TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
51,174,519
 
DANH SÁCH THẠC SĨ
 
SttTên tác giảĐơn vị Năm
 451 ThS. Đoàn Nguyễn Trang Phương Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế -2010
 452 Trương Trần Trâm Anh Khoa Marketing - Trường Đại học Kinh tế 2011
 453 ThS. Nguyễn Thị Nhật Ánh  2011
 454 ThS. Nguyễn Văn Bình Phòng Đào tạo - Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông tin 2011
 455 ThS. Mai Thị Phương Chi Khoa Công nghệ Hóa học - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2011
 456 ThS. Trần Duy Chung Khoa Điện - Điện tử - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2011
 457 ThS. Đoạn Chí Cường Khoa Sinh - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm 2011
 458 ThS. Đặng Đại Thọ Phòng Đào tạo - Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông tin 2011
 459 Phạm Ngọc Đức Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 2011
 460 ThS. Trần Kim Dung Khoa Tiếng Trung - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2011
 461 ThS. Phạm Công Dũng Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 2011
 462 ThS. Lê Thị Ngọc Hà Khoa Tiếng Pháp - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2011
 463 ThS. Nguyễn Thị Hải Hà Phòng Đào tạo - Trường Đại học Bách Khoa 2011
 464 ThS. Nguyễn Thị Diệu Hà Khoa Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm 2011
 465 ThS. Vũ Thu Hà Khoa Hệ thống thông tin - Kinh tế - Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông tin 2011
 466 ThS. Đinh Thị Mỹ Hạnh Ban Công tác học sinh, sinh viên - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 2011
 467 ThS. Nguyễn Thị Thanh Hiền Khoa Sư phạm và Dự bị đại học - Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum 2011
 468 ThS. Bùi Trung Hiệp Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế 2011
 469 ThS. Trần Phan Hiếu Khoa Giáo dục chính trị - Trường Đại học Sư phạm 2011
 470 ThS. Nguyễn Tấn Hoà Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2011
 471 ThS. Nguyễn Thị Thúy Hoài Khoa Điện - Điện tử - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2011
 472 ThS. Trần Thị Hoàn Ban Khoa học Công nghệ & Môi trường - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 2011
 473 Trần Quốc Hùng Khoa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum 2011
 474 ThS. Hồ Mạnh Hùng Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 2011
 475 ThS. Nguyễn Thị Hương Khoa Giáo dục chính trị - Trường Đại học Sư phạm 2011
 476 ThS. Nguyễn Đăng Huy Ban Đào tạo - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 2011
 477 ThS. Nguyễn Công Kha Phòng Đào tạo - Trường Đại học Bách Khoa 2011
 478 ThS. Đàm Nguyễn Anh Khoa Khoa quản lý dự án - Trường Đại học Bách Khoa 2011
 479 ThS. Nguyễn Trung Kiên Khoa Điện tử Viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa 2011
 480 ThS. Lê Thị Lâm Khoa Tâm lý Giáo dục - Trường Đại học Sư phạm 2011
 Tìm thấy: 929 cá nhân / 31 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn