Lê Hùng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,485,349

 
Mục này được 31606 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Hùng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  10/10/1980
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Tam Kỳ - Tĩnh Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện; Tại: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Công trình thủy; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Phát triển nguồn nước; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Hướng dẫn thí nghiệm Thuỷ lực.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh C
Địa chỉ liên hệ: Khoa Xây dựng Thuỷ lợi - Thuỷ điện; Trường Đại học Bách khoa
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Tháng 8/2003 đến 1/2007 công tác tại Trung tâm tư vấn thiết kế điện – Công ty điện lực 3


Từ năm 2007 đến nay, phụ trách Phòng Thí nghiệm Thuỷ lực thuộc Khoa Xây dựng Thuỷ lợi–Thuỷ điện, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng. 

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Thành phố: Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của các công trình cầu, đường giao thông đến tình hình ngập lụt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Tô Thúy Nga, Hoàng Thành Hòa. Mã số: 2016. Năm: 2018. (Nov 3 2017 2:31PM)
[2] Đề tài Khác: Nghiên cứu dự báo xu thuế biến đổi chất lượng nước cho hệ thống sông Thành phố Đà Nẵng dưới tác động của hoạt động phát triển KTXH. Chủ nhiệm: Hoàng Hải. Thành viên: Lê Hùng, Tô thúy Nga, Nguyễn Dương Quang Chánh, Dương Gia Đức .. Mã số: B2017, DNA-10. Năm: 2018. (Nov 4 2017 10:39AM)
[3] Đề tài Khác: Lập phương án phòng chống lũ, lụt vùng hạ du hồ chứa thủy điện Đak Mi 4a. Chủ nhiệm: Lê Hùng, Tô Thúy Nga. Mã số: HĐKT/CT-2017. Năm: 2018. (Nov 3 2017 2:17PM)
[4] Đề tài Khác: Tính toán thủy lực thủy văn sông Cu Đê - Khu vực Ghềnh Nam Ô. Chủ nhiệm: Lê Hùng, Tô Thúy Nga. Mã số: CP5A/2017/HD-TTGDN. Năm: 2017. (Nov 4 2017 8:46AM)
[5] Đề tài cấp Thành phố: Xây dựng bản đồ rủi ro thiên tai do hạn hán - TP. Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Lê Hùng, Tô Thúy Nga. Mã số: 2017_DN. Năm: 2017. (Nov 4 2017 8:52AM)
[6] Đề tài Khác: Xây dựng bản đồ rủi ro thiên tai do Xâm nhập mặn - TP. Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Tô Thúy Nga, Lê Hùng. Mã số: 2017_DN. Năm: 2017. (Nov 4 2017 8:52AM)
[7] Đề tài Khác: " Nghiên cứu ảnh hưởng dòng chảy, xâm nhập mặn khi xây dựng hệ thống công trình cố ngăn mặn Cầu Đỏ". Chủ nhiệm: TS. Tô Thúy Nga, TS. Lê Hùng. Mã số: 01. Năm: 2017. (Apr 7 2017 6:18PM)
[8] Đề tài Khác: Xây dựng bản đồ rủi ro thiên tai do lũ lụt - TP. Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Tô Thúy Nga, Lê Hùng. Mã số: 2017_2018. Năm: 2017. (Nov 4 2017 8:50AM)
[9] Đề tài Khác: Tính toán thủy văn thủy lực hạ lưu đập Hòa Liên sông Cu Đê (DTM). Chủ nhiệm: Lê Hùng. Mã số: 2017_DN. Năm: 2017. (Nov 4 2017 8:55AM)
[10] Đề tài Khác: Mô phỏng ngập lụt Quy hoạch khu đô thị ven sông Vĩnh Điện - Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam. Chủ nhiệm: Lê Hùng, Tô Thúy Nga. Mã số: 75/2017/HĐTV. Năm: 2017. (Nov 3 2017 2:17PM)
[11] Đề tài Khác: Quy hoạch tài nguyên nước mặt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 (Phần tính toán mô phỏng mô hình). Chủ nhiệm: Trung tâm tư vấn và xây dựng. Mã số: 2017. Năm: 2017. (Nov 4 2017 10:38AM)
[12] Đề tài Khác: Tính toán thủy lực hạn chế nước dềnh vùng lòng hồ thủy điện A Lưới. Chủ nhiệm: Lê Hùng, Tô Thúy Nga. Mã số: 61/2017/TV-AL. Năm: 2017. (Nov 3 2017 2:09PM)
[13] Đề tài cấp Thành phố: Nghiên cứu ảnh hưởng của việc vận hành các công trình thủy điện ở thượng nguồn đến việc cấp nước của nhà máy nước Cầu Đỏ trong điều kiện BĐKH, NBD và phát triển kinh tế xã hội của TP. Đà Nẵng - Đề xuất các giải pháp phù hợp. Chủ nhiệm: TS. Lê Hùng. Thành viên: TS. Tô Thúy Nga, GS. Nguyễn Thế Hùng, NCS. Cao Đình Huy, ThS. Nguyễn D.Q. Chánh, KS Nguyễn Quang Bình. Mã số: TP. Năm: 2017. (Nov 11 2015 8:49AM)
[14] Đề tài Khác: Lập phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du Đăk Yên. Chủ nhiệm: KS.Thái Ngọc Vinh. Thành viên: Chủ trì tính toán: Lê Hùng. Mã số: 01. Năm: 2016. (Apr 7 2017 6:43PM)
[15] Đề tài Khác: Lập phương án phòng chống lũ, lụt vùng hạ lưu hồ chứa IA Bang Thượng. Chủ nhiệm: KS.Thái Ngọc Vinh. Thành viên: Chủ trình tính toán. Mã số: 02. Năm: 2016. (Apr 7 2017 6:45PM)
[16] Đề tài cấp Thành phố: Bản đồ vùng ngập hạ du sông Ba. Chủ nhiệm: Trung tâm tư vấn và Kiểm định An toàn Đập. Thành viên: ThS. Trần Ngọc Tuấn, TS. Lê Hùng, KS. Lương Quang Phụng v.v. Mã số: PHU YEN. Năm: 2013. (Jan 8 2014 2:08PM)
[17] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu, tính toán dòng chảy đến hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn, phục vụ điều tiết nguồn nước hạ lưu. Chủ nhiệm: Tô Thúy Nga. Thành viên: TS. Lê Hùng. Mã số: No. Năm: 2013. (Jan 8 2014 2:35PM)
[18] Đề tài cấp Thành phố: Xây dựng mô hình thủy văn – thủy lực cho quá trình phát triển quy hoạch đô thị tại thành phố Đà Nẵng (Phần: Mô hình thủy văn thủy lực Vu Gia - Thu Bồn). Chủ nhiệm: Trần Văn Nam. Thành viên: Lê Hùng, Tô Thúy Nga, Trần Văn Quang v.v. Mã số: TTBVMT-DHDN. Năm: 2012. (Aug 16 2012 12:52PM)
[19] Đề tài cấp cơ sở: Mô hình toán trong vận hành điều tiết tối ưu hệ thống hồ chứa nước bậc thang với mục đích phát điện. Chủ nhiệm: LÊ HÙNG. Thành viên: . Mã số: T2010-02-89. Năm: 2010. (Mar 25 2011 11:47AM)
[20] Đề tài Khác: Phần mềm tính toán điều tiết tối ưu hồ chứa thủy điện Krông H’năng. Chủ nhiệm: Lê Hùng. Thành viên: . Mã số: Áp dụng vào sản xuất. Năm: 2010. (May 15 2011 8:51AM)
[21] Đề tài cấp cơ sở: Ứng dụng thuật toán di truyền và quy hoạch động xây dựng quy trình vận hành điều tiết hồ chứa với dòng chảy đến được mô phỏng theo phương pháp Monte Carlo. Chủ nhiệm: LÊ HÙNG. Thành viên: Tô Thúy Nga, Lê Văn Thảo. Mã số: SĐH09-02-02-NCS. Năm: 2009. (Mar 25 2011 11:49AM)
[22] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu xác định kích thước trục tiêu song Thoa nhằm tiêu úng vùng trững ven song Thoa trong thời vụ sản xuất nông nghiệp. Chủ nhiệm: Nguyễn Thế Hùng. Thành viên: Lê Hùng, Tô Thúy Nga. Mã số: B2008-ĐN02-36. Năm: 2009. (Mar 25 2011 11:44AM)
[23] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng chương trình tính vận hành điều tiết tối ưu hồ chứa với mục đích phát điện. Chủ nhiệm: LÊ HÙNG. Mã số: T2008-02-55. Năm: 2008. (Mar 25 2011 11:41AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN DÒNG CHẢY ĐẾN HỆ THỐNG LƯU VỰC SÔNG BA . Tác giả: Cao Đình Huy1, Lê Hùng2, Hà Văn Khối. Tuyển tập Công trình Hội Nghị cơ học thủy khí 2017. Số: 01. Trang: 1-10. Năm 2017. (Nov 4 2017 9:14AM)
[2]Bài báo: ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI DÒNG CHẢY TRÊN LƯU VỰC SÔNG BA KHI XÉT ĐẾN TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU. Tác giả: Nguyễn Thị Hằng Ni1, Cao Đình Huy2, Lê Hùng3, Nguyễn Thị Hồng Sen1, Trà Minh Quang4. Tuyển tập Công trình Hội Nghị cơ học thủy khí 2017. Số: 01. Trang: 1-10. Năm 2017. (Nov 4 2017 9:15AM)
[3]Bài báo: Áp dụng mô hình HEC-RESSIM mô phỏng vỡ đập hệ thống hồ chứa Đăk Yên và IA Bang Thượng. Tác giả: Lê Hùng1, Đoàn Viết Long1 , Nguyễn Đức Huy2 . Tuyển tập Công trình Hội Nghị cơ học thủy khí 2017. Số: 01. Trang: 1-10. Năm 2017. (Nov 4 2017 9:17AM)
[4]Bài báo: Đánh giá diễn biến xâm nhập mặn trên hạ lưu sông Vu Gia – Thu Bồn khi xét đến ảnh hưởng các công trình đập dâng và hồ chứa thủy điện. Tác giả: Lê Hùng, Tô Thúy Nga. Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc 2015. Số: 1. Trang: 103-107. Năm 2016. (Oct 5 2016 1:16PM)
[5]Bài báo: Đánh giá tác động của đập dâng đến diễn biến quá trình xâm nhập mặn hạ du sông Vu Gia Thu Bồn . Tác giả: Lê Hùng, Tô Thúy Nga. Hội thảo Khoa học nhà trường Doanh nghiệp - Trường Đại học Bách khoa. Số: 1. Trang: 53-55. Năm 2015. (Sep 25 2015 10:35AM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu hiệu quả cắt giảm lũ hạ du của hệ thống hồ chứa thủy điện trên sông BA. Tác giả: Cao Đình Huy1, Lê Hùng2
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học thủy lợi và Môi trường - Đại học thủy lợi Hà Nội
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 48. Trang: 19 - 25. Năm 2015.
(Jun 3 2015 1:48PM)
[7]Tham luận: Xây dựng bản đồ ngập lụt hạ lưu sông ba phục vụ công tác phòng chống lụt bão tỉnh phú yên. Tác giả: Lê Hùng1 – Tô Thúy Nga1, Trần Ngọc Tuấn2, Lương Quang Phụng2, Trần Ngọc Hoành2;. Hội thảo Công nghệ xây dựng tiên tiến hương đến phát triển bền vững - trường Đại học Bách khoa. Trang: 118-121. Năm 2015. (Sep 25 2015 10:27AM)
[8]Tham luận: Nghiên cứu ảnh hưởng của công trình giao thông đến ngập lụt Đà Nẵng. Tác giả: Tô Thúy Nga, Lê Hùng. Hội thảo Công nghệ xây dựng tiên tiến hương đến phát triển bền vững - trường Đại học Bách khoa
marriage affairs open i want an affair
. Trang: 136-139. Năm 2015.
(Sep 25 2015 10:31AM)
[9]Bài báo: Đánh giá sự ảnh hưởng điện năng của các hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông VGTB khi giao thêm nhiệm vụ phòng lũ. Tác giả: Lê Hùng, Tô Thúy Nga
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Số: 2. Trang: 1-11. Năm 2014. (Jan 8 2014 1:07PM)
[10]Tham luận: Ứng dụng mô hình MIKE FLOOD mô phỏng ngập lụt thành phố Đà Nẵng có xét đến kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Tác giả: Tô Thúy Nga, Lê Hùng, Nguyễn Dương Quang Chánh. Báo cáo tại Hội nghị Biến đổi Khí hâu Quảng Nam
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Trang: 1-10. Năm 2013.
(Dec 11 2012 11:27AM)
[11]Bài báo: Áp dụng mô hình HEC-RESSIM mô phỏng hệ thống hồ chứa thủy điện trên lưu vực VGTB. Tác giả: Lê Hùng, Tô Thúy Nga
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học thủy lợi và môi trường - Đại học Thủy lợi Hà Nội. Số: 4. Trang: 1-9. Năm 2013. (Jan 8 2014 1:04PM)
[12]Bài báo: Đề xuất phương pháp xây dựng biểu đồ điều phối tối ưu hồ chứa thủy điện và giải pháp áp dụng vào trong vận hành thực tế. Tác giả: Lê Hùng, Tô Thúy Nga. Kỷ yếu Lễ tổng kết 20 năm thành lập quỹ VIFOTEC (1992-2012)
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: No. Trang: 223-232. Năm 2013.
(Jan 8 2014 1:18PM)
[13]Tham luận: Ảnh hưởng xả lũ của các hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn đến ngập lụt hạ lưu Quảng Nam - Đà Nẵng. Tác giả: Tô Thúy Nga, Lê Hùng. Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2012. Trang: 1-10. Năm 2013. (Aug 16 2012 12:57PM)
[14]Bài báo: Phương pháp xây dựng quy trình vận hành điều tiết hồ chứa tối ưu và giải pháp áp dụng vào trong vận hành thực tế. Tác giả: Lê Hùng, Nguyễn Thế Hùng, Tô Thúy Nga
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2011
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: No. Trang: 203-211. Năm 2012.
(Aug 16 2012 12:46PM)
[15]Bài báo: Ảnh hưởng xả lũ của hồ chứa thủy điện A Vương đến ngập lụt hạ lưu VGTB. Tác giả: Tô Thúy Nga, Lê Hùng . Tạp chí KHKT Thủy lợi & Môi trường
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 37. Trang: 72-77. Năm 2012.
(Aug 16 2012 12:43PM)
[16]Bài báo: Một mô hình toán vận hành điều tiết tối ưu hệ thống hồ chứa thủy điện. Tác giả: Lê Hùng. Tạo chí Khoa học Thủy lợi và Môi trường
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Năm 2011.
(May 15 2011 8:43AM)
[17]Bài báo: Mô hình toán điều tiết tối ưu vận hành hồ chứa đa mục đích (với mục đích tưới, phát điện, phòng lũ, đảm bảo môi trường sinh thái hoặc cấp nước cho hạ du). Tác giả: Nguyễn Thế Hùng, Tô Thúy Nga, Lê Hùng. Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2010. Số: 0. Trang: 277-284. Năm 2011. (May 15 2011 8:44AM)
[18]Bài báo: Áp dụng thuật toán di truyền tìm kiếm quỹ đạo vận hành tối ưu hồ chứa nước có nhà máy thủy điện làm việc độc lập với quá trình dòng chảy đến là ngẫu nhiên. Tác giả: Nguyễn Thế Hùng, Lê Hùng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tuyển tập hội Nghị cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2009. Trang: 229-235. Năm 2010. (May 16 2011 1:19PM)
[19]Tham luận: Vận hành điều tiết tối ưu hồ chứa thủy điện A Vương theo phương pháp Quy hoạch động. Tác giả: Nguyễn Thế Hùng, Lê Hùng. Hội thảo Khoa học vận hành tối ưu hồ chứa thủy điện A Vương mùa khô hạn, Đà Nẵng. Trang: 1-28. Năm 2010. (May 16 2011 1:21PM)
[20]Bài báo: Quy trình vận hành hồ chứa của nhà máy Thủy điện EA Krông Rou với dòng chảy đến được mô phỏng bằng phương pháp Monte Carlo. Tác giả: Lê Hùng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạo chí Khoa học Thủy lợi và Môi trường,
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 01. Trang: 34 - 37. Năm 2009.
(Mar 25 2011 12:32PM)
[21]Bài báo: Ứng dụng Quy hoạch động xây dựng chương trình tính toán điều tiết năm theo mô hình tất định của hồ chứa nhà máy thủy điện làm việc độc lập. Tác giả: NGUYỄN THẾ HÙNG – LÊ HÙNG. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 26. Trang: 66-72. Năm 2008. (Mar 25 2011 12:12PM)
[22]Bài báo: Nghiên cứu đánh giá cân bằng nước hệ thống sông Ba khi các hồ chứa vận hành. Tác giả: Trà Minh Quang1, Nguyễn Thị Hồng Sen2, Cao Đình Huy3, Lê Hùng4, Nguyễn Thị Hằng Ni2. Tuyển tập Công trình Hội Nghị cơ học thủy khí 2017. Số: 01. Năm 10. (Nov 4 2017 9:12AM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: STUDY ON EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF HYDROPOWER RESERVOIR SYSTEM TO FLOOD PROCESS IN THE DOWNSTREAM OF VU GIA – THU BON BASIN. Authors: TO Thuy Nga; LE Hung
marriage affairs open i want an affair
. Vietnam-Japan Workshop on Estuaries, Coasts and Rivers 2015. Pages: 290-295. Year 2015. (Sep 25 2015 10:12AM)
[2]Presentations: STYDY ON ASSESSMENT OF SALINITY INTRUSION IN THE DOWNSTREAM OF VU GIA – THU BON RIVER DUE TO THE OPERATION OF DAKMI 4 HYDRO-ELECTRIC RESERVOIR IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE AND WATER RISING. Authors: LE Hung, TO Thuy Nga, NGUYEN D. Q. Chanh
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Vietnam-Japan Workshop on Estuaries, Coasts and Rivers 2015. Pages: 284-289. Year 2015. (Sep 25 2015 10:22AM)
[3]Article: Determining the rational dimension of Thoa river to ensure the drainage during the crop period. Authors: NGUYEN The Hung, LE Hung, Keota CHANGTHAVONG, nnk…. World City Water Forum (Korea)
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. No: 1. Pages: 17-46. Year 2010.
(May 15 2011 8:47AM)
[4]Article: On the finite element technique for the shallow water equations-application to urban flooding. Authors: NGUYEN The Hung, LE Hung, TO Thuy Nga, LE Van Thao. World City Water Forum. No: 1. Pages: 2321-2328. Year 2009. (May 15 2011 8:46AM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Lê Thanh Liêm
Đề tài: Mô phỏng ngập lụt hạ lưu sông Kône - Hà Thanh khi xét đến điều tiết hồ Định Bình

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[2]Lê Văn Hóa
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng mô hình thủy văn để tính toán dòng chảy lũ về hồ chứa sông Hinh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[3]Nguyễn Như Bính
Đề tài: Đánh giá tài nguyên nước lưu vực sông Tam Kỳ

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[4]Lê Đình Lễ
Đề tài:

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[5]Nguyễn Văn Lưu
Đề tài: Mô phỏng ngập lụt hạ lưu sông Ba khi xét đến tác động của BĐKH và NBD

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[6]Cao Đình Huy
Đề tài: Xây dựng mô hình toán vận hành hệ thống hồ chứa đa mục tiêu thời kỳ mùa kiệt cho lưu vực sông Ba
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2018

[7]Phùng Hồng Long
Đề tài: Nghiên cứu dự báo dòng chảy đến hồ chứa lưu vực VGTB trong mùa kiệt

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[8]Hồ Nguyễn Quốc Dũng
Đề tài:

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CÔNG TRÌNH

GIAO THÔNG ĐẾN NGẬP LỤT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[9]Thái Quốc Phong
Đề tài:

ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN NƯỚC SÔNG CU ĐÊ – THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, PHỤC VỤ QUY HOẠCH CẤP NƯỚC SINH HOẠT

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[10]Nguyễn Đức Huy
Đề tài: Nghiên cứu khả năng tháo lũ hồ chứa thủy lợi Ayun Hạ khi cập nhật dùng chảy lũ

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[11]Vũ Ngọc Anh
Đề tài: Đánh giá điện năng khi cập nhật dòng chảy đến hồ Sông Hinh, tỉnh Phú Yên

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[12]Nguyễn Nhật Dương
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng mực nước biển dâng đến xâm nhập mặn hạ lưu sông Vu Gia-Thu Bồn

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[13]Cao Đình Huy
Đề tài:

Đánh giá ảnh hưởng ngập lụt vùng hạ lưu sông Ba khi hệ thống công trình thủy điện thượng nguồn đi vào vận hành

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[14]Hồ Hoàn Kiếm
Đề tài: Tính toán dòng chảy lũ và đề xuất phương án điều tiết vận hành hợp lý hồ chứa thủy điện A Lưới

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[15] Nguyễn Phương Nam
Đề tài:

Ứng dụng mô hình thủy văn MIKE NAM dự báo dòng chảy lũ về hồ chứa thủy điện Krông Hnăng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[16]Lâm Quang Khánh
Đề tài: Ứng dụng phần mềm MIKE 21 mô phỏng ngập lụt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[17]Nguyễn Hữu Hợp
Đề tài: Áp dụng mô hình toán thủy văn dự báo lũ sông Vệ

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[18]Giáp Thị Tú Ngọc
Đề tài: Xây dựng biều đồ điều phối tối ưu Hồ chứa thủy điện KRÔNG H’NĂNG khi xét đến vận hành thị trường điện cạnh tranh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[19]Nguyễn Thanh Lâm
Đề tài:

Xây dựng quy trình vận hành điều tiết tối ưu hồ chứa thủy điện ĐakMi 4A, khi xét đến lưu lượng trả về lòng sông cũ

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam (Vifotec)

 Kỹ thuật

 2013

 

 Bộ Khoa học Công Nghệ và Liên hiêp Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

losartankalium krka bivirkninger crownlimos.ca losartan
[2] Giải ba Sáng tạo Kỹ thuật Đà Nẵng

 Kỹ thuật

 2012

 

 Thành phó Đà Nẵng

viagra coupon copay cards for prescription drugs free discount prescription card
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
[3] Bằng Lao động sáng tạo

 Kỹ thuật

 2010

 91/QD-TLD

 Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

viagra coupon copay cards for prescription drugs free discount prescription card
  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ Thi Đua cấp cơ sở. Năm: 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012.
[2] Bằng khen của Chủ tịch Ủy Ban nhân dân thành phố Đà Nẵng "Đã đạt giải ba sáng tạo kỹ thuật Đà Nẵng". Năm: 2012.
[3] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo "Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2010-2011". Năm: 2012.
[4] Danh hiệu Chiến sỹ Thi đua Cấp Bộ Giáo dục Đào tạo. Năm: 2012.
[5] Bằng khen của Bộ Khoa học Công Nghệ và Liên Hiệp Khoa học Kỹ Thuật Việt Nam “Đã đạt được giải thương Vifotec”. Năm: 2013.
[6] Bằng Khen của Chủ tịch Ủy Ban Nhân dâng Thành Phố Đà Nẵng (Vì đạt giải VIFOTEC). Năm: 2013.
[7] Đã đạt giải Khuyến khích giải thưởng Sáng tạo Khoa học - Công nghệ Việt Nam năm 2012. Số: 3051/QĐ-UBND. Năm: 2013.
[8] Bằng khen của Chủ tích Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng “Đã đạt danh hiệu Lao động sáng tạo phòng trào thi đua yêu nước năm 2010”. Số: 994/QĐ-UBND. Năm: 28 tháng 01 năm 2011.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Mô hình hóa hệ thống tài nguyên nước
Ngành: Thuỷ lợi
 2015 Cao học Xây dựng Công trình thủy  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[2]Điều tiết dòng chảy cho hệ thống hồ chứa
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2015 Cao học Xây dựng Công trình thủy  Trường Đại học Bách khoa
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn