TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
63,739,540
 
DANH SÁCH THẠC SĨ
 
SttTên tác giảĐơn vị Năm
 361 ThS. Hồ Phan Hiếu Văn phòng ĐHĐN - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 2009
 362 Trần Thị Ngọc Hoa Khoa Quốc Tế Học - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2009
 363 ThS. Mã Phước Hoàng Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh - Trường Đại học Bách Khoa 2009
 364 ThS. Trần Quốc Hùng Phòng công tác Sinh viên - Trường Đại học Kinh tế 2009
 365 ThS. Phạm Thị Hương Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm 2009
 366 ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 2009
 367 ThS. Nguyễn Bá Kiên Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa 2009
 368 ThS. Phan Văn Minh Phòng Hành Chính Tổng Hợp - Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông tin 2009
 369 ThS. Nguyễn Thanh Hồng Ngọc Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2009
 370 ThS. Nguyễn Thị Hà Phương Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm 2009
 371 ThS. Nguyễn Văn Quyền Khoa Sư phạm Kỹ thuật - Trường Đại học Bách Khoa 2009
 372 ThS. Lê Quang Sang Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 2009
 373 Nguyễn Hồng Sơn Khoa Công nghệ Hóa học - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2009
 374 ThS. Nguyễn Thanh Tân Khoa Cơ khí - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2009
 375 ThS. Vương Lê Thắng Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 2009
 376 ThS. Hà Thị Phương Thảo Khoa Thống kê - Tin học - Trường Đại học Kinh tế 2009
 377 ThS. Nguyễn Bá Thế Khoa Thống kê - Tin học - Trường Đại học Kinh tế 2009
 378 ThS. Lương Văn Thọ Khoa Vật lý - Trường Đại học Sư phạm 2009
 379 ThS. Trương Anh Thuận Khoa Lịch sử - Trường Đại học Sư phạm 2009
 380 ThS. Vương Phương Thủy Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 2009
 381 ThS. Trần Văn Tiến Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa 2009
 382 ThS. Lê Đức Tiến Khoa Thương mại - Trường Đại học Kinh tế 2009
 383 ThS. Nguyễn Tín Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 2009
 384 ThS. Phạm Thị Trang Khoa quản lý dự án - Trường Đại học Bách Khoa 2009
 385 ThS. Nguyễn Quang Trung Khoa quản lý dự án - Trường Đại học Bách Khoa 2009
 386 ThS. Nguyễn Đức Tuấn Khoa Sư phạm và Dự bị đại học - Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum 2009
 387 ThS. Huỳnh Thanh Tùng Khoa Điện tử Viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa 2009
 388 ThS. Phan Cẩm Vân Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 2009
 389 ThS. Phan Quang Vinh Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 2009
 390 ThS. Trần Vũ Mai Yên Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2009
 Tìm thấy: 948 cá nhân / 32 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn