TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
63,762,994
 
DANH SÁCH THẠC SĨ
 
SttTên tác giảĐơn vị Năm
 331 ThS. Nguyễn Văn Thiết Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2008
 332 ThS. Nguyễn Thị Thơm Tổ bộ môn - Khoa Y Dược 2008
 333 ThS. Phan Quốc Toản Khoa Sinh - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm 2008
 334 ThS. Trần Uyên Trang Khoa Tin học - Trường Đại học Sư phạm 2008
 335 ThS. Võ Hoàng Diễm Trinh Khoa Ngân hàng - Trường Đại học Kinh tế 2008
 336 ThS. Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2008
 337 ThS. Võ Tá Trung Phòng Khảo thí và ĐBCL - Trường Đại học Sư phạm 2008
 338 ThS. Lê Hoàng Trường Tổ bộ môn - Khoa Y Dược 2008
 339 Võ Quang Trường Khoa Cơ khí - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2008
 340 ThS. Nguyễn Thanh Tuấn Khoa Tin học - Trường Đại học Sư phạm 2008
 341 ThS. Trần Hồng Vân Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 2008
 342 ThS. Đặng Hùng Vĩ Phòng Tổ chức - Hành chính - Trường Đại học Sư phạm 2008
 343 KS. Bùi Thị Thu Vĩ Khoa Công nghệ - Kỹ thuật - Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum 2008
 344 ThS. nguyễn Đoàn Châu Yên Khoa Hóa học - Trường Đại học Sư phạm 2008
 345 ThS. Lê Thị Hải Yến Khoa Anh Cao Đẳng Sư phạm - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2008
 346 ThS. Phạm Ngọc Ái Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế 2009
 347 ThS. Hoàng Ngọc Ân Khoa Môi trường - Trường Đại học Bách Khoa 2009
 348 ThS. Phan Quang Như Anh Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm 2009
 349 ThS. Khoa Nhật - Hàn Thái - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2009
 350 ThS. Trần Thanh Bình Khoa quản lý dự án - Trường Đại học Bách Khoa 2009
 351 ThS. Đoàn Duy Bình Khoa Tin học - Trường Đại học Sư phạm 2009
 352 ThS. Nguyễn Anh Chi Khoa Quốc Tế Học - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2009
 353 ThS. Đỗ Việt Cường Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế 2009
 354 ThS. Lê Thị Kim Dung Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 2009
 355 ThS. Lê Thị Kim Dung Khoa Kiến trúc - Trường Đại học Bách Khoa 2009
 356 ThS. Đào Văn Dũng Khoa Hóa học - Trường Đại học Sư phạm 2009
 357 ThS. Lê Thị Châu Duyên Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh - Trường Đại học Bách Khoa 2009
 358 ThS. Hoàng Thương Hà Chuyển công tác - Chuyển công tác 2009
 359 ThS. Nguyễn Thị Bích Hằng Khoa Sinh - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm 2009
 360 ThS. Nguyễn Thanh Hảo Khoa Xây dựng Thủy lợi - Thủy Điện - Trường Đại học Bách Khoa 2009
 Tìm thấy: 948 cá nhân / 32 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn