessible effective surface for liquid-phase hydrogenation reaction . Authors: Tri Truong Huu, Kambiz Chizai, Izabela Janowska, Simona Moldovan, Olidiu Ersen, Lam D. Nguyen, Marc Jacques Ledoux, Cuong Pham-Huu, Dominique Begin. . Catalysis Today. No: Volume 189. Pages: 294-299. Year 2012. (May 10 2012 4:02PM)
[12]Presentations: Macroscopic carbon nanotubes foam with high specific surface area and full accessibility. Authors: Y. Liu, L.D. Nguyen, H. Ba, T. Truong-Huu, F. Vigneron, I. Janowska, D. Begin, C. Pham-Huu. 'CARBOCAT-V', June 2012 Bressanone - Brixen Italy, 2012. Pages: xxx. Year 2012. (Apr 14 2014 12:51PM)
[13]Article: Residence time distribution, axial liquid dispersion and dynamic–static liquid mass transfer in trickle flow reactor containing β-SiC open-cell foams. Authors: Meryem Saber, Tri Truong Huu, Cuong Pham-Huu, David Edouard. Chemical Engineering Journal. No: Volumes 185–186. Pages: 294–299. Year 2012. (Feb 22 2012 4:52PM)
[14]Article: Radial dispersion in liquid upflow through solid SiC foam beds. Authors: Tri Truong Huu, Régis Philippe, Patrick Nguyen, David Edouard, Daniel Schweich. Industrial and Engineering Chemistry Rechearch. No: Volume 50, Issue 8. Pages: 4329-4334. Year 2011. (Feb 22 2012 4:35PM)
[15]Presentations: Self-supported carbon nanotube (CNT) and few-layer graphene (FLG) beads with high external surface. Authors: Yuefeng Liu, Tri Truong Huu, Lam D. Nguyen, Izabella Janowska,Cuong Pham-huu
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. ISHHC XV-Berlin 2011, September 2011 Berlin-Germany (Poster). Pages: xxx. Year 2011. (Apr 14 2014 10:18AM)
[16]Presentations: Radial Dispersion in Liquid Upflow Through Solid SiC Foam Beds. Authors: Tri Truong Huu, Régis Philippe, David Edouard, Daniel Schweich
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. 'Chisa 2010-ECCE 7', September 20010, Praha - Czech Republic (Poster)
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Pages: xxx. Year 2010.
(Apr 14 2014 10:08AM)
[17]Article: The effective thermal properties of solid foam beds: Experimental and estimated temperature profiles. Authors: David Edouard, Tri Truong Huu, Cuong Pham Huu, Francis Luck, Daniel Schweich
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. International Journal of Heat and Mass Transfer. No: Vol 53, Issues 19-20. Pages: 3807-3816. Year 2010. (Feb 22 2012 4:24PM)
[18]Article: Towards a more realistic modeling of solid foam: Use of the pentagonal dodecahedron geometry. Authors: Tri Truong Huu, Maxime Lacroix, Cuong Pham Huu, Daniel Schweich, David Edouard
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Chemical Engineering Science. No: Volume 64, Issue 24. Pages: 5131-5142. Year 2009. (Feb 22 2012 4:16PM)
[19]Presentations: Solid foams as packed pentagonal dodecahedrons. Authors: Tri Truong Huu, Cuong Pham Huu, David Edouard
marriage affairs open i want an affair
. 'Metfoam2009', September 2003, Bratislava - Czech Republic (Poster). Pages: xxx. Year 2009. (Apr 14 2014 8:56AM)
[20]Presentations: Two phase pressure drop and total liquid holdup measurement in solid SiC foam beds. Authors: David Edouard, Tri Truong Huu , Patrick Nguyen, Cuong Pham Huu. 'EURO foam 2008', July 2008, Noordwijk Nederland (Poster)
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Pages: xxx. Year 2008.
(Apr 14 2014 8:49AM)
  
 Sách và giáo trình
[1]Giáo Trình Hóa Học Dầu Mỏ và Khí Chủ biên: TS. Trương Hữu Trì. Nơi XB: Nhà Xuất Bản Đà Nãng. Năm 2016.(Nov 1 2016 10:03PM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Lê Đức Ngưu
Đề tài: Tổng hợp vật liệu carbon nano trên bề mặt carbon felt ứng dụng trong xử lý nước nhiễm dầu

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN

 2021

 2022

[2]Nguyễn Linh Vũ
Đề tài: Phân tích, đánh giá và lựa chọn công nghệ phù hợp cho hệ thống thu hồi hơi xăng dầu tại Trạm xuất sản phẩm Nhà máy lọc dầu Dung Quất

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN

 2021

 2022

[3]Nguyễn Ngọc Bắc
Đề tài: Nghiên cứu phối trộn dầu Kerosene nhiễm acid tại phân xưởng CNU vào dầu Diesel thương phẩm

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN

 2021

 2022

[4]Phạm Hữu Linh
Đề tài: Nghiên cứu khả năng hấp phụ dầu của carbon nano sợi được định hình trên đệm carbon

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà nẵng

 2019

 2019

[5]Trần Nguyên Ngọc
Đề tài:

Nghiên cứu tổng hợp carbon nano sợi trên chất mang có cấu trúc

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà nẵng

 2018

 2019

[6]Vương Ngọc Trai
Đề tài: Nghiên cứu sự hình thành NH4Cl tại các thiết bị ở phân xưởng CCR nhà máy lọc dầu dung quất: Tác hại và giải pháp khắc phục

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà nẵng

 2019

 2019

[7]Trương Thị Thu Hà
Đề tài: Nghiên cứu tối ưu hóa trị số octane và áp suất hơi bão hòa trong xăng khoáng nhằm pha trộn với ethanol tạo sản phẩm xăng sinh học

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà nẵng

 2019

 2019

[8]Bùi Thị Lập
Đề tài:

Nghiên cứu sử dụng nước thay thế H2 trong tổng hợp CNTs bằng phương pháp CVD

 Thạc sĩ

 Đại Học Đà Nẵng

 2014

 2014

[9]Nguyễn Thị Thanh Min
Đề tài: Tổng hợp Cacbon nano ống biến tính bằng nitơ (N-CNTs) trong điều kiện việt Nam

 Thạc sĩ

 Đại Học Đà Nẵng

 2014

 2014

  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Công Nghệ Lọc Dầu - 2
Ngành: Hoá học
 2018 Đại Học  Trường Đại hoc Bách khoa
[2]Cở Sở Thiết kế nhà máy và quản lý dự án Dầu Khí
Ngành: Hoá học
 2017 Đại học  Trường Đại học Bách Khoa
[3]Năng lượng và nhiên liệu tái tạo
Ngành: Hoá học
 2017 Cao học  Trường Đại học Bách khoa
[4]Động cơ và ô nhiễm môi trường
Ngành: Hoá học
 2015 Đại học  Trường Đại học Bách khoa
[5]Vật liệu nano
Ngành: Hoá học
 2014 Cao học  Trường Đại học Bách khoa - Đại hoc Đà nẵng
[6]Xúc tác công nghiệp
Ngành: Hoá học
 2003 Đại học  Trường Đại học Bách khoa
[7]Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm
Ngành: Hoá học
 2001 Đại Học
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
 Trường Đại Học Bách Khoa-Dại Học Đà Nẵng
[8]Hóa Học Dầu Mỏ và Khí
Ngành: Hoá học
 2000 Đại Học
marriage affairs open i want an affair
 Trường Đại Học Bách Khoa-Dại Học Đà Nẵng
[9]Truyền Nhiệt Trong Công Nghệ Hóa Học
Ngành: Hoá học
 1999 Đại Học
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường Đại Học Bách Khoa-Đại Học Đà Năng
[10]Dầu nhờn, Mỡ và phụ gia
Ngành: Hoá học
 1999 Đại học  Trường Đại học Bách khoa
  
 Thông tin khác
  
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn