TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
50,176,313
 
DANH SÁCH THẠC SĨ
 
SttTên tác giảĐơn vị Năm
 301 ThS. Phan Thảo Thơ Khoa Hóa học - Trường Đại học Sư phạm 2007
 302 ThS. Nguyễn Phạm Thanh Uyên Khoa Sư phạm Ngoại ngữ - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2007
 303 ThS. Bùi Thị Kim Yến Văn phòng Đảng uỷ ĐHĐN - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 2007
 304 ThS. Mai Vân Anh Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế 2008
 305 Lê Thị Kim Anh Khoa Kỹ thuật Xây Dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2008
 306 ThS. Phan Hữu Bách Khoa Kiến trúc - Trường Đại học Bách Khoa 2008
 307 ThS. Trần Thị Bích Chuyển công tác - Chuyển công tác 2008
 308 ThS. Trần Thị Mỹ Châu Khoa Hệ thống thông tin - Kinh tế - Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông tin 2008
 309 ThS. Trần Phước Cường Khoa Môi trường - Trường Đại học Bách Khoa 2008
 310 ThS. Đặng Anh Đào Tổ bộ môn - Khoa Y Dược 2008
 311 ThS. Bùi Thị Thanh Diệu Khoa Tâm lý Giáo dục - Trường Đại học Sư phạm 2008
 312 ThS. Nguyễn Thị Mỹ Đức Khoa Vật lý - Trường Đại học Sư phạm 2008
 313 ThS. Nguyễn Võ Huyền Dung Khoa Quốc Tế Học - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2008
 314 ThS. Trần Ngọc Hải Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa 2008
 315 ThS. Đỗ Việt Hải Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 2008
 316 ThS. Nguyễn Văn Hân Ban Kế hoạch Tài chính - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 2008
 317 ThS. Phạm Dương Thu Hằng Khoa Tin học - Trường Đại học Sư phạm 2008
 318 ThS. Nguyễn Văn Hoàn Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 2008
 319 ThS. Lê Thị Bích Hồng Khoa Tin học - Trường Đại học Sư phạm 2008
 320 ThS. Võ Đình Hợp Khoa Giáo dục thể chất - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 2008
 321 ThS. Trần Văn Hưng Khoa Tin học - Trường Đại học Sư phạm 2008
 322 ThS. Nguyễn Văn Khánh Phòng Tổ chức - Hành chính - Trường Đại học Sư phạm 2008
 323 ThS. Vũ Thị Kiều Loan Phòng QLKH & HTQT - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2008
 324 ThS. Tăng Thanh Mai Phòng Tổ chức - Hành chính - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2008
 325 Trần Đình Minh Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 2008
 326 ThS. Lê Văn Mỹ Khoa Tin học - Trường Đại học Sư phạm 2008
 327 ThS. Vũ Đình Ngàn Khoa Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm 2008
 328 ThS. Nguyễn Thị Kim Ngọc Khoa Hệ thống thông tin - Kinh tế - Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông tin 2008
 329 ThS. Lê Thị Thanh Nhàn Trung tâm Thông tin Học liệu và Truyền thông - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 2008
 330 ThS. Nguyễn Thị Hoài Nhi Phòng Đào tạo - Trường Đại học Bách Khoa 2008
 Tìm thấy: 930 cá nhân / 31 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn