Đoàn Thị Thu Loan
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,564,611

 
Mục này được 35595 lượt người xem
Họ và tên:  Đoàn Thị Thu Loan
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  08/00/1971
Nơi sinh: TP.Đà Nẵng
Quê quán Triệu Phong-Quảng Trị
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Hoá hữu cơ; Tại: Đại học Tổng hợp Huế
Đơn vị công tác: Khoa Hóa; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2006; Chuyên ngành: Vật liệu; Tại: Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Dresden – CHLB Đức
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2014
Dạy CN: Công nghệ Hoá học và Vật liệu Polymer, Hoá hữu cơ.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh, Đức
Địa chỉ liên hệ: 493 Trần Cao Vân, Đà Nẵng
Điện thoại: 05113-600124; Mobile: 0935884986
Email: dttloan@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng dạy tại Khoa Hoá, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (từ 1993 đến nay).
Trưởng Bộ môn Công nghệ Hoá học và Vật liệu.


Các chuyên ngành giảng dạy:
   -Vật liệu polymer, gồm các môn:
      +Gia công composite
      +Hóa học cao phân tử
      +Phân tích polymer
      +Công nghệ keo dán
      +Công nghệ sơn, vecni
   -Kỹ thuật xenlulo và giấy
   -Hóa Hữu cơ
Các hướng nghiên cứu chính:
     +Nghiên cứu vật liệu nanocomposite trên cơ sở nanocarbon, nanoclay..

     +Nghiên cứu vật liệu composite sợi tự nhiên, sợi tổng hợp
     +Nghiên cứu ứng dụng polymer làm phụ gia cho vật liệu xây dựng

     +Nghiên cứu tổng hợp và biến tính polymer
     +Nghiên cứu chất tạo màng, chất kết dính.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu cải thiện khả năng chịu va đập của nhựa polypropylene định hướng ứng dụng trong lĩnh vực nội thất ô tô và hộp đựng thực phẩm . Chủ nhiệm: Đoàn Thị Thu Loan. Thành viên: Nguyễn Minh Hoàng, Trần Bá Ngọc Phú. Mã số: B2019-DN02-71. Năm: 2022. (Dec 5 2022 3:54PM)
[2] Đề tài cấp Thành phố: Nghiên cứu sử dụng bột đá Non nước phế thải để sản xuất vật liệu composite. Chủ nhiệm: Đoàn Thị Thu Loan. Thành viên: - PGS.TS. Đoàn Thị Thu Loan – Trưởng Bộ môn - TS. Dương Thế Hy – Trường ĐH Bách Khoa, ĐHĐN - KS. Võ Thị Thu Hiền – Trường ĐH Bách Khoa, ĐHĐN - TS. Phan Thế Anh – Trường ĐH Bách Khoa, ĐHĐN - KS. Nguyễn Kim Sơn – Trường ĐH Bách Khoa, ĐHĐN - ThS. Phan Thị Thúy Hằng – Trường ĐH Bách Khoa, ĐHĐN - TS. Hồ Viết Thắng – Trường ĐH Bách Khoa, ĐHĐN -ThS. Nguyễn Minh Hoàng – Trường ĐH Bách Khoa, ĐHĐN -ThS. Phạm Thị Hương – Trường ĐH Bách Khoa, ĐHĐN -KS. Nguyễn Thị sen – Trường ĐH Bách Khoa, ĐHĐN -KS. Lê Thanh Sang. Mã số: 54/HĐ-SKHCN. Năm: 2018. (Jun 20 2019 4:13PM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu tổng hợp nhựa epoxy bằng phương pháp epoxy hóa dầu thực vật và ứng dụng làm vật liệu composite. Chủ nhiệm: Đoàn Thị Thu Loan. Thành viên: Nguyễn Kim Sơn, Nguyễn Đức Hiếu, Nguyễn Đình Long, Nguyễn Minh Hoàng, Huỳnh Minh Tài, Nguyễn Khắc Thân, Lê Nhu Nhu. Mã số: Đ2014-02-102. Năm: 2014. (Jun 9 2015 7:59AM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu chế tạo vật liệu nhựa gỗ từ trấu và mùn cưa trên cơ sở nhựa polyethylene. Chủ nhiệm: Đoàn Thị Thu Loan. Thành viên: Nguyễn Kim Sơn, Nguyễn Tiến Đạt, Trần Thị Thu Hằng, Trần Thị Phương Thanh, Nguyễn Đức Hiếu, Võ Minh Huấn, Nguyễn Quang Lĩnh, Võ Thị Xuân. Mã số: Đ2012-02-35. Năm: 2012. (Jun 18 2013 5:59PM)
[5] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanoclay composite. Chủ nhiệm: Đoàn Thị Thu Loan. Thành viên: Nguyễn Minh Hoàng. Mã số: Đ2011-02-14. Năm: 2011. (Jun 18 2013 5:56PM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu vật liệu diatomite - Vật liệu composite từ sợi đay - Vật liệu silicagel từ nguồn nguyên liệu trong nước và biến tính bằng nanocarbon. Chủ nhiệm: Đoàn Thị Thu Loan. Thành viên: Phạm Cẩm Nam Nguyễn Đình Lâm Nguyễn Thị Diệu Hằng . Mã số: B2008-ĐN02-37. Năm: 2009. (May 9 2011 8:51PM)
[7] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanoclay composite và ảnh hưởng của nanoclay đến tính chất của composite nền nhựa polyester không no gia cường sợi thủy tinh. Chủ nhiệm: Đoàn Thị Thu Loan. Mã số: T2007-02-27. Năm: 2007. (May 9 2011 8:59PM)
[8] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanoclay composite và ảnh hưởng của nanoclay đến tính chất của composite nền nhựa polyester không no gia cường sợi thủy tinh. Chủ nhiệm: Đoàn Thị Thu Loan. Thành viên: . Mã số: T2001. Năm: 2001. (May 9 2011 9:03PM)
[9] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanoclay composite và ảnh hưởng của nanoclay đến tính chất của composite nền nhựa polyester không no gia cường sợi thủy tinh. Chủ nhiệm: Phạm Ngọc Anh. Thành viên: Đoàn Thị Thu Loan. Mã số: B961505TĐ. Năm: 1998. (May 9 2011 9:07PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu cải thiện độ bền va đập của nhựa polypropylene. Tác giả: Đoàn Thị Thu Loan, Đoàn Thị Thu Loan. Tạp chí KH&CN Đại học Đà Nẵng. Số: Vol 20, No 5. Trang: 1-5. Năm 2022. (Dec 5 2022 3:58PM)
[2]Bài báo: Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến tính chất của composite từ nhựa polyester không no và bột đá phế thải. Tác giả: PGS.TS. Đoàn Thị Thu Loan*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 7, 2020. Trang: 29. Năm 2020. (Sep 1 2020 9:35AM)
[3]Bài báo: ĐÁNH GIÁ ĐẶC TRƯNG CỦA BỘT ĐÁ PHẾ THẢI TỪ LÀNG ĐÁ NON NƯỚC VÀ KHẢ NĂNG CHẾ TẠO SẢN PHẨM. Tác giả: PGS.TS. Đoàn Thị Thu Loan*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 5(126).2018, Quyển 1. Trang: 79. Năm 2018. (Jun 22 2018 8:55AM)
[4]Bài báo: Ảnh hưởng của phụ gia đến khả năng chống lão hóa của vật liệu composite nền nhựa polyolefine độn trấu. Tác giả: Đoàn Thị Thu Loan*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(102).2016. Trang: 59. Năm 2016. (Jun 14 2016 8:44AM)
[5]Bài báo: Ảnh hưởng của phụ gia đến khả năng kháng nấm mục của composite nền nhựa polyolefine độn trấu. Tác giả: Đoàn Thị Thu Loan*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(100).2016. Trang: 121. Năm 2016. (May 13 2016 2:53PM)
[6]Bài báo: Investigation on rice husk/ polyolefin composites. Tác giả: Doan Thi Thu Loan and Hanna Brodowski
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Hội nghị Quốc tế IIBCC2014 –14th International inorganic-bonded fiber composites conference, Danang, Vietnam. Số: 1. Trang: 102-121. Năm 2014. (Jun 9 2015 8:05AM)
[7]Bài báo: Tổng hợp epoxy bằng phương pháp epoxy hóa dầu đậu nành và ứng dụng cải thiện tính dòn của composite nhựa epoxy thương phẩm. Tác giả: TS. Đoàn Thị Thu Loan*; Nguyễn Đình Long. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(84).2014, Quyển 1. Trang: 39. Năm 2014. (Feb 25 2015 3:05PM)
[8]Bài báo: Đánh giá các đặc trưng cơ nhiệt động và cơ nhiệt của composite nền polyolefin độn trấu và mùn cưa. Tác giả: Hanna Brodowsky; TS. Đoàn Thị Thu Loan*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 6(79).2014, Quyển 1. Năm 2014. (Sep 19 2014 10:51AM)
[9]Bài báo: Phân tích nhiệt trọng lượng composite nền polyolefin độn trấu và mùn cưa. Tác giả: TS. Đoàn Thị Thu Loan*
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 6(79).2014, Quyển 1. Trang: 31. Năm 2014. (Sep 19 2014 10:51AM)
[10]Bài báo: Effect of process temperature and composition on properties of polyethylene/sawdust composites. Tác giả: Doan Thi Thu Loan and Tran Thi Thu Hang. Tạp chí Hóa học năm
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 2AB (51). Trang: 496-501. Năm 2013.
(Nov 12 2013 3:02PM)
[11]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của chất tương hợp đến các tính chất của composite nền nhựa polyethylene độn trấu. Tác giả: Đoàn Thị Thu Loan và Nguyễn Đức Hiếu
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí KHCN - ĐHĐN. Số: 1(62). Trang: 79-84. Năm 2013. (Jun 18 2013 6:17PM)
[12]Bài báo: Nghiên cứu vật liệu composite từ nhựa vinyl este và sợi đay. Tác giả: Đoàn Thị Thu Loan. Tạp chí KHCN - ĐHĐN. Số: 2 (51). Trang: 33-39. Năm 2012. (Jun 18 2013 6:13PM)
[13]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của nanoclay đến tính năng cao su mặt lốp công trình. Tác giả: Đoàn Thị Thu Loan. Tạp chí KHCN - ĐHĐN. Số: 7(48). Trang: 51-57. Năm 2011. (Jun 18 2013 6:11PM)
[14]Bài báo: Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanoclay composite trên nền nhựa polyester không no. Tác giả: Đoàn Thị Thu Loan, Hồ Viết Lộc, Nguyễn Minh Hoàng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí KHCN - ĐHĐN. Số: 1(42). Trang: 28-34. Năm 2011. (Jun 18 2013 6:06PM)
[15]Bài báo: Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanoclay composite và ảnh hưởng của nanoclay đến tính chất của composite nền nhựa polyester không no gia cường sợi thủy tinh. Tác giả: Đoàn Thị Thu Loan. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 1. Trang: 28-35. Năm 2010. (May 9 2011 9:51PM)
[16]Bài báo: Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanoclay composite và ảnh hưởng của nanoclay đến tính chất của composite nền nhựa polyester không no gia cường sợi thủy tinh. Tác giả: Đoàn Thị Thu Loan,Phạm Ngọc Anh, Hoàng Thị Minh Hạnh
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tập san khoa học Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 6. Trang: 22-28. Năm 1999.
(May 9 2011 9:49PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Effects of different polyolefin copolymers on properties of melt mixed polypropylene blends. Authors: Thi Thu Loan Doan, Michael Thomas Müller, Hoang M. Nguyen. Journal of Applied Polymer Science. No: Volume139, Issue 30. Pages: 1-12. Year 2022. (Dec 5 2022 4:00PM)
[2]Article: Re‐Use of Marble Stone Powders in Producing Unsaturated Polyester Composites. Authors: Thi Thu Loan Doan, Hanna M. Brodowsky, Uwe Gohs, Edith Mäder. Advanced Engineering Materials. No: 20 (7). Pages: 1-7. Year 2018. (Jun 20 2019 3:46PM)
[3]Article: Re-Use of Marble Stone Powder in Producing Unsaturated Polyester Composites. Authors: Thi Thu Loan Doan, Hanna M Brodowsky, Uwe Gohs, and Edith Maeder. Advanced Engineering Materials. No: 20. Pages: 1-7. Year 2018. (Jan 24 2019 6:55AM)
[4]Article: Development of rice husk/polyolefin composite. Authors: Doan Thi Thu Loan, Hanna Brodowski. Kỷ yếu Hội nghị SPE international polyolefin conference, 2018 February 25-28 Houston, Texas, Mỹ. No: 1. Pages: 1-7. Year 2018. (Jun 28 2018 4:25PM)
[5]Article: Jute fibre/epoxy composites: surface properties and interfacial adhesion. Authors: Thi-Thu-Loan Doan, Hanna Brodowsky, Edith Maeder
marriage affairs open i want an affair
. Composites Science and Technology
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. No: 6. Pages: 1160-1166. Year 2012.
(May 9 2011 9:47PM)
[6]Article: Development of High Density Polyethylene/Rice Husk Composites. Authors: Hieu Nguyen and Loan Doan, Thai Nguyen and Long Truong, Son Do and Thao Vo and Thoi Ho
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. SPE International Polyolefin Conference, February 27 to March 1st, 2011, Houston, Texas, USA. Pages: CD. Year 2011. (May 9 2011 9:41PM)
[7]Article: Multi-functional multi-walled carbon nanotube-jute fibres and composites. Authors: Rong-Chuan Zhuang, Thi Thu Loan Doan, Jian-Wen Liu, Jie Zhang, Shang-Lin Gao and Edith Mäder.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Carbon
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. No: 49. Pages: 2683-2692. Year 2011.
(May 9 2011 9:30PM)
[8]Article: Investigation on mechanical behavior of jute fibre and jute/polypropylene microcomposite.. Authors: Doan Thi Thu Loan, Edith Maeder . Asian Workshop on Polymer Processing 2010 December 7-10, Hanoi, VIETNAM. Pages: 197-201. Year 2010. (May 9 2011 9:38PM)
[9]Article: Jute fibre/polypropylene composites II. Thermal, hydrothermal and dynamic mechanical behavior . Authors: Thi-Thu-Loan Doan, Shang-Lin Gao, Edith Maeder. Composites Science and Technology
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: 66. Pages: 952–963. Year 2006.
(May 9 2011 9:12PM)
[10]Article: Jute/polypropylene composites I. Effect of matrix modification. Authors: Thi-Thu-Loan Doan, Shang-Lin Gao, Edith Maeder
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Composites Science and Technology
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. No: 66. Pages: 952–963. Year 2006.
(May 9 2011 9:14PM)
[11]Article: Electrokinetic properties of natural fibres. Authors: C. Bellmann a, A. Caspari, V. Albrecht, T.T. Loan Doan, E. Maeder, T. Luxbacher,R.Kohl. Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects. No: 267. Pages: 19–23. Year 2005. (May 9 2011 9:19PM)
[12]Article: Jute/PP composites: fibre statistic  properties and matrix modifications. Authors: Thi-Thu-Loan Doan, Shang-Lin Gao, Edith Maeder . 15th International Conference on composite Materials, Durban, South Africa
marriage affairs open i want an affair
. Pages: CD. Year 2005.
(May 9 2011 9:34PM)
[13]Article: The modification of unsaturated polyester with cardanol epoxy resins and linseed oil monoglyceride. Authors: Phạm Ngoc Anh, Doan Thi Thu Loan, Duong The Hy, Nguyen Tuan Hien. 2nd International polymer symposium September 16-18th 1998, Danang, Vietnam. Pages: 29-30. Year 1998. (May 9 2011 9:44PM)
  
 Sách và giáo trình
[1]Gia công composite
Chủ biên: Đoàn Thị Thu Loan. Nơi XB: Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội. Năm 2013.(Nov 12 2013 3:06PM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Trần Thị Phương Thanh
Đề tài: Nghiên cứu chế tạo vật liệu composite trấu/polyethylene

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2011

[2]Phạm Thị Anh Phương
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng nanoclay để cải thiện tính năng cao su mặt lốp công trình

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2011

[3]Nguyễn Văn Nghĩa
Đề tài: Nghiên cứu chế tạo và nâng cao tính năng của composite trên nền nhựa vinylester gia cường sợi đay

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[4]Hồ Viết Lộc
Đề tài: Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanoclay composite và ảnh hưởng của nanoclay đến tính chất của composite nền nhựa polyester không no gia cường sợi thủy tinh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] giải nhất giải pháp Khoa học Công nghê tại ngày hội sáng tạo thành phố Đà Nẵng năm 2013

 Khoa học công nghệ

 2013

 

 Thành phố Đà Nẵng

abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
[2] Giải thưởng Boehme-Foerderpreis 2006-Đạt thành tích xuất sắc về Lĩnh vực nghiên cứu sự ảnh hưởng của tác chất hóa học đến nền sợi dệt.

 Kỹ thuật

 2006

 

 Dresden-Cộng Hòa Liên bang Đức

coupons for prescriptions discount coupons for prescriptions coupons for cialis 2016
viagra coupon copay cards for prescription drugs free discount prescription card
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Science Lab
Ngành: Kinh tế học
 2007 Sinh viên Đại học  Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng
[2]Hóa hữu cơ
Ngành: Hoá học
 2007 Sinh viên Đại học  Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Cao đẳng kinh tế công nghệ TP.HCM
[3]Phân tích polymer
Ngành: Khoa học vật liệu
 2006 Sinh viên Đại học
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng
[4]Gia công composite
Ngành: Khoa học vật liệu
 2006 sinh viên Đại học  Trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng
[5]Kỹ thuật sản xuất xenlulo và giấy
Ngành: Khoa học vật liệu
 2006 Sinh viên Đại học
walgreens prints coupons open free printable coupons
 Trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng, Cao Đẳng Công nghệ Đà Nẵng
[6]Công nghệ sơn, vecni
Ngành: Khoa học vật liệu
 1998 Sinh viên Đại học
marriage affairs all wife cheat i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng
[7]Công nghệ keo dán
Ngành: Khoa học vật liệu
 1998 Sinh viên Đại học
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng
[8]Hóa học cao phân tử
Ngành: Khoa học vật liệu
 1995 Sinh viên Đại học  Trường ĐH Bách Khoa-ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn