Huỳnh Ngọc Mai Kha
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,485,774

 
Mục này được 7680 lượt người xem
Họ và tên:  Huỳnh Ngọc Mai Kha
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  11/00/1981
Nơi sinh: Đà Nẵng.
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cử nhân tiếng Anh; Tại: Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Ban Giám Hiệu; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu; Tại: Viện hàn lâm khoa học xã hội
Dạy CN: Tiếng Anh, Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh, Văn học Anh Mỹ, Đất nước học Anh Mỹ, Ngôn ngữ học
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh, Pháp
Địa chỉ liên hệ: 99/4 Núi Thành TP Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 2003 -2010: Giảng dạy tại khoa tiếng Anh trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng
Từ 2010-2015: Phó trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng
Từ 2015-2020: Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng
Từ 2020 - nay: Phó hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng


 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Đánh giá thực trạng về giảng dạy tiếng Anh tại Đại học Đà Nẵng theo định hướng Đề án Ngoại ngữ Quốc gia - Đề xuất giải pháp. Chủ nhiệm: Huỳnh Ngọc Mai Kha. Thành viên: Hồ Thị Thục NhiPhạm Thị Tố NhưNguyễn Dương Hồng Linh. Mã số: B2016DNA02TT. Năm: 2019. (Nov 6 2019 9:28AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu các đặc điểm tri nhận về sự giận dữ trong tiếng Anh và tiếng Việt từ lí thuyết ẩn dụ tri nhận. Chủ nhiệm: Huỳnh Ngọc Mai Kha. Mã số: T2015-05-07. Năm: 2015. (Jul 12 2021 10:12AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: An investigation into Vietnames’ thought features in some Vitenames and English water idioms from the view of coneptual metaphor. Chủ nhiệm: Huynh Ngoc Mai Kha. Thành viên: An investigation into Vietnames’ thought features in some Vitenames and English water idioms from the view of coneptual metaphor. Mã số: Đ2013-05-20. Năm: 2013. (May 11 2013 3:02AM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: A study on the situation of teaching and learning English at primary school in Danang: realities and suggestions. Chủ nhiệm: Huynh Ngoc Mai Kha. Thành viên: . Mã số: Đ2011-05-01. Năm: 2011. (May 11 2013 2:14AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nhận thức của giáo viên đối với việc ứng dụng công nghệ trong giảng dạy ở Việt Nam: nhận diện mâu thuẩn dựa trên lí thuyết hoạt động. Tác giả: TS. Huỳnh Ngọc Mai Kha*; ThS. Phạm Thị Tố Như. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 6(127).2018. Trang: 59. Năm 2018. (Jun 28 2018 2:45PM)
[2]Bài báo: Ẩn dụ tri nhận "Phụ nữ là hoa" trong Truyện Kiều của Nguyễn Du, đối chiếu với bản dịch của Michale Counsell. Tác giả: Huỳnh Ngọc Mai Kha. Tạp chí ngôn ngữ và đời sống. Số: 11 (2015). Trang: 49-51. Năm 2017. (Jul 13 2021 2:34PM)
[3]Bài báo: Ẩn dụ ý niệm về kinh tế trong ngôn ngữ báo chí Việt Nam. Tác giả: Huỳnh Ngọc Mai Kha. Tạp chí Ngôn ngữ. Số: 10-2014. Trang: 58-72. Năm 2014. (Jul 12 2021 10:46AM)
[4]Bài báo: Lửa trong thành ngữ tiếng Anh - Phân tích từ góc nhìn Ẩn dụ tri nhận. Tác giả: Huỳnh Ngọc Mai Kha. Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 9(70).2013. Trang: 95-100. Năm 2013. (Jul 8 2021 3:28PM)
[5]Bài báo: Classroom based assessment in teaching English in the context of Vietnam. Tác giả: Huynh Ngoc Mai Kha
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. The University of Danang Technology and Science Magazine
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 2(63). Trang: 58 -65. Năm 2013.
(May 11 2013 2:34AM)
[6]Tham luận: Tìm hiểu tư duy người Việt về LỬA trong thành ngữ dưới góc nhìn ẩn dụ tri nhận. Tác giả: Huỳnh Ngọc Mai Kha. Hội thảo Ngữ học toàn quốc 2013. Trang: 538-542. Năm 2013. (Jul 12 2021 10:26AM)
[7]Bài báo: The model of retraining English primary inservice teacher at University of Foreign Languages. Tác giả: Huynh Ngoc Mai Kha. The UD. The University of Danang Technology and Science Magazine
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 49. Trang: 167-173. Năm 2011.
(May 11 2013 2:25AM)
[8]Bài báo: Dạy ngữ pháp tiếng Anh cho trẻ em thông qua các bài hát tiếng Anh. Tác giả: Huỳnh Ngọc Mai Kha
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 5(40). Trang: 120-125. Năm 2010. (May 17 2011 11:13AM)
[9]Bài báo: Nguồn gốc và ý nghĩa của các lễ hội gắn liền với danh nhân trong đời sống văn hóa Mỹ. Tác giả: Huỳnh Ngọc Mai Kha. Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 13. Trang: 12 - 20. Năm 2006. (May 17 2011 11:10AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Levels of ICT integration into Teaching of Teachers of English, English Department, University of Foreign Language Studies, The University of Danang - Facts and Recommendations. Authors: Phạm Thị Tố Như, Huỳnh Ngọc Mai Kha. Elementary Education Online. No: 20 (5), 3/2021. Pages: 3717-3727. Year 2021. (Jul 8 2021 3:38PM)
[2]Presentations: Levels of ICT intergration into Teaching of Teachers of English, English Department, University of Foreign Language Studies, The University of Danang - Facts and Recommendations. Authors: Phạm Thị Tố Như, Huỳnh Ngọc Mai Kha. Hội thảo quốc tế Vietesol. Pages: 50-51. Year 2020. (Jul 8 2021 4:09PM)
[3]Article: ICT use of teachers in teaching English in Vietnam. Authors: Huynh Ngoc Mai Kha; Pham Thi To Nhu; Tan Choon Keong. Journal of Information System and Technology Management. No: 3(9). Pages: 39-49. Year 2018. (Nov 6 2019 9:31AM)
[4]Presentations: Best practices in teaching and learning English for young learners: From International perspectives to local implementation. Authors: Phan Văn Hòa, Vũ Thị Thanh Nhã, Huỳnh Ngọc Mai Kha. Hội thảo quốc tế Vietesol. Pages: 32-33. Year 2018. (Jul 8 2021 3:47PM)
[5]Presentations: The possibilities of credit transfer between universities. Authors: Huỳnh Ngọc Mai Kha. Hội thảo quốc tế về khả năng chuyển đổi tín chỉ giữa các trưòng đại học tại Đại học Huế. Year 2011. (May 17 2011 11:20AM)
  
 Sách và giáo trình
(Jul 13 2021 4:07PM)(May 11 2013 2:42AM)(May 11 2013 2:38AM)
[1]Chương trình bồi dưỡng năng lực công nghệ thông tin cho giáo viên  tiếng Anh Chủ biên: Trần Hữu Phúc. Đồng tác giả: Nguyễn Văn Long, Huỳnh Ngọc Mai Kha, Phạm Thị Tố Như, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Hữu Anh Vương, Hoàng Như Quỳnh. Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh. Năm 2016.
[2]Curriculum: Bachelor of Primary English teachers Chủ biên: University of Foreign Languages, The UD. Đồng tác giả: Curriculum: Bachelor of Primary English teachers. Nơi XB: Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định. Năm 2012.
[3]Curriculum: Teaching methodology framework for primary English teacher. Chủ biên: University of Foreign Languages, The UD. Đồng tác giả: Curriculum: Teaching methodology framework for primary English teacher. Nơi XB: Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định. Năm 2011.
  
 Khen thưởng
[1] Giải nhì toàn đoàn cuộc thi Tuyên truyền ca khúc CM cấp ĐHĐN. Năm: 1999.
[2] Giải nhất toàn đoàn cuộc thi SV 2000 cấp ĐHĐN. Năm: 2000.
[3] Giải nhất toàn đoàn cuộc thi SV 2000 khu vực miền trung Tây Nguyên, Đà Nẵng, 2000. Năm: 2000.
[4] Giải ba toàn đoàn cuộc thi SV 2000 toàn quốc, TP HCM. Năm: 2000.
[5] Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và PTTN của trường ĐHSP. Năm: 2000.
[6] Học bổng giao lưu trao đổi sinh viên khu vực Đông Nam Á tại Singapore theo chương trình FELLOWSHIP của SIF. Năm: 2001.
[7] Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và PTTN của ĐHĐN. Năm: 2002, 2003.
[8] Giải nhì toàn đoàn cuộc thi Tiếng hát HSSV toàn quốc, Nha Trang 2003. Năm: 2003.
[9] Giải thưởng Sao tháng Giêng. Năm: 2003.
[10] Giải ba NCKH sinh viên cấp toàn quốc. Năm: 2003.
[11] Kỷ niệm chương vì Thế hệ trẻ. Năm: 2006.
[12] Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và PTTN cấp thành phố. Năm: 2011.
[13] Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác tình nguyện Hè cấp thành phố. Năm: 2011.
[14] Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong việc triển khai Đề án NNQG 2020. Năm: 2011.
[15] Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và PTTN giai đoạn 2007-2012. Năm: 2012.
[16] Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và PTTN giai đoạn 2007-2012. Năm: 2012.
[17] Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”. Năm: 2012.
[18] Danh hiệu “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”. Năm: 2013.
[19] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2014.
[20] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2015.
[21] Bằng khen Bộ GD và ĐT hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm: 2015.
[22] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Số: 5216/QĐ-BGD ĐT. Năm: 2016.
[23] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2016.
[24] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2018.
[25] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2019.
[26] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2020.
[27] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Năm: 2020.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Phát triển chuyên môn nghiệp vụ (Professional Development in English Language Teaching)
Ngành: Ngoại ngữ
 2020 Học viên sau đại học  Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN
[2]Ngôn ngữ học tri nhận (Cognitive Linguistics)
Ngành: Ngoại ngữ
 2018 Học viên sau đại học  Trường đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN
[3]Phương pháp giảng dạy Tiếng anh tiểu học
Ngành: Ngoại ngữ
 2011 SInh viên Tiếng Anh tiểu học, giáo viên tiếng Anh tiểu học  Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN
[4]Văn hóa Anh
Ngành: Ngoại ngữ
 2004 Sinh viên Đại học chính quy
walgreens prints coupons open free printable coupons
 Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN
[5]Văn hóa Mỹ
Ngành: Ngoại ngữ
 2004 Sinh viên đại học chính quy  TRường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[6]Văn học Anh
Ngành: Ngoại ngữ
 2004 Sinh viên đại học chính quy  Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[7]Văn học Mỹ
Ngành: Ngoại ngữ
 2004 Sinh viên đại học chính quy  Trường Đại học Nôại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[8]Giao thoa văn hóa
Ngành: Ngoại ngữ
 2004 Sinh viên chính quy ĐH  Trường Đại học Ngoại ngữ
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn