Phạm Quý Mười
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 19749 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Quý Mười
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  20/01/1980
Nơi sinh: Quảng Trung - Quảng Trạch - Quảng Bình
Quê quán Quảng Trung - Quảng Trạch - Quảng Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Toán tin; Tại: Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
Đơn vị công tác: Khoa Toán; Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Trưởng Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Toán; Tại: Đại học Bremen, CHLB Đức
Dạy CN: Toán giải tích và ứng dụng
Lĩnh vực NC: Bài toán ngược - Tối ưu phi tuyến - Giải thuật
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Toán - Trường ĐH Sư phạm - ĐHĐN.
Điện thoại: ; Mobile: 0904169124
Email: phamquymuoi@gmail.com;pqmuoi@ued.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ 03-05-2004 đến 30-09-2005: Giảng viên - Khoa Toán, Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
- Từ 01-10-2005 đến 31-12-2007: Học viên cao học - Khoa Toán-Cơ-Tin học, Trường ĐHKH Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội.
- Từ 01-01-2007 đến 31-12-2008: Giảng viên - Khoa Toán, Trường đại học Sư phạm- Đại học Dầ Nẵng
- Từ 01-01-2009 đến 30-06-2012: Nghiên cứu sinh - Center for Industrial Mathematics, University of Bremen, Germany
- Từ 01-07-2012 đến 30-04-2014: Tổ trưởng Tổ toán Giải tích - Khoa Toán, Trường Đại học Sư pham- Đại học Đà Nẵng
- Từ 01-05-2014 đến 31-01-2016: Research fellow - Division of Mathematical Sciences, School of Physical & Mathematical Sciences, Nanyang Technological University
- Từ 01-02-2016 đến 31-03-2017: Giảng viên - Phó trưởng Khoa (từ 1/4/16), Khoa Toán, Trường đại học Sư phạm- Đại học Dầ Nẵng
- Từ 01-04-2017 đến 31-03-2018: Giảng viên - Trưởng phòng KH&HTQT, Trường đại học Sư phạm- Đại học Dầ Nẵng
- Từ 01-04-2018 22-03-2020: Giảng viên chính - Trưởng phòng KH&HTQT, Trường đại học Sư phạm- Đại học Dầ Nẵng
- Từ 23-03-2020 đến nay: Giảng viên chính - Trưởng khoa Khoa Toán, Trường đại học Sư phạm- Đại học Dầ Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Bài toán tối ưu không trơn: lý thuyết, một số giải thuật và ứng dụng. Chủ nhiệm: Phạm Quý Mười. Mã số: B2016-DNA-44-TT. Năm: 2019. (Jul 15 2017 8:49AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Bài toán ngược và phương pháp chỉnh hóa thưa. Chủ nhiệm: Phạm Quý Mười. Mã số: Đ2013-03-40. Năm: 2013. (Jun 19 2013 10:08AM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Tích chập của các toán tử tích phân dạng Fourier và ứng dụng . Chủ nhiệm: Phan Đức Tuấn. Thành viên: Trần Nhân Tâm Quyền, Phạm Quý Mười. Mã số: B2009- ĐN03 - 35. Năm: 2011. (Nov 9 2015 2:22PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Ứng dụng hình học xạ ảnh để giải và sáng tạo các bài toán sơ cấp. Chủ nhiệm: Phạm Quý Mười. Thành viên: . Mã số: T05-06-82. Năm: 2005. (Mar 29 2011 5:50AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Phương pháp tiếp tuyến giải và sáng tạo các bài toán tìm giới hạn hàm số. Tác giả: TS. Phạm Quý Mười*, Vũ Thị Tường Minh. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 75. Năm 2020. (Mar 3 2020 4:48PM)
[2]Bài báo: ỨNG DỤNG PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN ĐỂ SÁNG TẠO VÀ CHỨNG MINH MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ BẤT ĐẲNG THỨC. Tác giả: Vũ Thị Tường Minh, Phạm Quý Mười. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN. Số: 33(02). Trang: 1-7. Năm 2019. (May 18 2020 10:24PM)
[3]Bài báo: MỘT SỐ KẾT QUẢ MỚI VỀ SỰ TỒN TẠI VÀ DUY NHẤT NGHIỆM CỦA BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN VÀ ỨNG DỤNG. Tác giả: Pham Quy Muoi, Van Ba Cong, Duong Xuan Hiep and Phan Duc Tuan. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Số: 31(05). Trang: 1-6. Năm 2018. (Jun 7 2019 9:12AM)
[4]Bài báo: Chỉnh hóa thưa có ràng buộc cho bài toán ngược tuyến tính trên một tập lồi đóng. Tác giả: TS. Phạm Quý Mười*, Nguyễn Thế Anh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 7(128).2018. Trang: 85-89. Năm 2018. (Sep 17 2018 2:15PM)
[5]Bài báo: Phương pháp Newton nửa trơn tìm điểm bất động của hàm không trơn một biến. Tác giả: ThS. Phan Quang Như Anh*; TS. Phan Đức Tuấn; TS. Phạm Quý Mười. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 6(127).2018. Trang: 37-40. Năm 2018. (Jun 28 2018 2:45PM)
[6]Bài báo: PHƯƠNG PHÁP NEWTON SUY RỘNG CHO PHƯƠNG TRÌNH KHÔNG LIÊN TỤC MỘT BIẾN. Tác giả: Phạm Quý Mười, Đỗ Viết Lân, Dương Xuân Hiệp, Phan Đức Tuấn và Phan Quang Như Anh. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Số: 24(03). Trang: 19-24. Năm 2017. (May 17 2018 10:27PM)
[7]Bài báo: MỘT SỐ TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA ĐẠO HÀM NEWTON HÀM MỘT BIẾN. Tác giả: CN. Dương Xuân Hiệp; TS. Phạm Quý Mười*; TS. Phan Đức Tuấn. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 9(118).2017-Quyển 1. Trang: 94-98. Năm 2017. (Oct 16 2017 4:42PM)
[8]Bài báo: PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG DÃY SỐ PHỤ ĐỂ GIẢI VÀ SÁNG TẠO CÁC BÀI TOÁN VỀ DÃY SỐ. Tác giả: Phạm Quý Mười và Nguyễn Hạ Vi. TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN. Số: 20(03). Trang: 28-35. Năm 2016. (Nov 17 2016 9:25PM)
[9]Bài báo: MỘT PHƯƠNG PHÁP CHỌN ĐIỂM KHỞI ĐẦU TRONG GIẢI THUẬT ĐIỂM TRONG CHO BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH. Tác giả: Phạm Quý Mười*, Phan Thị Như Quỳnh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(98).2016. Trang: 117. Năm 2016. (Mar 31 2016 8:35AM)
[10]Bài báo: PHƯƠNG PHÁP ELLIPSOID CẢI TIẾN VÀ ỨNG DỤNG GIẢI BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH. Tác giả: Phạm Quý Mười*, Phan Thị Như Quỳnh
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: Số 9(94).2015. Trang: 99-103. Năm 2015.
(Nov 4 2015 4:30PM)
[11]Bài báo: A step-size selecting rule for soft shrinkage iteration. Tác giả: Pham Quy Muoi. Tap chi KHCN Dai hoc Da Nang. Số: 67. Trang: 13-17. Năm 2013. (May 21 2013 9:27PM)
[12]Bài báo: Đạo hàm Newton và phương pháp Newton nửa trơn. Tác giả: Pham Quy Muoi, Ngo Thi Thanh Binh
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tap chi KHCN Dai hoc Da Nang
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 69. Trang: 157-161. Năm 2013.
(Aug 27 2013 2:10AM)
[13]Bài báo: Phương pháp MUSIC xác định vị trí vật tán xạ điểm trong môi trường thuần nhất, đẳng hướng Rn. Tác giả: Phạm Quý Mười. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 24. Trang: 87 - 92. Năm 2008. (Mar 29 2011 6:10AM)
[14]Bài báo: Phương pháp nhân tử hoá xác định vị trí, hình dạng vật tán xạ trong môi trường không thuần nhất Rd(d=2,3). Tác giả: Phạm Quý Mười. Tạp chí khoa học và công nghệ ĐHĐN. Số: 27. Trang: 55-62. Năm 2008. (Dec 31 2010 10:33AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Convergence of Proximal Algorithms with Stepsize Controls for Nonlinear Inverse Problems and Application to Sparse Non-negative Matrix Factorization. Authors: Pham Quy Muoi, Delf Lachmund and Dinh Nho Hao. Numerical Algorithms. No: 85. Pages: 1255–1279. Year 2020. (Dec 4 2019 7:20AM)
[2]Article: Proximal method for l_0 regularization for nonlinear inverse problems . Authors: Pham Quy Muoi, Duong Xuan Hiep, Phan Duc Tuan. Journal of Computational and Applied Mathematics. No: submitted. Pages: ?-?. Year 2020. (Feb 18 2020 8:28PM)
[3]Article: A Mollification Method for Backward Time-fractional Heat Equation . Authors: Nguyen Van Duc, Pham Quy Muoi, Nguyen Van Thang. Acta Mathematica Vietnamica. No: 45. Pages: 749-766. Year 2020. (Feb 18 2020 8:32PM)
[4]Article: Inverse Problems with Nonnegative and Sparse Solutions: Algorithms and Application to the Phase Retrieval Problem. Authors: Quy Muoi Pham, Dinh Nho Hao, Sujit Kumar Sahoo, Dongliang Tang, Huu Cong Nguyen and Cuong Dang. Inverse Problems. No: 34(05). Pages: 055007. Year 2018. (Mar 16 2018 11:06PM)
[5]Article: Descent Gradient Methods for Nonsmooth Minimization Problems in Ill-Posed Problems. Authors: Pham Quy Muoi, Dinh Nho Hao, Peter Maass and Michael Pidcock
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Journal of Computational and Applied Mathematics. No: 298. Pages: 105-122. Year 2016. (Nov 16 2015 5:23PM)
[6]Article: Sparsity regularization of the diffusion coefficient identification problem: well-posedness and convergence rates. Authors: Pham Quy Muoi. Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society. No: 39(3). Pages: 1145-1164. Year 2016. (Feb 13 2014 3:30PM)
[7]Article: Reconstructing Conductivity Coefficients Based on Sparsity Regularization and Measured Data in Electrical Impedance Tomography. Authors: Pham Quy Muoi
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Inverse Problems in Science & Engineering. No: 23(8). Pages: 1366-1387. Year 2015. (Dec 22 2014 7:29PM)
[8]Presentations: Non-smooth minimization problems of matrix variables and applications. Authors: Pham Quy Muoi, Andreas Bartels and Peter Maass. International Conference on Inverse Problems and Optimal Control. Pages: Hong Kong, December, 04-06. Year 2014. (Dec 19 2014 11:24PM)
[9]Article: Semismooth Newton and Quasi-Newton Methods in Weighted l¹-Regularization. Authors: Pham Quy Muoi, Dinh Nho Hao, Peter Maass and Michael Pidcock
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. J. Inverse Ill-posed Probl. No: Vol. 21, Issue 5. Pages: 665–693. Year 2013. (Jan 4 2012 2:45AM)
[10]Presentations: Electrical Impedance Tomography: Theory and Numerical Algorithms. Authors: Phạm Quý Muoi. Vietnam International Applied Mathematic Coference. Pages: 53. Year 2013. (Dec 5 2013 1:06PM)
[11]Presentations: Algorithms for nonsmooth optimization problems and applications. Authors: Pham Quy Muoi. Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany. Pages: 10. Year 2013. (Sep 10 2013 7:15PM)
[12]Presentations: Sparsity Regularization of the Diffusion Coefficient Identification Problem: Theory and Numerical Solutions. Authors: Pham Quy Muoi and Peter Maass. 5th International Conference on High Perpormance Scientific Computing: Modeling, Simulation and Optimization of Complex Processes. Pages: Hanoi, 4-9, March. Year 2012. (Mar 21 2012 5:01PM)
[13]Presentations: Sparsity regularization incorporated with the energy functional approach for electrical impedance tomography. Authors: Peter Maass and Pham Quy Muoi. The 6th International Conference "Inverse Problems: Modeling and Simulation". Pages: Antalya, Turkey, 21-26, May. Year 2012. (May 11 2012 8:19PM)
[14]Article: Gradient descent for Tikhonov functionals with sparsity constraints: Theory and numerical comparison of step size rules. Authors: Dirk A. Lorenz, Peter Maass and Pham Q. Muoi. ELECTRONIC TRANSACTIONS ON NUMERICAL ANALYSIS
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. No: 39. Pages: 437-463. Year 2012.
(Feb 11 2012 2:45AM)
[15]Presentations: Efficient Schemes for Inverse Problems with sparsity constraints. Authors: Pham Quy Muoi, Dirk Lorenz and Peter Maass. Leeds University, UK
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Year 2011.
(Mar 29 2011 6:37AM)
[16]Article: Sparsity regularization for electrical impedance tomography: well-posedness and convergence rates. Authors: Peter Maass and Pham Quy Muoi. Reports from the Applied Mathematics, University of Bremen
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: ISSN 1435-7968. Pages: 11-06. Year 2011.
(Jan 4 2012 2:53AM)
[17]Presentations: Accelerated Iterative Thresholding Algorithm for Regularization of Linear Inverse Problems with Sparsity Constraints. Authors: Pham, Quy Muoi. SCiE Seminar. Pages: Sardinia, Italy. Year 2010. (Mar 29 2011 6:27AM)
[18]Presentations: A semismooth Newton method for Tikhonov functions in nonlinear lnverse problems with sparsity constraints . Authors: Pham, Quy Muoi
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. SCiE Seminar. Year 2010. (Mar 29 2011 6:30AM)
  
 Sách và giáo trình
(Sep 20 2018 10:40AM)(Sep 20 2018 10:39AM)
[1]Giáo trình Lý thuyết bài toán đặt không chỉnh Chủ biên: Phạm Quý Mười. Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền Thông. Năm 2018.
[2]Phương pháp phần tử hữu hạn Chủ biên: Phạm Quý Mười. Đồng tác giả: Phan Đức Tuấn. Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền Thông. Năm 2016.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Đỗ Viết Lân
Đề tài: Phương pháp Newton nửa trơn trong chỉnh hóa thưa và ứng dụng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[2]Đoàn Thị Hoàng Trang
Đề tài: Phương pháp hàm phạt cho bài toán cực trị có điều kiện

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[3]Nguyễn Thị Quý Hiếu
Đề tài: Phương pháp chỉnh hóa bởi hàm lọc cho bài toán ngược đặt không chỉnh

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[4]Nguyễn Thị Liêu Noa
Đề tài: Giải thuật cho bài toán tối ưu không trơn trong chỉnh hóa thưa và ứng dụng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[5]Nguyễn Đức Tới
Đề tài: Phương pháp chỉnh hóa Tikhonov cho bài toán ngược tuyến tính và ứng dụng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[6]Hoàng Thị Diệu Hiền
Đề tài: Phương pháp giải và sáng tạo các bài toán tìm giới hạn của hàm số

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[7]Lê Thúy An
Đề tài: Phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính và ứng dụng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[8]Nguyễn Hạ Vi
Đề tài: Phương pháp giải và sáng tạo các bài toán về dãy số thực

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[9]Nguyễn Thị Ái
Đề tài: PHƯƠNG PHÁP LAGRANGE CHO BÀI TOÁN CỰC TRỊ CÓ ĐIỀU KIỆN CHO BỞI PHƯƠNG TRÌNH

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[10]Phạm Thị Thu Thuận
Đề tài: BÀI TOÁN CỰC TRỊ VÀ ỨNG DỤNG

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[11]Phan Thị Như Quỳnh
Đề tài: PHƯƠNG PHÁP ĐIỂM TRONG ĐỂ GIẢI BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

  
 Khen thưởng
[1] Thưởng công trình toán học năm 2015-2016. Số: 3028/QĐ-BGDĐT. Năm: 2016.
[2] Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng. Số: 6273/QĐ-UBND. Năm: 2017.
[3] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 2726/QĐ-KT. Năm: 2017.
[4] Thưởng công trình toán học năm 2018. Số: 100/QĐ-VNCCCT. Năm: 2018.
[5] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 3044/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2018.
[6] Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng. Số: 4403/QĐ-UBND. Năm: 2018.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Giải tích chuyên ngành 2
Ngành: Toán học
 2016 Sinh viên  Đại học sư phạm
[2]Phương pháp phần tử hữu hạn
Ngành: Toán học
 2016 Sinh viên, Học viên cao học Toán giải tích  Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng
[3]Lý thuyết bài toán ngược đặt không chỉnh
Ngành: Toán học
 2013 Cao học Toán giải tích  Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng
[4]Differential Equations
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Students at Advanced Programs Center Of Excellence - Danang University of Technology
marriage affairs all wife cheat i want an affair
 Advanced Programs Center Of Excellence - Danang University of Technology
[5]Disrete Mathematic 356
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2012 Students at Advanced Programs Center Of Excellence - Danang University of Technology
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
 Advanced Programs Center Of Excellence - Danang University of Technology
[6]Toán chuyên đề
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2008 Sinh viên  Đại học Bách khoa
[7]Giải tích 1
Ngành: Toán học
 2004 Sinh viên
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Đại học Bách khoa, Đại học kinh tế
[8]Giải tích 2
Ngành: Toán học
 2004 Sinh viên
walgreens prints coupons open free printable coupons
 Đại học Bách khoa
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn