Nguyễn Chí Công
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 19338 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Chí Công
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  12/04/1975
Nơi sinh: Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Quê quán Xã Trung Giang, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng Thủy lợi-Thủy điện; Tại: trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Công trình thủy; Trường Đại học Bách Khoa
Chức vụ: Trưởng Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Xây dựng, chuyên ngành thủy văn; Tại: Đại học Nantes (CH Pháp)
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2017
Dạy CN: Kỹ thuật Xây dựng Công trình Thủy
Lĩnh vực NC: Rủi ro thiên tai: thủy văn nguy hiểm; sạt lở đất
Ngoại ngữ: English; French
Địa chỉ liên hệ: 54, Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0905150703
Email: chicongbkdn@gmail.com; nccong@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 -1999 - 2009, giảng dạy tại Khoa Xây dựng Thuỷ lợi–Thuỷ điện, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng.
-02/2009 - 07/2012, nghiên cứu sinh tại Viện nghiên cứu khoa học và kỹ thuật giao thông Pháp (IFSTTAR), chuyên ngành thuỷ văn nguy hiểm.
-11/2013 - 7/2015: Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên nước, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng.
-12/2014 - 12/2019: Trưởng khoa Xây dựng Thủy lợi & Thủy điện, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng.
-01/2020 - nay : Trưởng khoa Xây dựng Công trình Thủy, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài Khác: Xây dựng bản đồ ngập lụt và hệ thống các vị trí quan trắc lũ trên địa bàn thành phố Đông Hà. Chủ nhiệm: Nguyễn Chí Công. Mã số: 01/2018/HĐTV. Năm: 2019. (Sep 11 2020 11:37AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng bản đồ rủi ro sạt lở đất cho các tỉnh duyên hải Miền Trung. Chủ nhiệm: Nguyễn Chí Công. Thành viên: Nguyễn Quang Bình, Võ Nguyễn Đức Phước. Mã số: T2019-02-16. Năm: 2019. (Oct 30 2019 4:18PM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xây dựng bộ cơ sở dữ liệu mưa cực hạn phục vụ giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn một số tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên. Chủ nhiệm: Nguyễn Chí Công. Thành viên: Nguyễn Vĩnh Long. Mã số: B2016-ĐN02-02. Năm: 2018. (Feb 10 2019 9:38PM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng phần mềm tần suất theo phương pháp Bayesian Markov chain Monte Carlo. Chủ nhiệm: Nguyễn Chí Công. Mã số: Đ2013-02-50. Năm: 2013. (Apr 25 2014 10:00AM)
[5] Đề tài ươm tạo công nghệ: Nghiên cứu chế tạo dây chuyền công nghệ sản xuất ống bê tông có lỗ xung quanh để thu nước thấm. Chủ nhiệm: Ngô Văn Dũng. Thành viên: Nguyễn Chí Công; Lê Văn Hoi; Nguyễn Văn Hướng; Phan Hồng Sang. Mã số: 4263-BGDĐT. Năm: 2008. (Jun 13 2014 3:52PM)
[6] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu cân bằng nước hệ thống sông Hương phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2010. Chủ nhiệm: Nguyễn Chí Công. Thành viên: . Mã số: 472002. Năm: 2002. (Nov 29 2011 2:28AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Đánh giá thực trạng và giải pháp nghiên cứu về sạt lở đất ở Việt Nam giai đoạn 2010-2020. Tác giả: Đoàn Viết Long, Nguyễn Chí Công, Nguyễn Quang Bình, Nguyễn Tiến Cường. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi. Số: 61. Trang: 119-128. Năm 2020. (Sep 11 2020 11:43AM)
[2]Bài báo: Ảnh hưởng của phân bố mưa trong xây dựng bản đồ nguy cơ sạt lở đất bằng phương pháp thống kê Frequency Ratio . Tác giả: Đoàn Viết Long, Võ Nguyễn Đức Phước, Nguyễn Chí Công, Nguyễn Tiến Cường. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi-Môi trường. Số: 70. Trang: 1-8. Năm 2020. (Sep 11 2020 11:51AM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu giảm sự thiếu chắc chắn trong công tác dự báo lũ hệ thống sông Vu Gia-Thu Bồn. Tác giả: Võ Ngọc Dương; Lê Hùng; Tô Thúy Nga; Nguyễn Quang Bình; Phạm Lý Triều; Đoàn Viết Long; Nguyễn Chí Công. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 21. Số: 21. Trang: 158-166. Năm 2019. (Jul 2 2019 11:37AM)
[4]Bài báo: ứng dụng ảnh vệ tinh Landsat trong phân tích diễn biến đường bờ biển tỉnh Bình Định. Tác giả: Nguyễn Chí Công; Võ Trung Dũng; Võ Ngọc Dương. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 21. Số: 21. Trang: 56-64. Năm 2019. (Jul 2 2019 11:42AM)
[5]Bài báo: ứng dụng dữ liệu mưa vệ tinh GSMaP_NRT trong mô phỏng và điều tiết lũ cho hồ Định Bình. Tác giả: Phạm Công Thành; Nguyễn Quang Ngân; Nguyễn Viết Quang Tuấn; Nguyễn Chí Công; Dương Thị Bích Hường. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 21. Số: 21. Trang: 667-675. Năm 2019. (Jul 2 2019 11:40AM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu những nguyên nhân gây sạt lở đất cho vùng núi thuộc duyên hải Miền Trung Việt Nam. Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Chí Công*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 17, No. 12.1, 2019. Trang: 34. Năm 2019. (Jan 6 2020 10:19AM)
[7]Bài báo: Studies on the causes of landslides for mountainous regions in central region of Vietnam. Tác giả: Vo Nguyen Duc Phuoc, Nguyen Quang Binh, Pham Dinh Hung, Doan Viet Long, Nguyen Chi Cong
. THE UNIVERSITY OF DANANG, JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. Số: VOL. 17, NO. 12.1, 2019. Trang: 29-33. Năm 2019.
(Feb 17 2020 3:31PM)
[8]Bài báo: Tác động của biến đổi khí hậu đến lượng bốc hơi tiềm năng ET0 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Tác giả: TS. Nguyễn Chí Công*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(112).2017-Quyển 1. Trang: 10. Năm 2017. (Jun 13 2017 10:45AM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu xâm nhập mặn cho hạ lưu sông Hậu dựa trên mô hình mã nguồn mở SUNTANS. Tác giả: TS. Vũ Huy Công*; TS. Nguyễn Chí Công. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(112).2017-Quyển 1. Trang: 15. Năm 2017. (Jun 13 2017 10:45AM)
[10]Bài báo: Phương pháp phân cụm trong phân tích tần suất mưa vùng, áp dụng cho khu vực Miền Trung và Tây Nguyên. Tác giả: TS. Nguyễn Chí Công*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(114).2017-Quyển 1. Trang: 60. Năm 2017. (Jul 21 2017 2:12PM)
[11]Bài báo: Xây dựng bản đồ mưa ngày lớn nhất cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Tác giả: Nguyễn Chí Công, Nguyễn Vĩnh Long. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20. Số: 20. Trang: 97-106. Năm 2017. (Mar 4 2018 4:20PM)
[12]Bài báo: Đánh giá số liệu mưa vệ tinh cho lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Phạm Thành Hưng, Nguyễn Chí Công, Võ Ngọc Dương, Nguyễn Hoàng Lâm, Nguyễn Trường Huy, Nguyễn Lê Hoàng Dung. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20. Số: 20. Trang: 1-9. Năm 2017. (Mar 4 2018 4:23PM)
[13]Bài báo: Xây dựng bản đồ mưa ngày lớn nhât cho tỉnh Quảng Nam dựa trên phân tích tần suất mưa vùng và suy luận Bayesian. Tác giả: Nguyễn Chí Công. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường. Số: ISSN 1859-3941, Vol: 56. Trang: p 65-71. Năm 2017. (May 22 2017 2:19PM)
[14]Bài báo: Chọn hàm phân phối xác suất đại diện cho phân phối mưa 1 ngày max tại Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Trường Huy, Nguyễn Hoàng Lâm, Võ Ngọc Dương, Phạm Thành Hưng, Nguyễn Chí Công. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường. Số: ISSN 1859-3941, Vol: 56. Trang: p 72-79. Năm 2017. (May 22 2017 2:21PM)
[15]Bài báo: Phân tích tần suất mưa cực hạn cho tỉnh Gia Lai dựa trên cách tiếp cận vùng. Tác giả: Nguyễn Chí Công. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường. Số: ISSN 1859-3941, Vol: 57. Trang: p 11-18. Năm 2017. (May 22 2017 2:23PM)
[16]Bài báo: Xây dựng Atlas mưa ngày cực đại cho Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Hoàng Lâm, Nguyễn Trường Huy, Võ Ngọc Dương, Phạm Thành Hưng, Nguyễn Chí Công. Tạp chí Khí tượng Thủy văn. Số: Vol 674. Trang: p 24-31. Năm 2017. (May 22 2017 2:26PM)
[17]Bài báo: Khai thác dữ liệu vệ tinh Jason-2 để quan trắc mực nước hồ chứa Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Tác giả: ThS. Phạm Thành Hưng*; TS. Nguyễn Chí Công. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(116).2017. Trang: 43. Năm 2017. (Oct 5 2017 2:39PM)
[18]Bài báo: Ứng dụng dữ liệu mây vệ tinh trong dự báo sớm ngập lụt cho hạ lưu lưu vực sông Gianh tỉnh Quảng Bình. Tác giả: TS. Nguyễn Chí Công*, ThS Nguyễn Vĩnh Long. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(116).2017. Trang: 21. Năm 2017. (Oct 5 2017 2:39PM)
[19]Bài báo: Phân tích tần suất mưa vùng cho tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Nguyễn Chí Công*, Nguyễn Vĩnh Long. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(102).2016. Trang: 14. Năm 2016. (Jun 14 2016 8:43AM)
[20]Bài báo: Mô phỏng mức độ nguy hiểm do vỡ đập Long Sơn 1 hồ Phú Ninh. Tác giả: Nguyễn Chí Công*, Lê Xuân Cường, Trần Quốc Danh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(96).2015, Quyển 1. Trang: 21. Năm 2015. (Feb 15 2016 3:25PM)
[21]Bài báo: Xây dựng phần mềm phân tích tần suất dựa trên suy luận Bayesian. Tác giả: TS. Nguyễn Chí Công*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(74).2014-Quyển 1. Trang: 14. Năm 2014. (May 6 2014 5:00PM)
[22]Bài báo: Một số cải tiến trong phân tích tần suất lũ vùng. Tác giả: NGUYỄN Chí Công. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 6(55)2012. Trang: 1-7. Năm 2012. (Mar 20 2012 7:34PM)
[23]Bài báo: Phân tích đường cong tần suất lũ vùng cho khu vực Trung Trung Bộ Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Chí Công ; Phạm Văn Chiến. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 4(45)-B11-166-KTH. Trang: 1-7. Năm 2011. (Nov 29 2011 2:37AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Landslide susceptibility mapping by combining the analytical hierarchy process and regional frequency analysis methods: A case STUDY for Quangngai province (Vietnam). Authors: nguyen chi cong; nguyen quang binh; vo nguyen duc phuoc. Springer Nature Singapore Pte Ltd. No: doi.org/10.1007/978-981-15-0291-0_180. Pages: 1327-1334. Year 2019. (Oct 23 2019 10:24AM)
[2]Article: Toward new paradigms of resettlement policy in water resources project in Vietnam: Experiences of two projects in central Vietnam. Authors: Lê Hữu Tí, Nguyễn Chí Công. Asian Journal of Environment and Disaster Management. No: ISSN : 1793-9240, Vol: 07. Pages: p 373-392. Year 2017. (May 22 2017 2:16PM)
[3]Article: Reducing uncertainty in flood frequency analyses : A comparison of local and regional approaches involving information on extreme historical. Authors: K.Halbert, Nguyen Chi Cong, O. Payrastre, E. Gaume.. Jounal of Hydrology. No: ISSN: 0022-1694, Vol: 541. Pages: p 90-98. Year 2016. (May 22 2017 2:13PM)
[4]Article: Comment réduire les incertitudes d’estimation des quantiles de débits des crues exceptionnelles ? Comparaison d’approches statistiques historiques et/ou régionales. Authors: Chi Cong NGUYEN; Eric G; Olivier P. La Houille Blanche. No: DOI 10.1051/lhb/20150035. Pages: p. 64-71. Year 2015. (Dec 22 2015 9:57PM)
[5]Article: Regional flood frequency analyses involving extraordinary flood events at ungauged sites: further developments and validations. Authors: C.C.Nguyen, E.Gaume, O.Payrastre. Journal of Hydrology. No: Vol: 508. Pages: 385-396. Year 2014. (Dec 5 2013 10:03PM)
[6]Presentations: Do regional methods really help reduce uncertainties in flood frequency analyses?. Authors: Chi Cong Nguyen, Olivier Payrastre and Eric Gaume. European Geosciences Union. Pages: 1-5. Year 2013. (Mar 7 2013 10:51PM)
[7]Article: Accounting for extreme floods occurred at ungauged sites in regional flood frequency studies. Authors: Payrastre O.; Chi Cong N.; Gaume E.. Comprehensive Flood Risk Management-Taylor & Francis Group, London. No: ISBN 978-0-415-62144-1. Pages: 34. Year 2013. (May 12 2012 5:07AM)
[8]Article: Inventories of extreme floods at ungauged sites and regional flood frequency analyses: methodological reflections and evaluation of performances. Authors: Chi Cong Nguyen; Olivier Payrastre and Eric Gaume. La Houille Blanche. No: Doi 10.1051/lhb/201311. Pages: 16-23. Year 2013. (May 14 2012 9:48PM)
[9]Presentations: Inventaires de crues extremes sur sites non jaugés et analyse statistique régionale des débits: réflexions méthodologiques et évaluation des performances. Authors: Chi-Cong Nguyen, Olivier Payrastre, Eric Gaume. Congré SHF " Evénements extremes fluviaux et maritimes" Paris, 1-2 février 2012. Pages: 1-8. Year 2012. (Feb 17 2012 4:51PM)
[10]Presentations: Regional flood frequency studies in flash flood Prone areas: possibilities and risks. Authors: CONG N'Guyen Chi , Payrastre Olivier, Gaume Eric. 6th Hymex Workshop, Primõsten, Croatia, 7-10 Mai 2012. Pages: 1-2. Year 2012. (May 9 2012 8:03PM)
[11]Presentations: Incorporation of information on extreme floods in regional flood frequency analyses: Some methodological improvements. Authors: Cong N.C; Payratre. O ; Gaume. E. Geophysical Research, Vienna, Austria. Pages: 5842. Year 2011. (Nov 29 2011 2:54AM)
  
 Sách và giáo trình
(Dec 22 2015 10:02PM)
[1]Resettlement policy in large development projects.  Chủ biên: Ryo Fujikura and Mikiyasu Nakayama. Đồng tác giả: Nguyễn Chí Công. Nơi XB: Routledge UK. Năm 2015.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Phan Đình Hùng
Đề tài: Xây dựng bản đồ cấp độ rủi ro do sạt lở đất cho tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa

 2019

 2019

[2]Đinh Văn Điết
Đề tài: Sử dụng dữ liệu mưa vệ tinh dự báo dòng chảy lũ cho trạm An Chỉ trên sông Vệ

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa

 2019

 2019

[3]Nguyễn Tấn Tài
Đề tài: Sử dụng dữ liệu mưa vệ tinh dự báo dòng chảy lũ cho trạm Đồng Tâm trên sông Gianh

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa

 2019

 2019

[4]Võ Trung Dũng
Đề tài: ứng dụng ảnh vệ tinh Landsat trong phân tích diễn biến đường bờ biển tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa-Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[5]Lê Thị Thu Hà
Đề tài: Phân tích rủi ro tài chính dự án dự án Định Bình trong giai đoạn vận hành

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa-Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[6]Dương Thị Bích Hường
Đề tài: ứng dụng mô hình thủy văn IFAS mô phỏng dòng chảy lũ cho hồ Định Bình

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[7]Võ Trung Dũng
Đề tài: ứng dụng ảnh vệ tinh đánh giá diễn biến đường bờ biển, tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[8]Lê Thị Thu Hà
Đề tài: Phân tích hiệu quả tài chính của nhà máy thủy điện Định Bình trong giai đoạn vận hành

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[9]Võ Đoàn
Đề tài: Xây dựng Atlat mưa cực hạn cho tỉnh Quảng Ngãi dựa trên phân tích tần suất mưa vùng và suy luận Bayesian

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

[10]Đỗ Thị Phương Linh
Đề tài: Xây dựng Atlat mưa cực hạn cho tỉnh Thừa Thiên Huế dựa trên phân tích tần suất mưa vùng và suy luận Bayesian

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

[11]Huỳnh Tấn Hoàng
Đề tài: ứng dụng mô hình IFAS dự báo lũ cho hồ Phú Ninh, Tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

[12]Hoàng Văn Thuận
Đề tài: Nghiên cứu yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến nhu cầu nước của các loại cây trồng chủ lực trên địa bàn tỉnh Kon Tum có xét đến biến đổi khí hậu

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[13]Lê Thị Minh Vỹ
Đề tài: Nghiên cứu xây dựng bản đồ mưa cực hạn cho tỉnh Gia Lai dựa trên chỉ số mưa vùng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[14]Trần Quốc Danh
Đề tài: Nghiên cứu bài toán ngập lụt do vỡ đập Long Sơn 1 hồ Phú Ninh và các giải pháp ứng phó

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[15]Nguyễn Vĩnh Long
Đề tài: Nghiên cứu phân tích tần suất mưa vùng và xây dựng bản đồ mưa cho tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[16]Nguyễn Văn Hoàng
Đề tài: Nghiên cứu phát triển nguồn nước phục vụ kinh tế xã hội đến năm 2030 của xã đảo Tân Hiệp, tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải thưởng "Vũ Tất Uyên" dành cho công trình khoa học công nghệ xuất sắc năm 2017.

 Kỹ thuật

 2018

 01-2018

 Hội Cơ học Thủy khí Việt Nam

[2] Giải thưởng "Hoạt động Khoa học và công nghệ xuất sắc năm học 2016-2017", giải C

 Kỹ thuật

 2017

 

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

  
 Khen thưởng
[1] Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2013-2014. Năm: 2014.
[2] Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2016, giải Ba, Bộ GD&ĐT. Năm: 2016.
[3] Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2015-2016. Năm: 2016.
[4] Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2016-2017. Năm: 2017.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kinh tế Xây dựng
Ngành: Thuỷ lợi
 2013 Sinh viên ngành Kỹ thuật công trình thủy  Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
[2]Thủy văn nâng cao
Ngành: Thuỷ lợi
 2012 Sau đại học  Trường Đại học Bách Khoa, ĐHĐN
[3]Đồ án Thiết kế Hệ thống tưới
Ngành: Thuỷ lợi
 2003 Sinh viên ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Thủy  Trường Đại học Bách Khoa- ĐHĐN
[4]Thiết kế Hệ thống tưới
Ngành: Thuỷ lợi
 2000 Sinh viên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy.  Trường Đại học Bách Khoa, ĐHĐN
  
 Thông tin khác
  

Năm 2003. Tư vấn quản lý dự án cho chủ đầu tư là tổ chức phi chính phủ (World vision) tai Quảng Trị.

 

Năm 2004. Tư vấn quản lý dự án cho chủ đầu tư là tổ chức phi chính phủ (World vision) tai Quảng Nam.

 

Năm 2005. Tư vấn quản lý dự án cho chủ đầu tư là tổ chức phi chính phủ (World vision) tai Hòa Vang-Đà Nẵng.

 

abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn