Võ Anh Vũ
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 21764 lượt người xem
Họ và tên:  Võ Anh Vũ
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  04/03/1984
Nơi sinh: Tam Dân, Phú Ninh, Quảng Nam
Quê quán Tam Dân, Phú Ninh, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kỹ sư Cơ khí Động lực; Tại: Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí Giao thông; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Kỹ thuật Động cơ Nhiệt; Tại: Đại Học Đà Nẵng
Dạy CN: - Ngành Động lực
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh Van B1
Địa chỉ liên hệ: Khoa Cơ khí Giao thông, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Quá trình đào tạo:
- Đại học: Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng;
- Thác sĩ: Đại học Đà Nẵng (2014-2016)
- Thực tập sinh tại Trường Đại học Bách khoa Polytechnica, Bucharech Romania (Jun.1.2019-Oct.1.2019)
- NCS: Đại học Đà Nẵng
- Từ năm 2011 về công tác tại Khoa Cơ khí Giao thông cho đến nay.

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Xác lập mô hình và các thông số cơ bản của hệ thống năng lượng liên thông hybrid biogas-năng lượng mặt trời phù hợp với điều kiện sản xuất và đời sống ở nông thôn Việt Nam. Chủ nhiệm: Bùi Thị Minh Tú. Thành viên: Nguyễn Hữu Hiếu, Cao Xuân Tuấn, Võ Anh Vũ, Vũ Vân Thanh, Trần Anh Tuấn, Lê Minh Tiến. Mã số: CTB2018-DNA.04. Năm: 2020. (Feb 3 2021 10:30AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Thiết kế cải tạo xe gắn máy thành xe gắn máy Hybrid sử dụng nguồn động lực xăng - điện. Chủ nhiệm: Võ Anh Vũ. Thành viên: Bùi Văn Ga, Phùng Minh Nguyên, Lâm Thị Hồng Nhật, Phan Thanh Hưng, Huỳnh Văn Lịch, Võ Ngọc Lam, Nguyễn Ngọc Hùng. Mã số: 2018-02-35. Năm: 2019. (Feb 3 2021 10:34AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu chế tạo bộ hiệu chỉnh góc đánh lửa cho động cơ ô tô sử dụng xăng truyền thống sang sử dụng xăng sinh học có tỷ lệ phối trộn ethanol cao.. Chủ nhiệm: Nguyễn Quang Trung. Thành viên: Huỳnh Tấn Tiến. Vũ Văn Thanh. Võ Anh Vũ. . Mã số: Đ2015-02-139. Năm: 2016. (Feb 28 2018 11:52AM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thiết kế hệ thống đo lưu lượng không khí – biogas ứng dụng trong việc điều chỉnh thành phần hỗn hợp động cơ dual fuel (biogas - diesel) trên băng thử FROUDE. Chủ nhiệm: Nguyễn Việt Hải. Mã số: T2016-02-05. Năm: 2016. (Jan 5 2017 1:07PM)
[5] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu tinh lọc Biogas bằng phương pháp sinh học, ứng dụng cho các trang trại quy mô lớn. Chủ nhiệm: Trương Lê Bích Trâm. Thành viên: Võ Anh Vũ, Phạm Đình Long. Mã số: T2014-01-23. Năm: 2014. (Jan 5 2017 1:37PM)
[6] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu khả năng sinh khí biogas từ nước thải chế biến tinh bột sắn bằng phương pháp lên men kỵ khí. Chủ nhiệm: Phạm Đình Long. Thành viên: Trương Lê Bích Trâm, Võ Anh Vũ. Mã số: T2013. Năm: 2013. (Jan 5 2017 1:39PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu - chế tạo bộ đo lưu lượng biogas kiểu nhiệt cho động cơ biogas. Tác giả: Nguyễn Việt Hải; Bùi Văn Ga; Võ Anh Vũ. Tạp chí Khoa học - Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 2016. Trang: 2016. Năm 2016. (Jan 5 2017 1:17PM)
[2]Bài báo: Mô phỏng sự bay hơi của tia nhiên liệu phun mồi trong động cơ dual fuel biogas-diesel. Tác giả: Bùi Văn Ga, Nguyễn Việt Hải, Võ Anh Vũ, Lê Trung. Tạp chí Khoa học - Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 03(100). Trang: 24-29. Năm 2016. (Jan 5 2017 1:01PM)
[3]Bài báo: Phân tích biến thiên áp suất trong động cơ dual fuel biogas-diesel cho bởi mô phỏng và thực nghiệm. Tác giả: Bùi Văn Ga, Nguyễn Việt Hải, Nguyễn Văn Anh, Võ Anh Vũ, Bùi Văn Hùng. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 01(86). Trang: 24-29. Năm 2015. (Jan 5 2017 12:49PM)
[4]Bài báo: Phát triển phương pháp đo hệ số tương đương ϕ của động cơ dual fuel biogas diesel. Tác giả: Bùi Văn Ga, Nguyễn Văn Anh, Nguyễn Việt Hải, Võ Anh Vũ, Bùi Văn Hùng. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 05(90). Trang: 43-46. Năm 2015. (Jan 5 2017 12:52PM)
[5]Bài báo: Đo thực nghiệm hệ số tương đương f và nghiên cứu ảnh hưởng nó đến tính năng công tác của động cơ dual fuel biogas-diesel. Tác giả: Bùi Văn Ga , Nguyễn Văn Anh, Nguyễn Việt Hải, Võ Anh Vũ, Bùi Văn Hùng. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy Khí toàn quốc năm. Số: 2015. Trang: 225-232. Năm 2015. (Jan 5 2017 12:56PM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm tính năng động cơ dual fuel biogas diesel. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Dương Việt Dũng, Nguyễn Việt Hải, Nguyễn Văn Anh, Võ Anh Vũ. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11(84). Trang: 1-6. Năm 2014. (Jan 5 2017 12:40PM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của tỉ số nén và thành phần nhiên liệu biogas đến quá trình cháy động cơ. Tác giả: Trần Thanh Hải Tùng, Bùi Văn Ga, Nguyễn Văn Anh, Võ Anh Vũ. Hội nghị Cơ học Thủy Khí toàn quốc, Nha Trang. Số: 26-28/7/2012. Trang: 161-168. Năm 2012. (Jan 5 2017 1:27PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn