Tô Thúy Nga
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 23950 lượt người xem
Họ và tên:  Tô Thúy Nga
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  04/10/1971
Nơi sinh: Tĩnh Gia
Quê quán Tĩnh Gia
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công trình thủy lợi; Tại: Trường Đại Học Thủy lợi _ Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Công trình thủy; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Phát triển Nguồn nước; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Thuỷ lực, trạm bơm và cấp thoát nước, thủy văn.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh C
Địa chỉ liên hệ: Khoa Xây dựng Thuỷ lợi - Thuỷ điện.
Điện thoại: 05113841296; Mobile: 0905586568
Email: tothuyngadn@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 1994-1995 Nghiên cứu viên tại Viện nghiên cứu Khoa học và Kinh tế thuỷ lợi.
1995-2000 Kỹ sư tư vấn, thiết kế tại công ty Tư Vấn Xây dựng Đà Nẵng.
2000- đến nay công tác và giảng dạy tại Khoa Xây dựng Thuỷ lợi - Thuỷ điện.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài Khác: Lập phương án phòng chống lũ, lụt vùng hạ du hồ chứa thủy điện Đak Mi 4a. Chủ nhiệm: Lê Hùng, Tô Thúy Nga. Mã số: 10_2017. Năm: 2018. (Dec 26 2017 6:01PM)
[2] Đề tài Khác: Mô phỏng ngập lụt Quy hoạch khu đô thị ven sông Vĩnh Điện - Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam. Chủ nhiệm: Lê Hùng, Tô Thúy Nga. Mã số: 75/2017/HĐTV. Năm: 2018. (Dec 26 2017 6:15PM)
[3] Đề tài cấp Thành phố: Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của các công trình cầu, đường giao thông đến tình hình ngập lụt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Tô Thúy Nga, Hoàng Thanh Hòa. Mã số: 12_2016. Năm: 2018. (Dec 26 2017 5:43PM)
[4] Đề tài Khác: Tính toán thủy lực thủy văn sông Cu Đê - Khu vực Ghềnh Nam Ô. Chủ nhiệm: Lê Hùng, Tô Thúy Nga. Mã số: CP5A/2017/HD-TTGDN. Năm: 2018. (Dec 26 2017 5:50PM)
[5] Đề tài cấp Thành phố: Nghiên cứu ảnh hưởng của việc vận hành các công trình thủy điện ở thượng nguồn đến việc cấp nước của nhà máy nước Cầu Đỏ trong điều kiện BĐKH, NBD và phát triển kinh tế xã hội của TP. Đà Nẵng - Đề xuất các giải pháp phù hợp. Chủ nhiệm: Lê Hùng. Thành viên: TS. Tô Thúy Nga, GS. Nguyễn Thế Hùng, NCS. Cao Đình Huy, TS. Nguyễn Dương Quang Chánh. Mã số: 11_2015. Năm: 2017. (Dec 26 2017 6:11PM)
[6] Đề tài Khác: Xây dựng bản đồ rủi ro thiên tai do sóng thần - TP. Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Lê Hùng, Tô Thúy Nga. Mã số: 09/2017/HĐ-XDBD. Năm: 2017. (Dec 26 2017 5:59PM)
[7] Đề tài Khác: Xây dựng bản đồ rủi ro thiên tai do hạn hán - TP. Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Lê Hùng, Tô Thúy Nga. Mã số: 09/2017/HĐ-XDBD. Năm: 2017. (Dec 26 2017 5:54PM)
[8] Đề tài Khác: Xây dựng bản đồ rủi ro thiên tai do Xâm nhập mặn - TP. Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Tô Thúy Nga, Lê Hùng. Mã số: 09/2017/HĐ-XDBD. Năm: 2017. (Dec 26 2017 5:56PM)
[9] Đề tài Khác: Xây dựng bản đồ rủi ro thiên tai do lũ lụt - TP. Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Tô Thúy Nga, Lê Hùng. Mã số: 09/2017/HĐ-XDBD. Năm: 2017. (Dec 26 2017 5:57PM)
[10] Đề tài Khác: Tính toán thủy lực hạn chế nước dềnh vùng lòng hồ thủy điện A Lưới. Chủ nhiệm: Lê Hùng, Tô Thúy Nga. Mã số: 61/2017/TV-AL. Năm: 2017. (Dec 26 2017 6:13PM)
[11] Đề tài Khác: Nghiên cứu ảnh hưởng dòng chảy, xâm nhập mặn khi xây dựng hệ thống công trình cống ngăn mặn Cầu Đỏ. Chủ nhiệm: Tô Thúy Nga, Lê Hùng. Mã số: 01-2016. Năm: 2016. (Dec 26 2017 6:35PM)
[12] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu dự báo dòng chảy đến hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn, phục vụ điều tiết nguồn nước hạ lưu. Chủ nhiệm: Chủ Nhiệm. Thành viên: Lê Hùng. Mã số: Đ2013-02-63. Năm: 2013. (Sep 23 2014 8:36PM)
[13] Đề tài cấp Thành phố: Xây dựng mô hình thủy văn – thủy lực cho quá trình phát triển quy hoạch đô thị tại thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Trần Văn Nam. Thành viên: Trần Văn Quang, Nguyễn Thế Hùng, Tô Thúy Nga, Lê Hùng .. Mã số: ------. Năm: 2013. (Sep 23 2014 9:43PM)
[14] Đề tài cấp cơ sở: Các Kỹ thuật giải hệ phương trình Saint - Venant, thuật toán giải trong phần mềm Mike và Hec-Rac và áp dụng cho bài toán truyền lũ trên sông. . Chủ nhiệm: Tô thuý Nga. Mã số: T2001-02-84. Năm: 2010. (Jan 25 2011 12:55PM)
[15] Đề tài cấp cơ sở: Áp dụng Mô hình toán học tính vận chuyển bùn cát hồ chứa nước thuỷ điện sông Bung 4. Chủ nhiệm: Tô Thuý Nga. Mã số: NCS10-01-01. Năm: 2010. (Jan 25 2011 12:59PM)
[16] Đề tài cấp ĐHĐN: Ứng dụng thuật toán di truyền và quy hoạch động xây dựng quy trình vận hành điều tiết hồ chứa với dòng chảy đến được mô phỏng theo phương pháp Monte Carlo. Chủ nhiệm: Lê Hùng. Thành viên: Tô Thúy Nga, Lê Văn Thảo. Mã số: SĐH09-02-02-NCS. Năm: 2009. (Aug 17 2012 12:25PM)
[17] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu xác định kích thước trục tiêu sông Thoa nhằm tiêu úng cho vùng trũng ven sông Thoa trong thời vụ sản xuất Nông nghiệp. Chủ nhiệm: Nguyễn Thế Hùng. Thành viên: Tô Thúy Nga, Lê Hùng, Nguyễn Thị Lộc, Keota-Chanthavong. Mã số: B2008-ĐN02-36. Năm: 2009. (Aug 17 2012 12:29PM)
[18] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xâm nhập mặn trên hạ lưu hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn. Chủ nhiệm: Tô thuý Nga. Mã số: T03-15-63. Năm: 2003. (Jan 25 2011 12:40PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Đánh giá ngập lụt khi quy hoạch các khu đô thị mới Phú Yên, Việt Nam. Tác giả: Lê Hùng, Tô Thúy Nga, Cao Đình Huy. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 22. Số: 22. Trang: 406-414. Năm 2020. (Jul 22 2020 3:13PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu đánh giá chất lượng nước vùng hạ lưu lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn khu vực thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Lê Hùng, Tô Thúy Nga. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 22. Số: ISSN 1859-4182. Trang: 415-423. Năm 2020. (Jul 22 2020 3:15PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng điện năng của các hồ chứa thuỷ điện trên lưu vưc sông Ba khi vận hành cắt lũ theo quy trình liên hồ. Tác giả: Cao Đình Huy, Lê Hùng, Tô Thúy Nga. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 22. Số: ISSN 1859-4182. Trang: 415-483. Năm 2020. (Jul 22 2020 3:18PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng đường nước rút tiềm năng trong thời kì mùa kiệt cho lưu vực hồ chứa A Vương, tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Tô Thúy Nga, Lê Hùng, Nguyễn Thị Linh. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 22. Số: 22. Trang: 550-566. Năm 2020. (Jul 22 2020 3:20PM)
[5]Bài báo: Đánh giá vùng ngập vùng lòng hồ Đồng Mít bằng mô hình Hec-Ras 2D. Tác giả: Tô Thúy Nga, Nguyễn Thành Phát.. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 22. Số: 22. Trang: 567-574. Năm 2020. (Jul 22 2020 3:24PM)
[6]Bài báo: Xây dựng mô hình dự báo dòng chảy kiệt 10 ngày trên lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn. Tác giả: Tô Thúy Nga, Lê Hùng.. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 22. Số: 22. Trang: 575-586. Năm 2020. (Jul 22 2020 3:27PM)
[7]Bài báo: Ứng dụng mô hình Hec-ras 2D và Mike 21 mô phỏng ngập lụt khu vực hạ lưu hồ chứa nước Liệt Sơn. Tác giả: Nguyễn Thành Phát, Nguyễn Thị Linh, Tô Thúy Nga. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 22. Số: 22. Trang: 629-640. Năm 2020. (Jul 22 2020 3:29PM)
[8]Bài báo: Xây dựng mô hình dự báo dòng chảy kiệt trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn. Tác giả: Tô Thúy Nga.. Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: - VOL. 17, NO. 11, 2019. Trang: 39-42. Năm 2019. (Jul 22 2020 3:02PM)
[9]Tham luận: The impacts of urbanization on urban flooding in Danang City, Viet Nam.
.
Tác giả: Tô Thúy Nga, Vu Huy Còng, Lê Hùng. CIGOS 2019, Innovation for Sustainable Infrastructur, Publisher Name Springer, Singapore. Trang: 1057-1063. Năm 2019.
(Jul 22 2020 3:06PM)
[10]Tham luận: Đánh giá dòng chảy vùng hạ lưu sông Vu Gia Thu Bồn khi xét đến vận hành hệ thống hồ chứa thuỷ điện thượng lưu. Tác giả: Tô Thuý Nga1 , Lê Hùng1 , Cao Đình Huy, Trà Minh Quang. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 21. Trang: 120-125. Năm 2019. (Mar 5 2020 5:30PM)
[11]Tham luận: Đánh giá diễn biến xâm nhập mặn vùng hạ lưu khi xét đến điều tiết hệ thống hồ chứa Vu Gia Thu Bồn. Tác giả: Lê Hùng, Tô Thúy Nga. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 21. Trang: 120-125. Năm 2019. (Mar 5 2020 5:32PM)
[12]Bài báo: Xây dựng mô hình dự báo dòng chảy kiệt trên lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn. Tác giả: TS. Tô Thúy Nga*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 17, No. 11, 2019. Trang: 44. Năm 2019. (Dec 24 2019 10:41AM)
[13]Bài báo: Flood risk assessment in the planning of new urban in Quangnam province, Vietnam. Tác giả: Tô Thúy Nga, Vũ Huy Công, Lê Hùng. CIGOS 2019, Innovation for Sustainable Infrastructur, Publisher Name Springer, Singapore. Số: ISBN 978-981-15-0801-1, Online ISBN 978-981-15-0802-. Trang: 1069-1074. Năm 2019. (Jul 22 2020 3:08PM)
[14]Bài báo: Xây dựng bản đồ ngập lụt của vùng hạ lưu sông Vu Gia - Thu Bồn thuộc thành phố Đà Nẵng khi có đường cao Xây dựng bản đồ ngập lụt của vùng hạ lưu sông Vu Gia - Thu Bồn thuộc thành phố Đà Nẵng khi có đường cao tốc Quảng Ngãi – Đà Nẵng, đường ADB và Hòa Phước – Hòa Khương. Tác giả: Tô Thúy Nga. Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 7(128). Trang: 47-51. Năm 2018. (Mar 5 2020 5:15PM)
[15]Bài báo: XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐỒ NGẬP LỤT CỦA VÙNG HẠ LƯU SÔNG VU GIA THU BỒN THUỘC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHI CÓ ĐƯỜNG CAO TỐC QUẢNG NGÃI – ĐÀ NẴNG, ADB VÀ HÒA PHƯỚC HÒA KHƯƠNG. . Tác giả: TS. Tô Thúy Nga*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 7(128).2018. Trang: 52. Năm 2018. (Sep 17 2018 2:15PM)
[16]Bài báo: Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến cân bằng nước của hồ chứa Đak Uy, tỉnh Kon Tum. Tác giả: Tô Thúy Nga, Phạm Thị Thương. Tuyển tập Công trình Hội cơ Thủy khí Toàn quốc 2016. Số: 01. Trang: 100-106. Năm 2017. (Dec 26 2017 7:11PM)
[17]Bài báo: Đánh giá ảnh hưởng tác động của đập dâng Vĩnh điện đến xâm nhập mặn trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn. Tác giả: TS. Tô Thúy Nga*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(114).2017-Quyển 1. Trang: 480. Năm 2017. (Jul 21 2017 2:12PM)
[18]Bài báo: Đánh giá diễn biến xâm nhập mặn trên hạ lưu sông Vu Gia – Thu Bồn khi xét đến ảnh hưởng các công trình đập dâng và hồ chứa thủy điện. Tác giả: Lê Hùng, Tô Thúy Nga. Kỳ yếu hội nghị cơ học Thủy Khí Toàn Quốc - ISSN- 1859-4182. Số: 2015. Trang: 103-107. Năm 2016. (Aug 3 2016 7:45PM)
[19]Bài báo: Mô phỏng xâm nhập mặn vu gia thu bồn khi xét đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Tác giả: Lê Hùng,Tô Thúy Nga. Hội nghị thường niên trường Đại học Thủy Lợi- ISBN – 978-604-82-1710-5. Số: ISBN – 978-604-82-1710-5. Trang: 100-102. Năm 2015. (Aug 3 2016 7:42PM)
[20]Bài báo: Nghiên cứu vận hành hệ thống hồ chứa lớn trên lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn phục vụ phòng chống lũ. Tác giả: Tô Thúy Nga. Tạp chí Khoa học và Kỹ Thuật Thủy lợi & Môi trường. Số: 48. Trang: 64-69. Năm 2015. (Jun 4 2015 10:40AM)
[21]Bài báo: Đánh giá sự ảnh hưởng điện năng của các hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Vu Gia Thu Bồn khi giao thêm nhiệm vụ phòng lũ. Tác giả: Lê Hùng, Tô Thúy Nga. Tạp chí Nông Nghiệp và phát triển Nông thôn
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: tháng 3 năm 2014. Trang: 135-140. Năm 2014.
(Sep 23 2014 8:56PM)
[22]Bài báo: Áp dụng mô hình HEC-RESSIM mô phỏng hệ thống hồ chứa thủy điện trên lưu vực trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn. Tác giả: Lê Hùng, Tô Thúy Nga
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi & Môi trường – Trường Đại học Thủy lợi
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Số: 43. Trang: 125-131. Năm 2014.
(Sep 23 2014 8:53PM)
[23]Bài báo: Đề xuất giải pháp xả lũ hợp lý hệ thống hồ chứa thủy điện lớn trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn. Tác giả: Tô Thúy Nga
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Kỳ yếu hội nghị thường niên Trường Đại học Thủy lợi 2014. Số: 1-2014. Trang: 30-33. Năm 2014. (May 19 2015 4:13PM)
[24]Bài báo: Sử dụng mô hình HEC-HMS tính toán dòng chảy lũ trên lưu vực thủy văn Thành Mỹ. Tác giả: Nguyễn Đăng Thạch, Tô Thúy Nga.. Tạp chí Khoa học và Công Nghệ.Đại học Đà Năn. Số: 5[66] - 2013. Trang: 50-55. Năm 2013. (May 19 2015 4:04PM)
[25]Bài báo: Đề xuất phương pháp xây dựng biểu đồ điều phối tối ưu hồ chứa thủy điện và giải pháp áp dụng vào trong vận hành thực tế. Tác giả: Tô Thúy Nga, Lê Hùng. Kỳ yếu lễ tổng kết 20 năm thành lập quý VIFOTEC (1992-2012. Số: kỳ yếu 20 năm. Trang: 223-232. Năm 2013. (Sep 23 2014 8:59PM)
[26]Bài báo: Ảnh hưởng xả lũ của các hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn đến ngập lụt hạ lưu Quảng Nam – Đà Nẵng. Tác giả: Tô Thúy Nga, Lê Hùng,. Tuyển tập Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2012
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: tuyển tập 2012. Trang: ---. Năm 2013.
(Sep 23 2014 9:03PM)
[27]Bài báo: Đánh giá ảnh hưởng của việc trả nước mùa kiệt về sông Vu Gia đến sản lượng điện của Hồ Đakmi 4A. Tác giả: Lê Hùng, Tô Thúy Nga. Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học Thủy khí Toàn quốc
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: tuyển tập 2012. Trang: ---. Năm 2013.
(Sep 23 2014 9:06PM)
[28]Bài báo: Thiết lập mô hình mô phỏng lũ, phục vụ vận hành hệ thống hồ chứa trên sông Vu Gia Thu Bồn thời kỳ mùa lũ. Tác giả: Tô Thúy Nga. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi & Môi trường – Trường Đại học Thủy lợi,. Số: 42. Trang: 18-24. Năm 2013. (Sep 23 2014 8:48PM)
[29]Bài báo: Một phương pháp tiếp cận bài toán tiếp cận bài toán vậ hành hệ thống hồ chứa phòng lũ theo thời gian thực trên sông Vu Gia - Thu Bồn thời kỳ mùa lũ. Tác giả: Tô Thúy Nga, Nguyễn Thế Hùng. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi & Môi trường – Trường Đại học Thủy lợi. Số: 42. Trang: 33-39. Năm 2013. (Sep 23 2014 8:51PM)
[30]Bài báo: Áp dụng mô hình Nam tính toán dòng chảy lũ trên lưu vực trạm thủy văn Nông Sơn. Tác giả: Tô Thúy Nga. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: 52. Trang: 35-40. Năm 2012. (Aug 17 2012 11:29AM)
[31]Bài báo: Phương pháp xây dựng quy trình vận hành điều tiết hồ chứa tối ưu và giải pháp áp dụng vào trong vận hành thực tế. Tác giả: Lê Hùng, Nguyễn Thế Hùng, Tô Thúy Nga. Tuyển tập Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc. Số: 1. Trang: 203 - 211. Năm 2012. (Aug 16 2012 10:59AM)
[32]Bài báo: Ảnh hưởng xả lũ hồ chứa thủy điện A Vương đến ngập lụt hạ lưu Vu Gia – Thu Bồn. Tác giả: Tô Thúy Nga, Lê Hùng. Tạp chí Khoa học Thủy lợi và Môi trường
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 37. Trang: 72-77. Năm 2012.
(Aug 16 2012 11:06AM)
[33]Bài báo: Xây dựng biểu đồ điều phối hợp lý hồ chứa thủy điện. Tác giả: Tô Thúy Nga, Lê Hùng.. Hội Nghị Khoa học và công nghệ điện lực toàn quốc 2012
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 1-2012. Trang: 172-179. Năm 2012.
(May 19 2015 4:29PM)
[34]Bài báo: Mô hình toán điều tiết tối ưu vận hành hồ chứa đa mục đích. Tác giả: Nguyễn Thế Hùng, Tô Thúy Nga, Lê Hùng. Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2010. Số: No. Trang: 277-284. Năm 2011. (Aug 17 2012 11:34AM)
[35]Bài báo: Áp dụng mô hình Mike 11 và Hec-Ras tính cho bài toán truyền lũ trên sông Bung 4. Tác giả: Tô Thúy Nga
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 44. Trang: 81-89. Năm 2011.
(Aug 17 2012 11:24AM)
[36]Bài báo: Tìm kiếm sách lược vận hành hồ chứa nhà máy thủy điện bằng thuật toán di truyền. Tác giả: Tô Thúy Nga
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí KHKT Thủy lợi & Môi trường. Số: 38. Trang: 44-50. Năm 2010. (Aug 17 2012 11:20AM)
[37]Bài báo: Tính toán xâm nhập mặn hạ lưu hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn. Tác giả: Tô Thuý Nga, Nguyễn Thế Hùng
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn
marriage affairs all wife cheat i want an affair
. Số: No. Trang: 1-10. Năm 2003.
(Jan 25 2011 1:12PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: ASSESSment of climate change and reservoir operation impacts on saltwater intrusion in Vu Gia - Thu Bon river basin. Authors: Tô Thúy Nga, Vũ Huy Công, Lê Hùng. Proceedings of the 10th International Conference on Asian and Pacific Coasts (APAC 2019) Hanoi,Nhà xuất bản: Proceedings of the 10th International Conference on Asian and Pacific Coasts, Publisher Name Springer, Singapore. No: ISSN: Print ISBN 978-981-15-0290-3, Online ISBN 978-981-15-0291-0;. Pages: 1207-1212. Year 2019. (Jul 22 2020 3:11PM)
[2]Presentations: Study on assess salinity in the downstream of Vu Gia - Thu Bon River due to the operation of Dakmi 4 Hydro-Electric reservoir in the context of climate change and water rising. Authors: LE Hung, TO Thuy Nga, NGUYEN D. Q. Chanh. Vietnam-Japan Workshop on Estuaries, Coasts and Rivers 2015, Hoi An. ISBN - 978-604-82-1531-6. Pages: 284-289. Year 2015. (Apr 19 2016 7:51PM)
[3]Presentations: Study on evaluating the effectiveness of hydropower reservoir system to flood regime in the downstream of Vu Gia – Thu Bon basin. Authors: TO Thuy Nga, LE Hung. Vietnam-Japan Workshop on Estuaries, Coasts and Rivers 2015, Hoi An. ISBN - 978-604-82-1531-6. Pages: 290-295. Year 2015. (Apr 19 2016 7:54PM)
[4]Article: On the finite element technique for the shallow water equations application to urban flooding. Authors: Nguyen The Hung, To Thuy Nga, Le Van Thao, Le Hung. World City Water Forum
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: 0. Pages: 2321-2329. Year 2009.
(Aug 16 2012 10:46AM)
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam. VIFOTEC

 Kỹ thuật

 2013

 Quyết định số 886/QĐ-LHHVN.

 Liên Hiệp Khoa học kỹ thuật Việt Nam

cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
viagra coupon copay cards for prescription drugs free discount prescription card
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
[2] Giải thưởng Tài năng sáng tạo nữ năm 2011, 2012.

 Kỹ thuật

 2013

 02/QĐ-HĐQ ngày 4/9/2013

 Hội đồng Quỹ hỗ trợ tài năng sáng tạo nữ, Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam

  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cơ sở 2002-2003. Năm: 2003.
[2] Chiến sĩ thi đua cơ sở 2003-2004. Năm: 2004.
[3] Chiến sĩ thi đua cơ sở 2009-2010. Số: Quyết định số 5122/QĐ-KT. Năm: 2010.
[4] Giấy khen đã đạt thành tích xuất sắc năm học 2009-2010. Số: Quyết định số 247/2010/KT. Năm: 2010.
[5] Chiến sĩ thi đua cơ sở 2010-2011. Số: Quyết định số 6065/QĐ-KT. Năm: 2011.
[6] Giấy khen vì đã có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động công đoàn khóa VII. Số: Quyết định số 156/QĐ/. Năm: 2012.
[7] Chiến sĩ thi đua cơ sở 2011-2012. Số: Quyết định số 6520/QĐ-KT. Năm: 2012.
[8] Bằng khen Bộ Khoa học Công Nghệ và Liên hiệp Khoa học Kỹ thuật Việt Nam. Số: Quyết định số 886/QĐ-LHHVN. Năm: 2013.
[9] Giấy khen đã đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua :”Giỏi việc trường, đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2012. Số: Quyết định số 168/QĐ/TVCĐ. Năm: 2013.
[10] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Số: Quyết định số 750/QĐ-BGDĐT. Năm: 2013.
[11] Chiến sĩ thi đua cơ sở 2012-2013. Số: Quyết định số 4682/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2013.
[12] Bằng khen Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo. Số: Số 751/QĐ-BGDĐT. Năm: 2013.
[13] Bằng khen UBND thành phố Đà Nẵng. Số: Quyết định số 3051/QĐ. Năm: 2013.
[14] Bằng khen Hội cơ học Việt Nam. Số: 80-13/HCH. Năm: 2013.
[15] Chiến sĩ thi đua cơ sở 2013-2014. Số: 4754/QĐ/ĐHĐN. Năm: 2014.
[16] Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2014-2015. Năm: 2015.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Thuỷ lực cơ sở, thuỷ lực công trình, cấp thoát nước và trạm bơm, thủy văn.
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2003 Sinh viên các ngành xây dựng dân dụng, Thuỷ lợi, công trình thuỷ, cầu trường, kinh tế xây dựng, môi trường, cấp thoát nước.
marriage affairs all wife cheat i want an affair
 Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn