Võ Xuân Tiến
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,663,954

 
Mục này được 55097 lượt người xem
Họ và tên:  Võ Xuân Tiến
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  20/01/1955
Nơi sinh: Lệ Thuỷ - Quảng Bình
Quê quán Lệ Thuỷ -Quảng Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế nông nghiệp; Tại: Trường ĐHKT Quốc dân Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Tiến sĩ; năm: 1; Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp; Tại: Trường ĐH Tổng hợp Craxnodar
Chức danh KH:  Giáo sư; công nhận năm: 2015
Dạy CN: Kinh tế, Quản trị kinh doanh.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Nga, Tiếng Pháp
Địa chỉ liên hệ: 71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 02363836923; Mobile: 
Email: vxtien01@yahoo.com.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

+ Từ 1974 – 1978 học tại trường Đại học Kinh tế - Kế hoạch (nay là trường ĐH Kinh tế Quốc dân), ngành học: Kinh tế nông nghiệp.


+ 12/1978  về công tác tại trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng.


+ Từ 9/1986 – 1987, giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Bộ môn Công - Thương.


+ Từ 1987 – 1988 giữ chức vụ Chủ nhiệm Bộ môn Công - Thương.


+ Năm 1989 được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm khoa, là Chi ủy viên.


            + Từ 9/1989 – 11/1993 học NCS tại Liên Xô (cũ ), là Bí thư Chi bộ.


+ Tháng 12/1993 về lại trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng và là giáo viên của trường.


+ Từ 15/5/1994  - 15/11/1995: là Phó Phòng Đào tạo của trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.


+ Từ 15/11/1995 – 9/2004: Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế kiêm Bí thư Đảng ủy trường.


+ Từ tháng 9/2004 – 9/2005 : Bí thư Đảng ủy nhà trường.


+ Từ tháng 4/1997 – 11/2005 : Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Đà Nẵng .


+ Từ tháng 7/2006 đến năm 2011 : Phó giám đốc Trung tâm Đào tạo thường xuyên - Đại học Đà Nẵng.


+ Từ tháng 7/2010 đến nay: Trưởng Ban Đào tạo sau đại học.

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu dịch vụ nhà ở cho người có thu nhập thấp ở thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: ThS. Hà Quang Thơ. Thành viên: PGS.TS Võ Xuân Tiến ; ThS. Nguyễn Thị Hải Đường. Mã số: B2006 - ĐN04 -11. Năm: 2009. (May 10 2011 3:25PM)
[2] Đề tài cấp Thành phố: Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực cho một số ngành kinh tế - kỹ thuật và ngành công nghệ cao trên địa bàn thành phố. Chủ nhiệm: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Thành viên: . Mã số: 02/2009/KQNC-SKHCN. Năm: 2009. (Dec 31 2010 2:10PM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực trong các cơ quan hành chính cấp quận (huyện), phường (xã) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Mã số: B2005 - 14 – 33. Năm: 2007. (May 9 2011 5:13PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Những biện pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn Quảng Nam - Đà Nẵng. Chủ nhiệm: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Thành viên: . Mã số: B2003-14-20. Năm: 2005. (May 9 2011 4:50PM)
[5] Đề tài cấp Thành phố: Giải pháp chuyển dịch cơ cấu lao động và giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố ĐN. Chủ nhiệm: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Thành viên: . Mã số: 5204/KQNC. Năm: 2003. (May 9 2011 4:49PM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Mô hình tổ chức và hoạt động các hợp tác xã nông nghiệp ở Miền Trung thời gian đến. Chủ nhiệm: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Thành viên: ThS.Hồ Hữu Tiến ; ThS Lê Bảo ; ThS Trần Hữu Hải ; CN Huỳnh Viết Thiên Ân. Mã số: B2000-14-31-TĐ. Năm: 2001. (May 13 2011 3:08PM)
[7] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Một số giải pháp lớn để huy động và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư trong nước tại Thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Thành viên: . Mã số: B97-14-09-TĐ. Năm: 2000. (May 9 2011 4:42PM)
[8] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Xây dựng khung chương trình đào tạo cho khối ngành kinh tế. Chủ nhiệm: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Thành viên: . Mã số: B96-14-01-TĐ. Năm: 1997. (May 9 2011 4:40PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp Việt Nam. Tác giả: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Tạp chí những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới (Viện Hàm lâm Khoa học xã hội Việt Nam). Số: 4 (228). Trang: 51-58. Năm 2015. (Jul 21 2015 3:16PM)
[2]Bài báo: Đẩy mạnh phát triển dịch vụ công ở nước ta hiện nay. Tác giả: PGS.TS. Võ Xuân Tiến*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 2(75).2014. Trang: 42. Năm 2014. (May 8 2014 4:31PM)
[3]Bài báo: Đào tạo nghề với chuyển dịch cơ cấu lao động tại Đà Nẵng. Tác giả: PGS.TS Võ Xuân Tiến
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Nghiên cứu kinh tế (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam). Số: 3(430). Trang: 44-52. Năm 2014. (Jul 21 2015 3:32PM)
[4]Bài báo: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thực hiện công bằng xã hội ở Việt Nam bằng phát triển kết cấu hạ tầng ở nông thôn . Tác giả: PGS.TS. Võ Xuân Tiến*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: Số 4(77).2014. Trang: 153. Năm 2014.
(Jul 11 2014 3:38PM)
[5]Bài báo: Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp. Tác giả: PGS.TS Võ Xuân Tiến
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 6(67). Trang: 151-155. Năm 2013.
(Feb 28 2014 9:47AM)
[6]Bài báo: Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực tại Đà Nẵng. Tác giả: PGS.TS Võ Xuân Tiến
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Số: 194. Trang: 74-80. Năm 2013. (Feb 28 2014 9:55AM)
[7]Bài báo: Phát triển nguồn nhân lực từ đổi mới giáo dục đại học. Tác giả: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: 8(57) Quyển 1. Trang: 118-124. Năm 2012.
(Feb 28 2014 9:41AM)
[8]Bài báo: Một số vấn đề về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Tác giả: PGS.TS Võ Xuân Tiến
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 5(40). Năm 2010.
(May 10 2011 10:40AM)
[9]Bài báo: Tăng cường đào tạo nhân lực tài chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tác giả: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Tạp chí Khoa học và phát triển của Sở KH và CN thành phố Đà Nẵng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 145. Năm 2009.
(May 10 2011 10:39AM)
[10]Bài báo: Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển ở Đà Nẵng. Tác giả: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng.
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 4(21). Năm 2007.
(May 10 2011 10:36AM)
[11]Bài báo: Đánh giá tác động của hoạt động kinh tế biển ở Đà Nẵng đối với môi trường vùng bờ và sức khỏe cộng đồng. Tác giả: PGS.TS Võ Xuân Tiến
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 5(22). Năm 2007.
(May 10 2011 10:38AM)
[12]Bài báo: Boosting the development of the private economy in the international economic integration process. Tác giả: ASST.PROF. VO XUAN TIEN, PH.D. Economics and Development - National Economics University - Hanoi Vietnam. Số: Volume 17, March 2005. Trang: 5-8. Năm 2005. (Feb 28 2014 9:31AM)
[13]Bài báo: Đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân trong tiến trình hội nhập nền kinh tế thế giới. Tác giả: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Tạp chí Khoa học và Công nghệ
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 3(11). Năm 2005.
(May 10 2011 10:29AM)
[14]Bài báo: Những vấn đề kinh tế cần giải quyết khi phát triển kinh tế tư nhân. Tác giả: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Tạp chí Sinh hoạt lí luận. Số: 1(68). Năm 2005. (May 10 2011 10:32AM)
[15]Bài báo: Đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân trong tiến trình hội nhập nền kinh tế thế giới. Tác giả: PGS.TS Võ Xuân Tiến
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Kinh tế và phát triển của ĐH Kinh tế Quốc dân, Hà Nội
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 92. Năm 2005.
(May 10 2011 10:33AM)
[16]Bài báo: Toàn cầu hóa kinh tế và những vấn đề đặt ra. Tác giả: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Tạp chí Sinh hoạt lí luận.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 1(62). Năm 2004.
(May 10 2011 10:22AM)
[17]Bài báo: Bàn về vấn đề đẩy mạnh tiến trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Tác giả: PGS.TS Võ Xuân Tiến
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐH ĐN
marriage affairs all wife cheat i want an affair
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 3(7). Năm 2004.
(May 10 2011 10:23AM)
[18]Bài báo: Một số giải pháp nhằm gắn kết hoạt động nghiên cứu khoa học với triển khai ứng dụng giữa các trường đại học với các địa phương. Tác giả: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Kỷ yếu hội thảo ĐHĐN nhân 10 năm thành lập - 11/2004. Năm 2004. (May 10 2011 10:27AM)
[19]Bài báo: Cơ cấu kinh tế trong chiến lược phát triển của thành phố Đà Nẵng. Tác giả: PGS.TS Võ Xuân Tiến
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐH ĐN
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 4(8). Năm 2004.
(May 10 2011 10:24AM)
[20]Bài báo: Mấy ý kiến góp phần phát triển nhanh và bền vững thành phố Đà Nẵng. Tác giả: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Kỷ yếu hội thảo ĐHĐN nhân 10 năm thành lập - 11/2004. Năm 2004. (May 10 2011 10:26AM)
[21]Bài báo: Một số quan điểm về việc chuyển dịch cơ cấu lao động và giải quyết việc làm trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: PGS.TS Võ Xuân Tiến - PGS.TS Đào Hữu Hòa. Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 2.2003. Trang: 3-7. Năm 2003.
(Feb 28 2014 9:19AM)
[22]Bài báo: Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố ĐN. Tác giả: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Tạp chí Kinh tế và phát triển của ĐH Kinh tế Quốc dân, Hà Nội. Số: 71. Năm 2003. (May 10 2011 10:20AM)
[23]Bài báo: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho các công trình công cộng ở Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Tạp chí Sinh hoạt lí luận
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 2(39). Năm 2000.
(May 10 2011 10:11AM)
[24]Tham luận: Phát triển kết cấu hạ tầng ở nông thôn - Giải pháp góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thực hiện công bằng xã hội. Tác giả: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Hội thảo Trường Đại học Kinh tế và QTKD. Năm 1999. (May 10 2011 10:03AM)
[25]Tham luận: Đẩy nhanh tốc độ và nâng cao hiệu quả CNH, HĐH vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. Tác giả: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Hội thảo Khoa học Quốc gia các trường đại học kinh tế. Năm 1999. (May 10 2011 10:04AM)
[26]Tham luận: Nghiên cứu khoa học của Sinh viên Trường đại học Kinh tế và QTKD với việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở miền Trung. Tác giả: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Hội thảo Khoa học các trường đại học kinh tế. Năm 1997. (May 10 2011 10:06AM)
[27]Tham luận: Ảnh hưởng của khu công nghiệp Dung Quất đến chiến lược đào tạo của Trường Đại học Kinh tế và QTKD. Tác giả: PGS.TS Võ Xuân Tiến
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Hội thảo Quốc tế tại Đà Nẵng. Năm 1997. (May 10 2011 8:48AM)
[28]Bài báo: Vấn đề Công nghiệp, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn các tỉnh miền Trung trong giai đoạn hiện nay. Tác giả: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Tạp chí Nghiên cứu lí luận. Số: 12. Năm 1997. (May 10 2011 10:10AM)
[29]Bài báo: Góp phần nâng cao hiệu quả vốn đầu tư. Tác giả: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Tập san Khoa học Đại học Đà Nẵng. Số: 2. Năm 1997. (May 10 2011 10:13AM)
[30]Bài báo: Nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa, hiện đại hoá ở miền Trung. Tác giả: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Tập san Khoa học Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: tháng 1. Năm 1996.
(May 10 2011 10:14AM)
[31]Bài báo: Khai thác và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư trong nước. Tác giả: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Tạp chí Sinh hoạt lí luận. Số: 4. Năm 1996. (May 10 2011 10:08AM)
[32]Bài báo: Vốn đầu tư trong nước ở các tỉnh miền Trung. Tác giả: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Tạp chí Kinh tế và Phát triển
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: Đặc san tháng 11/1996. Trang: 51-52. Năm 1996.
(Feb 28 2014 10:01AM)
[33]Bài báo: Vài ý kiến đề xuất về phát triển du lịch các tỉnh miền Trung trước ngưỡng cửa năm 2000. Tác giả: PGS.TS Võ Xuân Tiến
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Sinh hoạt lí luận. Số: 1. Năm 1995. (May 10 2011 10:09AM)
[34]Bài báo: Về các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình thâm canh ngành chăn nuôi lợn. Tác giả: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Tập san Khoa học Đại học Đà Nẵng. Số: 1. Năm 1994. (May 10 2011 10:15AM)
[35]Bài báo: Về mối quan hệ công nông nghiệp trên địa bàn huyện. Tác giả: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Tập san Khoa học Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Năm 1986. (May 10 2011 10:17AM)
  
 Sách và giáo trình
[1]Giáo trình Kinh tế và Quản lý đô thị Chủ biên: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Đồng tác giả: ThS.Hà Quang Thơ; ThS. Nguyễn Thị Hải Đường. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 2014.(Jul 21 2015 2:37PM)
[2]

Sách chuyên khảo Phát triển nguồn nhân lực ở Đà Nẵng


Chủ biên: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học xã hội. Năm 2014.(Jul 21 2015 2:33PM)

[3]Giáo trình : Chính sách công. Chủ biên: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản khoa học xã hội. Năm 2013.(Feb 28 2014 8:43AM)
[4]Sách tham khảo : Đào tạo nguồn nhân lực cho một số ngành kinh tế và công nghệ cao trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng. Chủ biên: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ. Năm 2013.(Feb 28 2014 8:48AM)
[5]Sách : Hội nhập kinh tế quốc tế với phát triển bền vững”. Chủ biên: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Chính trị Quốc gia. Năm 2005.(May 10 2011 7:53AM)
[6]Sách : Toàn cầu hoá kinh tế - Những cơ hội và thách thức đối với miền Trung. Chủ biên: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Nơi XB: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.. Năm 2004.(May 10 2011 8:40AM)
[7]Sách : Tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội. Chủ biên: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Nơi XB: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia. Năm 2000.(May 10 2011 7:49AM)
[8]Sách : Khai thác và sử dụng các nguồn lực cho Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở các tỉnh miền Trung. Chủ biên: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 1996.(Dec 31 2010 2:11PM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Phaylom Nodnapho
Đề tài: Phát triển tín dụng ngân hàng nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại nước CHDCND Lào
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2015

[2]Senavong Sonesouphanh
Đề tài: Quản lý nhà nước đối với hoạt động XNK tại nước CHDCND Lào
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2015

[3]Đặng Thị Hân Ly
Đề tài: Hoàn thiện công tác thu thuế thu nhập doanh nghiệp tại tỉnh Trà Vinh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[4]Vĩnh Tuấn
Đề tài: Phát triển du lịch sinh thái tại Phong Nha-Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[5]Trương Công Tú
Đề tài: Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư công tại thành phố Đồng Hới

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[6]Nguyễn Tấn Nghĩa
Đề tài: Hoàn thiện hoạt động bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[7]Võ Hoài Nam
Đề tài: Hoàn thiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[8]Võ Chiêu Phúc
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[9]Trần Văn Sang
Đề tài: Phát triển nông nghiệp huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[10]Đoàn Tranh
Đề tài: Phát triển nông nghiệp tỉnh Quảng Nam
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2012

[11]Thân Trọng Trần Thi
Đề tài: Nâng cao động lực thúc đẩy người lao động tại Công ty Cổ phần Công nghệ phần mềm Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[12]Nguyễn Lê Nhã Uyên
Đề tài: Hoàn thiện công tác an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện ĐakGlei, Tỉnh Kon Tum

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[13]Đào Thị Thu Trinh
Đề tài: Đánh giá thành tích nhân viên tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Việt - Chi nhánh Đà Nẵng (Navibank Đà Nẵng)

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[14]Quảng Thị Anh Phượng
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Cẩm Hà

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[15]Huỳnh Thị Tuyết Nga
Đề tài: Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Điện lực Bình Định

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[16]Đoàn Thị Nhiệm
Đề tài: Phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Phú Yên

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[17]Trần Thị Đức Hạnh
Đề tài: Nâng cao động lực thúc đẩy người lao động tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt chi nhánh Đà Nẵng (Navibank Đà Nẵng)

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[18]Lê Bá Huy
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục và đào tạo thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[19]Lê Thị Tuyết Trinh
Đề tài: Phát triển dịch vụ công trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[20]Diệp Xuân Tài
Đề tài: Phát triển nông nghiệp huyện Đông Giang tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[21]Đặng Ngọc Phương
Đề tài: Đẩy mạnh hoạt động cho vay đối với trang trại tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đăk Lăk

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[22]Trương Văn Vỹ
Đề tài: Phát triển kinh tế tư nhân quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[23]Lê Nguyễn Cao Tài
Đề tài: Phát triển dịch vụ cảng biển tại thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[24]Dương Tuấn Anh
Đề tài: Đánh giá thành tích nhân viên tại Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp An Ngãi tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[25]Phạm Nguyễn Thị Hoàng Hoa
Đề tài: Giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy cán bộ công nhân viên chức Trường Đại học Quy Nhơn

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[26]Nguyễn Ngọc Dũng
Đề tài: Đẩy mạnh hoạt động bảo trợ xã hội ở tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[27]Đặng Ngọc Tuân
Đề tài: Hoàn thiện công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Quận Cẩm Lệ

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[28]Tăng Trần Nhân
Đề tài: Hoàn thiện hệ thống đánh giá thành tích nhân viên tại Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[29]Nguyễn Tiến Đà
Đề tài: Giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy cán bộ, giáo viên tại Trường Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[30]Trần Thị Thanh Vân
Đề tài: Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Tổng Công ty Điện lực miền Trung

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[31]Trần Thu Vân
Đề tài: Hoàn thiện công tác đào tạo cán bộ, công chức hành chính cấp Phường (xã) tại thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[32]Nguyễn Thị Thu Hương
Đề tài: Giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy người lao động tại Công ty Khai thác vàng Bồng Miêu

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[33]Lê Quang Đức
Đề tài: Hoàn thiện công tác trả công lao động tại Công ty cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp Quảng Nam Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[34]Nguyễn Văn Đến
Đề tài: Hoàn thiện công tác trả lương tại Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Thủy lợi Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[35]Võ Nguyễn Vi Dân
Đề tài: Hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[36]Trần Thị Lương Hảo
Đề tài: Mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[37]Huỳnh Thị Mỹ Hòa
Đề tài: Phát triển bền vững nông nghiệp Huyện Đai Lộc, Tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[38]Lê Hoàng Thị Ngân Hà
Đề tài: Giải pháp phát triển kinh tế Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[39]Trần Quốc Đạt
Đề tài: Một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[40]Nguyễn Tấn Vũ
Đề tài: Giải pháp phát triển kinh tế tư nhân ở tỉnh Bình Định giai đoạn 2010-2015.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[41]Mai Văn Hữu
Đề tài: Giả pháp phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kontum.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[42]Phạm Anh Định
Đề tài: Phát triển bền vững làng nghề nước mắm Nam Ô.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[43]Đặng Thị Á
Đề tài: Phát triển bền vững nông nghiệp Thành phố Đà Nẵng.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[44]Đào Duy Bình
Đề tài: Đào tạo nguồn nhân lực UBNN cấp xã - Trường hợp Huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[45]Ngô Văn Chiến
Đề tài: Hoàn thiện công tác trả lương cho người lao động tại Công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[46]Tống Phước Phong
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực tại Trường cao đẳng Thương mại đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[47]Nguyễn Thanh Quang
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực của Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam đến năm 2015 và năm 2020.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[48]Hồ Thị Thanh Thảo
Đề tài: Hoàn thiện công tác trả lương tại Ban quản lý dự án Quốc lộ 1A, Liên Chiểu - Thuận Phước.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[49]Chu Thị Hồng Vân
Đề tài: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Ủy ban Nhân dân Quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[50]Trương Thị Viên
Đề tài: Hoàn thiện công tác trả lương tại trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt Hàn.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[51]Đinh Văn Công
Đề tài: Mở rộng tín dụng ngân hàng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[52]Võ Văn Huy
Đề tài: Hoàn thiện công tác sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[53]Phạm Tuấn Hùng
Đề tài: Một số giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy người lao động tại Công ty TNHH Xây dựng Phú Xuân.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[54]Doãn Duy Thiêm
Đề tài: Phát triển dịch vụ Internet tại Trung tâm Điện toán truyền số liệu khu vực III.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[55]Đoàn Thị Minh Nguyệt
Đề tài: Giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy người lao động tại Công ty Cổ phần Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[56]Lê Thị Hoài Hương
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Viễn thông Đà Nẵng.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[57]Lê Bảo
Đề tài: Phát triển nuôi tôm bền vững ở các tỉnh duyên hải Miền Trung.
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2004

 2010

[58]Nguyễn Hồng Cử
Đề tài: Phát triển nông sản xuất khẩu theo hướng bền vững ở Tây Nguyên.
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2005

 2010

[59]Lưu Bá Phong
Đề tài: Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty du lịch - dịch vụ Hội An.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[60]Hoàng Thùy Oanh
Đề tài: Giải pháp nâng cao động lực cho người lao động tại Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[61]Lê Thanh Bình
Đề tài: Giải pháp phát triển Dịch vụ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài gòn Công Thương.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[62]Phan Thị Diệu Hiền
Đề tài: Hoàn thiện chính sách chăm sóc khách hàng tại Công ty Điện toán truyền số liệu.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[63]Senavong Sonesouphanh
Đề tài: Giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Savannkhet nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[64]Sayasene Lamngeun
Đề tài: Giải pháp phát triển các doanh nghiệp du lịch ở tỉnh Savannakhet, nước Lào

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[65]Phạm Hữu Thu
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực quản lý tại Tổng công ty Sông Đà.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[66]Nguyễn Đình Thường
Đề tài: Hoàn thiện công tác trả lương cho người lao động trong tại xí nghiệp Mây tre lá Âu Cơ huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[67]Dương Thanh Bình
Đề tài: Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích của nhân viên tại Công ty Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Hòa Khánh.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[68]Hoàng Phước Đại
Đề tài: Phát triển dịch vụ phục vụ nông nghiệp tại các hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp ở thành phố Đà Nẵng.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[69]Huỳnh Thị Nga
Đề tài: Quản trị nguồn nhân lực ở Công ty Cao su Đắc Lắc.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2008

[70]Nguyễn Thị Mỹ
Đề tài: Giải pháp tài chính để phát triển các trang trại ở Kon Tum.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2008

[71]Nguyễn Xuân Dũng
Đề tài: Quản trị nguồn nhân lực trong các ngân hàng Thương mại quốc doanh tại Đà Nẵng.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2008

[72]Tống Quốc Công
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực tại cụm Cảng Hàng không miền Trung.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2008

[73]Lê Thị Phương Thảo
Đề tài: Sử dụng nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp dịch vụ cổ phần hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2008

[74]Đào Hữu Hòa
Đề tài: Phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn duyên hải Nam Trung Bộ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2002

 2008

[75]Hoàng Công Tuấn
Đề tài: Phát triển các làng nghề trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2007

[76]Tào Thị Hồng Vân
Đề tài: Mở rộng tín dụng ngân hàng đối với hộ sản xuất ở Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Nam.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2005

 2005

[77]Phumavong Keo Udon
Đề tài: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn ở tỉnh Champasac - Lào.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2005

 2005

[78]Đinh Quang Cường
Đề tài: Phát triển ngành du lịch Đà Nẵng trong điều kiện hội nhập.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2005

 2005

[79]Huỳnh Huy Hòa
Đề tài: Phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2005

 2005

[80]Võ Ngọc Anh
Đề tài: Các giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Quảng Ngãi trong điều kiện hội nhập.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2004

 2004

[81]Võ Thành Lê
Đề tài: Giải pháp để hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Petrolimex - Đà Nẵng.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2004

 2004

[82]Nguyễn Ngọc Trâm
Đề tài: Thu hút đầu tư để phát triển du lịch Khánh Hòa.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2004

 2004

[83]Trần Văn Hấn
Đề tài:

Định hướng đầu tư Thành phố Đà Nẵng trong tiến trình hội nhập.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2004

 2004

[84]Nguyễn Thị Thống Nhất
Đề tài: Khai thác tiềm năng du lịch trên địa bàn thị xã Hội An.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2004

 2004

[85]Nguyễn Văn Hùng
Đề tài: Một số biện pháp chủ yếu nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh KonTum.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2003

 2003

[86]Lương Trọng Khoa
Đề tài: Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp thương mại ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2003

 2003

[87]Võ Thanh Hải
Đề tài: Biện pháp phát triển các doanh nghiệp thương mại vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2003

 2003

[88]Nguyễn Văn Diệu
Đề tài:

Biện pháp để phát triển kinh tế các xã vùng cao - Thị xã Tam Kỳ - Quảng Nam.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2003

 2003

[89]Phan Kỳ Vũ
Đề tài: Phát triển ngành giày da Việt Nam.
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

 1998

 2003

[90]Nguyễn Hữu Quyền
Đề tài: Một số giải pháp chủ yếu để quản lý có hiệu quả ngành Điện lực Việt Nam.
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

 1997

 2002

[91]Nguyễn Văn Hai
Đề tài: Hoàn thiện công tác trả công lao động ở nhà máy dệt Hòa Thọ.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2002

 2002

[92]Nguyễn Thị Hoa
Đề tài: Biện pháp để hoàn thiện công tác quản trị nhân sự trong các đơn vị của tổng công ty hàng không tại Đà Nẵng.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2002

 2002

[93]Ngô Ngọc Trọng
Đề tài: Biện pháp để phát triển kinh tế trang trại ở Quảng Nam Đà Nẵng.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2002

 2002

[94]Võ Ngọc Liên
Đề tài: Một số biện pháp nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực ngành thương mại thành phố Đà Nẵng.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2001

 2001

[95]Lưu Thành Oong
Đề tài: Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự ở các nhà máy sửa chữa kỹ thuật hàng không quân sự.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2001

 2001

[96]Võ Văn Đào
Đề tài: Hoàn thiện công tác trả công lao động tại công ty điện chiếu sáng Đà Nẵng.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2001

 2001

[97]Nguyễn Danh Tường
Đề tài: Phát triển công nghiệp hàng tiêu dùng ở Đà Nẵng.

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế quốc dân

 1999

 1999

[98]Đào Hữu Hòa
Đề tài: Phát triển ngành thủy sản ở Đà Nẵng.

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế quốc dân

 1999

 1999

  
 Khen thưởng
[1] Bằng khen của Bộ trưởng về Nghiên cứu khoa học 1996-2000. Năm: 1996.
[2] 5 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo. Năm: 1998.
[3] Huy chương vì thế hệ trẻ. Số: 312 NQ/TƯ. Năm: 1999.
[4] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 1353/QĐKT. Năm: 1999.
[5] Bằng khen Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Số: 5946/BGD&ĐT-VP. Năm: 1999.
[6] Bằng khen Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Số: 3749/BGD&ĐT-VP. Năm: 2000.
[7] Giảng viên giỏi. Số: 1273/QĐ-TĐKT. Năm: 2000.
[8] Chiến sĩ thi đua thành phố (1999-2000). Năm: 2000.
[9] Bằng khen của Bộ GD&ĐT. Số: 7125/QĐ/BGD&ĐT-VP. Năm: 2001.
[10] Giảng viên giỏi. Số: 1300/QĐ-TĐKT. Năm: 2001.
[11] Bằng khen Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Số: 1632/BGD&ĐT-VP. Năm: 2001.
[12] Giảng viên giỏi. Số: 1501/QĐ-TĐKT. Năm: 2002.
[13] Bằng khen Thủ tướng Chính phủ. Năm: 2002.
[14] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ (2003). Năm: 2003.
[15] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Số: 1804/QĐ/BGD&ĐT. Năm: 2003.
[16] Giảng viên giỏi. Số: 1651/QĐ-TĐKT. Năm: 2003.
[17] Giảng viên giỏi. Số: 1755/QĐ-TĐKT. Năm: 2004.
[18] Bằng khen Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Số: 2099/QĐ/BGD&ĐT-VP. Năm: 2005.
[19] Giảng viên giỏi. Số: 2060/QĐ-TĐKT. Năm: 2005.
[20] Bằng khen Thành ủy Đà Nẵng. Số: 3070/QĐ/TU. Năm: 2005.
[21] Bằng khen của Bộ trưởng về Nghiên cứu khoa học 2001-2005. Năm: 2005.
[22] Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục. Số: 6928/QĐ/BGD&ĐT. Năm: 2005.
[23] Giảng viên giỏi. Số: 2667/QĐ-TĐKT. Năm: 2006.
[24] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 4914 ngày 06/11/2007. Năm: 2007.
[25] Bằng khen Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Số: 07/QĐ/BGD&ĐT. Năm: 2007.
[26] Kỷ niệm chương của Bộ Khoa học và Công nghệ. Năm: 2007.
[27] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Số: 2308/QĐ/BGD&ĐT. Năm: 2007.
[28] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 4283 ngày 09/12/2008. Năm: 2008.
[29] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 5122 ngày 20/10/2010. Năm: 2010.
[30] Bằng khen Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Số: 4160/QĐ-BGD&ĐT. Năm: 2010.
[31] Huân chương Lao động hạng 3. Số: 1144 QĐ/CTN. Năm: 2010.
[32] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2011.
[33] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2012.
[34] Danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Số: 1849/QĐ/CTN. Năm: 2012.
[35] Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Số: HHĐ DDNF 0005967. Năm: 2012.
[36] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2013.
[37] Bằng khen của UBND Thành phố về thành tích đào tạo nguồn nhân lực từ năm 1994 -2014. Số: QĐ số: 7609/QĐ-UBND. Năm: 2014.
[38] Bằng khen của UBND Thành phố về thành tích công tác năm 2014. Số: QĐ số: 7610/QĐ-UBND. Năm: 2014.
[39] Chiến sĩ thi đua cơ sở 2014. Số: QĐ số 4754/QĐ-TĐKT. Năm: 2014.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kinh tế và quản lý đô thị
Ngành: Kinh tế học
 2005 Sinh viên đại học.  Đại học Đà Nẵng.
[2]Chính sách công
Ngành: Kinh tế học
 2003 Học viên cao học và sinh viên đại học.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Đại học Đà Nẵng
[3]Quản trị nguồn nhân lực
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2000 Học viên cao học ngành quản trị.  Đại học Đà Nẵng
[4]Kinh tế công
Ngành: Kinh tế học
 1996 Sinh viên đại học.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
 Đại học Đà Nẵng.
[5]Kinh tế nông nghiệp
Ngành: Kinh tế học
 1978 Học viên cao học và đại học.
marriage affairs all wife cheat i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn