TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
63,300,343
 
DANH SÁCH THẠC SĨ
 
SttTên tác giảĐơn vị Năm
 421 ThS. Hồ Trần Ngọc Oanh Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm 2010
 422 ThS. Dương Thị Hồng Phấn Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 2010
 423 ThS. Đỗ Thị Phượng Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 2010
 424 ThS. Đinh Thị Phượng Khoa Giáo dục chính trị - Trường Đại học Sư phạm 2010
 425 ThS. Trần Thanh Quang Khoa Kỹ thuật Xây Dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2010
 426 ThS. Nguyễn Thị Ly Sa Khoa Công nghệ thông tin - Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông tin 2010
 427 ThS. Trần Ngọc Sơn Khoa Sinh - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm 2010
 428 ThS. Phạm Văn Sơn Khoa Ngân hàng - Trường Đại học Kinh tế 2010
 429 Võ Hồng Tâm Phòng Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế 2010
 430 Nguyễn Thị Thanh Thanh Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2010
 431 ThS. Trần Thị Thu Thảo Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 2010
 432 ThS. Võ Khánh Thoại Khoa Điện - Điện tử - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2010
 433 ThS. Đoàn Thị Thông Khoa Địa lý - Trường Đại học Sư phạm 2010
 434 ThS. Huỳnh Thị Tâm Thương Ban Khoa học Công nghệ & Môi trường - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 2010
 435 ThS. Ngô Quang Tiên Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 2010
 436 ThS. Nguyễn Thị Thùy Trang Khoa Điện - Điện tử - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2010
 437 ThS. Nguyễn Quang Trung Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa 2010
 438 ThS. Phan Kim Tuấn Khoa Thương mại - Trường Đại học Kinh tế 2010
 439 ThS. Nguyễn Thanh Tưởng Khoa Địa lý - Trường Đại học Sư phạm 2010
 440 ThS. Nguyễn Thị Băng Tuyền Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa 2010
 441 ThS. Võ Thị Tuyết Vi Khoa Điện - Điện tử - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2010
 442 ThS. Nguyễn Công Vinh Khoa Cơ khí - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2010
 443 ThS. Trần Thị Hoàng Yến Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế 2010
 444 ThS. Đoàn Nguyễn Trang Phương Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế -2010
 445 ThS. Trương Trần Trâm Anh Khoa Marketing - Trường Đại học Kinh tế 2011
 446 ThS. Nguyễn Thị Nhật Ánh  2011
 447 ThS. Nguyễn Văn Bình Phòng Hành Chính Tổng Hợp - Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông tin 2011
 448 ThS. Mai Thị Phương Chi Khoa Công nghệ Hóa học - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2011
 449 ThS. Trần Duy Chung Khoa Điện - Điện tử - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2011
 450 ThS. Đoạn Chí Cường Khoa Sinh - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm 2011
 Tìm thấy: 948 cá nhân / 32 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn