TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
60,021,450
 
DANH SÁCH THẠC SĨ
 
SttTên tác giảĐơn vị Năm
 391 ThS. Trần Vũ Mai Yên Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2009
 392 ThS. Nguyễn Thị Hải Yến Khoa Sinh - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm 2009
 393 Nguyễn Thị Yến Khoa Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm 2009
 394 ThS. Trần Thị Phương Anh Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 2010
 395 ThS. Trần Thị Lan Anh Khoa Nhật - Hàn Thái - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2010
 396 ThS. Mai Văn Bảy Khoa Hóa học - Trường Đại học Sư phạm 2010
 397 ThS. Đặng Thiên Bình Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Bách Khoa 2010
 398 ThS. Cáp Kim Cương Khoa Sinh - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm 2010
 399 ThS. Huỳnh Phương Đông Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 2010
 400 ThS. Thân Vĩnh Dự Khoa Kỹ thuật Xây Dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2010
 401 Lâm Thùy Dung Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2010
 402 ThS. Phan Mạnh Duy Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 2010
 403 ThS. Nguyễn Thu Hà Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 2010
 404 ThS. Đinh Thị Thu Hằng Khoa Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm 2010
 405 ThS. Lê Thị Hiền Khoa Tâm lý Giáo dục - Trường Đại học Sư phạm 2010
 406 ThS. Đỗ Thị Tuyết Hoa Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Bách Khoa 2010
 407 Nguyễn Thị Xuân Hoài Khoa Vật lý - Trường Đại học Sư phạm 2010
 408 ThS. Võ Thanh Hoàng Khoa Sư phạm Kỹ thuật - Trường Đại học Bách Khoa 2010
 409 Phạm Thị Thu Hương Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm 2010
 410 ThS. Phạm Kiên Khoa Công nghệ - Kỹ thuật - Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum 2010
 411 ThS. Phan Ngọc kỳ Khoa Điện - Điện tử - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2010
 412 ThS. Hoàng Trọng Lợi Khoa Giáo dục thể chất - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 2010
 413 ThS. Trần Đức Long Khoa Kỹ thuật Xây Dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2010
 414 ThS. Nguyễn Thế Xuân Long Khoa Công nghệ thông tin - Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông tin 2010
 415 ThS. Ngô Thị Mỵ Khoa Kỹ thuật Xây Dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2010
 416 ThS. Đinh Hoài Nam Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa 2010
 417 ThS. Võ Đình Nam Ban Đào tạo - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 2010
 418 ThS. Nguyễn Đặng Thảo Nguyên Khoa Địa lý - Trường Đại học Sư phạm 2010
 419 ThS. Cao Thị Nhâm Khoa Thống kê - Tin học - Trường Đại học Kinh tế 2010
 420 ThS. Nguyễn Tố Như Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh - Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum 2010
 Tìm thấy: 949 cá nhân / 32 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn