Nguyễn Đình Minh Tuấn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,665,204

 
Mục này được 29024 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Đình Minh Tuấn
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  07/02/1984
Nơi sinh: huyện Điện Bàn - tỉnh Quảng Nam
Quê quán huyện Điện Bàn - tỉnh Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ Hóa học - Dầu & Khí; Tại: Đại học Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Hóa; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Hóa học Phân tử và Vật liệu ngưng tụ; Tại: Trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật Lille 1
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh - Pháp
Điện thoại: ; Mobile: 0935350645
Email: ndmtuan@dut.udn.vn, dinhtuan287@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 1/2013 -> nay: Giảng viên khoa Hóa - trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Tổng hợp màng film TiO2 nano ống trên vật liệu dẫn bằng phương pháp điện hóa ứng dụng trong các quá trình quang hóa . Chủ nhiệm: Nguyễn Đình Minh Tuấn. Thành viên: Nguyễn Đình LâmNguyễn Ngọc Tuân. Mã số: Đ2013-02-87-BS. Năm: 2014. (Jun 8 2015 12:57PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tổng hợp và đặc trưng tiền chất xúc tác vanadi phosphat ứng dụng trong phản ứng oxy hóa chọn lọc . Tác giả: Nguyễn Đình Minh Tuấn, Nguyễn Thị Như Anh, Lê Đình Phụng, Nguyễn Đình Lâm. Tạp chí hóa học. Số: 55(4E23). Trang: 191-196. Năm 2017. (Dec 28 2017 1:35PM)
[2]Bài báo: NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH HẤP PHỤ HYDROCARBON CỦA VẬT LIỆU XỐP TRÊN CƠ SỞ ỐNG NANO CARBON. Tác giả: Nguyễn Đình Minh Tuấn, Lê Phước Hải, Biện Quốc Đạo, Phan Thanh Sơn, Nguyễn Đình Lâm. Tạp chí xúc tác và hấp phụ. Số: T4. Trang: 97-101. Năm 2015. (Apr 12 2016 1:19PM)
[3]Bài báo: Quang tách nước hiệu quả cao trên CdS-Mảng ống nano TiO2. Tác giả: Nguyen Dinh Minh Tuan, Nguyen Thi Luyen, Le Quang Truong, Vu Thi Thu Ha, Do Manh Hung, Nguyen Dinh Lam. Tạp chí Hóa học. Số: T.53 (4E1). Trang: 14-18. Năm 2015. (Apr 12 2016 1:26PM)
[4]Bài báo: TỔNG HỢP ĐIỆN HÓA ỐNG NANO OXIT TITANE TRÊN NỀN KIM LOẠI ĐỂ SỬ DỤNG TRONG QUANG ĐIỆN PHÂN NƯỚC. Tác giả: Nguyễn Đình Minh Tuấn, Nguyễn Ngọc Điệp, Trần Đàm Quang Ngọc, Vũ Thị Thu Hà, Đỗ Mạnh Hùng, Nguyễn Đình Lâm. Tạp chí hóa học. Số: VJC 6B (52) 2014. Trang: 191-196. Năm 2014. (Jun 8 2015 11:30AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Combination of non-thermal plasma and Pd/LaMnO3 for dilute trichloroethylene abatement. Authors: Arne M. Vandenbroucke · M.T. Nguyen Dinh · N. Nuns · J.-M. Giraudon · N. De Geyter · C. Leys · J.-F. Lamonier · R. Morent . Chemical Engineering Journal. No: 283. Pages: 668-675. Year 2016. (Apr 12 2016 11:31AM)
[2]Article: Manganese oxide octahedral molecular sieve K-OMS-2 as catalyst in post plasma-catalysis for trichloroethylene degradation in humid air. Authors: M.T.Nguyen Dinh · J.-M. Giraudon · A.M. Vandenbroucke · R. Morent · N.De Geyter · J.-F. Lamonier. Journal of hazardous materials. No: 314. Pages: 88-94. Year 2016. (Jun 29 2016 11:28AM)
[3]Article: Post plasma-catalysis for total oxidation of trichloroethylene over Ce–Mn based oxides synthesized by a modified “redox-precipitation route” . Authors: M.T.Nguyen Dinh, J.-M. Giraudon, A.M. Vandenbroucke, R. Morent, N. De Geyter, J.-F. Lamonier
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Applied Catalysis B: Environmental
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. No: 172. Pages: 65-72. Year 2015.
(Jun 8 2015 1:18PM)
[4]Article: A combined ToF-SIMS and XPS study for the elucidation of the role of water in the performances of a Post-Plasma Process using LaMnO3+δ as catalyst in the total oxidation of trichloroethylene. Authors: N. Nuns, A. Beaurain, M.T. Nguyen Dinh, A. Vandenbroucke, N. De Geyter, R. Morent, C. Leys, J.-M. Giraudon, J.-F. Lamonier . Applied Surface Science
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: 320. Pages: 154–160. Year 2014.
(Jun 8 2015 1:03PM)
[5]Article: Plasma-catalysis of low TCE concentration in air using LaMnO3+δ as catalyst. Authors: M.T. Nguyen Dinh, J.-M. Giraudon, J.-F. Lamonier, A. Vandenbroucke, N. De Geyter, C. Leys, R. Morent,
marriage affairs open i want an affair
. Applied Catalysis B: Environmental. No: 147. Pages: 904-911. Year 2014. (Apr 8 2014 2:14PM)
[6]Article: Tuning HDS active phase dispersion using optimized mesoporous titania-doped silica supports. Authors: Christine Lancelot, M.T. Nguyen Dinh,P. Rajbhandari,C. Lancelot,P. Blanchard,C. Lamonier,M. Bonne,S. Royer,F. Dumeignil,E. Payen
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. ChemCatChem. No: 6. Pages: 328-338. Year 2014. (Apr 8 2014 2:23PM)
[7]Article: Non-thermal plasma abatement of trichloroethylene with DC corona discharges. Authors: Vandenbroucke A. M., Vanderstricht A., Nguyen Dinh M. T., Giraudon J.-M., Morent R., De Geyter N., Lamonier J.-F., Leys C. WIT Transactions on Ecology and the Environment. No: 147. Pages: 353-361. Year 2011. (Jul 1 2013 5:10PM)
[8]Article: Qualitative By-Product Identification of Plasma-Assisted TCE Abatement by Mass Spectrometry and Fourier-Transform Infrared Spectroscopy. Authors: Vandenbroucke A. M., Nguyen Dinh M. T., Giraudon J.-M., Morent R., De Geyter N., Lamonier J.-F., Leys C.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Plasma Chemistry and Plasma Processing
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. No: 31. Pages: 707-718. Year 2011.
(Jul 1 2013 5:05PM)
[9]Article: Mesoporous TiO2-SBA15 composites used as supports for molybdenum-based hydrotreating catalysts. Authors: M.T. Nguyen Dinh, C. Lancelota, P. Blancharda, C. Lamonier, M. Bonne, S. Royer, P. Marécot, F.Dumeignil, E. Payen
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Studies in Surface Science and Catalysis. No: 175. Pages: 587-591. Year 2010. (Jul 1 2013 5:24PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn